[Prev][Next][Index]

Sat Nordic vol. 06 96.11.03
Sat Nordic vol. 06 from 96.11.03 (ed. Richard Karlsson)

*Danska ZTV upphor den 30 November.
*Filmnet 1 byter satellit.
*NetCom tar over Kabelvision.
*NRK 2 hyr ut spilltid.
*TV4 har nu forlangts sitt avtal med staten.

*MTG discontinues broadcasting ZTV Denmark and TV3 + Norway.
*Filmnet 1 switches satellite.
*NetCom takes over Kabelvision.
*NRK 2 offers Organisations to rent waste time.
*New licence for TV 4 ready.

ZTV Danmark som sedan i våras delat plats med TV 3+ och Sportkanalen får nu
maka på sig för gott. Från den 30 November försvinner kanalen helt. En
tänkbar ersättare kan vara den danska versionen av Nickelodeon som ju
tidigare var planerad här.
För Tv 3 + i Norge väntar samma öde, båda dessa nedläggningar är en följd
av den besparingsplan som MTG inledde tidigare i år. Denna besparingplan
går ut på att man skall minska de totala kostnaderna med 10 procent.

Filmnet 1 som sedan i juni sänts från Intelsat 707 kommer nu att byta
satellit. Den 13 November kl. 01.45 kommer Filmnet 1 att börja sända från
Thor 12,092. Samma dag kl. 13.45 kommer sändningarna från 707:an att
upphöra. Sändningarna från Astra berörs inte av denna flytt. Anledningen
till att gör detta säger är för att förenkla för de nordiska
parabolhushållen. Att de finns parabolägare som endast nöjt sig med att
vrida om  sin Astraantenn tycks man inte räknat in bland dessa hushåll. 
Nu får dessa bege sig till sin radio handlare för att skaffa sig nödvändig
utrustning vanligt vis brukar det räcka med en converter som höjer
frekvensbandet 0,750 GHz.

NetCom Systems AB kommer att ta över hela Kabelvision från de övriga
huvudägarna Bonnier, Marieberg, Time Warner och UCI. Netcom äger sedan
tidigare 38 procent av Kabelvision.
Detta övertagande görs tillsammans med Nordbanken. Sammanlagt tillförs
Kablevision 200 Mkr i nytt kapital, bland annat med hjälp av lånen från
Nordbanken och en nyemission. 
Kabelvision om sätter drygt 250 Mkr och har omkring 450 000 hushåll anslutna.

NRK 2 tänker nu minska sina utgifter för distribution i framtiden genom att
hyra ut den tid som inte nyttjas av kanalen. Dryga 10 talet intresenter har
redan hört av sig om att få sända under den lediga tiden från midnatt fram
till kl.18.00. 
NRK 2 kommer främst att ge tillstånd till idella organisationer.  

Det nya tillståndet kommer att träda i kraft den 1 januari 1997 och sträcka
sig fram
till och med den sista december 2001. 
Kraven i det nya avtalet skiljer sig inte så mycket från det nuvarande, det
som kan tänkas vara nytt är att man skall bevaka kulturlivet mer än vad
tidigare gjort.

TV 4 hade önskat sig lägre kostnader i form av skattelättnader för de
lokala TV bolagen men det gick inte staten med på utan anser att 
TV 4 får stå sitt kast. TV 4 säger nu att man kan tvingas att lägga ner de
lokala stationerna. Om så skulle ske innebär det att ca 300 personer kan
bli arebetslösa.

***

ZTV Danmark som sedan i varas delat plats med TV 3+ och Sportkanalen far nu
maka pa sig for gott. Fran den 30 November forsvinner kanalen helt. En
tankbar ersattare kan vara den danska versionen av Nickelodeon som ju
tidigare var planerad har.
For Tv 3 + i Norge vantar samma ode, bada dessa nedlaggningar ar en foljd
av den besparingsplan som MTG inledde tidigare i ar. Denna besparingplan
gar ut pa att man skall minska de totala kostnaderna med 10 procent.

