[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 98/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 98/1997

In deze Editie:

- NOS ontevreden over standpunt kabinet over verkoop NOB
- Ondernemingskamer spreekt zich binnenkort uit over conflict TROS
- Storms krijgt ongelijk van rechter
- Comedyserie Au! geschrapt van TROS programmaschema 
- NOZEMA kerstboom
- Sluikreclame in soaps onder de loep bij Commissariaat
- Werkgevers en bonden bereiken alsnog accoord omroep CAO
- De Mol eerste man bij Endemol, Van den Ende doet stapje terug
- Late Night Show van Peter Jan Rens exit bij RTL 4
- VVD wil debat over politieke reclamespotjes
- Kijkcijfers week 49/1997
- CNBC en EBN fuseren
- Filmproducenten en publieke omroep in Telefilm project
- Verkoop CASEMA aan France Télécom definitief
- 'Telecombedrijven mogen toch belangen kabelexploitanten houden'
- Tijdsein TV stopt
- VT 4 moet naar Londen verhuizen
- Television 97 besproken
- Internet Nieuws:
	- Accoord over 56 KBPS standaard
	- Internet Broadcasting: Radio & TV via Internet
	- Kabelmodemproducenten bereiken accoord
	- Pointcast opent eerste betalende kanaal
- Internet Sites

NOS ONTEVREDEN OVER STANDPUNT KABINET VERKOOP NOB 

In een persbericht laat het NOB Bestuur weten 'bijzonder ongelukkig' te zijn
met de gang van zaken waarop beslist wordt waar de opbrengst van de verkoop
van het NOB heen gaat. Minister Zalm van financiën maakte de afgelopen weken
zijn standpunt (en dat van het kabinet) bekend waarin hij uitgaat van toewijzing 
van de opbrengst naar de schatkist. De Tweede Kamer zou in meerderheid zijn 
voor toewijzing van (een deel van) de opbrengst naar de publieke omroep. 
Het NOS-Bestuur is van mening dat om meerdere redenen de publieke omroep
de opbrengst behoort te krijgen. Bij de verzelfstandiging van het NOB schreef
toenmalig minister Brinkman in een brief dat bij een verkoop van het NOB de
opbrengst aan de publieke omroep toebehoort. Dit is vastgelegd in de statuten van de
beheersstichting die is opgericht bij de verzelfstandiging van het NOB. Bovendien
is het NOS-Bestuur van mening dat de publieke omroep een bestedingsverplichting
had bij het NOB tot 1 januari 1992. Daarom is het NOS-Bestuur van mening
dat het NOB dankzij de publieke omroep groot is geworden. De toezegging van 
minister Brinkman was een van de voorwaarden voor afsplitsing van het NOB van
de NOS, aldus het NOS-Bestuur. Daarnaast heeft de Raad van State in een advies
over het wetsvoorstel, uitvoerig uiteengezet dat het Kabinet onjuist handelt.
De NOS sluit niet uit dat de rechter zal worden ingeschakeld, indien nodig, aldus
het A.D.

ONDERNEMINGSKAMER SPREEKT ZICH BINNENKORT UIT OVER CONFLICT TROS

De rechter van de ondernemingskamer zal binnenkort een uitspraak doen
in een conflictzaak tussen de ondernemingsraad en de directie van de TROS.
Beide partijen konden het niet eens worden over het toepassen van adviesrecht van
de ondernemingsraad. De ondernemingsraad is van mening dat de TROS-directie
te vaak haar adviezen naast zich neer legt. Het conflict gaat in feite
over de reorganisatie die thans bij de TROS gaande is. In een gesprek tussen
de ondernemingsraad en de TROS directie over problemen met betrekking tot
de reorganisatie leverde dat voor de ondernemingsraad geen duidelijkheid of
oplossingen op, waarna besloten werd naar de ondernemingskamer te stappen. 
De ondernemingsraad is van mening niet serieus genomen te worden, en
niet betrokken te worden bij onderhandelingen over de reorganisatie.

