[Prev][Next][Index]

Sat Nordic vol. 07 96.11.16
Sat Nordic vol. 07 from 96.11.16 (ed. Richard Karlsson)

*Viasat introduserar nytt kanalpaket.
*BBC Prime nu pa Intelsat 707.
*Sveriges Radio utokar sina ekosandningar på natet.
*Inget digitalt nasta vecka heller.
*Ytterligare nedskärningar hos MTG.

*Viasat introduces new progam package.
*BBC has started broadcasts fromIntelsat 707.
*SR expand its news service on the Internet.
*Further reductions at MTG.

Viasat introduserar nytt kanalpaket

Viasat introducerar nu kanalpaketet Viasat+.I detta paket kommer kanalerna
Nickelodeon, Sci-Fi ,VH-1 ZTV och TV 6 att ingå. Priset på paketet är satt
till 69 kr per månad har man ett abonemang på TV 1000 är priset 39 kr. 
Priset kommer under en introduktionsperiod vara något lägre hur mycket är
ännu inte riktigt bestämt säger Peder Ramel på Viasat. Antalet Viasat kort
i skandinavien har nu passerat 800 000.

BBC Prime nu på Intelsat 707 

BBC Prime tog den 13 november över transponder 63 (11,133 V) från Filmnet 1
som samma dag flyttade till MTV transpondern på Thor (12,092 Hc). BBC Prime
kommer att ingå i CTV paket som kommer att höjas till 89 kr per månad.

Sveriges Radio utökar sina ekosändningar på nätet.

Sveriges Radio har utökat sina ekosändningar på Internet. Sedan man
startade den 13 juni har fler än 160 000 besök registrerats. Det är många
utlandssvenskar som lyssnar, men även hemma i sverige finns det en stor
lyssnarskara. De finner det behändigt att kunna lyssna på
nyhetssändningarna utan att behöva vänta.
Ljudkvalitén på sändningarna kommer har nu dessutomförbättrats utan att för
den skull påverka nedladdningstiden.
Utöver detta kan man på adressen
<http://www.sr.se/ekot/nyheter/dagenseko/index.htm> lyssna på samtliga
kvart-i-fem-eko sändningar som sänts ut efter den 1 juli. 
Ekots första sida hittar du på: <http://www.sr.se/ekot/>

Inget digitalt nästa vecka heller.

Det har under veckan sagtst att Netholds digital dekodrar skulle finnas
tillgängliga i handeln nästa vecka. Tyvärr verkar det inte som om det
kommer att ske. Enligt Multichoice gick man ut och lovade detta för tidigt.
Nokia har än en gång fått skjuta upp leveransdatumet.

En ny Telenor Testbild har under den gångna veckan funnits på 10,995 V över
Intelsat 707.

Nedskärningarna hos MTG fortsätter 12 personer har varslats på ZTV Sverige.
ZTV lägger dessutom ner de båda programmen Beckerell och 800 Grader. Utöver
detta kommer man att hyra ut sändningstid till IT tidningen Funbase.
Funbase sänder programmet WebTV nattetid mellan kl. 01.15 och 02.15. 
adressen till funbase är http://www.funbase.se

***

Viasat introduserar nytt kanalpaket

Viasat introducerar nu kanalpaketet Viasat+.I detta paket kommer kanalerna
Nickelodeon, Sci-Fi ,VH-1 ZTV och TV 6 att inga. Priset pa paketet ar satt
till 69 kr per manad har man ett abonemang pa TV 1000 ar priset 39 kr. 
Priset kommer under en introduktionsperiod vara nagot lagre hur mycket ar
annu inte riktigt bestamt sager Peder Ramel pa Viasat. Antalet Viasat kort
i skandinavien har nu passerat 800 000.

BBC Prime nu pa Intelsat 707 

BBC Prime tog den 13 november over transponder 63 (11,133 V) fran Filmnet 1
som samma dag flyttade till MTV transpondern pa Thor (12,092 Hc). BBC Prime
kommer att inga i CTV paket som kommer att hojas till 89 kr per manad.

Sveriges Radio utokar sina ekosandningar pa natet.

Sveriges Radio har utokat sina ekosandningar pa Internet. Sedan man
startade den 13 juni har fler an 160 000 besok registrerats. Det ar manga
utlandssvenskar som lyssnar, men aven hemma i sverige finns det en stor
lyssnarskara. De finner det behandigt att kunna lyssna pa
nyhetssandningarna utan att behova vanta.
Ljudkvalitén pa sandningarna kommer har nu dessutomforbattrats utan att for
den skull paverka nedladdningstiden.
Utover detta kan man pa adressen
<http://www.sr.se/ekot/nyheter/dagenseko/index.htm> lyssna pa samtliga
kvart-i-fem-eko sandningar som sants ut efter den 1 juli. 
Ekots forsta sida hittar du pa: <http://www.sr.se/ekot/>

Inget digitalt nasta vecka heller.

