[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 27a/1998


		   D U T C H M E D I A

			E - Z I N E 

		  onder hoofdredactie van
			David de Jong.

		      EDITIE 27a/1998

In deze Editie:

- HMG reorganisatie: HMG 2000 kost 220 arbeidsplaatsen
- SBS 6 studeert verder naar tweede station
- Nederland: 70 % van de bevolking kijkt WK-Voetbal
- Kijkcijfers week 23/1998
- Eerste dag WK-Voetbal: veel kijkers
- Fox Kids met live middagprogrammering
- AVRO-documentaire wint prijs in canada
- Herman van Veen tekent bezwaar aan tegen NCRV-censuur
- Inge Diepman weg bij Vroege Vogels
- Willem Duys terug op radio
- TMF: 's nachts homeshopping? 
- Canal+ met sportjournaal
- Paul de Leeuw in het nieuwe seizoen op locatie met 'Laat de Leeuw'
- SIRE roept kinderen op vader te nomineren voor vader van het jaar
- DigiTenne officieel opgericht
- IP: grotere rol bij sponsering?
- A 2000 en HMG conflict: verder voor de rechter
- Televisie: huiskamerbehang?

In editie 27b/1998:
- Programmadirecteur Radio Noordzee Nationaal stapt op
- Radio Noordzee Nationaal: Nieuws voortaan bij ANP
- Kabinet: machtsconcentratie-onderzoek
- NEW Dance Radio in doelgroep goed beluisterd
- Update magazine: Van Diepens Dance Department beste dance radioprogramma
- CASEMA: 18.000 aanmaningen aan kabelwanbetalers
- Justitie Groningen: WK-Voetbal goede gelegenheid innen geldboetes
- Reclamemaker riskeert boete bij plaatsen mobiele etalages
- Korporaal in gelijk gesteld bij weigering meespelen serie
- 1,5 miljoen mensen kijken dagelijks naar regio-tv
- Telekabel Brabant: geen HMG-gulden
- NDR 1 radio terug bij CasTel
- Telekabel-Brabant gestart met pay-per-view
- Interview bewoner met Omroep Limburg kost 10.000 gulden
- Steenmarters toch verjaagd 
- Vlaanderen: 19 % keek openingswedstrijd WK-Voetbal
- Telecom Nieuws:
	- OPTA: Nieuwe tariefstructuur KPN Telecom gerechtvaardigd
- Internet Nieuws:
	- Radio programma 'Online' tijdelijk onder vuur
	- Telekabel ook gekraakt?
	- Internet via de kabel ook in Doetinchem, Hengelo en Zelhem
	- Amstelveen: toekomst internet via de kabel onzeker
	- Internet belangrijke nieuwsbron
- Rectificatie: Ad inserts Discovery 1 minuut per uur in plaats van 2
- Verbetering Nutsbedrijf Heerlen
- Inhoud CNBC Media Report
- Internet Sites

