[Prev][Next][Index]

DutchMedia E-Zine: Lezersonderzoek

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

	LEZERSONDERZOEK DUTCHMEDIA E-ZINE

Beste Lezer(es) van DutchMedia,

Om DutchMedia meer aan te laten sluiten bij de wensen
van de lezer, en om te achterhalen wat de lezers vinden
van DutchMedia zou ik u willen verzoeken onderstaande
vragen te beantwoorden en te E-Mailen naar robinha@dds.nl
Druk op reply, vul robinha@dds.nl als verzendadres in, en vul de antwoorden in.
Bij voorbaat dank.

1. Welke rubrieken binnen DutchMedia leest u geregeld?

<X> = JA 

< >	Media nieuws (radio, tv, satelliet, kabel, etc.)
< >	Telecom nieuws
< >	Internet nieuws
< > 	Computer nieuws
< >   DVD nieuws
< >	MTV Highlights
< >	TMF nieuws
< >	NBC NightShift 
< > 	Algemene onderwerpen

2. Welke rubriek mist u in DutchMedia?

Open vraag

..

3. Met welke regelmaat leest u artikels uit DutchMedia?

<X> = Ja

< >	Elke dag
< >	1 of 2 keer per week
< >	1 keer per maand
< > 	Zelden tot nooit

4. Hoe beoordeelt u DutchMedia E-Zine?

Op een schaal van:

<10> = uitstekend
tot
<1> = slecht

< >	Vul in getal				

5. Wat zijn volgens u verbeterpunten voor DutchMedia E-Zine?

Open vraag

.

6. Hoe vaak zou u DutchMedia willen ontvangen?

<X> = Ja

< >	1 keer per week
< >    2 keer per week
< >	vaker dan 2 keer per week
< >	1 keer in 14 dagen
< >	1 keer per maand

7. Kunt u de rubrieken binnen DutchMedia E-Zine beoordelen:

Op een schaal van:

<10> = uitstekend
tot
<1> = slecht

< >	Vul in getal

< >	Media nieuws (radio, tv, kranten etc.)
< >	Telecom nieuws
< >	Internet nieuws
< > 	Computer nieuws
< >   DVD nieuws
< >	MTV Highlights
< >	TMF nieuws
< >	NBC NightShift
< > 	Algemene onderwerpen

8. Binnen DutchMedia E-Zine bestaat de mogelijkheid om te adverteren.

Vraag voor onderdemers/bedrijven:

Denkt u gebruik te maken van deze mogelijkheid om een advertentie te
plaatsen binnen DutchMedia.

<X> = Ja

< >	Ja
< >	Misschien
< >	Nee

Algemene vraag:

Hoe zou u het vinden wanneer advertenties in DutchMedia worden geplaatst?

<X> = Ja

< >	Dat maakt u niet uit.
< > 	U wenst geen vorm van reclame terug te vinden binnen DutchMedia.

9. Indien u nog opmerkingen of vragen heeft voor DutchMedia dan kunt u deze hieronder
  weergeven

Open vraag

.Heel veel dank voor de beanwoording van de vragen...

Met vriendelijke groet,
David de Jong (hoofdredacteur DutchMedia) en
Robin Hahn (lezersonderzoek DutchMedia).[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]