STORM KRIJGT ONGELIJK VAN RECHTER

Pieter Storms heeft op donderdag jl. zijn kort geding verloren dat hij tegen
SBS6 had aangespannen. Storms stapte naar de rechter, nadat SBS6 en
Storms het niet eens konden worden over de afname van het programma
'Breekijzer'. Storms wilde SBS6 verplichten ook andere programma's van
zijn productiebedrijf Storms Factory te kopen. Volgens de rechter
is zo'n gedwongen verkoop niet op zijn plaats en hoeft SBS6 daar niet op
in te gaan. Tevens eiste Storms 1,7 miljoen gulden als schadevergoeding.
De rechter stelde Storms op alle punten, inclusief de eis tot schadevergoeding
in het ongelijk. SBS6 liet weten dat Storms de laatste tijd 'de goede naam van het station
en SBS6 personeel in de media besmeurde' en verder geen mededelingen deed
over de zaak, omdat de rechter nog een oordeel moest vellen.

COMEDYSERIE AU! GESCHRAPT VAN TROS PROGRAMMASCHEMA

De TROS ziet af van de serie Au! van regisseur Theo van Gogh.
De serie zou vanaf woensdag 7 januari 1998 worden uitgezonden, en is
geschreven door Tomas Ross.De voorvertoning voor de pers heeft onlangs
plaatsgevonden. De TROS zegt dat de producent van de serie, D&D/K&B
een veel hoger bedrag vroegen voor de serie dan afgesproken. 
De TROS zou de afnameverplichting die ze met D&D/K&B heeft
nu afkopen met 160.000 gulden, als zijnde de winst voor D&D/K&B.
Eerder verplaatste de zendercoördinator van Nederland 2, Bob Bremer,
de serie van de zaterdagavond naar de woensdagavond, en trok
een sponsor van de serie zich terug. Onduidelijk is wat nu op de late
woensdagavond in plaats van Au! zal worden uitgezonden. Waarschijnlijk
zal Au! aan andere omroepen worden aangeboden. 

NOZEMA KERSTBOOM
  
Zendermaatschappij NOZEMA poogt dit jaar wederom met de grootste 
brandende kerstboom ter wereld een plaatsje te bemachtigen 
in het Guinness Book of Records. De zendmast te IJsselstein zal
vrijdag 12 december 1997 de lichten ontsteken en laten branden tot 6 januari 1998
Bij helder weer kunnen miljoenen mensen van Hilversum tot 
Gorinchem de 120 lichtjes in de 375 meter hoge mast zien. De 
recordpoging van NOZEMA volgt op het fiasco van 1995 toen de 
gebruikelijke mastboom niet kon branden als gevolg van schade aan de 
tuidraden. De maatschappij heeft daarop een prijsvraag uitgeschreven 
onder technische hogescholen en universiteiten. Die moesten met een 
oplossing komen die geen schade toebrengt aan de tuidraden. De 
winnende constructie is van de Hogeschool West-Brabant. 

SLUIKRECLAME IN SOAPS ONDER DE LOEP BIJ COMMISSARIAAT

Donderdag en vrijdag hebben Veronica en SBS6 verweer gevoerd
bij het Commissariaat voor de Media tegen een klacht van
ongeoorloofde sponsorreclame in de soaps 'Goudkust' (SBS6) 
en 'Onderweg naar Morgen' (Veronica). In het geval van 'Onderweg naar
Morgen' gaat het om 4 uitzendingen die eind april en begin mei dit jaar zijn 
uitgezonden. Daarbij werd met teksten als: ,,Ik heb ontzettend hooikoorts 
en dit helpt er goed tegen'' (2 mei 1997) homeopatische middelen aangeduid,
en met ,,Wat ruikt het hier lekker.'' ,,Ja, dat is nou mijn geheim. Ik giet altijd 
een dopje van dit in mijn laatste dweilwater.'' Het schoonmaakmiddel Ajax in 
beeld gebracht (13 mei 1997). Veronica stelde in een schriftelijk verweer 
dat de scenes niet passen binnen het beleid van de Holland Media Groep, 
en wijdde de scènes aan onervarenheid van het programmateam. In het 
geval van SBS6 gaat het om 13 uitzendingen in februari, maart en april 
dit jaar. SBS6 is van mening dat bij de desbetreffende uitzendingen 
het in beeld brengen van producten in een natuurlijke context heeft
plaatsgevonden en dus zonder nadruk is. Het Commissariaat voor de Media
is van mening dat bij het tonen van de producten de mediawet aangaande
sponsor- en reclameregels is overtreden. De uitspraak van het Commissariaat
wordt binnenkort verwacht.