HMG REORGANISATIE: HMG 2000 KOST 220 ARBEIDSPLAATSEN

Bij de Holland Media Groep (HMG), verdwijnen in totaal zo'n 220 arbeidsplaatsen.
De HMG bestaat uit de tv-zenders RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer, Veronica, 
het radiostation Veronica FM en de productiemaatschappij Holland Media House.
20 à 30 medewerkers zullen ontslagen worden. In totaal werken er bij de HMG
zo'n 600 mensen. HMG president-directeur Pieter Porsius heeft dit bekend gemaakt
in zijn reorganisatieplan 'HMG 2000'. Naast de ontslagen (waarvoor overigens wel 
een sociaal plan zal worden opgesteld) zal het interne technisch-facilitaire bedrijf 
T&O (Techniek & Onderhoud) worden verzelfstandigd en waarschijnlijk worden
verkocht. Hierbij gaat het om 140 arbeidsplekken. De overige arbeidsplekken 
zullen worden geschrapt door het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.
HMG verklaarde dat naast T&O vooral de stafafdelingen getroffen zullen worden.
Woordvoerder Hans van der Veen van de HMG verklaarde dat deze maatregelen
gezien moeten worden als een 'kantoor-reorganisatie'. De reorganisatie, die in 2000
afgerond zal moeten zijn, voorziet in een totale bezuiniging van 41 miljoen gulden.
In het jaar 2000 moet de HMG dan een winst voor belastingen van circa 80 miljoen
gulden kunnen halen. Het afgelopen jaar haalde de HMG 6 miljoen winst op een omzet
van 807 miljoen gulden. Het RTL Nieuws zal minder getroffen worden, zoals
het er naar uitzag. Volgens de HMG zal het soberder moeten worden, en zal het
budget iets inkrimpen. In twee jaar tijd zal RTL Nieuws 8,7 miljoen gulden moeten
bezuinigen op een budget van 72 miljoen gulden. Dit zal bereikt moeten worden door zuiniger
met facilitaire zaken om te gaan. Vaste lijnverbindingen tussen de politieke redactie
in Den Haag en Hilversum zullen worden opgeheven. Het correspondentennetwerk
zal blijven bestaan. De sportuitzendingen zullen los worden gekoppeld
van de nieuwsredactie. 'Voetbal in 't land' gaat naar Bob de Jong Produkties en
'Barend & Van Dorp' zal voortaan door Holland Media House worden gemaakt.
Holland Media House is het eigen HMG-productiebedrijf. De nieuwe 
programmering voor het seizoen 1998-1999 van de HMG-zenders RTL 4, RTL 5
Nieuws & Weer en Veronica zullen in juli/augustus bekend worden gemaakt.
Dan zal blijken welke programmatische inslag de zenders opgaan en welke en
hoeveel programma's daadwerkelijk sneuvelen. Eerder werd bekend dat
RTL 4-programma's als RTL Actueel, de 5 Uur Show, Rad van Fortuin niet
meer terug zullen keren in het nieuwe seizoen.

Dinsdag zijn de ondernemingsraad van HMG ingelicht en de 
vakbonden - waarmee over een sociaal plan voor de vertrekkende 
medewerkers zal worden onderhandeld - ingelicht. Voorzitter Gert 
van Brakel van de ondernemingsraad van de HMG zegt in een eerste 
reactie "fel tegen gedwongen ontslagen" te zijn. De OR bezint zich op 
alternatieven. "Het is cijfermatig een gedegen stuk, maar je hebt te 
maken met menselijk kapitaal. Dat missen we in de plannen." 
De OR vindt tevens dat de positie van freelancers en tijdelijke
contractanten "erg wordt ondergeschoffeld". Ook het gegeven
dat onderdelen van de reorganisatie reeds zijn uitgevoerd leidt
tot ongenoegen. Binnen een maand zal de OR met een uitvoerig
advies komen, dat gericht is aan de HMG directie. De vakbonden
hebben zich negatief uitgelaten over de plannen en voelen zich 
gepasseerd, doordat de pers eerst is ingelicht over de plannen. 
Daarnaast is de kritiek vooral dat het toekomstplan enkel over cijfers
gaat en de toekomst niet verder beschrijft. 
De maatregelen maken deel uit van de grootscheepse sanering van 
het mediabedrijf die eerder dit jaar is aangekondigd. Porsius wil 
de winstgevendheid van het bedrijf verbeteren en verwacht dat 
met een kostenreductie van 41 miljoen gulden (op een totale 
kostenpost van 744 miljoen in 1997) in het jaar 2000 een winst
voor belasting van 80 miljoen gulden kan worden behaald.
Afgelopen jaar verdiende HMG slechts 6 miljoen gulden.

