[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 27b/1998


		   D U T C H M E D I A

			E - Z I N E 

		  onder hoofdredactie van
			David de Jong.

		      EDITIE 27b/1998

In deze Editie:

- Programmadirecteur Radio Noordzee Nationaal stapt op
- Radio Noordzee Nationaal: Nieuws voortaan bij ANP
- Kabinet: machtsconcentratie-onderzoek
- NEW Dance Radio in doelgroep goed beluisterd
- Update magazine: Van Diepens Dance Department beste dance radioprogramma
- CASEMA: 18.000 aanmaningen aan kabelwanbetalers
- Justitie Groningen: WK-Voetbal goede gelegenheid innen geldboetes
- Reclamemaker riskeert boete bij plaatsen mobiele etalages
- Korporaal in gelijk gesteld bij weigering meespelen serie
- 1,5 miljoen mensen kijken dagelijks naar regio-tv
- Telekabel Brabant: geen HMG-gulden
- NDR 1 radio terug bij CasTel
- Telekabel-Brabant gestart met pay-per-view
- Interview bewoner met Omroep Limburg kost 10.000 gulden
- Steenmarters toch verjaagd 
- Vlaanderen: 19 % keek openingswedstrijd WK-Voetbal
- Telecom Nieuws:
	- OPTA: Nieuwe tariefstructuur KPN Telecom gerechtvaardigd
- Internet Nieuws:
	- Radio programma 'Online' tijdelijk onder vuur
	- Telekabel ook gekraakt?
	- Internet via de kabel ook in Doetinchem, Hengelo en Zelhem
	- Amstelveen: toekomst internet via de kabel onzeker
	- Internet belangrijke nieuwsbron
- Rectificatie: Ad inserts Discovery 1 minuut per uur in plaats van 2
- Verbetering Nutsbedrijf Heerlen
- Inhoud CNBC Media Report
- Internet Sites

PROGRAMMADIRECTEUR RADIO NOORDZEE NATIONAAL STAPT OP

Programma-directeur Henk-Jan Rutgers stapt per 1 juli op bij Radio Noordzee
Nationaal. Hij gaat zich, na meer dan vier jaar bij de commerciële radiozender
gewerkt te hebben, bezig houden met een eigen bedrijf. Rutgers zal wel
een ochtendprogramma blijven presenteren.

RADIO NOORDZEE NATIONAAL: NIEUWS VOORTAAN BIJ ANP

Radio Noordzee Nationaal (RNN) heeft bij monde van Jerney Kaagman 
bevestigd dat over ongeveer een maand de nieuwsuitzendingen voortaan 
door het ANP zullen worden verzogd. RNN maakte tot nog toe gebruik
van een eigen nieuwsredactie. De contracten van de nieuwsredacteuren
zullen volgens Kaagman niet worden verlengd. Het zusterstation
van RNN, Radio Hollands Glorie blijft voorlopig wel eigen nieuwsuitzendingen
maken. Bekeken wordt of dit op termijn wellicht ook door het ANP verzorgd
kan worden.

KABINET: MACHTSCONCENTRATIE-ONDERZOEK

Het kabinet heeft besloten een speciale commissie in te stellen om
te kijken naar de gevolgen van concentraties en belangenverstrengelingen
in de mediasector. De commissie bestat uit negen onafhankelijke deskundigen.
Eind dit jaar zal de commissie een advies moeten uitbrengen over de 
onafhankelijkheid en pluriformatieteit van het informatie-aanbod in de media.
De studie, die de naam 'Cross-ownership in the mediasector' zal in kaart
moeten brengen welke machts- en eigendomsverhoudingen er bestaan in 
niet alleen de mediabranche, maar ook de telecombranche. Daarbij zal
de commissie ook moeten nagaan of de huidige media-, telecom- en 
mededingingwetgeving voldoet aan de praktijk. Hierbij dient
een breed aanbod van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing
toegankelijk en betaalbaar te blijven voor een breed publiek.