Det har under veckan meddelats att Netholds digital dekodrar skulle finnas
tillgangliga i handeln nasta vecka. Tyvarr verkar det inte som om det
kommer att ske. Enligt Multichoice gick man ut och lovade detta for tidigt.
Nokia har an en gang fatt skjuta upp leveransdatumet.

En ny Telenor Testbild har under den gangna veckan funnits pa 10,995 V over
Intelsat 707.

Nedskarningarna hos MTG fortsatter 12 personer har varslats pa ZTV Sverige.
ZTV lagger dessutom ner de bada programmen Beckerell och 800 Grader. Utover
detta kommer man att hyra ut sandningstid till IT tidningen Funbase.
Funbase sander programmet WebTV nattetid mellan kl. 01.15 och 02.15. 
adressen till funbase ar http://www.funbase.se

***

English:

Viasat introduces new progam package

Viasat will launch a new program package for Scandinavia called Viasat +
on January 1 1997. The package will include the channels Nickelodeon,
Sci-Fi , TV 6 ZTV and VH-1. The monthly fee is set to $10 and $ 6 for TV
1000 subscribers. During the introduction period will the costumers be
offered the package to a special price for a limited time this price has
not exactly been set yet sais Peder Ramel at Viasat. A good economical sign
is that the number of Viasat-cards now has passed 800 000.

BBC has started broadcasts from Intelsat 707.

Last Thursday started BBC Prime broadcasting at the old Filmnet transponder
(11,133 V) from Intelsat 707 at 1 degrees west. Filmnet 1 moved the same
day to the MTV transponder at Thor 12,092 RHCP. BBC Prime will be included
in the CTV package (TCC, Discovery etc.) which also will rise to $12,7 per
month.
Sveriges Radio (SR) expands its newsbroadcast on the intenet.

Since SR started putting out their news program "ekot" on the Intenet, has
the webpage been visited for more than 160 000 times. The listeners are
both sweds who lives the world but also sweds in Sweden have been busy
downloading the news issues mosty because itīs simply and you donīt need to
wait until the top of the hour.
SR has now also inproved the soundquality without increasing the filesize.
There is also a library in which its possible to listen all the
"a-quarter-to-five-news" since the 13 of July.
The adress to the library is:
http://www.sr.se/ekot/nyheter/dagenseko/index.htm
You find Ekotīs mainpage at: http://www.sr.se/ekot/

The digital decoders from Nokia seems to be delayed once again. Multichoice
said last monday that they were promised a number of receivers next week.
Unfortunately Nokia had to change the delivery date so itīs still unsure
when the receivers will be out on the market.

A new Telenor testcard in PAL has been noted on Intelsat 707 at the
frequency 10,995 V.

More reductions at MTG. ZTV reduces its personal with 12.

ZTV will reduce the working force with 12 employees and discontinue the two
preograms Beckerell and 800 Grader. ZTV will also rent some sparetime to
the IT magazine Funbase which is broadcasting a program called WebTV. Thre
program is broadcasted between 01.15 and 02.15 C.E.T. The adress to Funbase
is: http://www.funbase.se and to ZTV: http://www.ztv.se .

-------------------------------------------------------------
Frekvenslistor/ Frequency charts.

Kanal	   Frekvens  Bild  Ljud  Sprak  Kodning/ Text
Channel    Frequency  Video Sound Lang.  Scramble/ Text

Sirius 1/ Tele-X 5,2/ 5 grader ost/ degrees east.

VH-1     11,785 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M 
Nickelodeon  11,862 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T(Z text) 
Z-TV Sverige 11,862 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T
TV 4 Sverige 11,938 Hc  PAL  7,02/20 sve	      / T
TV 6     12,015 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T
TVG	   12,015 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T
Sportkanalen 12,015 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T
TV3 Sverige  12,092 Hc  D2MAC Mono	 sve	Eurocrypt M/ T
Kanal Fem  12,475 Vc  PAL  7,02/20 sve	      / T
Sci-Fi ch.  12,600 Vc  D2MAC Stereo eng	
Nova     12,600 Vc  D2MAC Stereo eng	
Newsfeed   12.630 Vc  PAL  6,60	 multi

