[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 25b/1998
 

		   D U T C H M E D I A

			E - Z I N E 

		  onder hoofdredactie van
			David de Jong.

		      EDITIE 25b/1998

In deze Editie:

- Holland Media Groep neemt teletekstactiviteiten Twister over
- STER weigert Amnesty spot
- Mei: SBS 6 vijfde station
- Contract Wilfred Genee bij SBS 6 beëindigd
- Commissariaat: deelname René Stokvis Produkties nu toegestaan
- A 2000 en HMG: vervolg conflict?
- CNBC Europe groeit snel in doelgroep
- Teleac/NOT met Teletubbies
- NCRV: acties voor ledenuitbreiding
- Bob Korpershoek overleden
- ANWB met proef verkeersinformatieproject
- TV Noord best bekeken regionale zender mei
- Subsidie Radio M wordt voortgezet
- Emmen: met Radio 3 FM steenmarters verjagen?
- AT 5 weigert banden met voetbalrellen af te staan
- China News & Entertainment: andere tijden op kabel?
- NEW Dance Radio en Sun FM met regio-edities
- Palet Kabelcom koopt Nutsbedrijf Heerlen
- Belgisch Medianieuws:
	- VRT ontvouwt strategisch plan ter verstevigin posities
	- VTM: over 1997 geen verlies
	- VMH in plaats van BMH
- Aankondiging Dr. Dish @ TV vrijdag
- Telecom Nieuws:
	- KPN Telecom ontvangt veel klachten rondom tariefswijzigingen
- Internet Nieuws:
	- Zekatel met Internet via de kabel op proef
- Internet Sites

HOLLAND MEDIA GROEP NEEMT TELETEKSTACTIVITEITEN TWISTER OVER

De Holland Media Groep (HMG) heeft de teletekstactiviteiten van Twister
Research International overgenomen. Twister verzorgde voor de HMG-zenders
(RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer en Veronica) de teletekstactiviteiten.
Twister zal zich meer richten op telecommunicatie, en heeft een joint-venture
gesloten met Telfort onder de naam Maxe. HMG zal samen met Maxe
een aantal interactieve teletekstdiensten aanbieden. De HMG verklaarde
dat, een betere afstemming mogelijk is tussen de bestaande HMG-activiteiten
en de teletekst-activiteiten, doordat nu alle onderdelen van teletekst in eigen 
huis zijn gehaald.

STER WEIGERT AMNESTY SPOT

De STER heeft een Amnesty-spot over de schending van de mensenrechten in
Nigeria geweigerd. Het filmpje is volgens de STER te geweldadig. De spot
zou afgelopen vrijdag in de rust van de voetbal-oefeninterland Nederland-
Nigeria worden uitgezonden. Een woordvoerder van het reclamebureau van
Amnesty noemt het besluit onbegrijpelijk en teleurstellend. Volgens hem is de
STER bang dat de belangen van haar adverteerders worden geschaad. Het 
filmpje is een onderdeel van een gezamenlijke actie van Amnesty, Milieudefensie
en de FNV over de mensenrechtenproblematiek in Nigeria. Het door de STER
geweigerde Amnesty-spotje, wordt wel door de commerciële zenders uitgezonden.
Daarnaast zal de spot op de nieuwszenders van CNN in geheel de wereld
te zien zijn.

MEI: SBS 6 VIJFDE STATION

Over de maand mei behaalde SBS 6 een gemiddeld marktaandeel
van 10,7 %. Hiermee was SBS 6 over de maand mei het
vijfde best bekeken station, en zelfs het tweede best bekeken 
commerciële station. RTL 4 bleef met 19,6 % marktleider. 
De publieke omroep haalde in de maand mei gezamenlijk 
een marktaandeel van 37,2 %. De HMG-stations haalden
gezamenlijk een marktaandeel van 33,9 %. SBS 6 zond
in de maand mei een aantal voetbalwedstrijden en een
aantal films, die veel kijkers trokken.