NEW DANCE RADIO IN DOELGROEP GOED BELUISTERD

NEW Dance Radio, een commercieel radiostation dat vooral
dance muziek uitzendt, heeft resultaten bekend gemaakt van een
door onderzoeksbureau Intomart uitgevoerd luisteronderzoek.
Uit het onderzoek, dat in week 20/1998 (medio mei) werd gehouden
onder 1000 respondenten, bleek dat NEW Dance Radio een half 
miljoen mensen bereikt. 80 % van de luisteraars blijkt tot de 
leeftijdscategorie 13 tot 35 jaar te behoren. 70 % is daarbij man en
87 % is middelbaar of hoger opgeleid. In andere steden blijkt
NEW Dance Radio ook goed beluisterd in de doelgroep, alhoewel
NEW Dance Radio zich daar niet specifiek op richt. Dit bleek uit
onderzoek van het reclamevakblad 'Reclameweek'. (Bron: MBI)

UPDATE MAGAZINE: VAN DIEPENS DANCE DEPARTMENT BESTE DANCE RADIOPROGRAMMA

Update Magazine, een magazine over dance heeft vorige week zaterdag
een aantal awards uitgereikt aan voortrekkers in de dance-scene.
Het programma 'Van Diepens Dance Department' van Radio 538 
won in de categorie 'Beste dance Radioprogramma' een zilveren ster. 
'In The ClubMix Today' van NEW Dance Radio, 'DJ Element' van
VPRO Radio 3 en 'Planet E' van StadsRadio Rotterdam waren 
andere genomineerden. Wessel van Diepen, presentator van het
programma nam de award in ontvangst. 'Van Diepens Dance Department'
heeft de prijs vaker gewonnen. De prijs kwam tot stand door stemmen
van lezers van het 'Update Magazine' en stemmen uit een vakjury.

CASEMA: 18.000 AANMANINGEN AAN KABELWANBETALERS

Zo'n 18.000 aanmaningen vielen afgelopen dinsdag op de mat 
binnen het verspreidingsgebied van kabelexploitant CASEMA. 
De aanmaningen waren gericht aan kabelabonnees van CASEMA 
die hun kabelabonnement niet betaalden. In de brief die daarbij was 
bijgevoegd werd gesteld dat de betrokken 'wanbetaler' bij afsluiting 
de WK-Voetbal uitzendingen kan mislopen. Ruim 15.000 mensen 
reageerden voor afgelopen vrijdag direct op de brief van CASEMA. 
Een groot deel daarvan wilde direct betalen. CASEMA gaf tot 
afgelopen vrijdag de wanbetalers de tijd te betalen. CASEMA stelde
dat komende weken een inventarisatie zal worden gehouden om te 
bekijken hoeveel mensen betaald hebben. CASEMA stelde verder 
dat deze actie 'een standaard-procedure' is en dit vaker bij grote 
evenementen plaatsvindt. Het afsluiten van individuele kabelabonnees
kost CASEMA overigens relatief veel geld, omdat telkens een monteur
apart naar de wijkcentrale moet gaan om een aansluiting af te sluiten.
Overigens hoeven huishoudens die worden afgesloten van de kabel 
het WK-Voetbal niet te missen. Middels een antenne op het dak of 
een 'simpele' spriet zijn Nederland 1, 2 en 3 vaak goed uit de ether 
te ontvangen en het WK-Voetbal is via een schotel ook via de satelliet 
te volgen middels tientallen zenders (en zelfs in 16 bij 9 breedbeeld).

