[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 28b/1998


		   D U T C H M E D I A

			E - Z I N E 

		  onder hoofdredactie van
			David de Jong.

		      EDITIE 28b/1998

In deze Editie:

- WK-Voetbal kijkers: verschillen tussen mannen en vrouwen
- NOS-onderzoek: te weinig vrouwen in beeld bij publieke omroep
- Verzoek zwartzetten film 'Clueless' op BBC 2 via de kabel te laat
- Van der Togt weg bij RNN, Karel van Cooten en Thorvald de Geus van TROS naar RNN
- Joop van den Ende verwerpt kritiek spel
- Hoorzitting lokale/regionale commerciele radiofrequenties
- Hiltermann: toch geen screening, meldpunt doet aangifte 
- Paul de Leeuw hoofdrolspeler speelfilm Theo van Gogh
- 'De winnaars' wint Noord-Zuidtrofee
- 'Aantal uitzenduren europese tv-stations zal verdrievoudigen'
- Endemol: overeenkomst 50 % deelname Broadcast Communications feit
- Wederom dubbel sport bij publieke omroep op tv
- 'Country FM redelijk populair'
- Muziekfestivals live op Radio West en KINKfm
- Studio NL in zomermaanden op AT 5
- Zee tv in Den Haag in pluspakket
- SES in Luxemburg naar de beurs
- Vlaams Nieuws:
	- Wedstrijd Nederland-België ook goed bekeken in Vlaanderen
	- Verwarring over Vlaamse TMF
- Media uitspraak van de week
- Deze week in CNBC Media Report
- Telecom Nieuws:
- Grensoverschrijdende telecomactiviteiten van Belgacom ook in Nederland
- Internet nieuws
	- Kinderkast via Internet
	- Klachten over Internet via de kabel
- Internet sites

WK-VOETBAL KIJKERS: VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN
 
Hoe vaak het tegendeel ook wordt beweerd: vrouwen kijken bijna net zo vaak
naar de WK-Voetbal wedstrijden van het Nederlands elftal op televisie als mannen.
De wedstrijd Nederland-Belgie trok in totaal (inclusief 'buitenshuis' kijkers) 9,7 miljoen 
kijkers, van wie 5,7 miljoen mannen en 4 miljoen vrouwen. Mannen kijken wel veel 
meer buitenshuis naar voetbal. Wedstrijden waarbij het Nederlands elftal niet is 
betrokken, vinden vrouwen veel minder interessant. Naar de wedstrijden die aan 
het einde van de middag werden uitgezonden, keken 1,5 miljoen mannen 
en 650.000 vrouwen. De wedstrijden die om negen uur 's avonds begonnen, 
trokken meer belangstelling: 1,7 miljoen mannen en 900.000 vrouwen.

NOS-ONDERZOEK: TE WEINIG VROUWEN IN BEELD BIJ PUBLIEKE OMROEP

Programmamakers bij de publieke omroep moeten meer vrouwen voor de camera
en de microfoon halen. Uit een onderzoek dat het Bureau Beeldvorming m/v
van de NOS vorig jaar in Europees verband heeft uitgevoerd blijkt dat mannen
gemiddeld 70 % van de tijd in beeld verschijnen. In Nederlandse sportprogramma's 
is dat zelfs 97,7 %. De onderzoekers constateerden ook dat het traditionele 
rollenpatroon nog steeds zeer sterk wordt benadrukt: mannen komen veel 
vaker in beeld als deskundige, woordvoerder of politicus; vrouwen worden vaak
gezien als moeder, huisvrouw of artiest. Uit een soortgelijk onderzoek uit 1992 
blijkt dat de uitkomsten vorig jaar niet verrassend zijn veranderd. Hoewel er een 
duidelijke verschuiving in de samenleving is geconstateerd, heeft dit geen gevolg 
in de media.

