[Prev][Next][Index]

Sat Nordic vol. 04 96.10.18
Sat Nordic vol. 04 from 96.10.18 (ed. Richard Karlsson)


* Ingen nedsläckning av Filmnet 1 pa Astra.
* Text TV inom kort på 5 grader ost.
* Sci Fi kodas.
* Ingen sammanslagning mellan Filmnet och TV 1000

* No closedown of Filmnet 1 on Astra.
* Soon new teletext services at 5 degrees east.
* Sci-Fi channel will be encrypted.
* No amalgamation between Filmnet and TV 1000.


Multichoice dementerar uppgiften om att man ska ha överlåtit sin analoga
transponder på Astra till förmån för brittiska Channel 5. Enligt Ulf Persson
VD på Filmnet Television AB kommer sändningarna att fortsätta som tidigare
och om en nedsläckning av Filmnet 1 planeras, tänker man meddela detta i god
tid innan.

Text TV kommer under hösten och fram till årskiftet att införas på Sci-Fi,
VH-1 och Nickelodeon. Anledningen till att det dröjer är att MTG/Teracom
inte har den utrustning som krävs för att omvandla Text tv signalerna så att
de passar till MAC formatet. Enligt Lars Ingemar Lundström på Teracom kan
det dröja ända fram till årsskiftet innan någon text tv införs på Nickelodeon.

Enligt information från Peter Karlsson på Viasat kommer Sci Fi kanalen att
kodas i Eurocrypt den 1 januari 1997. 

MTV kommer att parallellsända från Thor och Intelsat 707 till mitten av
november. Detta enligt uppgift från Christian Ahlbeck på CTV i Norge. Först
när MTV har lämnat Thor 12,092 Hc kommer BBC Prime att dyka upp. Det blir
alltså ingen temporär lösning på någon annan transponder under tiden.

Den sedan länge diskuterade sammanslagningen mellan Filmnet och TV 1000
tycks nu vara långt fjärran. Detta beror dels på Filmnets sammanslagning med
franska Canal Plus dels att att TV 1000s ägare Jan Stenbeck i sista stund
ställt en rad nya ekomnomiska krav som Filmnets ägare inte kunde acceptera. 
I och med Filmnets sammanslagning med franska Canal Plus är Filmnet nu inte
lika beroende av en sammanslagning med TV 1000 som tidigare varit. Filmnet
ingår nu i ett företag som är ungefär 40 gånger större än MTG.
Men från Filmnets håll säger man ändå att man fortfarande håller dörrarna öppna.

Samtidigt slår Kinneviksägda Modern Times Group (MTG) ihop de båda
dotterbolagen TV 1000 och Viasat.
Viasat kommer framöver att flytta in till TV 1000s lokaler detta för att
samarbetet ska bli så effektivt som möjligt. De båda företagen kommer
tillsvidare fortsätta att vara enskilda juridiska personer.
Peder Rammel, tidigare VD för Viasat. Kommer att bli chef för den
sammanslagna gruppen. Lars Hallén som tidigare varit VD för TV 6 kommer
också att vara med i den nya lednings gruppen. I framtiden kommmer man
fokusera sig ännu mer på försäljning än vad man gjort tidigare.

***

Multichoice dementerar uppgiften om att man ska ha overlatit sin analoga
transponder pa Astra till forman for brittiska Channel 5. Enligt Ulf Persson
VD pa Filmnet Television AB kommer sandningarna att fortsatta som tidigare
och om en nedslackning av Filmnet 1 planeras, tanker man meddela detta i god
tid innan.

Text TV kommer under hosten och fram till arskiftet att inforas pa Sci-Fi,
VH-1 och Nickelodeon. Anledningen till att det drojer ar att MTG/Teracom
inte har den utrustning som kravs for att omvandla Text tv signalerna sa att
de passar till MAC formatet. Enligt Lars Ingemar Lundstrom pa Teracom kan
det droja anda fram till arsskiftet innan nagon text tv infors pa Nickelodeon.

Enligt information fran Peter Karlsson pa Viasat kommer Sci Fi kanalen att
kodas i Eurocrypt den 1 januari 1997. 