JUSTITIE GRONINGEN: WK-VOETBAL GOEDE GELEGENHEID INNEN GELDBOETES

Justitie in Groningen gaat tijdens het wereldkampioenschap voetbal mensen
oppakken die nog geldboetes moeten betalen of straffen moeten uitzitten.
Het openbaar ministerie verwacht vooral `s avonds veel schuldenaren voor de
buis aan te treffen in verband met de uitzendingen van het WK-Voetbal. Het gaat om
achttienhonderd openstaande rekeningen. De acties richten zich op het innen
van geldboetes die door de rechter en het OM zijn opgelegd. Daarnaast doet
justitie invallen bij degenen die een gevangenisstraf moeten uitzitten,
maar zich niet hebben gemeld op het afgesproken tijdstip. Dit soort acties
wordt volgens een woordvoerder van het college van procureurs-generaal wel
vaker tijdens een groot sportevenement uitgevoerd.

RECLAMEMAKER RISKEERT BOETE BIJ PLAATSEN MOBIELE ETALAGES
 
De Maastrichtse reclamemaker B. Hartmans riskeert een boete als hij zijn
mobiele etalages met grote televisieschermen neerzet op de vluchtstrook van
de snelweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Hartmans wil op deze manier
voetbal laten kijken in de file. "Ik wil uitproberen hoever ik daarmee kan
gaan. Justitie heeft aangekondigd mijn reclameactiviteiten te willen aanpakken, 
maar ik heb nog niks van ze gehoord", aldus Hartmans. Afgelopen dinsdag
reed de Limburger proef tussen Breda en Dordrecht en zond hij videobeelden
uit van oefenwedstrijden van het Nederlands elftal. Daarnaast rijdt Hartmans
met zogenaamde rijdende etalages rond, tot grote ergernis van Rijkswaterstaat
en landelijk verkeersofficier van justitie mr. J. Spee.
(Bron: Haagsche Courant)

KORPORAAL IN GELIJK GESTELD BIJ WEIGERING MEESPELEN SERIE

Een korporaal van de landmacht die weigerde mee te spelen in de 
Veronica-serie 'Combat' en daarvoor door zijn superieuren is gestraft, 
is door de rechter in het gelijk gesteld. Er was volgens de militaire rechtbank in
Arnhem geen sprake van dienstbelang. De militair had als straf een 
uitgaansverbod van enkele dagen gekregen. De serie wordt gezien als 
promotie voor een baan als beroepsmilitair en Defensie verleent de 
producenten medewerking.

1,5 MILJOEN MENSEN KIJKEN DAGELIJKS NAAR REGIO-TV

Anderhalf miljoen Nederlanders kijken elke dag wel even naar regio-tv. In
mei behaalden de publieke regionale televisiestations een gemiddeld 
weekbereik van 36 %. Dit blijkt uit onderzoek van het bureau Intomart. In
de vooravond worden de regionale omroepen het best bekeken. In het 
belangrijkste tijdvak (tussen zes en zeven uur) kijkt een op de tweehonderd 
mensen naar een van de regionale televisiestations. ROOS, de koepelorganisatie 
van de publieke en publiek/private regionale omroepen, is tevreden over deze
uitkomsten. "Dit is een goed resultaat, vooral gezien het feit dat sommige
stations minder dan een jaar in de lucht zijn. We bereiken honderdduizenden
mensen met programma's vol nieuws, cultuur en informatie. En liever duizend
vogels in de regionale hand, dan tienduizend in de luchtledigheid van Lucky
Letters of Jerry Springer", aldus ROOS-directeur Robert Zaal. De regionale
publieke zenders hebben soms moeite overeind te blijven. TV West, dat 
uitzendt rond Den Haag, kon onlangs slechts met moeite worden gered. 
(Bron: Trouw)