VERZOEK ZWARTZETTEN FILM 'CLUELESS' OP BBC 2 VIA DE KABEL TE LAAT

De auteursrechtenorganisatie BUMA heeft vorige week het verzoek gekregen
om kabelexploitanten te verbieden de film "Clueless" uit te zenden, die
afgelopen zaterdag via BBC 2 stond geprogrammeerd om 22.00 uur. Het 
verzoek was afkomstig van de organisatie van filmproducenten AGICOA, 
één van de ondertekenaars van de collectieve overeenkomst inzake 
omroepprogramma's die de Nederlandse kabelexploitanten met 
rechthebbenden zijn aangegaan. De overeenkomst geeft AGICOA 
het recht in uitzonderlijke gevallen de toestemming tot het doorgeven 
van bepaalde programma's in te trekken. Het recht kan alleen worden 
uitgeoefend door BUMA en moet, met redenen omkleed, tenminste 96 uur
tevoren aan de kabelexploitanten ter kennis worden gebracht. Het verzoek van
de producent was echter te laat bekend geworden en daarmee ook te laat om
van kabelexploitanten op grond van het contract te kunnen verlangen er
gevolg aan te geven. Nederlanders die niet zaten te kijken naar de 
voetbalinterland Nederland - Belgie hebben dus gewoon kunnen kijken 
naar de film op BBC 2. Overigens berichtte Jos Nijs uit Vlaams België
dat aldaar het beeld van BBC 2 wèl op zwart werd gezet bij zijn 
kabelmaatschappij (PBE). Waarschijnlijk was dit tevens het geval bij andere
Belgische kabelmaatschappijen.

VAN DER TOGT WEG BIJ RNN, KAREL VAN COOTEN EN THORVALD
DE GEUS VAN TROS NAAR RNN

Hans van der Togt zal vertrekken bij Radio Noordzee Nationaal. Zijn 
middagprogramma zal worden overgenomen door Peter Teekamp. 
TROS-discjockey Karel van Cooten zal met ingang van 1 september 
overstappen naar Radio Noordzee Nationaal (RNN). TROS DJ Thorvald
de Geus zal per 1 juli de overstap maken naar RNN. Thorvald
de Geus heeft enkele jaren bij TROS Radio 2 en 3 gewerkt.
Karel van Cooten werkt sinds 1987 bij de TROS, en is daar geruime
tijd ook 'de stem' van de TROS geweest. Van Cooten vertrekt
naar RNN omdat hij daar naast presentator tevens verantwoordelijk
zal worden voor een deel muziek- & programmacoördinatie. 
De TROS verklaarde bij monde van Els Lootsma dat deze 
functie bij de TROS niet mogelijk was geweest. Van Cooten 
presenteerde bij de TROS o.a. programma's als '50 Pop of een Envelop',
'Gouden Uren' en 'Nachtwacht'.

JOOP VAN DEN ENDE VERWERPT KRITIEK SPEL

Producent Joop van den Ende verwerpt de kritiek van deelnemers van het
telefoonspelletje 'De Winkel van Sinkel' dat door Veronica Live elke
ochtend wordt uitgezonden. Tijdens de uitzending worden kijkers
opgeroepen te bellen naar een 'betaalnummer', en een spel te spelen.
De deelnemers zeiden misleid te worden en enkel als prijs
een hoge telefoonrekening kregen. Volgens een woorvoerster 
van Joop van den Ende Produkties wordt er niet goed geluisterd 
naar de instructies, waardoor men denkt gewonnen te hebben, 
terwijl dit niet het geval is.
(Bron: de Telegraaf)