Een overzicht:
			Marktaandeel		Kijkdichtheid
Nederland 1		11,5 (12,1)		3,1 (3,7)
Nederland 2		14,5 (13,1)		4,0 (4,1)
Nederland 3		11,2 (10,8)		3,1 (3,4)
RTL 4			19,6 (21,1)		5,4 (6,5)
RTL 5 Nieuws & Weer	3,8 (4,3)		1,0 (1,3)
Veronica		10,5 (10,1)		2,9 (3,1)
SBS 6			10,7 (9,9)		2,9 (3,1)
TV 10			1,5 (1,7)		0,4 (0,5)
Overige zenders	16,0 (16,0)		4,3 (5,0)

Marktaandeel in procenten over de periode 18:00-00:00 uur maandag t/m zondag.
Cijfers tussen haakjes hebben betrekking op de maand april 1998.
De gemiddelde kijktijd over het tijdvak 18:00-00:00 uur bedroeg in mei 98 minuten.
Dit is 14 minuten lager ten opzichte van april 1998, en 1 minuut lager in vergelijking
met mei 1997.

(Bron cijfers: HMG-marktonderzoek)

CONTRACT WILFRED GENEE BIJ SBS 6 BEEINDIGD

Het contract met sportjournalist Wilfred Genee zal door SBS6 niet worden
verlengd, meldde het Algemeen Dagblad vrijdag. Doordat de rechten van het 
Engelse Premier League voetbal naar de abonneezender Canal+ Nederland 
zijn gegaan, moet de presentator verdwijnen. Marleen Houter blijft wel aan 
als sport-presentatrice.

COMMISSARIAAT: DEELNAME RENE STOKVIS PRODUKTIES NU TOEGESTAAN

Het Commissariaat voor de Media is van oordeel dat de 50 % participatie 
van de NOS in René Stokvis Produktie thans een toegestane nevenactiviteit
van de publieke omroep is. Sinds 1 september 1997 is het volgens de 
Mediawet publieke omroepen toegestaan nevenactiviteiten te 
ontplooien zolang ze ten dienste staan van de hoofdtaak van de betreffende
omroep en geen nadelige invloed hebben op de hoofdtaak en er
geen sprake is van concurrentievervalsing. Volgens het Commissariaat
is door de deelname van de NOS in René Stokvis Produkties de 
beschikbaarheid van brede programmaformats en programmarechten
voor de landelijke publieke omroepen op langere termijn gewaarborgd.
René Stokvis Produkties maakt voor het merendeel programma's
ten behoeve van de publieke omroepen. Het Commissariaat zal 
haar onderzoek naar René Stokvis Produkties voortzetten, om 
te bekijken of er sprake is van concurrentievervalsing.

Over de periode juni 1996 tot 1 september 1997 heeft het Commissariaat
voor de Media een ander oordeel gegeven. Voor participatie door
publieke omroepen was tot 1 september 1997 toestemming van het 
Commissariaat nodig. De NOS had deze niet aangevraagd.
Daarom is het Commissariaat van mening dat de participatie in 
strijd was met de toen geldende mediawet. Daarom is het 
Commissariaat van plan de NOS een boete van 50.000 gulden op te leggen.
Tijdens een hoorzitting op 31 juli zal de NOS de gelegenheid worden
gegeven weerwoord te geven.

A 2000 EN HMG: VERVOLG CONFLICT?

Het Parool schreef afgelopen donderdag dat de Amsterdamse 
kabelexploitant A 2000 niet accoord zou gaan met het voorstel
van de Holland Media Groep om een civiele rechter als onafhankelijke
derde partij in te stellen om de doorgiftevergoedingen vast te laten stellen.
De Holland Media Groep liet bij monde van Hans van der Veen weten
officieel niet op de hoogte te zijn van een mogelijke afwijzing van A 2000.
In Het Parool werd gesteld dat A 2000 nu in een kort geding zou
proberen de HMG alsnog van de kabel te halen. De HMG zegt nu de officiële
reactie van A 2000 af te wachten. Drie weken geleden bepaalde
de rechter in een kort geding dat de HMG en A 2000, die in conflict zijn
over doorgiftevergoedingen, een derde onafhankelijke partij dienen
te zoeken om de hoogte van de doorgiftevergoeding vast te stellen.
Ondertussen betaalt de HMG 1,5 miljoen gulden als voorschot.
Het conflict heeft betrekking op periodes tot 1 januari 1998.