TELEKABEL BRABANT: GEEN HMG-GULDEN

Kabelexploitant Telekabel Brabant in Eindhoven en Helmond houdt vast aan
zijn weigering te betalen voor de doorgifte van de commerciële zenders RTL 4,
RTL 5 Nieuws & Weer en Veronica van de Holland Media Groep (HMG) en 
SBS 6. In theorie kan dat ertoe leiden dat deze zenders straks in Zuidoost-Brabant 
niet meer te bekijken zijn. In de praktijk is dit waarschijnlijk niet het geval.
Telekabel Brabant, met 240.000 abonnees in Zuidoost-Brabant, heeft de 
onderhandelaars te kennen gegeven absoluut niet van plan te zijn de eis van
de HMG en SBS 6 in te willigen. De moedermaatschappij van het bedrijf, United
Telekabel Holding met in totaal meer dan 1,3 miljoen abonnees, vindt het
principieel onjuist dat tv-kijkers moeten betalen voor commerciële zenders.
De contracten van de HMG en SBS 6 met Telekabel lopen op 1 januari aanstaande
af. Nu betalen de HMG en SBS 6 aan de kabelexploitant jaarlijks nog een bedrag
van enkele dubbeltjes per abonnee voor doorgifte via de kabel van deze
zenders. Een woordvoerder van de HMG acht de kans echter klein dat vanaf
1 januari aanstaande de commerciele zenders in Zuidoost-Brabant niet meer
te zien zijn. Telekabel heeft HMG al gedreigd de commerciele zenders
'achter een decoder te stoppen', Dat wil zeggen dat de abonnee extra moet
betalen als hij naar die zenders wil blijven kijken. Voor die mogelijkheid
voelt de HMG helemaal niets. De HMG vindt het niet meer dan billijk 
dat de kabelexploitanten gaan betalen voor de doorgifte van de commerciële 
zenders. Dit maakte Unico Glorie, directeur Radio en TV van Veronica onlangs
nog eens duidelijk bij de opening van het nieuwe VECAI-kantoor in Den Haag.

NDR 1 RADIO TERUG BIJ CASTEL
 
De populaire Duitse regionale radiozender NDR 1 komt in het CasTel-gebied van 
Friesland terug op de kabel. De Duitse regionale zender van Noord-Duitsland, 
die voornamelijk 'Schlagers' ten gehore brengt, is vanaf maandag 15 juni weer 
te ontvangen. Het station werd 23 maart na overleg met de Programmaraad 
Friesland van de kabel gehaal vanwege de slechte geluidsweergave. Sindsdien 
is CasTel overstelpt met afkeurende reacties. Omdat er op de kabel nog 
capaciteit voor een extra radiozender is, heeft CasTel besloten NDR 1 
opnieuw door te geven. De zender komt op de frequentie die nu voor Q-Radio
gebruikt wordt. Deze zender krijgt een andere kabelfrequentie.
Alhoewel de ontvangst van NDR 1 in Friesland niet optimaal is (de zender
is vooralsnog niet via de satelliet te ontvangen) wordt deze toch doorgegeven.

TELEKABEL-BRABANT GESTART MET PAY-PER-VIEW

Na ruim twee jaar uitstel is kabelexploitant Telekabel-Brabant afgelopen week
gestart met het zogeheten 'pay-per-view'-systeem, waarmee kijkers tegen
betaling een speelfilm kunnen bestellen. Het is in eerste instantie alleen
te ontvangen in Eindhoven, Mierlo en Helmond. Later dit jaar zal het systeem
in het hele gebied van Telekabel-Brabant te gebruiken zijn. Begin 1996 wilde de
toenmalige kabelexploitant Combivisie reeds betaal-tv invoeren, onder de naam
MaxTV. De leverancier van deze zender bleek echter niet aan de voorwaarden
van Combivisie te kunnen voldoen. Technische problemen en de fusie van de
twee kabelexploitanten in Zuidoost-Brabant zorgden er vervolgens voor dat
het systeem keer op keer werd uitgesteld.
De speelfilms kunnen ontvangen worden middels de decoder
van 'PlusTV' (het pluspakket van Telekabel). De zenders
zijn vergelijkbaar met het aanbod van de Amsterdamse
kabelexploitant A 2000 en voeren dezelfde naam (MovieHouse).
Een film kost 7,95 gulden, en men kan kiezen uit verschillende
genres, zoals humor, thriller, actie, en erotiek. Het PlusTV pakket,
dat noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van het pay-per-view
aanbod kost 14,95 gulden per maand.

