[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 99/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 99/1997

In deze Editie:

- Kort geding Broadcast Partners om :Lelystad
- Opsplitsing Radio 3 FM in september 1998?
- Engelenzender uit de lucht
- Oibibio start 1 februari 1998
- Arrow Classic Rock Radio en Q-FM toch via de ether, Veronica FM verlaat AM
- Programmaraden pas per 1 mei 1998 verplicht van Commissariaat?
- RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer naar rechter
- NOS start sportblad: TV sport magazine
- Sponsor vindt sexprogramma Veronica te grof: Veronica herziet programma
- Streetlive exit bij Veronica
- Voorlopig geen opvolger Joop Daalmeijer bij Canal+ Nederland
- Herverdeling portefeuilles Commissariaat
- Tineke de Nooij verkoopt Tenfold
- Endemol neemt belang in Duitse televisieproducent Non Ficiton
- Kort geding Blue Horse Productions - NOB
- Kijkcijfers Week 50/1997
- Canal+ start digitalisering kabel in België, start 3e Canal+ in Vlaanderen
- Belga start televisiereportages
- Narrow Casting neemt Senior TV over
- Telecom Nieuws:
	- PTT Telecom reorganiseert vanwege splitsing
	- Gratis bellen voor mobiele PTT abonnementhouders
	- Enertel start met interlokale telefonie
	- OPTA: 'PTT Telecom moet interconnectie tarieven met 30 % verlagen'
	- Kabeltelefonie proef Leidschendam bereikt 1000e deelnemer
- Internet Nieuws:
	- Verkiezing E-Zine van het jaar 1997
	- I-Pay voor iedereen
	- TV 10 lanceert Nederlandse Internet TV zenders
	- Kabelexploitant CasTel biedt 'gratis' Internet 
- Internet Sites:
	- SATCODX bestaat 2 jaar
- DutchMedia Intern: vrolijke kerstdagen!

KORT GEDING BROADCAST PARTNERS OM LELYSTAD

Broadcast Partners zal komende maandag toch in kort geding een zendlocatie
proberen af te dwingen van de Nozema. Eind november kondigde Broadcast Partners
aan een kort geding aan te spannen tegen de Nozema, maar stelde deze uiteindelijk
uit. Broadcast Partners, dat vanaf 1 januari 1998 de zenders zal beheren van Radio 10 Gold,
Veronica FM, Radio Noordzee Nationaal, Radio 538 en Jazz Radio, heeft op Lelystad
na, in alle plaatsen waar de zenders zijn toegewezen zendlocaties gevonden. 
Broadcast Partners zal maandag voor de Haagse rechtbank pleiten voor gebruik
van de zendlocatie in Lelystad, die eigendom is van de Nozema. De Nozema is 
van mening dat Broadcast Partners Nozema niet nodig heeft om zenders te kunnen
neerzetten.

OPSPLITSING RADIO 3 FM IN SEPTEMBER 1998?

De Gooi- en Eemlander schrijft deze week dat de opsplitsing van Radio 3 FM
in een hitzender en een alternatieve zender wellicht in september 1998
zal plaatsvinden. Vooralsnog zal de alternatieve zender dan alleen via de kabel
en wellicht via de satelliet te beluisteren zijn. In de plannen zoals die onlangs 
bekend zijn gemaakt werd de splitsing voorzien voor rond het jaar 2000. De NOS
liet doorschemeren dat de zender in DAB (Digital Audio Broadcasting, de nieuwe 
ether-uitzendnorm) beschikbaar zal komen, terwijl onduidelijk is of de alternatieve 
zender ook een FM frequentie zal willen toe-eigenen.

ENGELENZENDER UIT DE LUCHT

De Engelenzender van kunstenares Moniek Toebosch, die vanaf de
dijk Lelystad-Enkhuizen op FM 98.0 MHz. uitzendt zal op 1 januari 1998
stoppen met uitzenden. De zender is drie jaar in de lucht geweest met non stop
'hemelse' muziek. De kosten van de zender werden betaald door de 'Van der Leeuw
Stichting' maar voelde niet meer voor de financiering van de jaarlijkse uitzendkosten
van 20.000 gulden per jaar aan de Nozema.

