[Prev][Next][Index]

Sat Nordic vol. 02 96.10.01
Sat Nordic vol. 02 from 96.10.01

Senaste nytt!! Sci-Fi har startat på Tele-X
Latest news!! Sci-Fi has started on Tele-X  


* Sirius  5,2° öst / Tele-X  5,0° öst *

På måndagen dök testbilden med inskriptionen "MTV Networks Europe" upp på
11,785 Hc.
Sändningsnormen är som tidigare angiven D2 MAC och ljudet identifierar sig
kanske inte 
helt oväntat med "Stereo HQ Svenska" Till en början kommer den engelska
varianten och inte 
den skandinaviska, att finnas här tills att allt är klart för start av en
skandinavisk 
version. Tack för den rättelsen Frank Östergren på Aftonbladet. Ännu under
tisdags-
förmiddagen kunde inga sändningar av VH-1 skådas men enligt Jonas Hillman på
Teracom 
kommer kanalen att starta under dagen. Precis innan detta brev skulle
skickas iväg 
(kl. 18.00) kunde jag höra musik från denna transponder så kanalen är väl
inte så 
många timmar borta.

Nicklodeon började som tidigare nämnt också att sända från Sirius. Över
samma transponder 
om ZTV dvs. 11,862 Hc.

Det senaste ändringen är att Sci-Fi channel har dykt upp på Tele-X och inte
TV Sat 2 
som tidigare aviserat. På frekvensen 12,713 Vc finns kanalen att mottaga i
än så länge 
okrypterad D2 Mac. Ljudet är även här Stereo High Quality och
programtextning kommer 
efterhand att finnas tillgängligt på svenska, norska, danska samt finska.


* Sirius  5,2° east / Tele-X  5,0° east *

Last monday was the first testcard from VH-1 shown. This testcard was shown
under 
the name "MTV Networks Europe" and it was still available during tuesday
afternoon.
According to Jonas Hillman at Teracom in Sweden, will the channel start up
sometime
this tuesday. Just before 18.00 C.E.T I heard music from this transponder.

Nickolodeon Sweden is now avaliable from Sirius 1. The channel is sharing
transponder 
with ZTV.
The Sci-Fi channel which was  anounced to start transmissions from TV Sat 2
is now 
avaliable from Tele-X at 5° East. The used frequency is 12,713 Vc and the
Video format 
used is D2 Mac. So far is the signal broadcasted in the clear, but will soon
be encryted 
in Eurocrypt M.
Subtitles will be avaliable in swedish, danish, norwegian and finnish
(according to the 
subtitling menu options on my receiver).

Det var allt för idag kommentarer, tips och information är hjärligt välkommna.
Skicka då e-mail till richard@gotlandica.se

Thatīs all for today!
All comments are welcome!
Please just send an e-mail to richard@gotlandica.se

Best Regards

Richard Karlsson

This issue is sponsored by TELE-satellite: < http://www.TELE-satellit.com/ >
Richard Karlsson 1996 <richard@gotlandica.se>


 
[Other mailing lists]