WERKGEVERS EN BONDEN BEREIKEN ALSNOG ACCOORD OMROEP CAO

Werkgevers en bonden hebben maandagavond 8 december een principe-accoord
bereikt over een nieuwe CAO voor de publieke omroep. Daarmee is de dreiging van
acties bij de publieke omroep definitief van de baan. Er is een structurele
loonsverhoging van 3,8 % afgesproken in een tijdsbestek van anderhalf jaar.
FNV, CNV en NVJ noemen het principe accoord 'bevredigend'. De FNV en 
de CNV pleiten voor een 'stevig CAO-huis' zodat niet telkens afzonderlijke
onderdelen in iedere CAO-ronde besproken hoeven te worden. De NVJ is bezig
met een studie naar indeling van schalen voor journalisten en informatieve 
programma-makers, en hoopt tot een verfijning van de beloningsstructuur te komen. 
De nu afgesproken CAO loopt /m 30 juni 1998. Volgens de bonden hebben
de grote actiebereidheid onder omroeppersoneel een belangrijke rol gespeeld
bij de onderhandelingen en het bereikte resultaat.

DE MOL EERSTE MAN BIJ ENDEMOL, VAN DEN ENDE DOET STAPJE TERUG

John de Mol wordt met ingang van 1 januari 1998 de enige voorzitter van 
de raad van bestuur van Endemol. Totnogtoe was John de Mol samen
met Joop van den Ende voorzitter van Endemol. Volgens Endemol is gekozen
voor John de Mol, vanwege zijn goede capaciteiten op internationaal gebied.
Joop van den Ende zal per 1 januari 1998 plaatsvervangend voorzitter zijn,
en de volledige leiding geven over zijn eigen productiebedrijf (als onderdeel
van Endemol), Joop van den Ende Produkties. John de Mol zal zich terugtrekken
als directeur van John de Mol Produkties. Herman van der Zwan, voorheen 
televisie-directeur van John de Mol Produkties is de nieuwe algemeen directeur
van de productiemaatschappij. Endemol wil sterk groeien, en vooral op de
internationale markt, in landen als Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd 
Koninkrijk. John de Mol krijgt alle internationale activiteiten op televisiegebied
binnen het Endemol bestuur toegewezen. Van de overige leden van de raad van
Bestuur krijgt Ruud Hendriks, de taak zich bezig te houden met de uitbouw van Endeol
als internationaal televisiedistributeur, en Aat Schouwenaar blijft zich bezig houden
met financiën, participaties, acquisities en stafdiensten. Endemol gaat af op
een jaarlijkse omzetgroei van 15 tot 20 %. Joop van den Ende Produkties wil zich
in Nederland meer toeleggen op live entertainment. Zondagavond 14 december wordt
ShowBizCity in Aalsmeer geopend, als uitgaansgelegenheid.

LATE NIGHT SHOW VAN PETER JAN RENS EXIT BIJ RTL 4

De talkshow van Peter Jan Rens op RTL 4, de Late Night Show, stopt
voortijdig. Op 30 december dit jaar zal de laatste uitzending te zien zijn.
Voor RTL 4 was een gemiddeld aantal kijkers van 260.000 te weinig
om het programma door te laten gaan. De talkshow van Paul de Leeuw,
die twee maal per week tegelijkertijd wordt uitgezonden bij de VARA
trekt gemiddeld 775.000 kijkers, en zijn bovendien kijkers met hoge
opleiding, wat het voor adverteerders interessanter maakt. Peter Jan Rens'
talkshow was met een budget van 50.000 gulden per uitzending 
als slecht betiteld bij veel critici, bovendien was de invloed van
sponsor KPN overduidelijk. Het schrappen van de talkshow van
Peter Jan Rens is de derde klap in het gezicht van RTL 4, sinds
de start van het nieuwe winterseizoen. Eerder besloot RTL 4
om het Rad van Fortuin nog maar één keer per week te zullen
uitzenden, en moet RTL 4 constateren dat de 'vernieuwde' 5 Uur Show
met dalende kijkcijfers kampt. Onduidelijk is wat in plaats
van Late Night zal worden uitgezonden op RTL 4 na 30 december.
(Bron: o.a. de Volkskrant)