OIBIBIO START 1 FEBRUARI 1998

Op 1 februari 1998 start Oibibio met een eigen commercieel radiostation,
onder de voorlopige naam Oibibio Radio, dat 24 uur per dag via de kabel te beluisteren
zal zijn. De radiozender heeft vooralsnog een kabelbereik van 1,2 miljoen huishoudens,
vooral in Gelderland en Midden-Nederland. Ook Amsterdam en Rotterdam zullen 
binnenkort Oibibio Radio kunnen beluisteren. In eerste instantie zal de zender vooral 
'softe' muziek uitzenden met als genres New Age, wereldmuziek, jazzy, en ballads. 
Op de lange termijn is het de bedoeling dat de zender praatprogramma's, nieuwsbulletins 
en rechtstreekse uitzendingen van symposia zal uitzenden met als thema spiritualiteit. 
Met adverteerders is Oibibio Radio voorzichtig, en is van plan selectief te werk te gaan. 
Oibibio Radio plant om rond Kerst met proefuitzendingen te beginnen.
Oibibio zal vanaf zondag 1 maart 1998 via RTL 5 Nieuws & Weer zes magazines maken. 
Tevens is Oibibio van plan te komen met een blad.(Bron: o.a. A.D.)

ARROW CLASSIC ROCK RADIO EN Q-FM TOCH VIA DE ETHER, VERONICA FM VERLAAT AM

De commerciële radiozenders Arrow Classic Rock Radio en Q-FM
zullen toch binnenkort via de ether te beluisteren zijn.
Veronica heeft bekend gemaakt rond half januari 1998 de middengolffrequenties,
die thans gebruikt worden voor HitRadio Veronica te zullen verlaten.
Vanaf 1 januari 1998 krijgt Veronica FM (de nieuwe naam van HitRadio Veronica)
de beschikking over een viertal FM frequenties. Met het verlaten van de middengolf
verliest Veronica FM landelijke dekking van haar ethersignaal, maar volgens
Veronica luistert men liever naar FM als het muziekzenders als Veronica FM betreft,
bovendien zijn de kosten van de middengolf zender hoog. De verwachting is
dat Arrow Classic Rock Radio de middengolffrequentie 828 kHz, die in Rotterdam staat
en nagenoeg de hele Randstad bereikt, zal overnemen (deze zendt met 20 kW uit). 
Q-FM zal de 40 kW zender op 1224 kHz overnemen, die een nagenoeg landelijke dekking
heeft en in het midden van het land staat opgesteld. Zowel Arrow Classic Rock Radio
en Q-FM kwamen niet voor in de herverdeling van de FM frequenties voor commerciële
radiozenders, die per 1 januari 1998 ingaat en tekendenden dit najaar protest aan.

PROGRAMMARADEN PAS PER 1 MEI 1998 VERPLICHT VAN COMMISSARIAAT?

Het Commissariaat voor de Media heeft bekend gemaakt pas na 1 mei 1998
te controleren of kabelexploitanten daadwerkelijk programmaraden hebben
ingesteld. Volgens de nieuwe mediawet zijn kabelexploitanten per 1 januari 1998
wettelijk verplicht programmaraden aan te stellen die mogen beslissen over het 
'basispakket' dat bestaat uit 15 zenders. Doordat op veel kabelnetten het 
onderscheid tussen basispakket en het totaalpakket niet bestaat, betekent dit in de 
praktijk dat programmaraden weinig beslissingsbevoegdheid hebben. Zeven
zenders worden door de overheid verplicht opgelegd, de acht overige zenders
bestaan vaak uit de Nederlandstalige commerciële zenders. Sommige kabelexploitanten
geven programmaraden echter de mogelijkheid toch adviezen te kunnen geven over
het algehele programmapakket. In april 1998 zal het Commissariaat voor de Media
gaan informeren naar de stand van zaken bij de kabelexploitanten. Veelal hebben
gemeenten de beslissingsbevoegdheid over het programmapakket, en dienen middels
raadsbesluiten de programmaraden worden ingesteld. Alhoewel de verplichting
van 1 januari 1998 al in september 1997 bekend was, blijken veel gemeenten traag
met het besluitvormingsproces.