HOORZITTING LOKALE/REGIONALE COMMERCIELE RADIOFREQUENTIES

Afgelopen week vond er een hoorzitting plaats voor de toewijzing van 
frequenties in de FM en AM-band ten behoeve van lokale en regionale
commerciële omroepen. Volgens enkele waarnemers heeft de onlangs
opgerichte NLCR (vereniging van Niet-Landelijke Commerciële radio-omroepen)
een voorstel gemaakt en ingediend waarin staat dat de beschikbare frequenties
(33 frequenties met laag vermogen in de FM-band en 7 frequenties met laag 
vermogen in de middengolf-band), verdeeld worden onder 10 leden van de NLCR.
Hieronder zitten City FM (Amsterdam), Sun FM (Rotterdam), Radio 8FM 
(Noord-Brabant en Gelderland), Rebecca Radio (Noord- en Oost-Nederland)
en HOT Radio (Twente en de Achterhoek).
Zenders die geen lid zijn van de NLCR verklaarden niet eens te zijn met
de door de NLCR voorgestelde verdeling. Zij vinden dat zenders als Radio 8FM en
Rebecca Radio geen commerciële omroepen zijn die specifiek lokale programma's
maken. Daarnaast zijn de niet-NLCR-leden van mening dat de NLCR omroepen
te veel verbonden zijn met partijen die ook belangen hebben in overige sectoren,
en daardoor een te grote machtsconcentratie zouden kunnen krijgen.

HILTERMANN: TOCH GEEN SCREENING, MELDPUNT DOET AANGIFTE 

Het meldpunt discriminatie in Amsterdam heeft bij de politie aangifte van
discriminatie gedaan tegen G.J.B. Hiltermann. De AVRO-columnist 
noemde op 3 juni in zijn radiocolumn allochtonen "etnische profiteurs". 
Het landelijk bureau voor bestrijding van rassendiscriminatie heeft de 
column van Hiltermann voorgelegd aan de Raad voor de Journalistiek. 
Het bureau vindt dat de column aanzet tot discriminatie. Een particulier 
heeft bij de Raad een klacht ingediend tegen de AVRO omdat de omroep 
Hiltermanns columns voortaan van tevoren wil inzien. Volgens hem tast de 
AVRO de vrijheid van meningsuiting aan. De AVRO heeft inmiddels ontkent 
dat ze voortaan elke aflevering van de radiocolumn van G.B.J. Hiltermann voor 
de uitzending wil inzien. Dat dit wel de bedoeling was is volgens de AVRO een 
misverstand. Overigens zal de AVRO-leiding nog met Hiltermann om de tafel
gaan zitten om te bekijken of Hiltermann zich kan vinden in de onlangs aangepaste
statuten van de AVRO. Hierin staan ook zaken als discriminatie en respect vermeld.
(Bron: o.a. Spreek'buis en NOS-TT)

PAUL DE LEEUW HOOFDROLSPELER SPEELFILM THEO VAN GOGH

Paul de Leeuw speelt de hoofdrol in de nieuwe speelfilm van Theo van Gogh,
getiteld 'De Pijnbank'. Het scenario is geschreven door de Haarlemse 
cabaretier Justus van Oel en is gebaseerd op zijn gelijknamige toneelstuk. De
opnamen zijn vorige week begonnen. De Leeuw speelt een gefrustreerde 
ex-klant van een pas gefuseerde bank die wordt ingeschakeld door de nieuwe
manager om een lastige medewerker het bedrijf uit te kunnen werken. 
(Bron: Haagsch Courant)

'DE WINNAARS' WINT NOORD-ZUIDTROFEE

De documentaire "De Winnaars" van Paul Cohen en David van Tijn heeft de
jaarlijkse Noord-Zuidtrofee voor radio- en tv-coproducties tussen Vlaanderen 
en Nederland gekregen. "De Winnaars" is gemaakt in een samenwerkverband
van de Nederlandse publieke omroep VPRO en de Vlaamse openbare omroep VRT. 
In 'De Winnaars' worden vier vroegere winnaars van de Belgische Koningin 
Elisabethwedstrijd voor pianisten en violisten opgezocht die om uiteenlopende 
redenen na hun succes in Brussel niet wereldberoemd zijn geworden. De jury 
was onder de indruk van het bijna ontluisterende beeld die de interviews met 
de oud-winnaars opleverden. Ze heeft het over indringende televisie.