INTERVIEW BEWONER MET OMROEP LIMBURG KOST 10.000 GULDEN

Een interview met een 32-jarige bewoner uit Weert kost Omroep Limburg 
uiteindelijk zeer veel geld. De man was zo kwaad, dat hij eerst de verslaggever 
en de cameraman de deur uit werkte en vervolgens de filmcamera en de tape 
vernielde. De schade bedroeg volgens de omroep zo'n 10.000 gulden. Vlak 
nadat de politie arriveerde, ontsnapte de man via de achterdeur uit zijn woning.

STEENMARTERS TOCH VERJAAGD 

De groep steenmarters in het Esdalcollege in Emmen heeft eieren voor zijn
geld gekozen en is verdwenen. Een week lang was in het schoolgebouw
de muziek van de publieke popradiozender Radio 3 FM te horen.
De gemeente Emmen had radio's geplaatst omdat de beestjes overlast
bezorgde. De Steenmarters leken in eerste instantie zich niets aan te trekken
van de muziek, maar na een week waren ze toch verdwenen.

VLAANDEREN: 19 % KEEK OPENINGSWEDSTRIJD WK-VOETBAL

Ook in Vlaanderen is het WK-Voetbal op televisie populair: 19% van alle
Vlamingen heeft minstens EEN helft van de 2 openingswedstrijden van het 
WK-Voetbal bekeken. Dat blijkt uit cijfers van de VRT-studiedienst. Gemiddeld
759.800 Vlamingen stemden af op Canvas voor de openingswedstrijd 
Brazilie-Schotland, een wedstrijd die al om 17.30u begon. De kijkcijferpiek 
van de eerste dag werd bereikt tijdens de tweede helft van de avondwedstrijd
Marokko-Noorwegen. Toen keken 850.000 Vlamingen.

TELECOM NIEUWS:

OPTA: NIEUWE TARIEFSTRUCTUUR KPN TELECOM GERECHTVAARDIGD

De OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit)
heeft de klachten van de Consumentenbond met betrekking tot
de nieuwe tariefstructuur van KPN Telecom afgewezen.
KPN Telecom maakte onlangs bekend haar tarieven te zullen
wijzigen. Deze wijzigingen houden in dat de abonnementstarieven
hoger zullen worden. De gesprekstarieven zullen verlaagd worden,
maar de daluren zullen op werkdagen niet zoals nu om 18:00 uur,
maar pas om 20:00 uur ingaan. De Consumentenbond eiste dat
de wijzigingen, die per 1 juli a.s. in zullen gaan, ongedaan zullen
worden gemaakt. Voor de meeste analoge telefoonabonnees
zullen de tweemaandelijkse telefoonnota's hoger uitvallen door
de nieuwe tariefstructuur, aldus de Consumentenbond.
Volgens de Consumentenbond is de nieuwe tariefstructuur in
strijd met de Europese telecomregels, die voorschrijven dat
consumenten tegen redelijke voorwaarden gebruik moeten kunnen
maken van telecomdiensten, met name indien concurrentie
onvoldoende aanwezig is. De OPTA heeft bij monde van
voorzitter J. Arnbak op het Nationale Telecommunicatie Overleg
bekend gemaakt dat de nieuwe tariefstructuur de concurrentie
op de telecommarkt ten goede komt. Eerder keurde de OPTA
de nieuwe tariefstructuur van KPN Telecom vooruitlopend
op een standpunt over kostenberekening van KPN Telecom goed.
Arnbak stelde verder dat mensen met minder geld bediend worden
door de mogelijkheid van een 'BelBudget' abonnement, waarbij
het abonnementsgeld lager is (19,95 gulden per maand), maar 
de gesprekskosten aanzienlijk hoger. Arnbak stelde dat vooral
Internetters zouden kunnen profiteren van de nieuwe tarieven.
Op Internet maken Internetters zich daarentegen grote zorgen
over de stijgende kosten van telefoon-Internetten, omdat 
telefoon-Internetten vanaf 1 juli in het tijdvak 18:00 tot 20:00
uur aanzienlijk duurder. OPTA-voorzitter Arnbak zei verder
tijdens het Nationale Telecom Overleg dat consumenten en andere
telecomgebruikers geduld dienen te hebben met het ontwikkelingen
van een concurrerende markt, doordat KPN efficiënt te werk gaat. 
Voor mobiele telefonie geldt dat daar de tarieven omlaag kunnen,
en nog te hoog zijn, aldus de OPTA. Tijdens Nationale Telecom 
Overleg, dat voor de tiende keer wordt georganiseerd in de 
Utrechtse Jaarbeurs, worden discussies gehouden over de 
liberalisering van de telecommarkt die in gang is gezet.