RTL 4 EN RTL 5 NIEUWS & WEER NAAR RECHTER

RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer hebben besloten naar de rechtbank te stappen
om een besluit van het Commissariaat voor de Media aan te vechten. In 1989
startte RTL 4 in 1989 (toen nog onder de naam RTL Veronique) met een Luxemburgse
uitzendlicentie. In 1989 was een officieel Nederlands commercieel televisiestation van
de wet niet mogelijk. Sinds een aantal jaar staat de wet Nederlandse commerciële
televisie toe. Het Commissariaat voor de Media heeft RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer
tot 6 januari 1998 de tijd gegeven een Nederlandse uitzendlicentie aan te vragen, waarna
uiterlijk op 1 maart 1998 de zenders aan de Nederlandse mediawet moeten voldoen. 
RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer maken deel uit van de Holland Media Groep,
waar VNU en het Luxemburgse CLT grootaandeelhouder in zijn. CLT verzet zich fel
tegen de verplichting van RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer om Nederlands te
worden. Zo heeft CLT de Luxemburgse regering gevraagd een brief aan staatssecretaris
Nuis van mediazaken te sturen om de Luxemburgse bezwaren nader uiteen te zetten.
Volgens CLT kost het verplaatsen van het 'hoofdkantoor' van Luxemburg naar Nederland
arbeidsplaatsen, zo zouden arbeidsplaatsen bij de uitzendstraat in Luxemburg verloren gaan.
Echter volgens critici zou de onwil van de zenders Nederlands te worden,
te maken hebben met de strengere sponsorregels, waardoor inkomsten verloren gaan.
RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer bestrijden dit, met berekeningen, waaruit blijkt dat
een centralisatie van activiteiten financiële voordelen oplevert.
De stap naar de rechter kan het begin zijn van een lange juridische procedure.
Wellicht dat, indien bij de rechter niet het gelijk wordt gehaald, CLT/RTL naar
het Europese Hof van Justitie gaat, waardoor tot de uitspraak, die vaak pas na een
lange tijd volgt, het bestaande beleid aangehouden kan worden.

NOS START SPORTBLAD: TV SPORT MAGAZINE

In het voorjaar van 1998 start de NOS met een nieuw programmablad
dat gewijd is aan sport. Op 16 december is een samenwerkingsovereenkomst
getekend tussen uitgever Audax, de ABN AMRO, en initiatiefnemer Spaak & Wolzak,
Sport & Media. In het nieuwe weekblad komt uitgebreide informatie over sportprogramma's
op TV en zullen Studio Sport-medewerkers als medewerkers van het sportblad
interviews en columns schrijven. De startoplage van het blad is 100.000 en zal ongeveer 68
pagina's bevatten. De NOS zegt het blad te richten op bijna 5 miljoen actieve
sporters, vele honderdduizenden die jaarlijks sportwedstrijden bezoeken, en ruim 2 miljoen
sportliefhebbers die dagelijks de sport op TV volgen.

SPONSOR VINDT SEXPROGRAMMA VERONICA TE GROF: VERONICA HERZIET PROGRAMMA

De Volkskrant schrijft dat de sexwinkelketen 'Christine le Duc' weigert het Veronica programma
'Sex voor de Buch' langer te sponseren. Volgens de sponsor gaat Veronica te ver in het programma.
Het programma laat de sexuele wensen en fantasieën van kijkers zien. Veronica
heeft aangekondigd de formule te zullen afzwakken. De sexwinkelketen betaalde Veronica
enkele duizenden guldens per aflevering, waarna deelnemers in het programma
voor 500 gulden bij de winkel mochten besteden. Deze samenwerking wordt nu stopgezet.
Veronica verklaarde dat de productieploeg 'hier en daar was doorgeschoten'.
Opmerkelijk is dat één van de initiatiefnemers van het programa, Guido van der Kraan,
enkele jaren ook betrokken was bij een onderdeel in het radioprogramma 'Shock Radio',
waardoor dit radioprogramma werd stopgezet bij het toen nog publieke Veronica,
omdat de Veronica directie vond dat het programmaonderdeel te ver ging en 'shockeerde'.

STREETLIVE EXIT BIJ VERONICA

Nadat eerder bij SBS6 het programma 'Over de Roooie' werd stopgezet,
stopt Veronica binnenkort met Streetlive. Veronica geeft als reden van
stopzetten van Streetlive aan dat de ideeën op zijn. Bij het stopzetten van 'Over
de Roooie' werd door SBS6 dezelfde reden aangegeven. Daarmee lijkt 'straattelevisie' 
voorlopig van de televisie te zijn verdwenen. Het programma 'Love' verdween vroegtijdig
van het scherm, de opvolger daarvan zou wegens ziekte van een van de presentatoren
zijn uitgesteld.