'AANTAL UITZENDUREN EUROPESE TV-STATIONS ZAL VERDRIEVOUDIGEN'

 "Het aantal uren dat de gezamenlijke tv-stations in de Europese Unie
jaarlijks uitzenden zal de komende anderhalf jaar verdrievoudigen tot 3,5
miljoen uur. Dat zal leiden tot versnippering en publieke netten voor
moeilijke keuzes stellen. Desondanks ziet de toekomst voor de publieke
omroep er beter uit dan tien jaar geleden voor mogelijk was gehouden". Dat
zei BBC-voorzitter Sir Christopher Bland afgelopen maandag tijdens een
zakendiner in Amsterdam.

ENDEMOL: OVEREENKOMST 50 % DEELNAME BROADCAST COMMUNICATIONS FEIT

Endemol Entertainment heeft bekend gemaakt dat dit weekend overeenstemming is
bereikt over de 50 % participatie in Broadcast Communications, één van de grootste
onafhankelijke televisieproducenten in het Verenigd Koninkrijk. De overige 50 %
van de aandelen blijven in handen van Guardian Media Group. In februari
tekenden beide ondernemingen reeds een intentieverklaring. Met het ondertekenen
van de overeenkomst krijgt Endemol belangen in één van de grootste
onafhankelijke televisieproducenten in het Verenigd Koninkrijk.
Broadcast Communications levert aan vrijwel alle Britse TV-zenders en maakt ongeveer
1000 uur televisie per jaar. Endemol is al direct na het ondertekenen
van de 'voor-overeenkomst' van start gegaan met de samenwerking middels
format uitwisseling tussen de verschillende partijen. Broadcast Communications
produceert o.a. 'The Pepsi Chart' (Channel 5), 'The Brit Awards',. live concerten,
en infotainment producties. Endemol is in gesprek over de productie van
Endemol-formats voor de Britse markt.

WEDEROM DUBBEL SPORT BIJ PUBLIEKE OMROEP OP TV

De publieke omroep zal de komende weken toch regelmatig op twee
van de drie publieke landelijke televisiezenders tegelijkertijd (live) 
sportuitzendingen verzorgen. Vanaf maandag zal de NOS verslag
doen van het Grand Slam toernooi, dat gespeeld wordt in het Britse
Wimbledon. Doordat tijdens diezelfde periode ook live uitzendingen
van het WK-Voetbal plaatsvinden op Nederland 2, zullen de 
uitzendingen van Wimbledon vaak plaatsvinden op Nederland 
1 of 3. Vorig jaar nog zei de NOS geen sport op twee netten 
tegelijkertijd meer te zullen uitzenden. Dit naar aanleiding van
kritiek op de NOS toen op twee netten tegelijkertijd twee verschillende
voetbalwedstrijden te zien waren. Dit weekend was reeds op zowel
Nederland 2 als Nederland 3 sport te zien: het 
WK-Voetbal en het tennistoernooi uit Den Bosch.

'COUNTRY FM REDELIJK POPULAIR'

In een recent gepresenteerd landelijk onderzoek "Country in Nederland",
dat is uitgevoerd door de Faculteit Communicatie en Journalistiek (FCJ)
van de Hogeschool van Utrecht (HvU), is onder andere de vraag gesteld 
"naar welke radiostations luistert u ?". Opvallend is daarbij dat 16,7 % 
van de geënquêteerden aangaf naar Country FM te luisteren. Het onderzoek
werd eind maart/begin april gehouden. Toen had het countrystation een bereik
van bijna 500.000 huishoudens. Dit is enkel 10 % van een landelijke kabeldekking.
Het station bestond op dat moment twee maanden. Thans bedraagt het aantal
kabelaansluitingen waar Country FM te beluisteren is 728.367 huishoudens.

MUZIEKFESTIVALS LIVE OP RADIO WEST EN KINKfm

Het Haagse muziekfestival Parkpop zal op zondag 28 juni live worden
uitgezonden door de regionale zender Radio West. Vanaf 13:00 uur
zal de zender verslag doen en 's avonds is vanaf 18:00 uur een compilatie 
te beluisteren. Op 27 juni is als voorproefje het concert van het Residentie 
Orkest met de popgroep The Scene live te beluisteren op dezelfde zender.