Filmnet 1 som sedan i juni sants fran Intelsat 707 kommer nu att byta
satellit. Den 13 November kl. 01.45 kommer Filmnet 1 att borja sanda fran
Thor 12,092. Samma dag kl. 13.45 kommer sandningarna fran 707:an att
upphora. Sandningarna fran Astra berors inte av denna flytt. Anledningen
till att gor detta sager ar for att forenkla for de nordiska
parabolhushallen. Att de finns parabolagare som endast nojt sig med att
vrida om  sin Astraantenn tycks man inte raknat in bland dessa hushall. 
Nu far dessa bege sig till sin radio handlare for att skaffa sig nodvandig
utrustning vanligt vis brukar det racka med en converter som hojer
frekvensbandet 0,750 GHz.

NetCom Systems AB kommer att ta over hela Kabelvision fran de ovriga
huvudagarna Bonnier, Marieberg, Time Warner och UCI. Netcom ager sedan
tidigare 38 procent av Kabelvision.
Detta overtagande gors tillsammans med Nordbanken. Sammanlagt tillfors
Kablevision 200 Mkr i nytt kapital, bland annat med hjalp av lanen fran
Nordbanken och en nyemission. 
Kabelvision om satter drygt 250 Mkr och har omkring 450 000 hushall anslutna.

NRK 2 tanker nu minska sina utgifter for distribution i framtiden genom att
hyra ut den tid som inte nyttjas av kanalen. Dryga 10 talet intresenter har
redan hort av sig om att fa sanda under den lediga tiden fran midnatt fram
till kl.18.00. 
NRK 2 kommer framst att ge tillstand till idella organisationer.  

Det nya tillstandet kommer att trada i kraft den 1 januari 1997 och stracka
sig fram
till och med den sista december 2001. 
Kraven i det nya avtalet skiljer sig inte sa mycket fran det nuvarande, det
som kan tankas vara nytt ar att man skall bevaka kulturlivet mer an vad
tidigare gjort.

TV 4 hade onskat sig lagre kostnader i form av skattelattnader for de
lokala TV bolagen men det gick inte staten med pa utan anser att 
TV 4 far sta sitt kast. TV 4 sager nu att man kan tvingas att lagga ner de
lokala stationerna. Om sa skulle ske innebar det att ca 300 personer kan
bli arebetslosa.

***

English:

ZTV Denmark on TV Sat 2 will close down its transmission on Saturday, the
30th of November. This is due to cost reductions of 10 percent that were
announced earlier this year. Maybe this is an opening for Nickelodon
Denmark, that earlier have been announced to start here. The Norwegian
version of TV 3+ will also be taken of the air. 

Filmnet 1 will switch satellite on November 13 Filmnet 1 will use the old
MTV transponder on Thor 12,092 which earlier were ment for BBC Prime. The
same day will Filmnet cease on Intelsat 707 (11,133 V).This move is ment to
help the viewers to easier receive the channel whether this will make this
easier or more complicated is up to the viewers to deside.  Many viewers
who just moved their Astra dishes to 1 degree west now have to upgrade
their system to continue receiving Filmnet 1. 

NeCom Systems AB will take over the cablecompany Kabelvision from the other
partners Bonnier, Marieberg, Time Warner och UCI. NetCom already own 38
percent of Kabelvision. The overtaking is made in cooperation with the
swedish bank Nordbanken. Kabelvision has 450 000 households connected and
theor sales is around U.S.D 36 million.

NRK 2 have plans to decrease there distributioncosts. Instead of showing
the testcard when NRK 2 is off the air NRK 2 plans to rent this unused time
to several non profit organisations. So far have more than ten
organisations showed there intressrest. 

Swedish TV 4 has now received their new terrestrial broadcasting licence
from the government. The new licence will give TV 4 permission to
broadcasts until December 31, 1997.
The licence is not very diffrent from the old one, one smaller change is
that TV 4 must focus more on Culture programming than before. 
TV 4 was also hoping for tax relieves for the local TV 4 stations, but the
Swedish gouvermaent thinks that TV 4 have to take care of this themselves
since they acccepted the deal from the beginning.

Ha en bra sondag! / have a nice Sunday!


Halsningar / Regards
Richard Karlsson
----------------------------------------------
URL: http://hem.passagen.se/richardx/
För abbonemangsfrågor se:
How to subscribe and unsubscribe see:
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/sat-nordic/

This issue is sponsored by TELE-satellite take a look at their homepage at: 
http://www.TELE-satellit.com/ 
Richard Karlsson 1996 - richard@gotlandica.se


[Other mailing lists]