VVD WIL DEBAT OVER POLITIEKE RECLAMESPOTJES

VVD Kamerlid S. van Heemskerck Pillis-Duvekot heeft als reactie
op de aankondiging van de STER reclamespots van politieke
partijen niet direct te weigeren, gezegd dat een politiek debat over politieke 
reclamespots op televisie wenselijk is. Dit debat zou dan ruim voor 
de eerstkomende verkiezingen in maart 1998 gehouden moeten worden, 
zodat ruim van te voren een standpunt van het kabinet gebracht kan worden
met betrekking tot de rol van de STER en reclamespotjes van politieke partijen,
De aankondiging van STER directeur Vis om politieke reclamespots niet
direct te weigeren volgt op de bekendmaking van de commerciële zenders
RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer, Veronica en SBS6 om reclamespotjes van
politieke partijen uit te zenden, indien deze reclamezendtijd inkopen.

KIJKCIJFERS WEEK 49/1997

'Laat de Leeuw' was met het bezoek van sinterklaas in week 49
het best gewaardeerde programma. Doorgaans is de waardering
van 'Laat de Leeuw' een 7,5.
De drie publieke zenders behaalden in week 49 gezamenlijk een gemiddeld 
marktaandeel van 38%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op 
maandag- en vrijdagavond (16%), Nederland 2 haalde het 
hoogste marktaandeel op zondagavond (25%), door de uitzendingen van 
Studio Sport. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond 
(23%). Nederland 1 haalde een gemiddeld marktaandeel van 12,1 %,
Nederland 2: 14,4 %, Nederland 3: 12,1 %, RTL 4: 21,5 %, RTL 5 Nieuws & Weer: 3,2 %, 
Veronica: 10,3 %, SBS6: 8,4 %, The Music Factory: 0,8 %, TV 10: 1,6 % en overige 
zenders: 15,6 %. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), 
uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

TOP 10 MEEST BEKEKEN PROGRAMMA'S		kdh	kijkers x 1000
1.	07-12	zo	Journaal 20.00 uur	NOS	23	3.240
2.	07-12	zo	Studio Sport 1	NOS	21	2.865
3.	01-12	ma	GTST		RTL 4	17	2.420
4.	07-12	zo	Surpriseshow	RTL 4	15	2.130
5.	04-12	do	André van Duin	RTL 4	15	2.050
6.	06-12	za	Oppassen		VARA	13	1.790
7.	04-12	do	TV-Show		TROS	12	1.705
8.	07-12	zo	André Rieu		RTL4	12	1.625
9.	06-12	za	Eigen huis & tuin	RTL 4	11	1.590
10.	02-12	di	All you need is love	Veronica	11	1.545
(1% Kijkdichtheid staat voor 140.900 kijkers van 6 jaar en ouder.)

TOP 10 BEST GEWAARDEERDE PROGRAMMA'S		wrd
1.	04-12	do	Laat De Leeuw	VARA	7.9
2.	02-12	di	Vinger aan de pols	AVRO	7.6
3.	01-12	ma	Waku Waku	KRO	7.5
4.	01-12	ma	Spanjer		NCRV	7.5
5.	01-12	ma	Willem Wever	NCRV	7.5
6.	01-12	ma	Voor elkaar!	AVRO	7.5
7.	01-12	ma	License to kill	EO	7.5
8.	02-12	di	Apen in de mist	EO	7.5
9.	02-12	di	Lingo		VARA	7.4
10.	03-12	wo	Studio NOS	NOS	7.4
(Van programma's die een kijkdichtheid lager dan 2% hebben, wordt geen 
waarderingscijfer gegeven. De commerciële zenders laten de waardering niet meten.)