INTERNET NIEUWS:
 
RADIO PROGRAMMA 'ONLINE' TIJDELIJK ONDER VUUR

Het TROS-Radio 1 programma 'Online' was afgelopen week onderwerp
van gesprek op Internet en bij de TROS. Aanleiding was de uitgebreide
aandacht die het programma besteedde aan de 'hacks' bij Internet-provider
World Online. De TROS is aandeelhouder van de Internet provider.
Tijdens het programma deed eindredacteur Jan van Thiel uit de doeken
hoe een aantal homepages die bij World Online ondergebracht zijn,
gehackt konden worden. De hele kwestie leidde tot uitgebreide aandacht
op zowel de 'online' als 'offline' media. De TROS heeft korte tijd
de links op de homepage van het radioprogramma verwijderd. 
De eindredacteur verklaarde in 'Planet Multimedia' dat het een en ander
een discussie had doen ontstaan bij de TROS-leiding. Uiteindelijk zijn
de links weer teruggekeerd.

TELEKABEL OOK GEKRAAKT?

Niet alleen de Internetprovider World Online had last van 'lekkende
gegevens'. Op Internet circuleert ook een lijst met persoonsgegevens van
ongeveer 430 abonnees van de Internetdienst van Telekabel in Velp. Het
betreft gegevens als naam, adres, woonplaats en 'IP-adres' (Internetadres)
van Telekabel-klanten uit Leeuwarden. De kabelmaatschappij Telekabel uit
Velp biedt samen met Internetprovider EuroNet in o.a. Friesland toegang tot
Internet. Omdat iedere Telekabel-gebruiker een vast Internetadres krijgt,
is het mogelijk om na te gaan wat welke gebruiker uitvoert op Internet.
Door het IP-adres te combineren met de naam- en adresgegevens is het
mogelijk inzicht te krijgen in de activiteiten van Telekabel-klanten op
Internet.
Hoe de lijst openbaar is geworden, is niet duidelijk. 
Euronet overweegt inmiddels om degenen die op Internet gegevens 
openbaar hebben gemaakt van Telekabel-klanten uit Leeuwarden te vervolgen.
Euronet zegt de daders te kennen en spreekt onder meer van een zich 
organiserende 'Cablegang' die het gemunt heeft op de nieuwe voorziening.
Inmiddels zijn de gegevens niet meer op te vragen middels Internet.

INTERNET VIA DE KABEL OOK IN DOETINCHEM, HENGELO EN ZELHEM

Inwoners van de gemeenten Doetinchem, Hengelo en Zelhem kunnen 
waarschijnlijk komend najaar via de televisiekabel internetten. In 
Doetinchem moet daarvoor eerst de oude tv- en radiokabel door 
een glasvezelnet vervangen worden. Kabelexploitant Tebecai 
denkt dat nog dit jaar realiseren. Het Zutphense bedrijf Tebenet, 
een volle dochter van Tebecai, begon in maart van dit jaar met het 
aanbieden van Internet-diensten via de kabel. Dat werd in Zutphen 
en Warnsveld een succes. In beide gemeenten telde men vijfhonderd 
aanvragen, die momenteel worden afgewikkeld. Voor een maandtarief
van 49,95 krijgt men een 128 Kb-modem. Volgens Tebenet is de limiet
van 300 MB download behorende bij de prijs voor 'bijna' iedere Internetter
voldoende. Daarnaast wordt nl. een andere abonnementsvorm aangeboden
met een snelheid van 1 Mb/s en een downloadlimiet van 1 Gb voor 95,95
per maand. Voor beide abonnementen geldt een installatieprijs van 50 
en een even grote borgsom. Na Doetinchem en omgeving volgen de 
overige Tebecai-gemeenten. Dat zijn Bergh, Lochem, Lichtenvoorde 
(deels), Aalten, Dinxperlo, Brummen en de plaats Breedenbroek.
(Bron: De Gelderlander)