CNBC EUROPE GROEIT SNEL IN DOELGROEP

CNBC Europe heeft bekend gemaakt als doelgroep-zakenzender
één van de snelstgroeiende zenders te zijn. Uit recente cijfers van
het Europese marktonderzoek EMS blijkt dat het gemiddelde
aantal 'A-kijkers' naar CNBC Europe met circa 24 % is gestegen
in 1997. Categorie A-kijkers zijn kijkers met een relatief hoog inkomen
en/of opleiding. Deze kijkers keken volgens CNBC minder naar 
CNN-International en Eurosport. De stijging van het aantal kijkers
van het CNBC Europe bedroeg in 1997 16 %. In totaal keken in 1997
meer dan 4 miljoen mensen naar CNBC Europe. Volgens CNBC
betekenen deze cijfers dat het station een goede basis heeft voor
adverteerders. Allan Horlick, president van CNBC Europe, verklaarde
dat de beslissing om ook na de joint venture met Dow Jones
verder te gaan met live zakennieuws, een goede is geweest.
Het zakenstation biedt elke werkdag live verslaglegging van
financieel en zakennieuws vanuit Europa, de Verenigde Staten
en Azië. CNBC Europe is in Nederland bij 0,5 miljoen kabelhuishoudens 
te ontvangen. Daarnaast kan het station analoog ongecodeerd 
ontvangen worden via de Astra satelliet op 19,2 graden Oost.

TELEAC/NOT MET TELETUBBIES

Teleac/NOT start 1 september met het uitzenden van de populaire Engelse
peuter/kleuterserie Teletubbies. De 260-delige serie zal dagelijks om 10.00
uur te zien zijn en wordt 's middags herhaald. Teletubbies is volledig
Nederlands ingesproken en geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar. Het half uur
durende programma, waar zelfs speciale begeleidingsboeken voor volwassenen
bij zullen verschijnen, heeft een hoge educatieve waarde. In Engeland kijken
dagelijks meer dan twee miljoen kinderen naar de serie.

NCRV: ACTIES VOOR LEDENUITBREIDING

De NCRV gaat vanaf het najaar grote acties voeren om het aantal leden
fors uit te breiden. Het verlies vorig jaar van bijna 45.000 leden - mede
veroorzaakt door het schrappen van wanbetalers en het opheffen van de 
jeugdclub Paperclip - is bij de NCRV ingeslagen als een bom. Met ruim 500.000
leden is de NCRV nu de kleinste A-omroep in Hilversum en dat zit het bestuur
en de directie behoorlijk dwars. Volgend jaar, als de NCRV haar 75-jarig
jubileum viert, moet de omroep 600.000 leden hebben, zo luidt het ambiteuze
doel. De nieuwe voorzitter van de NCRV, Frits Brink, maakt daar geen geheim van.
Ondanks het plan van het NOS-bestuur om na 2000 veel minder belang te hechten 
aan het aantal leden, maar meer te kijken naar de kwaliteit die de omroep levert, 
wil Brink de band met de achterban verstevigen.
(Bron: Haagsche Courant)

BOB KORPERSHOEK OVERLEDEN

Nieuwslezer Bob Korpershoek is afgelopen zaterdag in zijn woonplaats 
Amsterdam overleden. Hij is 81 jaar geworden. Korpershoek begon zijn carriere
kort na de oorlog, bij de Wereldomroep. Later stapte hij over naar de 
Radionieuwsdienst van het ANP. Korpershoek kreeg in 1953 grote 
bekendheid door de verslaggeving van de nieuwsuitzendingen over de 
Watersnoodramp. Na zijn werk als nieuwslezer begon Korpershoek een 
eigen bedrijf, hij hield zich voornamelijk bezig met het inspreken van 
commercials. Ook las hij teksten voor bij televisiedocumentaires.

ANWB MET PROEF VERKEERSINFORMATIEPROJECT

De ANWB gaat bij wijze van proef deze zomer in Den Haag met een 
nieuw verkeersinformatie-project van start. Bij grote evenmenten of 
manifestaties krijgt het verkeer met bestemming de residentie of 
badplaats Scheveningen informatie over de bereikbaarheid. Het 
startschot voor dit project vond dit weekend plaats, tijdens de manifestatie 
Operatie Oranje t.g.v. 750 jaar Den Haag. De ANWB verstrekt 
de informatie via extra verkeersbulletins op de regionale en lokale
zenders en via een regionale kabelkrant. De ANWB werkt voor dit project
samen met de politie Haaglanden, de meldkamer parkeercontrole, 
een taxibedrijf, de parkeergarages in Scheveningen en het Centraal Station.

