[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 79/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 79/1997

In deze Editie:

- NOS stopt met simultane uitzendingen voetbal
- Nederland 1 en 3 met netcoördinator
- NBC Europe: nieuw seizoen
- CNN International begint eind september met regionalisatie
- FIFA met eigen TV programma
- Ongecodeerde uitzendingen NL 1, 2 en 3 op satelliet pas eind oktober
- NOS praat mee over geweldsvraagstuk
- Canal+ sluit contract af met Endemol
- 'Breed maatschappelijk protest enig middel tegen megazendmasten'
- Pieter Porsius opvolger Huib Boermans
- IDTV in de VS
- Telecom Nieuws:
	- Libertel met toeganskaart
- Internet Nieuws:
	- Mogelijk herstart FlevoNet
- Radio Luister Tip:
	- Serie: Radio

NOS STOPT MET SIMULTANE UITZENDINGEN VOETBAL

De NOS stopt na 1 oktober met het simultaan uitzenden op 2 netten
van live voetbal. Eerder klaagde o.a. de RVU over de overmaat
van voetbal op de publieke TV zenders. De wedstrijden Barcelona-PSV
en Feyenoord-Kosice zullen op 1 oktober wel op 2 netten tegelijkertijd
live worden uitgezonden. Van de vier resterende groepsduels van 
PSV en Feyenoord zal de NOS telkens één live-registratie uitzenden.
Van de andere wedstrijd zal dan telkens na de wedstrijd een lange
samenvatting worden uitgezonden. De NOS heeft verklaard dat bij
het besluit de nederlagen van PSV en Feyenoord in de eerste ronde
een hoofdrol speelden, naast de verdeelde meningen van kijkers,
en bezwaren van de diverse omroepen over wat één van hen
'voetbalverdwazing' noemde. Overigens zal de RVU de procedure
die ze tegen de NOS dreigde aan te spannen niet doorzetten.

NEDERLAND 1 EN 3 MET NETCOORDINATOR

In tegenstelling tot plannen van staatssecretaris Nuis van mediazaken,
zijn de omroepen van Nederland 1 en 3 van plan de komende maanden
van plan netcoördinatoren aan te stellen. Onlangs zette de Nederland 1
omroepen (AVRO, KRO en NCRV) een sollicitatieadvertentie in 
diverse publicaties. De Nederland 3 omroepen (VARA, VPRO en NPS)
hebben een bureau ingeschakeld voor de selectie van een netcoördinator.
Staatssecretaris Nuis wil een raad van bestuur van de publieke omroep
oprichten, dat op zijn beurt voor elk van de 3 televisiezenders netcoördinatoren
aanstelt. Een netcoördinator, zou dan - net als bij de radio zendercoördinatoren -
de hoofdredacteur moeten zijn van een zender. Nuis is van mening dat
wat de omroepen nu op eigen initiatief doen niet per se goedgekeurd wordt
door de aan te stellen raad van bestuur. Het voorstel waarin de raad
van bestuur voor de publieke omroep wordt mogelijk gemaakt, dient
nog behandeld te worden door de Eerste Kamer.

NBC EUROPE: NIEUW SEIZOEN

Op 6 oktober start het nieuwe winterseizoen op de Europese
versie van NBC, NBC Europe. NBC Europe gaat door
met het 'Must See TV Saturday' concept, waarbij op zaterdagavond
vanaf 19:00 uur populaire producties te zien zullen zijn.
Er zullen 2 nieuwe comedy series worden geïntroduceerd op de 
zaterdagavond, Union Square en Mr. Rhodes. Profiler krijgt vanaf 8 
november een vervolg (met slechts 1 week vertraging uit de VS).
Nieuw is verder Five Star Adventure, een programma
met avontuur, culinaire en toeristische wetenswaardigheden, ook nieuw
is 'Saturday Night Mystery' als onderdeel van 'Must See TV Saturday'
met elke week een aflevering van een detective serie, om te beginnen
Mancuso FBI. De NBC NightShift wordt geprolongeerd (met The 
Tonight Show met Jay Leno, Late Night met Conan O' Brien en 
Later), V.I.P., The Ticket NBC en het zakengedeelte zal net als
de afgelopen jaren van 09:00 tot 14:30 op NBC te zien zijn,
en 24 uur per dag op CNBC Europe.

CNN INTERNATIONAL BEGINT EIND SEPTEMBER MET REGIONALISATIE

Vanaf 29 september zal CNN International beginnen met de regionalisatie
van haar zender. Vanaf dan is elke morgen om 06:00, 07:00 en 08:00 uur
een op Europa gericht ontbijtnieuws programma te zien onder de titel 
CNN This Morning. Verder zullen er meer op Europa gerichte programma's
te zien zijn, o.a. Inside Europa met achtergronden van Europese actualiteiten,
en 'Seven Days' met een terugblik op het internationale nieuws van de afgelopen
week. CNN heeft tevens de bestaande programmering opnieuw ingedeeld.
De naam CNN International blijft bestaan, ondanks dat de wereld nu in 4 regio's
wordt ingedeeld (Europa & Afrika, Azië, Zuid-Amerika en de VS).