Een groot deel van de sanering gebeurt doordat HMG de afdeling die 
verantwoordelijk is voor faciliteiten als studio's en cameraploegen 
verzelfstandigt. Volgens Porsius bestaat voldoende belangstelling voor 
dit bedrijfsonderdeel. De facilitaire bedrijven UniCam en Sonotech 
hebben reeds interesse getoond. NOB en Endemol Entertainment 
hebben aangegeven geen belangstelling te hebben voor het facilitair 
bedrijf van de HMG. In een eerste reactie zei een woordvoerder van 
de FNV juist dat de vakbond betwijfelt of een verzelfstandigd facilitair 
bedrijf van HMG levensvatbaar zal zijn. Met de verzelfstandiging zijn 
140 arbeidsplaatsen gemoeid. De ontslagen vallen in andere onderdelen 
van het bedrijf. Zo vallen tien ontslagen bij het eigen productiebedrijf 
van HMG, Holland Media House.

Opvallend is de houding van de president directeur van de HMG, Pieter
Porsius. Porsius weigert voor de camera's van actualiteiten en 
nieuwsprogramma's te verschijnen om zijn bezuinigingsplannen 
voor de Holland Media Groep toe te lichten. Zelfs de redactie 
van zijn eigen RTL Nieuws vangt bot. Porsius is wel bereid interviews 
af te geven voor dagbladen en het persagentschap ANP. 
De Volkskrant citeerde zaterdag een HMG-medewerker die voorspelt 
dat Pieter Porsius dit als 'tijdelijke klus' ziet en straks is vertrokken
naar een multinational.

SBS 6 STUDEERT VERDER NAAR TWEEDE STATION

SBS 6 studeert verder naar de mogelijkheden voor het opzetten van een
tweede tv-station. Dit zei het station in antwoord op vragen tijdens de
presentatie van de jaarcijfers. Eerder werden de besprekingen met TV 10 over
een mogelijke samenwerking stopgezet. SBS 6 verklaarde al langer
bezig te zijn met een studie voor een tweede tv-station en hiertoe
met allerlei partijen besprekingen mee te voeren. Het tweede tv-station
mikt vooral op vrouwelijke kijkers als doelgroep. Aan het einde van dit jaar
zal het station bekend maken of het station doorgang zal krijgen en welk
format het station zal krijgen. Indien het station zal starten zal dit in het jaar 1999
het geval zijn. SBS 6 trekt qua kijkers iets meer mannen dan vrouwen. Het
nieuwe station van SBS wil zich bij voorbaat niet als 'typische vrouwenzender'
laten omschrijven, maar breed willen programmeren. De verwachting is dat
indien het tweede station van SBS 6 er zal komen makkelijker toegang zal krijgen
tot de kabel dan wanneer het station nu zou starten. Dit komt doordat in veel 
gevallen programmaraden, die mogen beslissen over het wettelijk verplichte
kabelbasispakket nog niet actief zijn. Eind dit jaar is de verwachting dat dit wel
zo zal zijn. 

SBS 6 leed over het jaar 1997 een verlies van 7,5 miljoen gulden.
In 1996 was dit 30,5 miljoen gulden en in 1995 32 miljoen gulden. 
De omzet bedroeg in 1997 141 miljoen gulden. SBS 6 verwacht 
in 1998 voor het eerst een bescheiden winst te maken van 5 à 10 
miljoen gulden op een omzet tussen de 175 en 200 miljoen gulden.
SBS 6 is van plan de programmering van de zender nog meer gestalte
te geven. Naast de plannen van een tv-kanaal heeft SBS al langer
plannen op radiogebied en het opzetten van een tv-gids.
SBS 6 is voor 70 % in handen van het in Luxemburg gevestigde SBS S.A.
(Scandinavian Broadcasting System) en voor 30 % van De Telegraaf.

