[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 97b/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 97b/1997

In deze Editie:

- Aanvulling Radio 1 t/m 5 opnieuw 'Restyled': Rond 2000 splitsing Radio 3 FM

RADIO 1 T/M 5 OPNIEUW 'RESTYLED': ROND 2000 SPLITSING RADIO 3 FM

De landelijke publieke radiozenders zullen de komende jaren wederom
'restyled' worden. Dit is het gevolg van het overleg tussen radiodirecteuren
en zendercoördinatoren. Radio 1 zal nog meer een nieuwszender worden.
Het Radio 1 Journaal zal vanaf 1 januari 1998 's morgens al om 06:00 uur
beginnen, en de middaguitzendingen van het Radio 1 Journaal zullen korter zijn.
De programma's in de daluren zullen meer verband hebben met nieuws. Tijdloze
en niet-nieuws programma's van Radio 1 zullen van Radio 1 verdwijnen. Het aantal
presentatoren zal teruggebracht worden, en het Radio 1 Journaal krijgt de mogelijkheid
in te breken bij belangrijk nieuws in andere programma's. Radio 2 zal weinig
veranderen in de programmering. Enkel de horizontalisering zal verder in de avond worden
doorgezet. Radio 3 FM zal rond het jaar 2000 definitief in tweeën gesplitst worden.
Het huidige Radio 3 FM zal zich concentreren op het huidige muziekaanbod, terwijl de
nieuwe zender zich bezig zal houden met meer avant-garde, trendy aanbod en alternatieve muziek,
met als voorbeeld de Vlaamse alternatieve zender van de BRTN, Studio Brussel, die in het zuiden
van Nederland van enige populariteit geniet. De nieuwe zender zal, zo liet de NOS doorschemeren 
via de nieuwe uitzendnorm, DAB uitgezonden worden, omdat daar het probleem van 
frequentieschaarste veel minder speelt, aldus de NOS. 
De reacties van de splitsing van Radio 3 FM zijn verdeeld, sommige critici vinden 
dat het geen taak is van de publieke omroep om een genre te brengen met veel 
commerciële popmuziek, en vinden dat de publieke omroep zich juist moet beperken 
tot muziek waar op andere zenders geen plek is. Anderen vinden dat het starten
van een alternatieve 'Radio 3' geen zin heeft, omdat daar al een commerciële versie 
van bestaat, KINKfm.
In de nabije toekomst zal Radio 3 FM na 20:00 uur op werkdagen enkel nog 2 programma's bevatten.
De overgang van dag naar nachtprogrammering zal vloeiender zijn. Tevens zal aandacht besteed
worden aan de weekendprogrammering die zich meer richten op de jeugd tussen 13 en 19 jaar. 
Radio 4 zal meer horizontalisering kennen in de nieuwe opzet, en zich meer richten op een 
zo groot mogelijk publiek. De NOS heeft aangekondigd dat Radio 4 binnenkort 24 uur
per dag zal uitzenden. De BBC heeft plannen om in EBU verband (het samenwerkingsverband
van de Europese publieke omroepen) 's nachts klassieke muziek voor alle EBU-leden
beschikbaar te stellen. Radio 4 zal deze uitzendingen 's nachts overnemen.
Radio 5 zal herkenbaarder worden. Dit betekent dat men van plan is 's morgens 
informatie, 's middags cultuur en 's avonds educatie en inspiratie te brengen. 
Voorlopig blijft de programmering voor allochtonen op Radio 5. 
Onderzocht wordt of de programmering voor allochtonen via de middengolf frequenties
van Radio 1 kunnen worden uitgezonden. 
Deze plannen worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van de NOS, die hier binnenkort
een besluit over zal nemen.

=====================================================
ADVERTENTIE:
=====================================================
In Telecombrief 22 (5 december 1997) onder meer:
- Besluit Justitie tot splitsing Microsoft?
- Carrier-preselectie wellicht eerder dan 2000
- Bedrijven zien kansen in ISDN voor particulier
- 150 miljoenste Siemens-aansluiting een feit
- Malafide advertentiebureaus ontdekken internet
- Videotex-gebruik groeit verder
- Zakelijke elektronische informatie vervangt gedrukte media
- Mediakabel werkt samen met EnerTel aan betaal-tv
- Nederlandse test geweld-chip
- Publieke omroep experimenteert met DAB
- Dvd-markt in 1999 even groot als markt voor cd-roms
Telecombrief is dé nieuwsbrief over informatie- en
communicatietechnologie. Neem een abonnement of vraag een proefnummer
aan. Internetsite http://www.telecombrief.com
=====================================================
ADVERTENTIE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1997.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl
voor meer informatie.
========================================================
ADVERTENTIERUIMTE
========================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]