FIFA MET EIGEN TV PROGRAMMA

De wereldvoetbalbond FIFA zal vanaf januari 1998 een wekelijks
TV programma gaan brengen onder de titel FIFA TV. Er zullen
zo'n 50 uitzendingen per jaar geproduceerd worden. Het programma
zal profielen van bekende spelers bevatten, verslagen van 
WK-kwalificatiewedstrijden, historische beelden, actuale items,
en aandacht aan speciale FIFA projecten. De bedoeling is dat
de serie wereldwijd aan TV zenders wordt verkocht.
Het is vooralsnog onduidelijk welke Nederlandse omroep
FIFA TV zal uitzenden.

ONGECODEERDE UITZENDINGEN NL 1, 2 EN 3 OP SATELLIET PAS EIND OKTOBER

In tegenstelling tot eerder aangekondigd duurt het minstens
tot eind oktober voordat een aantal uitzendingen van de publieke
Nederlandse televisiezenders ongecodeerd uitgezonden zullen worden
op satelliet. De publieke omroepen dienen organisatorisch nog
het een en ander in procedures vast te leggen, voordat 
een aantal uitzendingen ongecodeerd op satelliet worden
uitgezonden. Dit heeft de NOS laten weten. De ongecodeerde
uitzendingen zullen alleen die uitzendingen zijn, waarvan de publieke 
omroepen zelf de rechten van bezitten.

NOS PRAAT MEE OVER GEWELDSVRAAGSTUK

De NOS gaat, namens de publieke omroep, alsnog deelnemen aan 
het overleg met drie andere betrokken koepelorganisaties over 
het vraagstuk van het amusementsgeweld op video, televisie en 
in de bioscoop. Dat heeft een woordvoerder van de NOS maandag
bekend gemaakt. Sinds dit voorjaar praten de NVPI (Nederlandse 
vereniging van producenten en importeurs van beeld en 
geluidsdragers), de Vestra (Vereniging voor aanbieders van 
satelliet-tv en -radio) en de NFC (Nederlandse federatie voor 
cinematografie) over zelfregulering voor uitzendingen waarin 
geweld voorkomt. De gesprekspartners komen in oktober opnieuw 
bijeen, voor het eerst samen met de NOS. .
In mei van dit jaar dwong de Tweede Kamer af dat het kabinet 
in september een plan van aanpak voor amusementsgeweld zou 
presenteren. Vermoedelijk nog deze maand zullen de drie betrokken 
bewindslieden een brief aan de Kamer sturen waarin zij de voortgang 
melden. Afspraak is al dat er een onafhankelijke, landelijke 
instelling komt die namens alle betrokkenen optreedt. Daarmee zou 
de landelijke filmkeuring kunnen verdwijnen. Verder moet er een 
aparte klachtenprocedure komen. (Bron: 538-NetNewz)

CANAL+ SLUIT CONTRACT AF MET ENDEMOL

Canal+ heeft een tweejarig contract gesloten met Endemol, dat sportprogramma's en
talkshows zal leveren; de abonneezender is bovendien in gesprek met RTL, NOS en ANP over
korte nieuwsbulletins en met de publieke omroepen over het gezamenlijk produceren van
documentaires. (Bron: NewMediaWatch)

'BREED MAATSCHAPPELIJK PROTEST ENIG MIDDEL TEGEN MEGA ZENDMASTEN'

Volgens de Gelderse commissaris van de koningin Kamminga kan 
alleen een breed maatschappelijk protest nog voorkomen dat Radio 
Kootwijk in de gemeente Apeldoorn met vier 320 meter hoge 
zendmasten wordt uitgebreid. Kamminga verzekerde gisteren de 
statencommissie voor Algemene Zaken dat de provincie naarstig 
naar juridische mogelijkheden blijft zoeken om de plannen van 
Koninklijke PTT Nederland (KPN) te voorkomen, maar hij achtte 
de kans daarop gering. De enige mogelijkheid om KPN nog van 
gedachten te doen veranderen, was naar zijn mening een massaal 
protest van de Gelderse bevolking. In dit verband trok hij een 
vergelijking met het wereldwijde protest, onder druk waarvan Shell 
destijds van de voorgenomen 'zee-dumping' van het olieplatform 
Brent Spar had moeten afzien.
De plannen van KPN, eigenaar van het zenderdorp Radio Kootwijk, 
om de vier nieuwe zendmasten te verhuren aan de Engelstalige 
Europese popzender Radio Delta 171, heeft tot enige verontwaardiging
onder de Veluwse bevolking geleid. Gevreesd wordt dat de krachtige 
'horizon vervuilende' zender een nadelige invloed op de 
volksgezondheid zal hebben en elektronische apparaten, 
zoals radio's, televisies en videorecorders, zal ontregelen. 
Bij uitbreiding van de stralingszone zouden volgens de actiegroep 
Platform Kootwijk deze gevolgen niet tot de Veluwe beperkt blijven, 
maar zich in heel Gelderland manifesteren.
Hoewel de provincie en de gemeente Apeldoorn de komst van de 
zendmasten afwijzen, hebben zij op basis van het streekplan 
en het bestemmingsplan geen wettelijke middelen om de bouw te voorkomen.
(Bron: 538-NetNewz)