NEDERLAND: 70 % VAN DE BEVOLKING KIJKT WK VOETBAL

In Nederland wordt de komende weken massaal televisie gekeken. Meer dan
70 % van de bevolking is van plan tijdens het WK voetbal voor de buis te
gaan zitten bij één of meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Voor 
wedstrijden van andere landen ligt dat percentage op 46 %. Daar staat 
tegenover dat ruim een kwart (28 %) niet van het WK-Voetbal op tv zegt
te houden. 3 % van de ondervraagden noemt zichzelf een rechtgeaarde 
voetbalhater. 56 % van de ondervraagden vindt dat het evenement precies 
genoeg aandacht krijgt, 27 % vindt dat er te veel aandacht aan het WK 
besteed wordt, terwijl 6 % de hoeveelheid zendtijd te gering vindt.
Deze onderzoeksresultaten zijn het resultaat van een onderzoek naar
de interesse voor het WK-Voetbal op tv uitgevoerd door ISS Research.
(Bron: VRT Teletekst 1)

KIJKCIJFERS WEEK 23/1998

De publieke omroepen behaalden in week 23 gezamenlijk een gemiddeld
marktaandeel van 37,0 %. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel 
op zondagavond (16,3 %) Nederland 2 haalde het hoogste marktaandeel 
op vrijdagavond (35,5 %) met o.a. de voetbalwedstrijd Nederland-Nigeria.
Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (17,2%), 
door o.a. de VARA-programmering. RTL 4 haalde het hoogste marktaandeel 
op zondagavond (24,0 %), RTL 5 Nieuws & Weer haalde het hoogste 
marktaandeel op woensdag- en zondagavond (6,1 %), SBS 6 
haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (13,8 %). Veronica 
haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (26,9 %) door 
de voetbalwedstrijd Nederland-Paraguay. TV 10 haalde het hoogste 
marktaandeel op zondagavond (2,7 %), en TMF haalde op woensdagavond
haar hoogste marktaandeel (0,8 %).

Nederland 1 haalde een gemiddeld marktaandeel van 11,9 %, Nederland 2:
15,7 %, Nederland 3: 9,2 %, RTL 4: 17,1 %, RTL 5 Nieuws & Weer: 4,8 %,
SBS 6: 9,4 %, Veronica: 12,8 %, TMF: 0,6 %, TV 10: 1,8 %, VRT TV 1: 1,6 %,
VRT-Ketnet/Canvas: 1,5 % en overige: 9,3 %.
Deze gegevens zijn afkomstig van HMG Marktonderzoek en het Continu 
Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van 
NOS, STER en IP. Marktaandeelcijfers hebben betrekking op het tijdvak
18:00-00:00 uur van maandag t/m zondag.

TOP 10 MEEST BEKEKEN PROGRAMMA'S	kdh	kijkers x 1000
1.	05-06	vr	Nederland - Nigeria	NOS	20	2.840
2.	01-06	ma	Nederland - Paraguay Veronica	16	2.260
3.	07-06	zo	Journaal 20.00 uur	NOS	15	2.050
4.	07-06	zo	Spoorloos		KRO	11	1.570
5.	07-06	zo	André van Duin		RTL 4	10	1.445
6.	03-06	wo	Half acht nieuws	RTL 4	10	1.400
7.	05-06	vr	Voorbesch. WK Voetb.	NOS	10	1.330
8.	07-06	zo	Grand Prix Canada	RTL 4	9	1.225
9.	01-06	ma	Breekijzer		RTL 4	9	1.210
10.	03-06	wo	In naam van Oranje	TROS	8	1.180
(1% Kijkdichtheid staat voor 140.900 kijkers van 6 jaar en ouder.)

TOP 10 BEST GEWAARDEERDE PROGRAMMA'S	wrd
1.	01-06	ma	Chirurgenwerk		EO	8.1
2.	02-02	di	Natuur in Israël		EO	8.0
3.	02-06	di	Mr. Bean		Ned3	7.9
4.	01-06	ma	Voor elkaar		AVRO	7.7
5.	07-06	zo	Spoorloos		KRO	7.6
6.	01-06	ma	WK hockey		NOS	7.6
7.	02-06	di	Vinger aan de pols	AVRO	7.6
8.	06-06	za	Herexamen		VARA	7.5
9.	04-06	do	Per seconde wijzer	VARA	7.5
10.	04-06	do	Tennis Roland Garros	NOS	7.5

(Van programma's die een kijkdichtheid lager dan 2 % hebben, wordt geen waarderingscijfer
gegeven. De commerciële zenders laten de waardering niet meten.)