Intelsat 707 1 grad vast/ degree west 

Newsfeed   10,968 H  PAL  6,60  multi  Eurocrypt M/ T
Nornet    10,968 H  PAL  6,60  nor   Eurocrypt S
TV Norge   11,016 H  PAL  7,02  nor	      / T
TV 3 Norge  11,096 H  D2MAC Mono  nor	Eurocrypt M/ T
NRK 1 Norge  11,176 H  D MAC Stereo nor	      / T
NRK 2 Norge  11,486 H  D2MAC Stereo nor	Eurocrypt S/ T
TV2 Norge  11,555 H  D2MAC Stereo nor	Eurocrypt M/ T
MTV      11,679 H  D2MAC Stereo eng	Eurocrypt S/ T
TV 1000    11,054 V  D2MAC Stereo multi  Eurocrypt M
BBC Prime   11,133 V  D2MAC Stereo eng  Eurocrypt M/S/ T
TV 3 Danmark 11,473 V  D2MAC Mono  dan	Eurocrypt M/ T
Supersport  11,539 V  D2MAC Mono  multi  Eurocrypt M/S/ T
TV 3 Sverige 11,597 V  D2MAC Mono  dan	Eurocrypt M/ T
DR 2     11,667 V  D2MAC Stereo dan	Eurocrypt M/ T
---------------------------------------------- 

TV Sat 2 0,6/ Thor 0,8 grad vast/ degree west
                                      
   	
CNN Int.   11,785 Hc  D2MAC Mono	 eng	Eurocrypt S/ T
EuroSport   11,862 Hc  D2MAC Mono +	 multi Eurocrypt S/ T
TV1000 Cinema 11,900 Vc  D2MAC Stereo multi Eurocrypt M
TCC      11,938 Hc  D2MAC Mono +	 eng	Eurocrypt S/ T
Discovery   11,938 Hc  D2MAC Stereo eng	Eurocrypt S/ T(p. 200)
TVG Danmark  11,977 Vc  D2MAC Stereo dan	  	
TV3 + Danmark 11,977 Vc  D2MAC St/ Mo dan	  
ZTV Danmark  11,977 Vc  D2MAC Stereo dan	Until 30/10  
Sportkanalen 11,977 Vc  D2MAC Stereo dan	  
Nickelodeon  11,977 Vc  D2MAC Stereo dan/nor Start?	 	
FilmNet 2  12,015 Hc  D2MAC Stereo multi	Eurocrypt S/ Text
Sci-Fi    12,054 Vc  D2MAC Stereo eng  
FilmNet 1      12,092 Hc  D2MAC Stereo mulit	Eurocrypt S/ T

----------------------------------------------

Hc= Rc 
Vc= Lc

T= text-TV finns
"Mono +" indikerar att det finns mono ljud pa mer an ett ljudspar/sprak.

T= teletext service avaliable
"Mono +" indicates that there are several Mono soundtracks avaliable in
diffrent languages.

----------------------------------------------

Radio stations avaliable from Tele-X and Sirius 1 at around 5 degrees east.
Radio stationer pa Tele-X och sirius runt 5 grader ost.

Power 106*	11,862 Hc  D2MAC	 Stereo	swe
Radio Sweden	11,938 Hc  PAL	 7,38   multi
Radio Sweden  12,475 Vc  PAL  7,38   multi
The Voice    12,475 Vc  PAL  7,74/92 dan
----------------------------------------------

Radio stationer pa Intelsat 707.
Radio stations receivable from Intelsat 707.

Radio Nettvirk	11,016 H  PAL	 7,38	 nor
R. P4 Norge*	11,016 H  PAL	 7,02	 nor
NRK P1  	11,176 H  D MAC Stereo nor	
NRK P2  	11,176 H  D MAC Stereo nor	
NRK P3"PETRE"  11,176 H  D MAC Stereo nor	
NRK P3"PETRE*  11,486 H  D2MAC Stereo nor	
R. P4 Norge 	11,555 H  D2MAC Stereo nor	
DR P3* #    11,667 V  D2MAC Stereo dan	

*= radiostation som endast sander till testbilden.
#= abbonemang för DR 2 kravs.
*= radiostation is only avaliable to TV testcard.
#= valid card for DR 2 needed.

Iīll be back soon with more information.Halsningar / Regards
Richard Karlsson
----------------------------------------------
URL: http://hem.passagen.se/richardx/
För abbonemangsfrågor se:
How to subscribe and unsubscribe see:
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/sat-nordic/

This issue is sponsored by TELE-satellite take a look at their homepage at: 
http://www.TELE-satellit.com/ 
Richard Karlsson 1996 - richard@gotlandica.se


[Other mailing lists]