PIETER PORSIUS OPVOLGER HUIB BOERMANS

Pieter Porsius, de huidige directeur van het NOB, zal Huib Boermans 
bij de HMG opvolgen. Hij geldt als een keiharde onderhandelaar die de 
positie van de commerciele stations RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer en 
Veronica moet veilig stellen en versterken. Onderdeel van zijn 
takenpakket zal onder meer het openbreken van het wurgcontract met 
Endemol zijn. Zoals bekend moet de HMG jaarlijks voor 140 miljoen aan 
producties bij Endemol afnemen. Door de toegenomen concurrentie drukt 
het contract zwaar op het budget. Bovendien zijn, door de toename van het 
aantal concurrente, de reclameinkomsten aanzienlijk lager
(Met dank aan: Hans Knot)

IDTV IN DE VS

IDTV zal de Noord Amerikaanse markt opgaan. IDTV wil 
programma's als Lingo, Taxi,. Pleidooi en Fort Alpha verkopen.
Er is al een contract getekend met de Canadese Maatschappij 
Distr'Action voor afname van programma's.(Met dank aan Hans Knot)

TELECOM NIEUWS:

LIBERTEL MET TOEGANGSKAART

Libertel zal in oktober GSM-telefoons op de markt brengen,
waarmee alleen gebeld kan worden indien men een chipkaart heeft 
die toegang biedt tot het GSM Libertel netwerk en daarnaast een kaart
met een aantal 'belcredits'. De 'kaart GSM telefoons' zullen tussen
de 200 en 500 gulden kosten. De kaarten zullen in prijs variëren van
10 tot 50 gulden. De telefoons zullen automatisch het juiste tarief 
(dal- of piektarief) kiezen. De Consumentenbond klaagde over het feit
dat vooral jongeren zich laten verleiden een gratis mobiele telefoon te nemen,
en vervolgens een langlopend contract aan te gaan en door hoge telefoonkosten in
de schulden te raken. De telefoons blijven bereikbaar, ook al is de kaart leeg.
In landen als Italië en Israël is mobiele telefonie zonder abonnement
op deze wijze zeer populair geworden. PTT Telecom plant de invoering
van een soortgelijke mobiele telefoonservice 'ergens volgend jaar'.

INTERNET NIEUWS:

MOGELIJK HERSTART FLEVONET 

Flevonet gaat een nieuwe poging wagen om in de lucht te komen. 
Rob Franke (de man die Flevonet opzette en leidde) vraagt de 
abonnees nog tot 10 oktober geduld te hebben. PTT Telecom sloot
de lijnen van Flevonet af, nadat Flevonet in financiele problemen was 
gekomen. Volgens Flevonet waren de betrekkingen tussen hen en 
de PTT Telecom al slecht geworden bekend was geworden dat 
Flevonet gesprekken voerde met een kabelexploitant (Gamog CAI), 
die Internet via de kabel aan wil bieden. Het bureau dat het nieuwe 
businessplan voor Flevonet schreef kwam met een schadeclaim 
van 700.000 gulden wegens technische problemen bij de start van 
Flevonet. Bovendien suggereerde FlevoNet dat PTT Telecom de 
abonnees van Flevonet wilde overnemen voor haar eigen 
Internetdienst 'Het Net'. Flevonet benadert hoogstwaarschijnlijk 
andere leveranciers van Internettransport, waaronder Enertel, 
Global One en Telfort, om de verbindingen met Internet te herstellen. 
(Bron: 538-NetNewz en Planet Multimedia)

RADIO LUISTER TIP:

SERIE: RADIO

Teleac NOT zal een serie van zeven radioprogramma's gaan uitzenden 
onder de titel Radio, een zeer gevarieerd communicatiemiddel
De te behandelen toepassingen zijn
- De geschiedenis van radio als instrument
- Radio als docent
- Radio als bron van vermaak
- Radio in tijden van nood
- Radio als strijdmiddel
- Radio als propaganda
- Radio als troots en de toekomst van de radio
Vanaf 16 oktober is 'Radio' iedere donderdag tussen 
21.00 en 22.00 uur op Radio 5. (1008 AM en via de kabel)

======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. 

(Articles from) DutchMedia can NOT be re-destributed in any
kind, without the permission and agreement of the
editor in chief (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is a publication of De Jong DutchMedia.

Contributions are always welcome at dutchm@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1997.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
Hier kan uw advertentie staan.... Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl
voor meer informatie.
========================================================
ADVERTENTIERUIMTE
========================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]