EERSTE DAG WK-VOETBAL: VEEL KIJKERS

De eerste dag van het WK-Voetbal heeft een groot aantal kijkers aan de
buis gekluisterd. Brazilie-Schotland was goed voor ruim 22 % kijkdichtheid
bij de leeftijdscategorie 13 jaar en ouder. Bij mannen van 13 jaar en ouder 
kwam de kijkdichtheid zelfs boven de 28 % uit, waarbij de leeftijdsgroep 
mannen 20-34 jaar voor het grootste aandeel heeft gezorgd. Dat de 
overige zenders een gevoelige klap hebben opgelopen, zal duidelijk 
zijn. De kijdichtheden van bijvoorbeeld Nederland 3, RTL 5 Nieuws & Weer
en SBS 6 schommelden rond de 1 %. De NOS is wel overspoeld met 
klachten van kijkers die de tussenstand en speeltijd missen in de bovenhoek 
van het beeldscherm. De NOS zei eerst dat ze de beelden, zoals die worden 
aangeleverd vanuit Frankrijk, uitzendt en daarbij geen grafische speeltjes aan 
wil toevoegen. De Franse regie toont ook enkele keren per speelhelft de 
speeltijd en stand. Later tijdens de week kwam toch de tussenstand en de
speeltijd in de bovenhoek van de door de NOS uitgezonden 
WK-Voetbalwedstrijden.

FOX KIDS MET LIVE MIDDAGPROGRAMMERING

Fox Kids wil de programmering, die voornamelijk bestaat uit tekenfilms,
vanaf september uitbreiden met een drie uur durend live-programma op de
woensdagmiddag en een afgeleide daarvan op de zaterdag- en zondagmiddag.
Om deze programma's te realiseren treedt Frans-Jan Punt, die vier jaar lang 
pro ductieleider bij TeleKids geweest, per augustus in vaste dienst bij Fox Kids.
Volgens Frans-Jan is er op de woensdagmiddag weinig meer te beleven voor de
jeugd op tv. KinderNet zendt alleen 's-ochtends uit, TeleKids alleen in het
weekeinde en ook de VPRO en Nederland 1 hebben voor de vroege uren in het
weekeinde gekozen. Cartoon Network is er wel de hele dag maar weet nauwelijks
kijkers te trekken. Binnen de doelgroep haalt Fox Kids een aandeel van 20 %
terwijl Cartoon Network nog geen half procent. De publieke omroepen hebben
tevens plannen om het komende tv-seizoen te komen met een vast jeugd-middagblok.

AVRO-DOCUMENTAIRE WINT PRIJS IN CANADA

De AVRO Close-up-documentaire 'Stefan Lorant - Man in Pictures' heeft de
prestigieuze 'Special Jury Prize' van het Internationale Festival Banff in
Canada gewonnen. De documentaire is een productie van AVRO/Odusseia Film,
geregisseerd door Paul Cohen. De AVRO zond de documentaire uit op 17 februari
1998. In de documentaire 'Stefan Lorant' vertelt Lorant uitgebreid over zijn
leven en de machtigen der aarde met wie hij heeft verkeerd. Op 14 november
afgelopen jaar overleed de Amerikaanse fotojournalist Stefan Lorant op
96-jarige leeftijd. Lorant, die van oorsprong Hongaar was, is vooral bekend
geworden als de uitvinder van de fotojournalistiek. 'Stefan Lorant' is een
AVRO-Close-up-documentaire, gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds
Nederlandse Culturele Omroepproducties.