TV NOORD BEST BEKEKEN REGIONALE ZENDER MEI

TV Noord is de best bekeken regionale tv-zender. In mei haalde TV Noord
een weekbereik van gemiddeld 67 %. Het Amsterdamse AT 5 en Omroep Fryslan
volgden met respectievelijk 65 % en 52 %.

SUBSIDIE RADIO M WORDT VOORTGEZET

De Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben deze week besloten om 
de subsidie voor Radio M, de regionale radio in de provincie Utrecht, voort te 
zetten. Eens in de vijf jaar moet de provincie zo'n besluit nemen: toetsing van
de representativiteit en een verklaring dat het provinciaal bestuur bereid
is te zorgen voor de financiering, zijn noodzakelijk, zodat de omroep opnieuw
zendtijd voor radio kan krijgen. Ook over de provinciale opslag (het zogenaamde 
radiotientje) hebben GS dus een beslissing moeten nemen: deze blijft -als het aan 
GS ligt- gehandhaafd op 10 gulden. GS hebben enkele maanden geleden een 
evaluatie-onderzoek laten uitvoeren naar de positie van Radio M. Het college 
heeft hieruit afgeleid dat Radio M voldoet aan de wettelijke vereisten. 
Bovendien vinden GS het wenselijk dat de regionale radio blijft
bestaan. Zo wordt de pluriformiteit van de meningsvorming gewaarborgd en is
er met Radio M een calamiteitenzender in de provincie. Bovendien is er in
deze provincie geen commercieel draagvlak voor speciaal op onze inwoners
gerichte programma's met informatie, cultuur, (amateur) sport of politiek
debat.

EMMEN: MET RADIO 3 FM STEENMARTERS VERJAGEN?

De gemeente Emmen heeft geprobeerd met geluidsapparatuur waarop de muziek van 
Radio 3 FM te horen was, de overlast van steenmarters in een school te lijf te gaan. 
Gedurende de avond en nacht was de muziek van de publieke popzender door het
gebouw te horen. Gehoopt werd dat de marters daardoor op de vlucht
zouden slaan. De actie is mislukt. De beesten bleven in het gebouw, en voelden
zich door de muziek niet geroepen weg te gaan. De beesten zorgen niet alleen 
door hun kabaal, maar vooral door hun uitwerpselen, voor nogal wat (stank)overlast. 
Afgelopen woensdag werd in het programma van Edwin Evers het startsein gegeven 
voor de 'verwijder-actie'.

AT 5 WEIGERT BANDEN MET VOETBALRELLEN AF TE STAAN

De lokale/regionale televisiezender AT5 uit Amsterdam weigert banden met 
niet-uitgezonden beelden van voetbalrellen af te staan aan justitie. Het gaat om 
opnamen van de rellen tijdens de bekerfinale Ajax-PSV, op 17 mei in Rotterdam.
De zender weigert in te gaan op een gerechtelijk bevel. SBS 6 heeft wel banden 
afgestaan van de rellen, aldus een zegsman. De banden zijn in beslag genomen 
op last van de rechter-commissaris. "Vrijwillig hadden we dat nooit
gedaan, maar bij dergelijke zware juridische middelen restte ons weinig an-
ders. Wij vonden bovendien dat het om een zware maatschappelijke zaak gaat."
AT5-hoofdredacteur Ton van Dijk wil de banden echter niet overhandigen, omdat
de zender geen verlengstuk van justitie wil zijn. Bovendien zouden AT5-journalisten 
zijn bedreigd na het vertonen van AT5-materiaal bij een rechtszaak.
Volgens de advocaat van de zender heeft het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens bepaald dat het overdragen van dergelijk materiaal alleen nodig is
als er sprake is van een dringende maatschappelijke noodzaak. Daar is vol-
gens AT5 in dit geval geen sprake van.

CHINA NEWS & ENTERTAINMENT: ANDERE TIJDEN OP KABEL?

