[Prev][Next][Index]

Sat Nordic vol. 03 96.10.11
Sat Nordic vol. 03 from 96.10.11 (ed. Richard Karlsson)


Ni som har problem att laesa dessa tre bokstaever <å, ä, ö> var vaenliga och
hoer av er till mig sa att jag vet hur många ni är sa ska jag ska foersoeka
loesa detta.

SVT via satellite naesta ar.

Som ni kanske redan vet har Sveriges Television (SVT) nu erhallit ett ja om
att fa saenda ut sina program till privat personer via satellit. Syftet med
detta aer att kunna erbjuda de svenskar som har daliga
mottagningsfoerhollanden via de marksaenda naetet en baettre bildkvalité.
Men aeven de svenskar finns bosatta nere pa kontineten som tidigare trots
foerbud hade lyckats fa tag i decoderkort till de bada kanalerna under den
tiden de saendes i D-MAC ska kunna tillgodogoera sig med de nya digitla
saendningarna naer de startar naesta ar. Just nu letar man efter laemlig
satellit som bade har god taeckning och ett stort antal antenner riktade mot
sig inom den oenskade malgruppen. Foerhoppningsvis kommer det hela vara
klart till sommaren 1997. 

SVT digital by satellite next year.

As you might have heard the Swedish public television SVT recently received
a permission from the Swedish gouverment that permits them to broadcast
their programs via satellite.
The reason to this is that many swedes that pay their licence canīt receive
the channels or are wathing the channels with a very poor picture. Another
reason is all swedes living outside sweden that earlier could receive the
channels when they were broadcasted analogue over Intelsat and Tele-X (even
if that not was the purpose with these broadcasts from Telenor) once again
will have the possebility to watch SVT. For the moment SVT is looking for
the right satellite to send out their programs from. 
The satellite needed has to have good coverage in the central parts of
europe and a graet number of antennas must be pointed at this spot so the
viewers donīt have to buy new dishes or rearrange their old ones. If
everything goes as planned will the new digital service be starting sometime
before the summer of 1997.

Sci Fi pa ny frekvens och ingar nu i Telia kabel TVīs naet.

Sedan foerra numret har en del aendringar aegt rum. Som ni saekert maerkt
har Sci-Fi Channel flyttat ned fran 12,713 till 12,600 Vc pa tele-X.
Fortfarande saends kanalen okodad. 
Jojo som aer en glad innehavare av ett Skykort meddelar att det aer samma
version som finns analogt pa Astra vi matas med.
Under veckan ska alla stoerre orter i sverige som är anslutna till Telia
kabel TV ha moejlighet att med en dekoder titta pa Sci-Fi Channel.
Pa grund av denna introduction sa har Cartoon/ TNT bytt kanalplats i de
flesta kabel TV naeten (se text TV pa Telia kanal 9 foer mer infomation). 
Det finns aen sa laenge inga planer pa att distribuera sverige versionen av
Nickelodeon i Telias naet. Enligt jojo sa lyckades dock signalen smita in
under de foersta dagarna. Detta upptaekte man emmelertid eftersom
Nickelodoen nu saends vidare i kabel naetet i Eurocryptkodat skick. 

Sci-Fi has changed frequency and has been launched in major cable network.

Since the last issue of sat nordic has the Sci-Fi channed changed itīs
frequency on Tele-X. The new frequency for Sci-Fi is 12,600 Lc and itīs
being broadcasted in the clear. 
One of the major cableoperators in sweden Svenska Kabel TV or Telia Kabel TV
as they now prefer to call themselves, has introduced the Sci-Fi channel in
all greater cities in sweden. Due to this the cartoon/TNT has been moved to
a diffrent frequency in almost all cities.
There are so far no plans of launching the swedish version of Nickelodon
into Telia Cable Tv so when the channel (that is a timecharer with ZTV) is
broadcasting, the picture is still encrypted in Eurocrypt as on the satellite.

VH-1 reklamfritt, hur laenge?