VOORLOPIG GEEN OPVOLGER JOOP DAALMEIJER BIJ CANAL+ NEDERLAND

Vooralsnog zal er geen opvolger benoemd worden voor de vacature,
die Joop Daalmeijer door zijn vertrek als CEO (directeur) bij Canal+ Nederland,
achterlaat. In plaats daarvan heeft Canal+ besloten om middels
een management team de taken van Joop Daalmeijer te verdelen.
Karl Bisseuil is als COO verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding,
Wil Moerer wordt benoemd tot Secretary General, en houdt zich
bezig met het strategisch beleid, waaronder kabel en satelliet zaken.
en zal zich namens Canal+ naar buiten toe vertegenwoordigen.
Jaap Hofman houdt zich bezig met programmazaken, en Paul 
Lempers is de marketing manager in het management team.

HERVERDELING PORTEFEUILLES COMMISSARIAAT

Bij het Commissariaat voor de Media vindt een herverdeling van
de portefeuilles plaats per 1 januari 1998. Er zullen 13 nieuwe formatieplaatsen
bij komen. Het Commissariaat bestaat in de nieuwe opzet uit drie
afdelingen: Zendtijd- en Kabelzaken (ZKZ), Financieel Toezicht (FTZ)
en Programmatoezicht (PTZ). Per 1 januari 1998 is de verdeling als volgt:
drs. H Koetje is voorzitter en Commissaris Zendtijd- en Kabelzaken, 
mr. Dirk Oudenaarden is benoemd tot hoofd afdeling Zendtijd en Kabelzaken. 
drs. D.A. Benschop is Commissaris Financieel toezicht, 
Bob Bruins wordt hoofd afdeling Finaniceel Toezicht. 
drs. L. van der Meulen is Commissaris Programmatoezicht, 
mr. Peter Janssen wordt hoofd afdeling Programmatoezicht. 
Mr. Teun Schermerhorn is benoemd tot Algemeen Secretaris van het 
Commissariaat voor de Media. 


TINEKE DE NOOIJ VERKOOPT TENFOLD

Tineke de Nooij heeft haar meerderheidsaandeel in het TV-productiebedrijf
Tenfold Productions B.V. verkocht aan algemeen directeur en aandeelhouder
Willem Herselman. Hij krijgt daarmee 100 % van de aandelen in bezit; in
het bedrijf zijn 65 mensen werkzaam. Tenfold maakt programma's als 'Brard',
KRO's Service Uur' en 'Tineke'. Tineke de Nooij heeft besloten uit de televisie
wereld te stappen. Directeur Herselman heeft verklaard door te gaan met 
op Nederland gerichte kwaliteitsprogramma's. In februari 1998
zal een nieuwe programma voor Veronica op het scherm komen over
mensen die met televisie hun geld verdienen (Bron: A.D.)

ENDEMOL NEEMT BELANG IN DUITSE TELEVISIEPRODUCENT NON FICTION

Endemol Entertainment heeft een belang verworven van 51 % in het Duitse televisie-productie
bedrijf Non Fiction uit Keulen. Non Fiction richt zich op de productie van talkshows, 
documentaires en thema- en actualiteiten programma's. Non Fiction is in 1995 opgericht, 
belangrijkste opdrachtgevers van Non Fiction zijn de Duitse commerciële zenders Sat.1 en
Pro 7. De internationale verkoop en distributie activiteiten van Non Fiction zal voortaan
door Endemol International worden afgehandeld. Met de aankoop van een meerderheidsbelang
in Non Fiction hoopt Endemol meer voet aan de grond te krijgen in de Duitse mediamarkt.
Endemol heeft plannen om internationaal een grotere rol van betekenis te spelen.

KORT GEDING BLUE HORSE PRODUCTIONS - NOB

Het Nederlands Omroepproductiebedrijf (NOB) heeft de studio's van film en televisiemaker
Blue Horse Productions van Chiem van Houweninge in Rotterdam leegggehaald. Als reden 
geeft het NOB een betalingsachterstand op van ruim één miljoen gulden.
In een kort geding eiste Blue Horse dat het NOB de dienstverlening weer hervat.
Het NOB besloot de dienstverlening te staken nadat de betalingsachterstand meer
dan een miljoen bedroeg en legde beslag op de bankrekening van Blue Horse.
Blue Horse bepleitte in de rechtszaak dat ze bezig waren met het betalen van de 
openstaande rekeningen. De uitspraak wordt op 30 december 1997 verwacht.
Door de inbeslagname dreigen producties als 'Oppassen' in gevaar te komen.