KINKfm zal op 28, 29 en 30 augustus live verslag doen van
'A Campingflight to Lowlands' doen vanaf Walibi Flevo in Biddinghuizen.
Op dit muziek- en theaterfestival zullen ruim tachtig groepen optreden 
waaronder The Beasty Boys, , Therapy?, PJ Harvey, Caesar, Supergrass, 
en Skik. Vorig jaar deed Radio 3 FM nog verslag van dit festival.

STUDIO NL IN ZOMERMAANDEN OP AT 5

Tot en met 30 augustus zendt de Amsterdamse regionale zender
AT 5 dagelijks het programma 'Studio NL' uit, dat de Wereldomroep 
maakt voor de zender BVN TV (Beste van Nederland TV).
Het programma leent zich voor uitzending door regio-omroepen, 
doordat het aandacht besteedt aan de (Nederlandse)
actualiteit met daarbij studiogesprekken. De uitzending via AT 5 
(wat overigens vorig jaar ook plaatsvond toen het nog om 'Zomer TV'
ging) is mogelijk dankzij een samenwerking tussen regio-omroepen en 
de Wereldomroep/BVN TV. De samenwerking houdt in dat alle 
regio-omroepen een wekelijks regiojournaal kunnen overnemen 
van BVN TV. Tevens is het mogelijk om Studio NL over 
te nemen. AT 5 maakt hier nu gebruik van omdat het 'een gat' had
in haar zomerprogrammering,.

ZEE TV IN DEN HAAG IN PLUSPAKKET
  
De betaalzender Zee TV, die zich richt op Hindoes, Surinamers en Pakistanen,
zal binnenkort via de kabel in het Haagse pluspakket te zien zijn.
Zee TV zendt via de satelliet reeds lange tijd programma's uit
die afkomstig zijn uit India. Voor schotelbezitters is het vanuit een
'MultiChoice' verleden mogelijk geweest om een abonnement te nemen
op de zender.

VLAAMS NIEUWS:

WEDSTRIJD NEDERLAND-BELGIE OOK GOED BEKEKEN IN VLAANDEREN

In Vlaanderen is er goed gekeken naar de lage-landen-derby. Gemiddeld
keken 1.974.000 Vlamingen zaterdag via VRT-Canvas naar de 
voetbalwedstrijd Nederland-België. Dat is 35,9 % van alle Vlamingen. 
In die cijfers zijn de "gastkijkers" inbegrepen. Dat zijn de mensen die de 
wedstrijd volgden bij familie of vrienden. NIET inbegrepen zijn de mensen 
die de wedstrijd in cafés, zalen of tenten volgden. Sinds 1970 deden slechts 
twee WK-matchen het beter: die van Belgie tegen Engeland in 1990 en tegen 
Paraguay in 1986. (Bron: VRT-Teletekst 1)

VERWARRING OVER VLAAMSE TMF

Bij The Music Factory (TMF) is vrijdagnamiddag paniek ontstaan nadat een 
Vlaamse kabelmaatschappij per ongeluk een persbericht waarop een embargo rustte
wereldkundig maakte. Een woordvoerder van de Westvlaamse kabelmaatschappij
Gaselwest verspreidde het bericht naar de redacties van alle Vlaamse
kranten. In Bussum wist de woordvoerster niet wat ze hoorde toen ze een
aantal telefoontjes van Vlaamse journalisten kreeg. Haar uitleg: "Het gaat
om een vreselijk probleem. Het bericht is onvolledig. Binnenkort kunnen we
jullie veel meer uitleggen". Het kwaad was inmiddels geschied. De
woordvoerster kon de komst van TMF naar Vlaanderen niet ontkennen. Volgens
het bericht komt er een groot lanceringsfeest op zaterdag 3 oktober. TMF mikt op
jongeren tussen 13 en 19 jaar en wil naast intrnationale vedetten ook
aandacht besteden aan Vlaamse artiesten. Er komen Vlaamse presentatoren,
maar daarover zijn nog geen bijzonderheden bekend. TMF heeft een
overeenkomst met een groepering van kabelmaatschappijen die 70 % van de
Vlaamse kabelabonnees vertegenwoordigen. Binnenkort worden er ook gespekken
aangeknoopt met de andere kabelboeren. TMF wil niet achter de decoder in een
betaalpakket gestopt worden en daar hebben de achterblijvende maatschappijen
een probleem mee. Ze hebben namelijk geen kanaal meer vrij dat voor vrije
doorgifte is voorzien. Bij de kabelmaatschappijen die al een accoord met TMF
ondertekenden krijgt de zender de beschikking over het vrijgekomen kanaal 
van de Franse commerciële zender TF 1. Die werd na onenigheid over de 
auteursrechten van de meeste Vlaamse kabelnetten geweerd.
(Met dank aan Kris Vanderhaegen)