Naar aanleiding van de aankondiging van de Chinese
zender CNE (China News & Entertainment) dat deze de uitzendtijden
zal veranderen een aanvulling. CNE heeft nu bekend gemaakt
eind juli de uitzending van haar analoge signaal stop te zullen zetten. 
Op veel kabelnetten wordt CNE in kanaaldeling uitgezonden 
in combinatie met zenders die tot circa 01:00 uur 
uitzenden. Volgens MBPA, de Nederlandse 
vertegenwoordiger van CNE zal de zender waar 
mogelijk van 21:00 tot 03:00 uur kunnen uitzenden,
maar waar dat niet mogelijk is, zal de zender enkel 
van 01:00 tot 03:00 uur kunnen uitzenden. Volgens 
MBPA worden op dat tijdstip de voor Nederland
meest populaire programma's uitgezonden.

NEW DANCE RADIO EN SUN FM MET REGIO-EDITIES

De kabelradio zenders NEW Dance Radio en 
Sun FM hebben het afgelopen half jaar van het
Commissariaat voor de Media een aantal licenties 
verkregen voor regionale edities. NEW Dance 
Radio en Sun FM zeggen dat gedaan te hebben met het
oog op de te verdelen regionale FM frequenties later dit 
jaar. NEW Dance Radio heeft voor zowel Amsterdam
als Rotterdam editie-aanvragen gedaan. NEW Dance
Radio zei bij monde van Arno van Boven dat na het 
verkrijgen van een regionale FM frequentie de doorgifte
bji een groot aantal kabelexploitanten zal worden 
stopgezet. Dit heeft te maken met de eis die het ministerie
van Verkeer en Waterstaat stelt voor het verkrijgen
van een regionale FM-frequentie, nl. dat in maxmiaal 
20 % van de Nederlandse huishoudens het radioprogramma
te ontvangen is. NEW Dance Radio wil de twee edities
meer lokale invulling geven en richt zich op 'dance' en r&b-achtige
muziek. Zodra de technische faciliteiten gereed zijn zullen de 
reginale edities starten, waarbij vooralsnog buiten de twee
regio-gebieden de Amsterdamse editie via de kabel te
beluisteren zal zijn.
Sun FM, een regionale commerciële zender uit Rotterdam
heeft aanvragen gedaan voor edities in Dordrecht, Rotterdam,
Gouda/Midden Holland, en Den Haag/Westland. Bij
de toewijzing van regionale etherfrequenties aan Sun FM
zullen de edities starten (voor de genoemde gebieden zijn daartoe
aanvragen gedaan). Indien niet voor alle gebieden
etherfrequenties verkregen kunnen worden, zal
Sun FM waarschijnlijk toch met de regio-edities
via de kabel starten, aldus de heer Van der Meijden van
Sun FM.

PALET KABELCOM KOOPT NUTSBEDRIJF HEERLEN

De Palet Kabelcom heeft het Nutsbedrijf Heerlen overgekocht.
Hiermee is een bedrag van 163 miljoen gulden gemoeid. Palet
Kabelcom is enige tijd geleden ontstaan door een fusie van Mega 
Limburg en PNEM. Mega Limburg had reeds 17,5 % van de 
aandelen van het Nutsbedrijf Heerlen in handen. Nutsbedrijf 
Heerlen is o.a. eigenaar van het Heerlense kabelnet, waar 
43.000 abonnees op zijn aangesloten. (Bron: Financieel Dagblad)

BELGISCH MEDIANIEUWS:

VRT ONTVOUWT STRATEGISCH PLAN TER VERSTEVIGING POSITIE

De VRT heeft een antwoord klaar op de komst van commerciële radiozenders in
Vlaanderen. De populaire zender Radio 2 van de VRT ondergaat daarbij grondige
wijzigingen. Tot nog toe bestond VRT Radio 2 uit vijf regionale omroepen, één in
elke Vlaamse provincie. De vijf omroepen maakten elk afzonderlijk
programma's die in een gezamenlijk programmarooster werden gegoten. Vanaf 1
januari verhuizen alle programmamakers naar het centrale VRT-omroepcentrum
in Brussel. Er komt een gezamenlijke Radio 2-programmadirectie. Voorlopig
verandert er aan het programmarooster weinig of niets, maar wellicht wordt
er in de loop van volgend jaar aan een horizontaal schema gewerkt.Hiermee
wil de omroep de concurrentiestrijd met vereende krachten aangaan. De VRT
vreest dat vooral Radio 2 het slachtoffer zal worden van de commerciële
concurrentie. Het station haalt momenteel een marktaandeel van 37 % en
daar zitten de commerciële zenders op te azen. In de regionale omroepcentra
blijven enkel de redacteurs werken die het regionale nieuws zullen
verzorgen. Volgens de VRT-directie staan er geen ontslagen op stapel, maar
helemaal uitgesloten is dat niet. In een geheime beleidsnota is voorts ook
sprake van een herprofilering van hitradio Donna en het alternatieve
rockstation Studio Brussel. Omdat de VRT vreest dat VTM-radio medewerkers
bij Donna zal weghalen wordt een extra inspanning geleverd om hen aan de
zender te binden.
(Met dank aan Kris Vanderhaege)