KIJKCIJFERS WEEK 49/1997

'Unit 13' was met nog een aflevering te gaan het best gewaardeerde programma
van week 50/1997. Meer dan één miljoen kijkers keken naar het programma.
De drie publieke zenders behaalden in week 50 gezamenlijk een gemiddeld 
marktaandeel van 42 %. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op 
vrijdagavond (16%), Nederland 2 haalde het hoogste marktaandeel op 
woensdagavond (34 %), door de uitzendingen van PSV-Barcelona en de samenvatting
van FC Kosice-Feyenoord. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op 
dinsdag- en zaterdagavond (21 %), op dinsdag door Auxerre-FC Twente.
Nederland 1 haalde een gemiddeld marktaandeel van 12,0 %,
Nederland 2: 15,7 %, Nederland 3: 12,2 %, RTL 4: 21,0 %, RTL 5 Nieuws & Weer: 3,4 %, 
Veronica: 10,6 %, SBS6: 7,9 %, The Music Factory: 0,8 %, TV 10: 1,6 % en overige 
zenders: 14,9 %. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), 
uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

TOP 10 MEEST BEKEKEN PROGRAMMA'S		kdh	kijkers x 1000
1.	14-12	zo	Journaal 20.00 uur	NOS	23	3.140
2.	11-12	do	Bochum-Ajax		NOS	21	2.975
3.	10-12	wo	PSV-Barcelona		NOS	20	2.820
4.	14-12	zo	Studio Sport I		NOS	19	2.680
5.	08-12	ma	Goede Tijden, Slechte	RTL 4	16	2.275
6.	10-12	wo	SV Kosice-Feyenoord	NOS	15	2.025
7.	14-12	zo	Surpriseshow		RTL 4	14	1.940
8.	13-12	za	Oppassen		VARA	14	1.930
9.	13-12	za	Beethoven's 2nd	Veronica	12	1.610
10.	12-12	vr	Baantjer		RTL 4	11	1.585
(1% Kijkdichtheid staat voor 140.900 kijkers van 6 jaar en ouder.)

TOP 10 BEST GEWAARDEERDE PROGRAMMA'S	wrd
1.	13-12	za	Unit 13			VARA	8.0
2.	12-12	vr	ER			AVRO	7.8
3.	08-12	ma	Willema Wever		NCRV	7.8
4.	12-12	vr	Windkracht 10		TROS	7.7
5.	14-12	zo	Van Kooten en De Bie	VPRO	7.6
6.	14-12	zo	Untamed Africa	AVRO	7.6
7.	13-12	za	Het Lagerhuis		VARA	7.5
8.	09-12	di	Vinger aan de Pols	AVRO	7.5
9.	10-12	wo	Netwerk		NCRV	7.5
10.	09-12	di	Barend & Witteman	VARA	7.5
(Van programma's die een kijkdichtheid lager dan 2% hebben, wordt geen 
waarderingscijfer gegeven. De commerciële zenders laten de waardering niet meten.)