CNBC EN EBN FUSEREN

Moedermaatschappij NBC heeft aangekondigd dat NBC samen met Dow Jones
& Company een wereldwijde alliantie aangaan voor financieel zakennieuws. 
Concreet betekent het samengaan dat vanaf medio januari 1998 in Europa de 
zakenzenders CNBC Europe en EBN (European Business News) zullen fuseren 
tot één kanaal. CNBC Europe bracht totnogtoe live beursnieuws, met overdag
verslaggeving over Europa, 's avonds de VS en 's nachts Azië. EBN bracht 
vooral een magazine-achtige programmering. De zender zal CNBC heten 
met de ondertitel 'A Service of NBC & Dow Jones'. Vooralsnog 
is onduidelijk hoe de programmering precies zal zijn, besprekingen daarover
worden nog gevoerd. Onzeker is of het direct doorgeven van het Amerikaanse
CNBC en Aziatische CNBC signaal doorgaat. Volgens een vertegenwoordiger 
in Amstelveen, zal de programmering van CNBC tóch grotendeels in tact blijven. 
Dit betekent dat de rechtstreekse verslaggeving van beursnieuws doorgaat. 
Daarnaast zullen vooral 's morgens 'de beste' magazines van EBN terugkeren 
op CNBC. De samenwerking tussen CNBC Europe met Financial Times TV 
wordt stopgezet; CNBC zal samenwerken met de Wall Street 
Journal voor het Europese deel van de programmering. Op dit moment
wordt het analoge signaal van CNBC via de ASTRA 1D doorgegeven en het
analoge signaal van EBN via de Eutelsat Hotbird 1. Onduidelijk is vooralsnog 
hoe dit na half januari 1998 zal zijn, toch zal in ieder geval geruime tijd
via beide satellieten het 'nieuwe' CNBC signaal te zien zijn. In Nederland
zal het 'nieuwe' CNBC alleen via de kabel in pluspakketten worden 
aangeboden, zodra deze meer hun intrede doen bij kabelexploitanten.
In Azië zal ABN (Asian Business News) op een soortgelijke wijze samengaan. 
De samenwerking zal ook reiken tot de Internetactiveiten van MSNBC (een 
gezamenlijke activiteit van NBC en Microsoft) en Dow Jones, waarbij tot 
nieuwsuitwisseling wordt overgegaan. Een Europese Internet versie van 
MSNBC zal op lange termijn worden opgezet, alhoewel deze Europese 
plannen ook voor de aankondiging van samenwerking waren.

FILMPRODUCENTEN EN PUBLIEKE OMROEP IN TELEFILM PROJECT

De landelijke publieke omroep en filmproducenten hebben op 11 december jl. een
overeenkomst getekend voor de productie van 'telefilms'. Telefims zijn
relatief snel geproduceerde speelfilms, die inspelen op actuele maatschappelijke
thema's. In 1998 zullen 6 telefilms worden geproduceerd in een 'pilotproject'.
Met dit pilotproject start een structurele samenwerking tussen de filmsector
en de publieke omroep. Het telefilm concept is ontwikkeld door het 
Audiovisueel Platform in overleg met de Nederlandse Speefilmproducenten (NVS),
de Onafhankelijke Televisie Producenten (OTP) en de landelijke publieke omroep (NOS).
De uitvoering van het pilotproject zal komen te liggen bij het Co-productiefonds
Binnenlandse Omroepproducties (CoBo). Het Nederlands Stimuleringsfonds 
Culturele Omroepproducties en het Nederlands Fonds voor de Film hebben
ingestemd met het project, en staatssecretaris Nuis heeft financiële middelen
ter beschikking gesteld voor de lancering van het project. De Netredacties 
van Nederland 1, 2 en 3 krijgen een belangrijke rol in de selectieprocedure
van de te produceren telefilms. Per telefilm is een budget van 1.716.000 gulden
beschikbaar.

VERKOOP CASEMA AAN FRANCE TELECOM DEFINITIEF
                         
KPN heeft deze week bekend gemaakt dat kabelexploitant CASEMA, 
dat deel uitmaakt van Vision Networks, verkocht wordt aan het 
nationale Franse telecombedrijf France Télécom. France Télécom
betaalt aan KPN circa 1,7 miljard gulden voor de overname van
CASEMA, wat neerkomt op 1550 gulden per abonnee. 
CASEMA is met 1,1 miljoen abonnees één van de grootste
kabelexploitanten van Nederland. De Nederlandse overheid
verplicht KPN om haar belang in CASEMA tot 20 % terug
te brengen, waarop KPN besloot CASEMA volledig te verkopen,
ondanks dat deze week nog bekend is geworden dat de Europese 
Commissie afziet van de verplichte afstoting van kabelbelangen voor
telecombedrijven. Daarnaast beschouwt KPN kabelactiviteiten
niet tot de kernactiviteiten van haar bedrijf. Binnenkort
zal meer duidelijkheid komen over het beleid dat France Télécom zal
gaan voeren bij CASEMA. France Télécom heeft wel bekend
gemaakt dat de Rabobank in een later stadium 5 % van de aandelen
van CASEMA zal kopen. Met de overname van CASEMA door
een Frans bedrijf is het de tweede keer binnen een jaar dat een Franse
onderneming in Nederland actief wordt in de mediabranche. Het afgelopen
jaar nam het Franse Canal+ MultiChoice/FilmNet over dat omgedoopt
werd tot Canal+.