AMSTELVEEN: TOEKOMST INTERNET VIA DE KABEL ONZEKER

De toekomst van het kabelinternet project in Amstelveen is onzeker
geworden doordat Trefpunt zich terugtrekt uit het proefproject.
Tot 30 juni is een proefproject actief waaraan 100 mensen deelnemen,
die elk voor hun kabelmodem hebben moeten betalen. (hetzij ineens, hetzij
in een periode van 3 jaar aflossend). Trefpunt Amstelland verzorgde tijdens
de proef de verbinding naar Internet. Het proefproject kwam enige tijd 
geleden in het nieuws omdat snelheden ver onder bestaande telefoonsnelheden 
kwamen te liggen. De consumentenactiviteiten van Trefpunt zijn nu overgenomen
door Videotex Nederland (WorldAccess / Planet Internet). Onduidelijk is
of het terugtrekken van Trefpunt te maken heeft met de overname of
met problemen bij het proefproject. Het Nutsbedrijf Amstelland zegt nu
in gesprek te zijn met een bekende Internetprovider over een verlenging
van de proef met drie maanden (dus tot 1 oktober). Doordat er echter
nog geen contracten of intentieverklaringen ondertekend zijn, is de toekomst
allerminst onzeker. Indien er op 1 juli geen contracten zijn getekend, dan dreigt
het 'Internet via de kabel-project' in Amstelveen op een fiasco uit te lopen.

INTERNET BELANGRIJKE NIEUWSBRON

Volgens een studie van Pew Research Center raadpleegt in de 
Verenigde Staten momenteel één op de vijf personen minstens
een keer per week Internet om nieuwsfeiten op te zoeken.
In 1995 gebruikte slechts 4 % van de Amerikanen Internet 
als nieuwsbron, een jaar later bedroeg dit 6 %.Een andere 
belangrijke en opvallende conclusie van de studie is dat 
traditionele media niet te lijden hebben onder het succes van het
Internet. Mensen die de laatste jaren ook Internet als nieuwsbron
zijn gaan gebruiken, kopen nog steeds elke dag een krant en
kijken tevens nog steeds naar het nieuwsuitzendingen via de televisie.
Het onderzoek is gedaan onder een steekproef bij ruim 3000 
Amerikanen. (Bron: Yahoo!)

RECTIFICATIE: AD INSERTS DISCOVERY 1 MINUUT PER UUR IN PLAATS VAN 2

In het artikel 'CAI Westland eerste met regio-advertentievensters' staat 
een storende fout. De doorgifte-overeenkomst van Discovery, die is 
opgesteld door Discovery en VECAI voorziet in de mogelijkheid
1 minuut per uur regionale/lokale reclame via de kabelnetten
uit te zenden, waar de standaard Discovery doorgifte-overeenkomst 
wordt gehanteerd. In het artikel dat in DutchMedia editie 26 verscheen werd het
aantal minuten op 2 gesteld. Dit aantal is onjuist, en dient 1 minuut te zijn.
André Vroegindeweij, directeur van MBPA, vertegenwoordiger van Discovery
in Nederland staat bekend om gelijkwaardige behandeling van partijen binnen
de markt. DutchMedia biedt hierbij haar excuses aan voor de gemaakte fout,
en zal trachten dit soort fouten in de toekomst te voorkomen.