MEDIA UITSPRAAK VAN DE WEEK:

De redactie DutchMedia publiceert wekelijks de 'media-uitspraak van de week'.
De 'media-uitspraak van de week' is een uitspraak door een (on)bekend
persoon in de media over media, die iets humorvol of typisch neerzet.
Bijdragen hiervoor zijn welkom op dutchm@dds.nl

Deze week Casper Keller, directeur MTV Nederland in het Nieuwsblad
van het Noorden over TMF als concurrent:

'TMF trekt vooral kinderen van 13 tot 18 jaar, een andere doelgroep. 
Toute Fabienne is een keuvelprogramma, Koffietijd voor kinderen.'

INHOUD CNBC MEDIA REPORT

Iedere dinsdagavond om 20:00-20:30 en 00:00-00:30 uur (herhaling) 
vertoont CNBC Europe een magazine, dat aandacht besteedt aan 
zaken als media, nieuwe media, kabel, satelliet en digitalisering.
De komende weken als proef in DutchMedia de onderwerpen
van Media Report. Mocht er animo voor zijn, dan zal de redactie
dit continueren. Reacties zijn welkom op dutchm@dds.nl

Komende dinsdag zijn de volgende onderwerpen te zien in Media Report:

- SES (Société Europeénne des Satellite), operator van de Astra satellieten
 gaat naar de beurs. In een reportage wordt ingegaan op de beursgang van SES,
 met aandacht van de plannen van SES om meer dan enkel een distibutieplatform
 te zijn van r/tv signalen. Zo zal in 2010 nog maar de helft van de omzet afkomstig
 moeten zijn uit de tv-activiteiten. SES zoekt partners om allianties te kunnen vormen
 en zo sterker te kunnen staan in de toekomst.
- Een reportage over de expansiedrift van Rupert Murdoch in Duitsland.
 Murdoch bezit middels News Corp. 49,9 % van de Duitse tv-zender Vox.
 Via die zender wil hij expanderen en op termijn een belangrijke speler worden
 in Duitsland. Het grote aanbod gratis kanalen, de moeilijkheden met digitalisering
 in Duitsland (kartelverbod), en de overige aandeelhouders van Vox kunnen daarbij
 problemen vormen voor Murdoch.
- Een gesprek met Dr. Goerg Kofler, CEO van Pro Sieben. Pro Sieben is
 een succesvolle Duitse commerciële zender. Pro Sieben heeft geen verder
 expansieplannen en wacht de digitale ontwikkelingen verder rustig af.
- Een reportage over 'Summer Blockbuster Movies'. 
 De zomer lijkt toch een interessante periode om nieuwe speelfilms in de
 bioscopen in premiere te laten gaan. Welke business zit erachter, en
 wat staat er komende zomer op stapel, voor wat betreft 'Special effects' films?

CNBC Europe is in Nederland te ontvangen via enkele 
kabelexploitanten en analoog ongecodeerd via de Astra satelliet.
(Transponder 50, 10.729 GHz. V.)

