[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 26/1998 (Extra)


		     D U T C H M E D I A

			E - Z I N E 

		    onder hoofdredactie van
			David de Jong.

		            EDITIE 26/1998 (Extra)

In deze Editie:

- CAI Westland eerste met regio advertenties
- MTV terug in CasTel gebied

CAI WESTLAND EERSTE MET REGIO ADVERTENTIEVENSTERS

CAI Westland is de eerste kabelexploitant in Nederland die
in Nederland via haar kabelnet reclamezendtijd zal exploiteren 
op zenders, die nationale verspreiding genieten.
De mediawet biedt sinds 1 september 1997 de mogelijkheid om regionale
reclamezendtijd door kabelexploitanten te laten invullen.
De standaard doorgifte-overeenkomst van Discovery, die is 
opgesteld door Discovery en VECAI (de branche organisatie van
kabelexploitanten) voorziet in de mogelijkheid 2 minuten per uur 
regionale/lokale reclame via de kabelnetten uit te zenden, waar 
de standaard Discovery doorgifte-overeenkomst 
wordt gehanteerd. VECAI is nog in onderhandeling over
aanvullende voorwaarden in het Discovery-contract
met betrekking tot ad inserts. In alle nieuwe of te verlengen
VECAI contracten met programma-aanbieders wordt tijdens 
de onderhandelingen 'ad inserts' ter sprake gebracht.
CAI Westland werkt voor de reclame-exploitatie samen
met het bureau Media Choice. Media Choice zorgt niet alleen
voor de verkoop van reclamzendtijd, maar verzorgt tevens de
technische realisatie bij kabelexploitanten. Media Choice
is speciaal opgericht voor dit soort projecten. Media Choice
heeft de intentie ook in andere kabelregio's actief te worden.
Bij Discovery is er bij CAI Westland geen sprake van een 
door CAI Westland te betalen financiële vergoeding, 
voor het gebruik van het advertentievenster. 
Discovery wordt overigens wel betaald voor 
doorgifte van haar programma.
De regionale reclame-exploitatie zal per 1 juli officieel starten 
bij CAI Westland. Komende week zullen reeds proeven starten.
Aart Verbree, directeur van CAI Westland verwacht met 
het regionale reclamevenster (ook wel 'ad insertion') 
een nieuwe bron van inkomsten te kunnen genereren 
op termijn. De terugverdientijd schat hij in op één jaar. 
Dit is gebaseerd op marktonderzoek.
In de overeenkomst met Discovery blijft Discovery wel
verantwoordelijk voor het uitgezonden materiaal. 
Verbree ziet voor kabelexploitanten toekomst in het 
exploiteren van reclame middels 'ad inserts'.
De interesse van regionale adverteerders is voor deze
vorm van reclame groot, aldus Verbree.
In de Verenigde Staten genereren kabelexploitanten
10 tot 16 % van hun inkomsten middels ad inserts.
Aart Verbree zei dat hij in gesprek is met een aantal 
andere stations over 'ad insertion'. Deze zenders zijn
Eurosport, de zenders van Turner Broadcasting, 
CNBC Europe, Animal Planet, BBC World, Muzzik 
en EuroNews. Al deze zenders zijn veelal internationale 
themazenders. Een aantal stations zei dat de technische 
mogelijkheid tot 'ad insertion' al geruime tijd aanwezig is, 
en in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk al gebruikt
wordt. MTV verklaarde bij monde van Casper Keller,
directeur MTV Nederland dat MTV voor Nederland 
al geruime tijd in gesprek is met kabelexploitanten om
de mogelijkheid te bieden 'ad insertion' toe te passen.
Gesproken wordt met kabelexploitanten als A 2000,
CasTel en TeleKabel. Keller zei dat het technisch bij 
het MTV signaal reeds lange tijd mogelijk is.
Keller zei verder dat 'MTV dit ziet als instrument voor
een langdurige samenwerking en partnership met
kabelexploitanten'. Ad inserts is onderwerp van gesprek
bij besprekingen rondom overeenkomsten met kabelexploitanten,
aldus Keller.

MTV TERUG IN CASTEL GEBIED

Het signaal van MTV wordt vanaf komende maandag 
weer doorgegeven in het CasTel gebied in het noorden en
oosten van Nederland. Het gaat daarbij om de provincies
Groningen, Drenthe, Overijssel, Friesland, en de Noordoostpolder
(in Flevoland). Het MTV signaal verdween 2,5 jaar geleden 
uit het CasTel gebied. De terugkeer van MTV betekent
bij CasTel in de meeste gevallen niet dat er een kanaal verdwijnt.
CasTel streeft ernaar in haar verzorgingsgebied minimaal 28 
tv-stations door te geven. MTV is met de terugkeer
bij CasTel via 4,7 miljoen huishoudens te zien in Nederland.

INTERNET SITES:

98 Radio France at http://www.98radiofrance.com/
WXYZ-TV at http://www.wxyztv.com/
KSPS-TV at http://www.ksps.org/
KXLY-TV at http://www.kxly.com/
CBUT-TV at http://www.tv.cbc.ca/html/bc.html
CBLT-TV at http://www.cbc.ca/sites/cblt/Index.html
CFRN-TV at http://www.cfrntv.ca/
CMC - California Music Channel at http://www.cmctv.com/home.html

--- LIVE RealVideo:
WHTV - World Harvest TV at http://www.lesea.com/lesea2/wht.ram
Fox Sports Southwest at
http://www.broadcast.com/video/foxsports/foxsports/foxsports.ram

--- LIVE NetShow:
AIN at http://www.audionet.com/television/AIN/ain288.asx

--- LIVE RealAudio:
WHRI Americas at http://www.whri.com/angel1.ram
WHRI Europe at http://www.whri.com/angel2.ram
KWHR Asia at http://www.whri.com/angel3.ram
KWHR South Pacific at http://www.whri.com/angel4.ram
WHRA Africa/Middle East at http://www.whri.com/angel5.ram
(Source: SATCO DX, http://www.satcodx.com)

====================================================
ADVERTENTIE:
=====================================================
Beleef het Oranje spektakel nu ook in digitale kwaliteit!

Informeer naar de digitale satellietontvangst mogelijkheden.

Kramer satelliet systemen maakt deel uit van 
Digital Receiving Satellite Networks by Peuchen Projects.

Kramer, specialist in video, audio en satellietsystemen.

1e Oosterparkstraat 178-182, 1091 HK Amsterdam.
Alle digitale satellietontvangers demonstratieklaar en leverbaar
020-6947298			http://www.dds.nl/~digitaal/kramer
======================================================
ADVERTENTIE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit, Europa's 
Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.sat-net.com/listserver/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE
=====================================================
DutchMedia is op zoek naar nieuwe adverteerders:
U kunt er mensen uit (en geïnteresseerden in) de radio-, tv-, entertainment-,
adverteerders-, investeerders- en satellietbranche mee bereiken.
Stuur eens een E-Mail voor meer informatie! dutchm@dds.nl
======================================================
ADVERTENTIERUIMTE
=====================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]