VH-1 startade ju som bekannt pa Sirius det rör sig än sa länge om den
engelska varianten men med en skillnad som jojo meddelar:
"
Naer det blir reklaminslag för England, blir det en trailer om kanalen. Har
VH-1 via Astra, sa jag kunde kolla vad som skilde versionerna. Sa fort det
bler engelsk reklam, klippte man in trailern. Det skall vael bli svensk
reklam daer istaellet. Men kanalen blir av med tempot i och med detta,
tycker jag. Paminner om CNN med all reklam för hotell o sant!" (text nagot
redigerad)

VH-1 comercial free.

Someone who calles himself Jojo reports that the VH-1 version broadcasted
from Sirius 11,785 is the same as the brittish on Astra but with one
diffrence itīs comercial free! Instead of the commercials a trailer that
intruduces the VJ and their programs are shown. Well probably not for so
long time, (Iīm sure that they will insert comercials aimed at nordic
countries reel soon.)

Filmnet 1 slutar att saenda från Astra 1 januari.
 
Filmnet 1 kommer upphaera att saenda analogt oever Astra 11,362 H den 1
januari 1997. I staellet kommer frekvensen att tas oever av nya Brittiska
Channel 5 som planerad att starta samma dag. Om man nu lyckas med att
staella om tillraeckligt manga videobandspelare förstas, eftersom dessa fn.
nyttjar samma frekvens som channel 5 har fatt licens att anvaenda. Foer att
at emot Filmnet 1 efter detta datum maste man ta emot signalen fran Intelsat
707 11,133 V. 

Filmnet will cease analogue transmission on Astra.

Filmnet 1 will cease itīs analogue transmission on Astra 11,362 H then it
will only be available on Intelsat 707; 11,133 V. Succedor will be the
brittish Channel 5, that is due to launch the 1st of January next year. They
channel can be delayed if the expected number of retuned VCRīs in the U.K
not has been reached. This is because of the frequencies Channel 5 has been
alloted to use. E35 & 36 has so far been used by most of the VCRīs in the U.K.

-------------------------------------------------------------
Frekvenslistor/ Frequency charts.

Kanal	   Frekvens  Bild  Ljud  Sprak  Kodning/ Text
Channel    Frequency  Video Sound Lang.  Scramble/ Text

Intelsat 707 1 grad vast/ degree west 

Newsfeed   10,968 H  PAL  6,60  multi  Eurocrypt M/ T
Nornet    10,968 H  PAL  6,60  nor   Eurocrypt S
TV Norge   11,016 H  PAL  7,02  nor	      / T
TV 3 Norge  11,096 H  D2MAC Mono  nor	Eurocrypt M/ T
NRK 1 Norge  11,176 H  D MAC Stereo nor	      / T
NRK 2 Norge  11,486 H  D2MAC Stereo nor	Eurocrypt S/ T
TV2 Norge  11,555 H  D2MAC Stereo nor	Eurocrypt M/ T
MTV	    11,679 H  D2MAC Stereo eng	Eurocrypt S/ T
TV 1000  11,054 V  D2MAC Stereo multi  Eurocrypt M
FilmNet 1   11,133 V  D2MAC Stereo multi  Eurocrypt M/ T
TV 3 Danmark 11,473 V  D2MAC Mono  dan	Eurocrypt M/ T
Supersport  11,539 V  D2MAC Mono  multi  Eurocrypt(1/11)/ T
TV 3 Sverige 11,597 V  D2MAC Mono  dan	Eurocrypt M/ T
DR 2     11,667 V  D2MAC Stereo dan	Eurocrypt M/ T
---------------------------------------------- 