HERMAN VAN VEEN TEKENT BEZWAAR AAN TEGEN NCRV-CENSUUR

Herman van Veen onderneemt mogelijk stappen tegen de NCRV. Deze omroep
heeft afgelopen week het tv-programma 'Herman van Veen: goal' in 
gecensureerde vorm uitgezonden. Overal waar Van Veen als voetbalsupporter 
een vloek liet vallen, klonk een 'bliep'. Vooral de eerste vijf minuten van het
programma werden ernstig door deze ingrepen ontsierd. Van Veen, die
momenteel in Frankfurt werkzaam is, zal bij terugkomst in Nederland beslissen
of er stappen tegen de NCRV worden ondernomen. De NCRV heeft volgens een
woordvoerder van Van Veen zonder overleg besloten het programma te 
censureren. "Dat is niet netjes. Ik kan me voorstellen dat je als NCRV moeite
heeft met het uitzenden van vloekwoorden, maar koop dan zo'n programma niet
aan. Of probeer het per contract te regelen", aldus de woordvoerder. De
NCRV zegt niets te begrijpen van de verbolgenheid van Van Veen. Volgens
de NCRV heeft de omroep overleg gehad met Van Veen over het wegpiepen van
de vloeken.
(Bron: Haagsche Courant)

INGE DIEPMAN WEG BIJ VROEGE VOGELS
 
Inge Diepman vertrekt per 1 juli bij het radioprogramma Vroege Vogels. Ze
wil zich meer concentreren op haar televisiewerk. Diepman heeft het
programma op de zondagochtend vijf jaar lang samen met Ivo de Wijs 
gepresenteerd. Diepmans opvolgster is Margreet Reijntjes, nu nog presentator en
verslaggeefster bij Radio Noord-Holland. Sinds vorig jaar presenteert ze
al het VARA-radioprogramma Punch. Dit seizoen maakt ze voor de KRO ook
de documentairereeks Damocles. Onduidelijk is of Inge Diepman het 
Radio 1-programma 'De Karavaan' op woensdagmorgen zal blijven presenteren.

WILLEM DUYS TERUG OP RADIO

Willem Duys hervat op 16 augustus van dit jaar de presentatie van zijn
zondagse radioprogramma 'Muziekmozaïek'. Dit deelde hij mee tijdens de
bekendmaking van de nominaties voor de Gouden TeleVizier-Ring. Willem Duys
is nog herstellende van een hersenbloeding van een aantal maanden geleden.
De presentatie van Muziekmozaiek wordt momenteel waargenomen door gast-
presentatoren.

TMF: 'S NACHTS HOMESHOPPING? 

The Music Factory zendt 's nachts steeds meer homeshopping programma's
uit. Nadat eerder gestart werd met het uitzenden van CD-reclames zijn
nu ook andere homeshoppinguitzendingen te zien. De uitzendingen vinden
vooral plaats tussen 00:00 en 02:00 uur.

CANAL+ MET SPORTJOURNAAL

Betaalzender Canal+ begint het komende seizoen een eigen sportjournaal.
Het programma wordt vanaf 7 september dagelijks uitgezonden tussen kwart
voor acht en half negen 's avonds. Het nieuwe sportprogramma van Canal+ is
niet bedoeld als concurrent van het NOS-Sportjournaal. Wij willen juist
samenwerken met de NOS, niet concurreren. Wij hebben maar 240.000 abonnees,
Studio Sport heeft een miljoenenpubliek. Dat bijt elkaar niet. Jansma, de
kersverse chef-sport bij Canal+, denkt dat zijn zender en de NOS op elkaar
zijn aangewezen. Hij wil met zijn oude werkgever rond de tafel gaan zitten
om over een mogelijke samenwerking te praten. Canal+ heeft voor volgend jaar
in Nederland het alleenrecht op het Engelse competitievoetbal. Deze Premier
League is erg in trek door de grote inbreng van Nederlandse voetballers in
deze competitie. Jansma wil een deel van deze rechten graag ruilen voor
beelden van de Champions League, die in handen zijn van de NOS. "De NOS
heeft het afgelopen jaar gezwalkt met de Champions League, door twee wed-
strijden gelijktijdig op verschillende netten uit te zenden. Wij willen ze
van dat probleem afhelpen. Als wij nu een van die wedstrijden voor onze re-
kening nemen, spreidt dat de kosten. In ruil kan Studio Sport bijvoorbeeld
samenvattingen van de Premier League uitzenden", aldus Jansma . Het team van
wedstrijdanalisten wordt versterkt met Danny Blind. In navolging van Wim
Kieft en Wim van Hanegem analyseert de Ajacied het komende seizoen zo'n tien
buitenlandse topwedstrijden voor Canal+.
(Bron: A.D.)