CANAL+ START DIGITALISERING KABEL IN BELGIE, START 3E CANAL+ IN VLAANDEREN

Canal+ start op zeer korte termijn met de digitalisering van haar signaal
in België. Alhoewel in België de Canal+ organisaties voor Vlaanderen
en Wallonië gescheiden zijn, starten ze beide binnenkort met digitale
aanlevering van hun signalen via de kabel. Canal+ in Wallonië zal
vanaf 15 februari 1998 starten met de aanlevering van in eerste
instantie 3 versies van Canal+: Canal+, Canal+ Jaune en Canal+ Blue.
Er lopen thans tests met digitale signalen in Wallonië. De bedoeling
is dat er in een later stadium meer kanalen aan dit pakket worden toegevoegd,
zoals Ciné Cinémas, Ciné Cinéfil, Canal J, en Canal Jimmy. (zenders
uit het Franse Canal Satellite Numérique pakket).
Om deze zenders te ontvangen kunnen abonnees vanaf 1 maart 1998
voor 1500 Belgische Frank (ongeveer 80 gulden) per maand een abonnement
nemen, waar de huur van de decoder is inbegrepen. Als decoder wordt
vooralsnog alleen een Philips MPEG2 decoder ingezet, de codering die gebruikt
zal worden is SECA Mediaguard. Vanaf 1 maart 1998 is de kabeldekking
in Wallonië van de digitale signalen 100 %, aldus Canal+. In Wallonië
hebben 12 % van de huishoudens (180.000) een abonnement op Canal+.
In Vlaanderen heeft Canal+ een licentie aanvraag gedaan bij de Vlaamse 
overheid voor het starten van een derde Vlaamse Canal+.
Canal+ 3 zal de analoge plek van Hallmark Entertainment Network op de 
kabel innemen. Canal+ 3 zal volgens Canal+ Vlaanderen de keuze voor
de kijkers vergroten, films worden vaker uitgezonden. Bovendien
zal Canal+ 3 een groter aantal Vlaamse producties uitzenden, waarbij
niet alleen aan films, maar ook aan talkshows, magazines en series gedacht
kan worden. De digitalisering van Canal+ Vlaanderen zal iets later 
plaatsvinden dan Canal+ Wallonië. De eerste tests starten medio
januari in Mechelen. Over de precieze invulling van het pakket,
abonnementsvormen en de exacte termijn waarop de digitalisering van Canal+
in heel Vlaanderen plaats zal vinden kon Canal+ Vlaanderen geen
uitspraken doen. Wel staat vast dat Hallmark Entertainment
Network deel uit zal maken van het pakket evenals de 3 Canal+ Vlaanderen
zenders. Canal+ Vlaanderen zal dezelfde decoder(techniek) gebruiken
als Canal+ Wallonië. Canal+ Vlaanderen is een 100 % dochter van
Canal+ Frankrijk, Canal+ Wallonië is voor 42 % in handen van
Canal+ Frankrijk, en voor de rest in handen van de Waalse openbare 
omroep RTBF en Def Com. Het Waalse signaal van Canal+ is 
onafhankelijk van Canal+ Frankrijk, het Vlaamse signaal is 
onafhankelijk van Canal+ Nederland. Zowel Canal+ Vlaanderen 
als Canal+ Wallonië hebben geen plannen om de satellietmarkt te 
bedienen in België. In Nederland zijn de plannen voor digitalisering 
op de kabel op de lange baan geschoven, gezien de complexe situatie 
bij de Nederlandse kabelexploitanten.

BELGA START MET TELEVISIEREPORTAGES

Naar voorbeeld van het persagentschap Reuter heeft Belga, het
Belgisch Persbureau, besloten televisiereportages te gaan
produceren en verhandelen, waardoor een nieuwe bron van inkom-
sten wordt aangeboord. Men zal zich vooral gaan richten op
Belgische televisiestations. Mocht het een succes worden dan
zal worden overwogen eventueel aan buitenlandse stations te
gaan leveren.(Met dank aan Hans Knot)

NARROW CASTING NEEMT SENIOR TV OVER

The Narrow Casting Company, de Nederlandse onderneming heeft
Senior TV overgenomen van de Zuid-Nederlandse uitgeverij.
Senior TV verspreidt sinds het voorjaar via VTM het programma
Tijdgenoten. De nieuwe eigenaar hoopt genoeg sponsors te
vinden zodat het programma inhoudelijk en qua vormgeving kan
worden opgewaardeerd.(Met dank aan: Hans Knot)

TELECOM NIEUWS:

PTT TELECOM REORGANISEERT VANWEGE SPLITSING

PTT Telecom zal versneld reorganisatieplannen doorvoeren vanwege de aankomende
splitsing van KPN in een telecom en post bedrijf. In het persbericht spreekt
met van de nieuwe naam 'KPN Telecom', wat duidt op de nieuwe naam van PTT Telecom.
De nieuwe organisatie zal zelf KPN NV heten. De telecomregio's zullen verdwijnen,
er zal meer gecentraliseerd te werk worden gegaan. Onduidelijk wat er qua werkgelegenheid
zal gebeuren. Eind 1999 zal de reorganisatie voltooid moeten zijn.

GRATIS BELLEN VOOR MOBIELE PTT ABONNEMENTHOUDERS

PTT Telecom zal tijdens nieuwjaarsnacht tussen 00:00 en 03:00 uur abonnees van het GSM-
en NMT-netwerk de mogelijkheid geven gratis te bellen binnen Nederland. Vorig jaar
werd eenzelfde actie gehouden. Toen maakten 400.000 mensen gebruik van de dienst.
PTT Telecom schat in dat ruim 600.000 mensen dit jaar van de actie gebruik zullen maken.

ENERTEL START MET INTERLOKALE TELEFONIE

Vanaf januari 1998 zal Enertel, het samenwerkingsverband van energie-
en kabelbedrijven, nationale telefonie in de vorm van interlokale telefonie 
aanbieden. De dienst zal de naam 'Bel*1600' dragen, en volgens Enertel 
voordeliger zijn voor mensen die meer dan 100 gulden per maand bellen. 
Enertel mikt met de nieuwe dienst vooral op particulieren en de MKB sector. 
Er zijn geen aansluitkosten verbonden aan interlokaal telefoneren via Enertel. 
Er zal worden afgerekend per seconde. Naast Enertel zullen o.a. ook Tele2 
en Global Access vanaf januari 1998 als concurrent van PTT Telecom 
interlocale telefonie aanbieden.