MTV kommer att parallellsanda fran Thor och Intelsat 707 till mitten av
november. Detta enligt uppgift fran Christian Ahlbeck pa CTV i Norge. Forst
nar MTV har lamnat Thor 12,092 Hc kommer BBC Prime att dyka upp. Det blir
alltsa ingen temporar losning pa nagon annan transponder under tiden.

Den sedan lange diskuterade sammanslagningen mellan Filmnet och TV 1000
tycks nu vara langt fjarran. Detta beror dels pa Filmnets sammanslagning med
franska Canal Plus dels att att TV 1000s agare Jan Stenbeck i sista stund
stallt en rad nya ekomnomiska krav som Filmnets agare inte kunde acceptera. 
I och med Filmnets sammanslagning med franska Canal Plus ar Filmnet nu inte
lika beroende av en sammanslagning med TV 1000 som tidigare varit. Filmnet
ingar nu i ett foretag som ar ungefar 40 ganger storre an MTG.
Men fran Filmnets hall sager man anda att man fortfarande haller dorrarna oppna.

Samtidigt slar Kinneviksagda Modern Times Group (MTG) ihop de bada
dotterbolagen TV 1000 och Viasat.
Viasat kommer framover att flytta in till TV 1000s lokaler detta for att
samarbetet ska bli sa effektivt som mojligt. De bada foretagen kommer
tillsvidare fortsatta att vara enskilda juridiska personer.
Peder Rammel, VD for Viasat kommer att bli chef for den sammanslagna
gruppen. Lars Hallén som tidigsre varit VD for TV 6 kommer ocksa att vara
med i den nya lednings gruppen. I framtiden kommmer man fokusera annu mer pa
forsaljning an vad man tidigare gjort.

***

English version:

Multichoice in Sweden denies that Filmnet has had any plans to cease the
analogue transmission of Filmnet on Astra in advantage of Channel 5.
According to Ulf Persson managing director on Filmnet Television AB is this
only a rumour that has been very enlarged. He also sais that if Filmnet will
cease on Astra in the future, is a pressrelease going be sent out a long
time before the actual day. 

According to Peter Karlsson at Viasat, will the Sci-Fi channel be scrambled
in Eurocrypt from January the 1st 1997.

Tele Text service will start on Sci-Fi, VH-1 and Nickolodeon sometime
between november and newyear. The reason why the teletext not were lauched
along with the channel is following: The converters that will convert the
incoming teletext signal into "MAC text" signal are not in the hands of
Teracom (The company that is controlling the transmissions on Tele-X and
Sirius) yet. 
Teracom has ordered the parts needed but it will still take some time before
theyīll get a hold of it. 

MTV on Thor will continue itīs broadcast there until the middle of November.
According to Christian Ahlbeck at CTV in Norway wonīt BBC Prime start on any
other transponder than this, so we canīt expect to see anything from BBC
Prime before this "date".

The for so long discussed fusion between the two filmchannel rivals Filmnet
and TV 1000 seem to have cracked. Reasons to this is that Filmnet now is a
part of Canal Plus. This company is about 40 times bigger than the Modern
Times Group (MTG) so Filmnet donīt need this fusion. 
Another reason is that the owner of Kinnevik Jan Stenbeck demanded more
money if he should go through with the fusion but Filmnetīs owners woulnīt
accept this so no paper were signed.

At the same time has MTG merged itīs two subsidiary companies TV 1000 and
the cardsubscription company Viasat together into one company (Itīs still
two diffrent juridical persons but itīs supposed be just one soon). New
deputy managing director for the new company will be Viasatīs old president
Peder Rammel. 


Det var allt för den här gången. Ha en trevlig helg!

That was it! I wish you all a very nice weekend!

Hogaktningsfullt/ Best Regards
Richard Karlsson
----------------------------------------------
URL: http://hem.passagen.se/richardx/
How to subscribe and unsubscribe see:
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/sat-nordic/

This issue is sponsored by TELE-satellite take a look at their homepage at: 
http://www.TELE-satellit.com/ 
Richard Karlsson 1996 - richard@gotlandica.se
[Other mailing lists]