PAUL DE LEEUW IN HET NIEUWE SEIZOEN OP LOCATIE MET 'LAAT DE LEEUW'

Paul de Leeuw gaat met zijn televisieprogramma 'Laat de Leeuw' het land
in. Het komende seizoen neemt hij elke week op een andere locatie zijn 
televisieprogramma op. De Leeuw is hiertoe genoodzaakt, omdat hij het komende
seizoen de rol van kruidenier in de musical "Heerlijk duurt het langst" van
Annie M.G. Schmidt speelt. Deze musical wordt zes avonden per week 
uitgevoerd en zal daarbij verschillende Nederlandse steden aandoen. Laat de
Leeuw roept herinneringen op aan de spelshow van Willem Ruis. De overleden
presentator trok destijds met een tent door het land. De Leeuw houdt het
eenvoudiger. Zijn shows worden opgenomen in de buurt waar hij met "Heerlijk
duurt het langst" optreedt. Laat De Leeuw is de eerste helft van het tv-
seizoen alleen op dinsdag- en donderdagavond te zien. De zaterdagavond
vervalt voorlopig. De opnames vinden op de middag van de uitzenddag plaats.
De Leeuw zal zijn rol in de musical op 1 februari 1999 overdragen aan Frans
Mulder van cabaretgroep Purper. Naar verwachting keert hij tegen die tijd
met Laat de Leeuw terug naar zijn vaste locatie: De Watertoren Studio's in
Amsterdam.
(Bron: A.D.)

SIRE ROEPT KINDEREN OP VADER TE NOMINEREN VOOR VADER VAN HET JAAR

Met onder meer grote advertenties afgelopen maandag in de kranten maar
ook met oproepen via radio, televisie en internet vraagt SIRE, de Stichting
Ideele Reclame, kinderen hun vader te nomineren voor de titel Vader van het
jaar. De winnaar wordt op Vaderdag (21 juni) bekend gemaakt in een speciaal
programma van KinderNet. De actie loopt tot 14 juni en is de symbolische
afsluiting van de jubileumactie Mannen erbij betrekken die SIRE een jaar
geleden begon.

DIGITENNE OFFICIEEL OPGERICHT

Deze week hebben de NOS, de commerciële omroepen verenigd in de Vestra,
Nozema, Canal+ en mediazakenman Peter Jelgersma gezamenlijk de stichting
DigiTenne opgericht. De stichting wil de introductie bevorderen van aardse
digitale tv, Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T), als concurrent
van de kabel. Behalve tv-uitzendingen zijn ook elektronische diensten met
digitale etherverbindingen mogelijk. Vorige maand is Nozema een technische
test begonnen met digitale etheruitzendingen. Begin 1999 moet een proef met
een inhoudelijk pakket en consumentenontvangers starten. DigiTenne verwacht
in het jaar 2000 de marktintroductie van DVB-T.
(Bron: Adformatie)

IP: GROTERE ROL BIJ SPONSERING?