'TELECOMBEDRIJVEN MOGEN TOCH BELANGEN KABELEXPLOITANTEN HOUDEN'

Telecombedrijven mogen toch aandelen behouden in kabelexploitanten.
Dit is het nieuwe beleid dat de Europese Commissie deze week bekend maakte.
Eerder stelde de Europese Commissie dat Telecom bedrijven in hetzelfde
geografische gebied geen grote aandelenbelangen mochten hebben in 
kabelexploitanten waar ook telefoon activiteiten plaatsvinden. Dit om de
te dominante positie van telecombedrijven in te perken. In het nieuwe standpunt
worden telecombedrijven wel verplicht om de kabelactiviteiten onder te brengen
in duidelijk gescheiden divisies of dochterondernemingen van de telecombedrijven.
In Europa komt het zelden voor dat kabelexploitanten op eenzelfde gebied
concurreren met elkaar. Vooral grote Amerikaanse bedrijven als Microsoft 
en Intel vrezen dat indien kabelexploitanten in handen zijn van telecombedrijven 
niet snel tot nieuwe diensten als multimedia activiteiten, telefonie via de kabel of 
Internet via de kabel overgegaan wordt, omdat die de 'core business' van de 
telecombedrijven (telefonie) zou bedreigen. In een land als Duitsland, 
waar 54 % van de huishoudens een abonnement op de kabel heeft is 
93 % van de abonnees aangesloten bij de kabelmaatschappij van 
Deutsche Telekom, waardoor Deutsche Telekom een dominante 
positie in de Duitse kabelwereld inneemt. Deze week is bekend gemaakt
dat ondanks deze beleidsverandering van de Europese Commissie CASEMA 
toch door KPN Vision Networks verkocht wordt aan France Télécom.

TIJDSEIN TV STOPT
                         
Het actualiteitenprogramma Tijdsein TV van de EO stopt per 1 januari 1998.In 
plaats van dit programma,dat bijna 20 jaar werd uitgezonden, zal de EO losse   
documentaires en eigen producties uitzenden. De EO was de laatste publieke omroep
met een eigen actualiteitenrubriek, nadat de afzonderlijke actualiteitenrubrieken van
de verschillende publieke omroepen verdwenen na de samenwerkingsverbanden in 
de actualiteitenrubrieken van Nederland 1 (Netwerk), Nederland 2 (TV Vandaag) en
Nederland 3 (Nova). De EO zag in het begin de noodzaak van behoud van een eigen
actualiteitenrubriek in, om toch zo veel mogelijk de eigen identiteit te kunnen uitstralen,
maar zag de laatste periode telkens dezelfde (soort) onderwerpen terugkomen, dat
de EO het niet meer noodzakelijk acht een eigen actualiteitenrubriek in stand te houden.
Dit past ook in het beleid van de zendercoördinator van Nederland 2, Bob Bremer.
De EO zal de redactie van 2 Vandaag versterken door door extra te investeren 
in journalistieke research.

VT4 MOET NAAR LONDEN VERHUIZEN     
                         
De Vlaamstalige commerciële omroep VT4 verhuist naar Groot-Brittannie. 
De Britse wetgeving wordt voortaan strenger toegepast. Wie een Britse 
licentie heeft, zoals VT4, moet zich ook in het land vestigen. De omroep 
krijgt daarvoor de tijd tot 31 december. Alleen de directie gaat naar Londen, 
de programmamakers van lokale producties 
mogen in België blijven. De gedwongen verhuizing heeft ook te maken
met het nieuwe Vlaamse mediadecreet dat niet op tijd klaar is. Volgens dat   
decreet wordt het reclamemonopolie van VTM afgeschaft en kan VT4 een     
volwaardige Vlaamse commerciële worden.