VTM: OVER 1997 GEEN VERLIES

De Belgische commerciële omroep VTM (Vlaamse Televisie Maatschappij)
heeft het afgelopen jaar geen verlies meer gemaakt. In 1996 maakte VTM nog 
een verlies van ruim 33 miljoen gulden. Vorig jaar is dat verlies omgezet 
in een bescheiden winst van 1,5 miljoen gulden. Volgens de directie is het 
resultaat vooral te danken aan de verkoop van films en van een
herverzekeringsmaatschappij. Ook dit jaar zou VTM geen verlies maken, 
zegt de directie. Maar eventuele winsten zullen niet uitgekeerd aan de 
aandeelhouders. Ze blijven voorlopig in de reserve.
(Bron: VRT-TT)

VMH IN PLAATS VAN BMH

In het artikel over de verkoop van de VTM aandelen door VNU afgelopen
editie diende niet BMH (Belgische Media Holding), maar VMH (Vlaamse
Media Holding) te staan.

AANKONDIGING DR.DISH @ TV VRIJDAG

Komende vrijdag is er weer een uitzending van Dr. Dish @ TV.

De onderwerpen:

- Internationaal satelliet nieuws (in 't Duits)
- Transponder News (met bijdragen van Norbert Schlammer en SatCoDX, in 't Duits)
- Media Deutschland (met Petra Huether, in 't Duits)
- DutchMedia Nieuws (met David de Jong, in 't Nederlands)
- Digital News (met Mike Bauerfeind, in 't Duits)
- Space News (met John Locker, in 't Engels)
- Scanner & Satelliet nieuws met Mike Hoehn (in 't Duits)
- CabSat 98 in Singapore
- 'Wirral, a place in Europe'
- Software uitwisseling bij digitale receivers
- Polarizer controle van digitale receivers
- Dr.Dish Live (Met antwoorden op vragen van kijkers (in Duits en Engels)
 en een gast

Dr. Dish @ TV is iedere 2e vrijdag van de maand tussen 20:00 en 23:00 uur
analoog ongecodeerd te ontvangen via de Kopernikus 2 satelliet, op 11.550 GHz. V.
(geluid op 6.65 MHz.) Presentatie en eindredactie: Christian Mass. 
(Meer info via http://www.drdish.com).

TELECOM NIEUWS:

KPN TELECOM ONTVANGT VEEL KLACHTEN RONDOM TARIEFSWIJZIGINGEN

KPN Telecom ontvangt dagelijks 'ettelijke honderden' klachten over de 
inkrimping van de daluren en verhoging van de tarieven per 1 juli. Vooral de
gebruikers van Internet klagen. Zij hebben de afgelopen dagen via e-mails de
web-site van KPN Telecom bestookt met hun klachten. Volgens woordvoerster M.
Plaschek van KPN Telecom heeft het bedrijf de afgelopen dagen honderden
electronische klachtenbrieven ontvangen. Voor een groot deel zou dat het
gevolg zijn van een actie van een Eindhovense scholier, die een oproep op
Internet heeft gezet om te protesteren tegen de nieuwe tarieven. Inmiddels
zouden via e-mail al meer dan 2000 reacties bij KPN zijn binnengekomen.
Plaschek kan dat aantal niet bevestigen, maar zegt wel dat er op Internet
sprake is van 'verhoogde activiteit'. Volgens haar bedraagt daarnaast het
aantal boze klanten dat per telefoon reageert 'hooguit enkele tientallen'
per dag. Op 1 juli gaan de nieuwe tarieven in. Vanaf 20.00 uur geldt er dan
een goedkoper dalurentarief. Nu gaat dat nog om 18.00 uur in. De nieuwe
tarieven voor lokaal bellen bij BelBasis abonnement worden per 1 juli 
verlaagd van 6,5 naar 6 cent per minuut; het nieuwe dalurentarief gaat 
vanaf 1 juli van 3,25 naar 3 cent per minuut
Bij BelPlus abonnement wordt lokaal bellen tevens naar 6 cent per minuut
verlaagd, en in daluren blijft het gelijk (2,5 cent per minuut).
Plaschek: 'We willen met deze nieuwe tarieven het belgedrag of het 
surfgedrag van mensen veranderen. Ze moeten gewoon twee uur 
later beginnen.'
(Bron: Eindhovens Dagblad)