TV Sat 2 0,6/ Thor 0,8 grad vast/ degree west
                                      
   	
CNN Int.   11,785 Hc  D2MAC Mono	 eng	Eurocrypt S/ T
EuroSport   11,862 Hc  D2MAC Mono +	 multi Eurocrypt S/ T
TV1000 Cinema 11,900 Vc  D2MAC Stereo multi Eurocrypt M
TCC      11,938 Hc  D2MAC Mono +	 eng	Eurocrypt S/ T
Discovery   11,938 Hc  D2MAC Stereo eng	Eurocrypt S/ T(p. 200)
TVG Danmark  11,977 Vc  D2MAC Stereo dan	  	
TV3 + Danmark 11,977 Vc  D2MAC St/ Mo dan	  
ZTV Danmark  11,977 Vc  D2MAC Stereo dan	  
Sportkanalen 11,977 Vc  D2MAC Stereo dan	  
Nickelodeon  11,977 Vc  D2MAC Stereo dan/nor	 	
FilmNet 2  12,015 Hc  D2MAC Stereo eng	Eurocrypt S/ Text
Telenor    12,054 Vc  D2MAC Stereo nor   	
MTV      12,092 Hc  D2MAC Stereo eng	Eurocrypt S/ T
BBC Prime   12,092 Hc  D2MAC Stereo eng	Eurocrypt S
Note: 
MTV will cease here at the 11th and BBC prime will start on this frequency
the 13th.

Hc= Rc 
Vc= Lc

----------------------------------------------

Sirius 1/ Tele-X 5,2/ 5 grader ost/ degrees east.

VH-1     11,785 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M 
Nickelodeon  11,862 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T(Z text) 
Z-TV Sverige 11,862 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T
TV 4 Sverige 11,938 Hc  PAL  7,02/20 sve	      / T
TV 6     12,015 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T
TVG	   12,015 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T
Sportkanalen 12,015 Hc  D2MAC Stereo sve	Eurocrypt M/ T
TV3 Sverige  12,092 Hc  D2MAC Mono	 sve	Eurocrypt M/ T
Kanal Fem  12,475 Vc  PAL  7,02/20 sve	      / T
Sci-Fi ch.  12,600 Vc  D2MAC Stereo eng	
Nova     12,600 Vc  D2MAC Stereo eng	
Newsfeed   12.630 Vc  PAL  6,60	 multi

T= text-TV finns
"Mono +" indikerar att det finns mono ljud pa mer aen ett ljudspar/sprak.

T= teletext service avaliable
"Mono +" indicates that there are several Mono soundtracks avaliable in
diffrent languages.

----------------------------------------------

Radio stations avaliable from Tele-X and Sirius 1 at around 5 degrees east.
Radio stationer pa Tele-X och sirius runt 5 grader ost.

Radio Sweden	 11,938 Hc  PAL	 7,38   multi
Radio Sweden  12,475 Vc  PAL  7,38   multi
The Voice    12,475 Vc  PAL  7,74/92 dan
----------------------------------------------

Radio stationer pa Intelsat 707.
Radio stations receivable from Intelsat 707.

Radio Nettvirk	11,016 H  PAL	 7,38	 nor
R. P4 Norge*	11,016 H  PAL	 7,02	 nor
NRK P1  	11,176 H  D MAC Stereo nor	
NRK P2  	11,176 H  D MAC Stereo nor	
NRK P3"PETRE" 11,176 H  D MAC Stereo nor	
NRK P3"PETRE* 11,486 H  D2MAC Stereo nor	
R. P4 Norge 	11,555 H  D2MAC Stereo nor	
DR P3*	    11,667 V  D2MAC Stereo dan	

*= radiostation som endast saender till testbilden.
*= radiostation is only avaliable to TV testcard.
----------------------------------------------

Det var den haer veckan, nyheter och andra tips mottages med stor glaedje.  
Skicka bara ett e-mail till richard@gotlandica.se 
Ha en trevlig helg.

That was it! I wish you all a very nice weekend out there in the deepspace!
All comments are welcome!
Please adress any email to me at: richard@gotlandica.se
Thanks to this weekīs contributorīs.

Best Regards

Richard Karlsson
----------------------------------------------
URL: http://hem.passagen.se/richardx/
How to subscribe and unsubscribe see: 
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/sat-nordic/
This issue is sponsored by TELE-satellite look at their homepage at: 
http://www.TELE-satellit.com/ 
Richard Karlsson 1996 <richard@gotlandica.se>[Other mailing lists]