TELEVISION 97 BESPROKEN

De moedermaatschappij van IP Nederland, de reclamemaatschappij voor o.a. de HMG zenders, IP,
heeft de vierde editie van de publicatie 'European Key Facts: Television 97' uitgebracht.
Het boek doet verslag van alle trends en ontwikkelingen van de Europese TV markt.
Zo valt er in te lezen dat er in Europa 410 zenders zijn, waarvan 338 nationaal, 26 Europese
en 40 betaal TV zenders. 300 zenders zijn commercieel, 110 zijn publiek. In totaal
vertoonden de zenders 3,5 miljoen uur aan programma's. In Europa kijken de Britten gemiddeld
het meest TV: 229 minuten per dag, gevolgd door de Italianen en Hongaren met 222 minuten per 
dag. In Zuid-Europa is een trend voelbaar waarbij steeds meer rond 12:00 en 13:00 uur TV gekeken
wordt. In Europa heeft gemiddeld 97 % van de huishoudens een TV toestel, en gemiddeld
heeft één op de 3 huishoudens (81 miljoen) kabel of satellietontvangst. In Nederland
heeft, volgens Television 97, 99 % van de huishoudens kabel of satellietontvangst,
terwijl dit percentage in Griekenland slechts 1 % is. Op de bijgesloten CD-Rom
kan middels een zoekfunctie makkelijk gezocht worden. Bovendien zijn op de CD-Rom
de belangrijkste gegevens van de Europese TV zenders terug te vinden, en een aantal 
promofilmpjes opgenomen. Enkel de prijs van de publicatie is wat aan de hoge kant,
nl. 1800 Franse Frank, oftewel circa 600 gulden. 

INTERNET NIEUWS:

ACCOORD OVER 56 KBPS MODEM STANDAARD

Modemproducenten zijn het eind vorige week tijdens een bijeenkomst in 
Orlando eens geworden over een voorlopige standaard voor 56K-modems. 
Volgende maand zal er op een bijeenkomst van de International 
Telecommunications Union over de standaard, die de naam "V.pcm" 
meekreeg, worden gestemd. In september '98 kan de definitieve standaard 
dan worden goedgekeurd. 56K-modems die de X2-technologie van 3Com 
gebruikten zijn momenteel niet compatibel met modems gebaseerd op de 
K56flex-technologie van Rockwell en Lucent. Dit kwam de verkoop van 
56k-modems niet ten goede vandaar dat de modemproducenten erg in hun 
nopjes zijn met het nu bereikte akkoord. Algemeen wordt verwacht dat 
modems die voldoen aan de nieuwe "V.pcm"-standaard snel beschikbaar 
zullen zijn. Daarnaast kunnen de huidige K56flex-modems naar de 
nieuwe standaard worden geupgraded.(Met dank aan Bjorn Ecury)
Meer info via http://info.itu.int/

INTERNET BROADCASTING: RADIO & TV VIA INTERNET

Hoewel de bandbreedte van internet niet altijd even toereikend is, wordt het
aanbieden van radio- en televisieuitzendingen via deze weg steeds
populairder. Zo zal CompuServe op haar nieuwe C-site, die later deze
maand online gaat en grotendeels alleen toegankelijk is voor leden, een
onderdeel Interactive Radio hebben, waarbij gebruikers tijdens 
praatprogramma's kunnen inhakenn op wat er gezegd wordt. 
Daarnaast liet Concentric Network weten dat het met 
technologische steun van Microsoft en Compaq binnenkort
de nieuwsprogramma's van Bloomberg via het net gaat uitzenden. 
Microsoft wil met internetbroadcasting een belangrijke rol spelen 
en integreert in Windows 98 een serie broadcast protocols, waaronder 
WaveTop. WaveTop is afgelopen week begonnen met een test van haar 
nieuwe broadcast service. Daarbij worden de interactieve uitzendingen 
niet verzorgd via het web, maar via de gewone televisiekabel door 
middel van signalen die doorgezonden worden in de intervals tussen 
gewone signalen (Vertical Blanking Interval). Time Warner, Yahoo, 
The Wall Street Journal en USA Today hebben reeds deals gesloten met
WaveTop, dat deze service gratis zal leveren.(Met dank aan Bjorn Ecury)