INTERNET NIEUWS:

ZEKATEL MET INTERNET VIA DE KABEL OP PROEF

Zekatel Multicommunicatie gaat bij wijze van proef Internet aanbieden via de
kabel. Dat gebeurt voorlopig alleen in Goes en Kloetinge. Als de 
'marktverkenning' daar goed uitpakt, komt volgens Zekatel ook de 
rest van Zeeland aan de beurt. De technische aanpassingen die 
daarvoor nodig zijn, vergen naar schatting circa anderhalf jaar. De dochter van 
Delta Nutsbedrijven biedt in samenwerking met Internetprovider 
ZeelandNet particulieren in de proefplaatsen een abonnement aan 
voor vijftig gulden per maand; dat is inclusief vijfhonderd megabytes 
dataverkeer. Een zakelijk abonnement gaat 75 gulden per maand
kosten en is inclusief 250 megabytes vrij dataverkeer. Een noodzakelijk
kabelmodem kost 999 gulden. Zekatel en ZeelandNet proberen daarvoor 
een financieringsregeling te ontwerpen. Ter introductie is een modem te huur voor
35 gulden per maand. De eenmalige aansluitkosten voor particulieren bedragen
driehonderd gulden.

INTERNET SITES:

--- LIVE NetShow:
AFR - American Family Radio at http://www.afr.net/afr_live.asx

--- LIVE RealAudio:
WAY-FM at http://www.wayfm.com/live.ram
WMUU Unique FM at http://www.worthwhile.com/wmuu/wmuu.ram

--- Home pages:
Worship Network at http://www.worship.net/
PBN - Praise Broadcasting Network at http://www.mcws.com/praisemusic/
CSN - Calvary satellite Network at http://www.calvarychapel.com/csn/
MBN - Moody Broadcasting Network at http://www.mbn.org/
AFR - American Family Radio at http://www.afr.net/
KTLW-FM at http://www.livingway.com/
Sky Angel at http://www.livingway.com/skyangel.htm
WAY-FM at http://www.wayfm.com/
WMUU Unique FM at http://www.bju.edu/wmuu/
TRIO at http://www.triotv.com/
NewsWorld International at http://www.nwitv.com/
VOA Radio at http://www.voa-afl.org/
VOA Express (Voorheen VOA Europe) at http://www.voa-afl.org/voaexpress.html
(Source: SATCO DX, http://www.satcodx.com)

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
====================================================
ADVERTENTIE:
=====================================================
Voor al uw digitale oranjewensen
kunt u bij ons terecht!

Reserveer tijdig.

Kramer satelliet systemen maakt deel uit van 
Digital Receiving Satellite Networks by Peuchen Projects.

Kramer, specialist in video, audio en satellietsystemen.

1e Oosterparkstraat 178-182, 1091 HK Amsterdam.
Alle digitale satellietontvangers demonstratieklaar en leverbaar
020-6947298			http://www.dds.nl/~digitaal/kramer
======================================================
ADVERTENTIE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit, Europa's 
Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.sat-net.com/listserver/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE
=====================================================
DutchMedia is op zoek naar nieuwe adverteerders:
U kunt er mensen uit (en geïnteresseerden in) de radio-, tv-, entertainment-,
adverteerders-, investeerders- en satellietbranche mee bereiken.
Stuur eens een E-Mail voor meer informatie! dutchm@dds.nl
======================================================
ADVERTENTIERUIMTE
=====================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]