TELECOM NIEUWS:

GRENSOVERSCHRIJDENDE TELECOMACTIVITEITEN VAN BELGACOM OOK IN
NEDERLAND

De Belgische telecomoperator Belgacom gaat de Nederlandse markt voor 
telecommunicatie op via de provincie Limburg. Eind dit jaar start onder regie
van Belgacom in Maastricht het eerste 'euregionaal' opererende telecombedrijf
onder de naam Triangle Telecom. Het bedrijf is een samenwerkingsverband
van Belgacom, het Duitse Accom, de nutsbedrijven van Heerlen en Maastricht
en de Limburgse industriebank LIOF. De kabelnetten van Maastricht, Heerlen,
Aken, Luik en Hasselt worden nog dit jaar met elkaar verbonden. Het nieuwe
bedrijf gaat in eerste instantie vaste telefonie aanbieden maar later
wellicht ook mobiele telefonie. Triangle Telecom richt zich uitsluitend op klanten
die in de zogenaamde 'Euregio' wonen. De 'Euregio' bestrijkt Zuid-Limburg,
het gebied rondom Hasselt (Belgisch Limburg, Vlaanderen), de omgeving 
Luik (in de Belgische provincie Luik, Wallonië) en de omgeving Aken in Duitsland.

INTERNET NIEUWS

KINDERKAST VIA INTERNET

Kinderen en jongeren kunnen tot eind juni via Internet meebepalen welke
jeugdprogramma's dit najaar kans maken op de Kinderkast-televisieprijzen.
De Kinderkast-prijzen zijn prijzen voor de meest verdienstelijke Nederlandstalige
jeugdprogramma's uit Nederland of Vlaanderen. Op Internet staan 30 
jeugdprogramma's van het afgelopen seizoen, verdeeld over twee categorieën:
15 fictie programma's en 15 non-fictie programma's. Genomineerde programma's
zijn onder andere 'Flodder' van Veronica, 'Willie en Nellie', 'Loenatik'
en 'Bennie' van de VPRO en 'Sinterklaas bezoekt Sesamstraat' van de NPS.
http://www.sjn.nl/kinderkast98/

KLACHTEN OVER INTERNET VIA DE KABEL

De klachten over de nieuwe Internet-diensten die kabelbedrijven aanbieden
klinken steeds luider. Voor tientallen boze abonnees van de Internetdienst
Sprinter van Telekabel zijn de problemen met het Internetten zelfs 
aanleiding een belangenvereniging op te richten. Het Amsterdamse A 2000 
probeert ontevreden klanten vast te houden door tijdelijk een gratis 
abonnement aan te bieden. Volgens de abonnees van Telekabel 
functioneert vooral de aansluiting op het World Wide Web slecht. 
Ook maken de gebruikers zich zorgen over hun privacybescherming. 
Twee weken geleden is opeens een lijst met persoonsgegevens van 
430 abonnees van Sprinter op Internet gepubliceerd. Derden hadden 
volgens een Telekabel-medewerker in de administratie van de provider 
'ingebroken'.

De leden van de vereniging eisen een snelle en betrouwbare aansluiting. Het
product 'Internet via de kabel' hapert volgens de klagers al maanden.
Abonnees die klagen over de slechte service krijgen te horen dat het 
kabelbedrijf te kampen heeft met een tekort aan personeel op de helpdesk.

In Amstelveen dreigen deelnemers aan de kabel-Internet proef
met juridische stappen. Zij zijn ontevreden over de kwaliteit van
de verbindingen en willen duidelijkheid over de voortzetting van het 
proefproject, omdat de Internetprovider Trefpunt per 1 juli afhaakt.
De deelnemers hebben circa 1500 gulden ineens of in termijnen
moeten neertellen voor een kabelmodem. (zie ook DutchMedia 27b/1998)