KABELMODEM PRODUCENTEN BEREIKEN ACCOORD

Een grote groep producenten van kabelmodems heeft zich akkoord verklaard
met de Multimedia Cable Network Systems (MCNS) specificatie. Ze
beloofden dat uiterlijk eind volgend jaar alle kabelmodems die ze op 
de markt brengen voldoen aan deze standaard en dus optimaal met elkaar
zullen kunnen samenwerken. Zo kan de eindgebruiker vanaf dan volledig vrij een
kabelmodem aanschaffen zonder dat hij zich zorgen moet maken over eventuele
incompatibiliteit met de installatie van zijn provider. (Met dank aan Bjorn Ecury)

POINTCAST OPENT EERSTE BETALENDE KANAAL

PointCast heeft afgelopen week haar eerste betalende kanaal geopend.
Het gaat om een uitbreiding van het bestaande Companies Channel, 
maar dan met meer diepgaande informatie specifiek voor investeerders 
en zakenmensen. Dit Companies Premium Channel biedt zakelijke 
informatie aan uit diverse bronnen zoals de beurskoersen en 
verwachtingen van Wall Street, bedrijfsprofielen van Hoover's, 
financieel en internationaal nieuws van Reuters. Vraag 
blijft of de gebruiker daadwerkelijk voor deze gegevens wil betalen, 
want dat blijft toch nog steeds een teer punt op het internet. 
PointCast benadrukt evenwel dat het niet van plan is om ook
andere kanalen betalend te maken. Tevens liet het bedrijf weten dat het
e-commerce akkoorden gesloten heeft met Visa en Barnes & Noble, de
online boekhandel. Concurrent BackWeb lanceerde onlangs versie 4.0 
van haar Infocenter pushtechnologie. Deze nieuwe versie geeft bedrijven meer
controle over het tijdstip en de persoon naar wie de gegevens verzonden
moeten worden. De software van BackWeb verschilt van andere pushers
doordat het op bepaalde tijdstippen gegevens haalt uit publieke en private
databases en die informatie als een reeks webpagina's naar de abonnees
doorstuurt. (Met dank aan Bjorn Ecury)

INTERNET SITES:

Granada Good Life at http://www.gsb.co.uk/goodlife/home.html
Granada Plus at http://www.gsb.co.uk/plus/home.html
Granada M&M at http://www.gsb.co.uk/men/home.html
SVT Europa at http://www.svt.se/europa/
MBN - Moody Broadcasting Network is on 4,040 H (tp 17), digital,
home page at http://www.mbn.org/
TVA (Canada) at http://tva.videotron.com/ (new URL)
Comedie! at http://www.comedie.com/
Canal Vie (Canada) at http://www.canalvie.com/canal_vie_index.html
Cine 5 at http://www.cine5.com.tr/
Playboy TV (Turkey) at http://www.multical.com.tr/playboytv/index.html
Maxi TV at http://www.maxitv.com.tr/
SuperSport at http://www.supersport.com.tr/
Brother Stair (USA) at http://www.wwcr.com/stair.html
CMT Canada at http://www.cmtcanada.com/
CNN en Espanol at http://www.cnnenespanol.com/

(Source: SATCO DX, http://www.satcodx.com)

LIVE REALAUDIO/VIDEO:

Genc TV at http://www.raksnet.com.tr/maintur/genc/genc.ram
NTV (Turkey) at http://www.ntv.com.tr/ntvlive/ntv.ram
Radio Australia (English service) at http://www.abc.net.au/ra/elp/abclive.ram

(Source: SATCO DX, http://www.satcodx.com)

=====================================================
ADVERTENTIE:
=====================================================
In Telecombrief 22 (5 december 1997) onder meer:
- Besluit Justitie tot splitsing Microsoft?
- Carrier-preselectie wellicht eerder dan 2000
- Bedrijven zien kansen in ISDN voor particulier
- 150 miljoenste Siemens-aansluiting een feit
- Malafide advertentiebureaus ontdekken internet
- Videotex-gebruik groeit verder
- Zakelijke elektronische informatie vervangt gedrukte media
- Mediakabel werkt samen met EnerTel aan betaal-tv
- Nederlandse test geweld-chip
- Publieke omroep experimenteert met DAB
- Dvd-markt in 1999 even groot als markt voor cd-roms
Telecombrief is dé nieuwsbrief over informatie- en
communicatietechnologie. Neem een abonnement of vraag een proefnummer
aan. Internetsite http://www.telecombrief.com
=====================================================
ADVERTENTIE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1997.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl
voor meer informatie.
========================================================
ADVERTENTIERUIMTE
========================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]