IP, dat de sponsoring voor de Holland Media Groep onder zijn hoede heeft,
wil meer verantwoordelijkheden voor de televisiesponsoring naar zich toe
trekken. De rol van Endemol, maar ook van andere producenten, zal in de ogen
van HMG en IP moeten veranderen. Volgens Dick van der Graaf, 
commercieel-directeur van IP, wil zijn organisatie de gehele zakelijke 
dienstverlening voor nonspot-advertising op zich nemen. Tot nu toe is 
een gedeelte daarvan ook in handen van bijvoorbeeld Endemol. Van 
der Graaf: "We moeten de rol van de producenten bij sponsoring 
heroverwegen. Ik kan me zo voorstellen dat Endemol en andere 
producenten meer de taak van creatie en productie krijgen
toebedeeld, terwijl wij ons op het gehele zakelijke traject richten." Verder
kondigde Van der Graaf aan dat HMG en IP betere dienstverlening aan de 
televisiesponsors willen bieden. "We willen bijvoorbeeld de sponsors 
ondersteunen door middel van nauwgezet onderzoek. We denken 
eraan een sponsoringmonitor te ontwikkelen om te kijken wat de 
effecten voor de sponsor zijn."
(Bron: Sponsoring)

A 2000 EN HMG CONFLICT: VERDER VOOR DE RECHTER

De Holland Media Groep (HMG) heeft bij monde van Hans van
der Veen verklaard dat met betrekking tot het conflict met de 
Amsterdamse kabelexploitant A 2000 beide partijen verdere 
voorstellen zullen doen om een derde onafhankelijke partij te 
vinden die de hoogte van de doorgiftevergoeding zal vaststellen 
die de HMG zal moeten betalen voor de doorgifte van haar 
zenders (RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer en Veronica).
A 2000 bevestigde dit. A 2000 en de HMG zullen nu aan de kort geding-rechter
voorstellen doen voor de derde partij. Uiteindelijk zullen beide partijen
accoord moeten gaan bij de keuze van de derde partij. Het conflict
heeft betrekking op onenigheid over de hoogte van de doorgiftevergoeding
die de HMG moet betalen aan kabelexploitant A 2000. In kort geding
is besloten dat de HMG een deel van de door A 2000 gevraagde vergoeding
betaald, en dat de definitieve hoogte van het bedrag bepaald zal worden
door een onafhankelijke partij. HMG en A 2000 hebben nu onenigheid gekregen
over wie de onafhankelijke partij zou kunnen zijn.

TELEVISIE: HUISKAMERBEHANG?

Televisie is huiskamerbehang geworden. Het medium leidt minder tot 
gespreksstof en werkt minder ontspannend dan pakweg 25 jaar geleden. Andere
media, zoals radio en krant, hebben volgens consumenten wel duidelijk een
eigen functie gekregen. Tv-kijken is in 1998 een doodgewone bezigheid,
luidt de conclusie uit een onderzoek waaraan ruim duizend mensen meededen.
Het onderzoek werd gedaan in opdracht van vier organisaties uit de 
advertentie- en marketingbranche. De huidige conclusies werden 
vergeleken met cijfers uit 1975. Het onderzoek leert dat ieder medium 
voor een uitgesproken beleving staat, behalve de tv. Kranten en tijdschriften 
komen als beste tijdverdrijvers uit de bus, Internet wordt als meest praktisch 
beschouwd, de bioscoop als 'meest stimulerend'. De radio scoort heel hoog 
op het aspect ontspanning. Consumenten keken in de jaren zeventig nog 
gebiologeerd naar alles wat op de beeldbuis verscheen. Tv-kijken stond 
hoog op de ladder als het om genieten en sociale contacten ging. Maar 
nu doen kijkers er van alles naast. Dat komt volgens de onderzoekers 
doordat het een grauwe brij is geworden.

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
====================================================
ADVERTENTIE:
=========================================================
Meer nodig dan alleen een Internet site ?

http://www.wizart.nl

WizArt maakt een Internet strategie op maat.

Abonneer nu op E! Wiz, de gratis Internet marketing nieuwsbrief van WizArt.
=========================================================
ADVERTENTIE
=========================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.dutchmedia.nl

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellite International, 
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]