OPTA: 'PTT TELECOM MOET INTERCONNECTIE TARIEVEN MET 30 % VERLAGEN'

De Onafhankelijke Post en Telecom Authoriteit (OPTA) heeft uitspraak
gedaan in de zaak rondom interconnectietarieven. Concurrenten van PTT Telecom
zijn van mening dat PTT Telecom oneerlijke interconnectietarieven in rekening brengt.
Interconnectietarieven zijn de kosten die PTT Telecom in rekening brengt om concurrenten
toegang te geven tot haar telefoonnet. Het interconnectietarief voor lokale gesprekken
moet van 2,9 naar 2,1 cent per minuut, het tarief voor regionale gesprekken moet van
3,6 naar 2,8 cent per minuut. Bovendien moet PTT Telecom concurrenten toegang
geven tot wijkcentrales, waardoor klanten van concurrenten van PTT Telecom direct
een abonneenummer hoeven te kiezen. Thans dient men daar 4 cijfers voor te kiezen.
PTT Telecom reageerde verontwaardigd. PTT Telecom is van mening dat de interconnectie
tarieven onder de kostprijs zijn. Bovendien is volgens PTT Telecom de toegang tot wijkcentrales
technisch niet mogelijk, en zou dit storingen veroorzaken op het telefoonnet. Karel van Miert,
Europees Commissaris over mededingingszaken, kondigde aan dat er een onderzoek zal
worden ingesteld naar tarieven die telecommaatschappijen heffen voor internationale telefonie.
Deze zouden oneerlijk hoog zijn.

KABELTELEFONIE PROEF LEIDSCHENDAM BEREIKT 1000E DEELNEMER

In Leidschendam is afgelopen woensdag de 1000e deelnemer aan de
proef kabeltelefonie aangesloten. Kabelexploitant Casema houdt in Leidschendam
een proef om te kunnen vaststellen of kabeltelefonie op grote schaal technisch
en commercieel haalbaar is. Ruim 20 % van de huishoudens maakt in sommige gebieden
van Leidschendam gebruik van telefonie via de kabel. Casema gebruikt de CableDECT
technologie voor het tweeweg verkeer. In de toekomst zal het ook mogelijk worden
draadloos via de kabel te bellen. De proef in Leidschendam wordt gehouden in samenwerking
met Ericsson Nederland en Nortel. Casema is bezig ook andere nieuwe diensten te ontwikkelen,
zo zijn al 700 huishoudens in Delft abonnee geworden van het Internet via de kabel project,
en studeert Casema naar de mogelijkheid van digitale televisie.

INTERNET NIEUWS:

VERKIEZING E-ZINE VAN HET JAAR 1997

De Daily Planet de E-Zine van Internetjournalist
Francisco van Jole is uitgeroepen tot E-Zine van het jaar 1997.
SmallZine organiseerde 2 maanden lang een verkiezing
waarin via een website gestemd kon worden op favoriete
E-Zines. Er werden daarbij geen verdere vragen
gesteld over bijvoorbeeld waardering. Aan de verkiezing
was geen prijs verbonden. Bijna 1.400 stemmen werden er
genoteerd. Opmerkelijk is dat zowel de nummer 1 als 2
Planet Internet publicaties zijn. DutchMedia haalde de 15e plek
en bedankt hierbij de stemmers.

De top 15

nr. Naam				Punten	Stemmen
 1  Daily Planet				1270	592
 2  S H I F T				909	423
 3  BSE in Beeld!			527	240
 4  The Cursor				467	186
 5  Computercollectief			455	223
 6  IDG WebWereld Nieuwsbrief	415	225
 7  Humoristisch elektronisch Tijdschrift 355	153
 8  I-Nieuws				336	138
 9  Webbedingetjes!			283	137
10 ISDN Nieuwsbrief			266	127
11 538 NetNewz			192	109
12 IBSnet Nieuwsbrief			153	60
13 Mopmail				127	69
14 E-mop				126	63
15 DutchMedia				126	59

(Meer info via http://www.xs4all.nl/~szine/index.html)