VERBETERING NUTSBEDRIJF HEERLEN

Bij navraag blijkt het Nutsbedrijf Heerlen wel door Mega Limburg
te zijn overgekocht, maar de kabelactiviteiten vallen daar vooralsnog
niet onder. De komende twee jaar zullen de kabelactiviteiten
vooralsnog zelfstandig worden voortgezet, waarna bekeken wordt
of deze onder Palet Kabelcom kunnen vallen.

INHOUD CNBC MEDIA REPORT

Iedere dinsdagavond om 20:00-20:30 en 00:00-00:30 uur (herhaling) 
vertoont CNBC Europe een magazine, dat aandacht besteedt aan 
zaken als media, nieuwe media, kabel, satelliet en digitalisering.
De komende weken als proef in DutchMedia de onderwerpen
van Media Report. Mocht er animo voor zijn, dan zal de redactie
dit continueren. Reacties zijn welkom op dutchm@dds.nl

Komende dinsdag zijn de volgende onderwerpen te zien in Media Report:

- 'Tabloid-overnames': Waarom kijkt het Duitse Exel Springer uit naar een
  overname van 'Mirror', een Engelse 'tabloid'.
  Een gesprek met Robert Frank van de Wall Street Journal hierover.
- Welke Engelse 'niche' zenders zullen de toezichthouders overleven?
  Een gesprek met Rod Henwood, Managing Director van Fox Kids UK over
  de praktijken van betaal-tv bedrijven. Hoe worden betaal-tv zenders aangeboden
  aan kijkers? Henwood zegt dat nieuwe regels van de Engelse toezichthouder (ITC),
  die de minimum eis van een bepaald distributiepercentage wil schrappen, zou
  kunnen leiden tot minder Engelse producties.
- 'The making of' magazine-television
  Meer en meer magazines willen hun eigen tv-programma.
  Is er een markt voor 'magazine-tv'?
- Een interview met Noah Samara, de voorzitter van WorldSpace.
 WorldSpace is van plan minder ontwikkelde gebieden te voorzien van
 satellietradio. De radiozenders kunnen middels een klein apparaat ontvangen
 worden. Vooral informatieve en educatieve zenders zullen programma's 
 aanbieden aan de minder ontwikkelde gebieden.
- Interview met Martha Stewart, behorende tot de 25 meest invloedrijkse
 Amerikanen volgens Time magazine.

CNBC Europe is in Nederland te ontvangen via enkele 
kabelexploitanten en analoog ongecodeerd via de Astra satelliet.
(Transponder 50, 10.729 GHz. V.)

MEDIA-UITSPRAAK VAN DE WEEK

De redactie DutchMedia introduceert hierbij de 'media-uitspraak van de week'.
De 'media-uitspraak van de week' is een uitspraak door een (on)bekend
persoon in de media over media, die iets humorvol of typisch neerzet.
Bijdragen hiervoor zijn welkom op dutchm@dds.nl

Deze week Francisco van Jole in 'Online' op 7 juni op Radio 1:

Nadat Francisco van Jole reageert op de hacks van World Online
geeft Rob van der Linden van World Online deze reactie:
'het is altijd wel weer grappig dat Planet Internet altijd met
dit commentaar komt, want daar werkt u tenslotte voor'

Francisco van Jole reageerde toen als volgt:
'Ik schrijf zowat voor elk medium in Nederland dat te bedenken is. Ik werk
voor de TROS die aandeelhouder is van World Online, en ik vind het heel
erg vervelend dat het enige wat u altijd doet, is journalisten zwart maken, 
die hun werk doen.'

INTERNET SITES:

TeleKabel duur kabelInternet? http://www.focus-in.nl/onlijn (Opinie E-Zine Onlijn)
Dantoto Racing at http://www.dantoto.dk/
MAD TV at http://www.mad.gr/
(Bron: SATCO DX, http://www.satcodx.com)

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.dutchmedia.nl

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellite International, 
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]