VECAI, de koepelorganisatie van kabelexploitanten, zei bij monde
van Karin van den Oort dat nieuwe gebruikers de diensten overbelasten
(langdurig online blijven), omdat ze onbeperkt gebruik kunnen maken van 
Internet, doordat het veelal een 'flat fee' concept is en er dus geen 
doorlopende telefoonkosten zijn, zoals wel het geval is via telefoonmodems. 
Tevens maakte de woordvoerster duidelijk dat het product nieuw is en 
daardoor nog enkele 'opstartproblemen' heeft gekend, net als bij de meeste 
andere producten.
Overigens zouden de problemen bij Telekabel inmiddels geheel verholpen moeten
zijn. Opmerkelijk is dat vooral het concept van 'hoge snelheid' Internet via de kabel
problemen ondervindt. Het concept, zoals CAI Westland dat reeds sinds enkele
jaren hanteert, waarbij maximaal een bijna dubbele ISDN snelheid wordt 
aangeboden en een redelijk lage prijs wordt gehanteerd lijkt daarbij 
beter te werken dan het 'hoge snelheid - hoge prijs' concept.
Deskundigen verwachten dat over circa twee jaar de technische 
problemen en het buitenproportionele gebruik zullen zijn afgenomen.

INTERNET SITES:

--- Home Pages:
RDP Antena 1 (Portugal) at http://www.rdp.pt/antena1/index.html
RDP Antena 2 (Portugal) at http://www.rdp.pt/antena2/index.html
RDP Internacional (Portugal) at http://www.rdp.pt/internacional/index.html
RDP Africa (Portugal) at http://www.rdp.pt/africa/index.html
Eurotica Rendez-Vous at http://www.rdv-eurotica.com/
MuchMusic USA at http://www.muchmusic.com/usa/
APTV (US) at http://www.ap.org/apt/
Telemusica (Argentina) at http://www.telemusica.com/
RTP Canal 7 at http://www.tci.net.pe/comunica/confirmado/rtp.htm
MAD TV (Greece) at http://www.mad.gr
Shalom Channel at http://www.shalomchannel.com
+ Musica (Spain) at http://www.masmusica.com
The Disney Channel Spain at http://www.disney.es
Serie Club (France) at http://www.club-internet.fr/serieclub
USA Radio Network at http://www.usaradio.com/
Filmnet Hellas at http://www.areianet.gr/nethold/filmnet/
K-TV at http://www.areianet.gr/nethold/kidtv/
SuperSport Hellas at http://www.areianet.gr/nethold/supersport/

--- LIVE RealVideo:
ESPN Brazil at http://www2.uol.com.br/cgi-bin/tvuol/seletor.cgi?canal=espnbrasil&video=espnbrasil
--- LIVE RealAudio:
Radio Dimensione Suono (RDS)(Italia) at http://www.rds.it/realaudio/live.ram
RDP Antena 1 (Portugal) at http://www.rdp.pt/antena1/antena1.ram
RDP Internacional (Portugal) at http://www.rdp.pt/internacional/rdpi.ram
USA Radio Network at http://www.usaradio.com/usa.ram
--- LIVE Teletext:
RTP Internacional at http://www.rtp.pt/teletexto/gif2/100-01.htm

(Source: SATCO DX, http://www.satcodx.com & Transponder NEWS)

http://www.reelradio.com/ (Historische Amerikaanse radiofragmenten)
http://www.440int.com/namesf.html (Beeld, geluid en herinneringen van US Top 40 Radio)
http://www.paulplu.demon.co.uk/radio/ (Historie van de radio in de jaren 30 t/m 60)
(Bron: Hans Knot)

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
====================================================
ADVERTENTIE:
=========================================================
Geboeid door de kabel? 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>Geef de schotel de ruimte!


Informeer naar de (digitale) satellietontvangst mogelijkheden.

Kramer satelliet systemen maakt deel uit van 
Digital Receiving Satellite Networks by Peuchen Projects.

Kramer, specialist in video, audio en satellietsystemen.

1e Oosterparkstraat 178-182, 1091 HK Amsterdam.
Alle digitale satellietontvangers demonstratieklaar en leverbaar
020-6947298			http://www.dds.nl/~digitaal/kramer
=========================================================
ADVERTENTIE
=========================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.dutchmedia.nl

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellite International, 
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]