I-PAY VOOR IEDEREEN

De Nederlandse banken introduceren hun op Internet-technologie gebaseerde 
veilig betalingssysteem nu ook op het voor iedereen toegankelijke 
landelijke netwerk van PTT Telecom. In de huidige startfase kan een klant 
bij ruim twintig bedrijven digitaal bestellen en betalen.(Bron: T-Zine)

TV 10 LANCEERT NEDERLANDSE INTERNET TV ZENDER

Het bedrijf Webscore en de The Internet Plaza (TIP) zijn afgelopen 
week in samenwerking met TV 10 een tv-zender op Internet begonnen 
met de naam 'Chat-tv'. Op de site van Chat-tv zijn verschillende tv-programma's 
(en commercials) te zien waarop via een chatbox gereageerd kan worden. 
Voor het gebruik van de site is wel de NetShow Player vereist. 
De site is te bereiken via http://www.chattv.net (Bron: Planet Multimedia)

KABELEXPLOITANT CASTEL BIEDT 'GRATIS' INTERNET

Kabelexploitant CasTel biedt in samenwerking met FreeMail inwoners
in de Groningen de mogelijkheid 'gratis' gebruik te maken van de Internetweb en E-Mail
functionaliteiten. De gebruiker hoeft alleen de lokale telefoonkosten te betalen.
De E-Mailfunctie wordt aangeboden middels FreeMail, die op Internet gratis E-Mail
ter beschikking stelt. De dienst, FreeAccess, genaamd, zal in de loop van volgend
jaar ook in de gehele provicie Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de 
Noordoostpolder worden aangeboden.

INTERNET SITES:

The Flextech channels (UK TV, UK Arena, UK Horizons and UK Style) at http://www.flextech.co.uk/
Hispasat at http://www.hispasat.es/
Cine Direct at http://www.directvnet.com/ecinedirect.html
Pase NFL at http://www.directvnet.com/epasenflmain.html
Akra FM at http://www.akra.com.tr/
Radyo Pop at http://www.ntv.com.tr/radyopop/radyopop.htm
TV Centr at http://www.centertv.ru/
Magic TV at http://www.magictv.it/
MGM Gold at http://www.mgmua.com/

--- Live RealAudio transmissions:
Europe 2 France at http://www.europe2.fr/europe2.ram
RIK 1 Cyprus at http://www.spidernet.net/audiozone/radiozone/cybc/cybc1-live.ram
RIK 3 Cyprus at http://www.spidernet.net/audiozone/radiozone/cybc/cybc3-live.ram
(Source SATCODX, http://www.satcodx.com)

SATCODX BESTAAT 2 JAAR

De SATellite Communication Data eXchange website bestaat 2 jaar.
SATCODX geeft een uitgebreid wereldwijd overzicht van de frequentielijsten
van alle satellieten. De site wordt onderhouden door Christian Lyngemark
vanuit Zweden, van waaruit hij dagelijks middels E-Mails uit de hele wereld
bijdragen krijgt met wijzigingen die er op satelliet hebben plaatsgevonden.
Dagelijks stuurt hij aan SATCODX leden updates via E-Mail, en daarnaast
voor niet-leden een wekelijkse update. DutchMedia feliciteert Christian
Lyngemark met zijn 2-jarig bestaan. SATCODX is te vinden op
http://www.satcodx.com

DUTCHMEDIA INTERN: VROLIJKE KERSTDAGEN!

De redactie wenst alle lezers van DutchMedia een vrolijk kerstfeest.

=====================================================
ADVERTENTIE:
=====================================================
In Telecombrief 23 (19 december 1997) onder meer:
- Succes City OnLine mede afhankelijk van franchise-nemers
- Invoering nummerportabiliteit niet vervroegd
- EU-ministerraad besluit tot invoering carrier-preselectie
- EC: kabel en telecom mogen in één hand blijven
- Vlaamse kabelbedrijven: auteursrecht TF 1 niet verplicht
- "RTL 4 en 5 blijven Luxemburgs"
- Delta Radio niet op de Veluwe
- Britten: digitale tv vooral voor winkelen en bankieren
- Intel steunt omroepen VS in digitale tv
- Verkoop dvd-spelers in Japan valt tegen
- Vodafone neemt meerderheid in Libertel over van ING
Telecombrief is dé nieuwsbrief over informatie- en
communicatietechnologie. Neem een abonnement of vraag een proefnummer
aan. Internetsite http://www.telecombrief.com
=====================================================
ADVERTENTIE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1997.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl
voor meer informatie.
========================================================
ADVERTENTIERUIMTE
========================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]