[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 78b/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 78b/1997

In deze Editie:

- Internet Nieuws:
	- Verbod op misleidende trefwoorden	
	- Voorstel: 'Red Light District' op Internet
	- Nieuwe nieuwsgroep: nl.media.e-zine
	- FlevoNet toch failliet
	- Internet Effectenbeurs
	- 'Ministeries doen maar wat op Internet'
	- Nederlandse Internet Bank
- Telecom Nieuws:
	- Entertel maakt internationale interconnectie afspraken
	- OPTA sommeert prijsverhogingen NS telefooncellen terug te draaien
	- Consortium voor mobiele telefonie breidt uit 
- CD Nieuws:
	- Waarmerk CD's tegen piraterij
- MTV Info:
	- MTV Europe Music Awards
- NBC NightShift Guests Line Up

INTERNET NIEUWS:

VERBOD OP MISLEIDENDE TREFWOORDEN

Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft een voorlopig verbod 
uitgevaardigd om trefwoorden in webpagina's op te nemen die misbruik 
maken van de populariteit van andere sites. Deze trefwoorden worden 
opgenomen in zogenaamde 'metatags', dit zijn onzichtbare informatievelden 
die zoekrobotten gebruiken voor de indexering van webpagina's. Aanleiding 
van de zaak was het initatief van een sex gerelateerde website die zo 
slim was om in de metatags de woorden 'playmate' en 'playboy' op te 
nemen. Bij een zoekactie naar deze woorden bij zoekrobotten verschenen 
zijn pagina's steeds op de eerste rij. Playboy tekende hiertegen bezwaar 
aan. (Bron: T-Zine)

VOORSTEL: 'RED LIGHT DISTRICT' OP INTERNET

Alle sites die zich presenteren met seks, porno, erotiek en aanverwante 
delicatessen zouden als achtervoegsel .xxx moeten krijgen. Daarmee kan 
het een stuk eenvoudiger worden voor werkgevers, ouders en onderwijzers 
om deze sites af te schermen voor hun personeel, kinderen en leerlingen. 
Het voorstel komt van de International Telecommunications Union (ITU) en 
sluit aan bij een groter plan om nieuwe achtervoegsels te creëren voor 
Internet-adressen. Voorgesteld zijn .firm, .store, .web, .arts, .rec, 
.info and .nom. Het initiatief van ITU is een reactie op de opzettelijke 
verwarring die wordt gesticht met namen als www.whitehouse.com waarachter 
een pornosite schuil gaat. (Bron: T-Zine)
http://www.gtld-mou.org/docs/notice-97-02.html

NIEUWE NIEUWSGROEP: NL.MEDIA.E-ZINE

In augustus werd een stemming gehouden voor de oprichting van 
de nieuwsgroep nl.media.e-zine. Begin september is de nieuwsgroep
daadwerkelijk opgericht. De nieuwsgroep nl.media.e-zine is een 
ongemodereerde nieuwsgroep waarin makers en lezers
van e-zines (zoals Daily Planet, Shift Mail, WebWereld Nieuwsbrief, 
Hotwired, DutchMedia, etc.) met elkaar in discussie kunnen gaan over 
de inhoud, de kwaliteit en het beheer van e-zines. 

FLEVONET TOCH FAILLIET

 Woensdagmiddag om 15:00 heeft PTT Telecom de lijnen
 afgesloten van FlevoNet. Daarmee is het doek gevallen voor
 Flevonetwerken. Onlangs gaf PTT Telecom Flevonetwerken tot
 15 september de tijd om met een goed onderbouwd businessplan
 te komen waarmee de lopende schuld bij PTT Telecom van 800.000
 kan gaan betalen. PTT Telecom vond het businessplan echter van
 een amateuristisch niveau en besloot tot afsluiting van Flevonet.
 Voor de acht mensen die bij FlevoNet werkzaam waren is
 ontslag aangevraagd. Onlangs nog werd een accoord bereikt tussen
 Flevonetwerken, de Provincie Flevoland en PTT Telecom. Dat accoord
 is nu ongeldig verklaard door zowel PTT Telecom als de Provincie Flevoland.

INTERNET EFFECTENBEURS

 De Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) wil volgend voorjaar
 beginnen met de Euro Click Market (ECM), een effectenbeurs op
 Internet. De Internet-beurs is gericht op kleine- en middelgrote
 ondernemingen uit de regio Gelderland. Met de creatie van de
 computerbeurs krijgen bedrijven de mogelijkheid geld aan te
 trekken om hun groei te financieren. De beurs moet nog wel erkend
 worden door het ministerie van financiën. Het wordt de vijfde
 beurs in Nederland, maar de eerste die al haar transacties via
 Internet afhandelt.

'MINISTERIES DOEN MAAR WAT OP INTERNET'

 De ministeries doen met Internet maar wat hen goeddunkt, zo blijkt uit de
 publicaties van hun begrotingen en memories van toelichting die al dan niet
 op Internet geplaatst worden. Er is geen enkele consistentie te ontdekken
 in het beleid aangaande online publicatie. Er is anno 1997 bij de
 Rijksoverheid geen centrale coördinatie noch opmaak voorhanden. Het
 ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen plaatste zijn
 toelichtingen op de Begroting in duidelijk betitelde hoofdstukken,
 iets dat de andere ministeries nagenoeg alle nalaten. Onderwijs heeft
 ook inhoudelijk het meest op met Internet, maar helaas reageert minister
 Ritzen niet op de vorige week geuite kritiek over het gebrek aan plannen
 om het onderwijs inhoudelijk aan elektronische overdracht van kennis aan
 te passen.

NEDERLANDSE INTERNET BANK

 Nederland heeft sinds kort een volwaardige Internet-bank. De
 Kas-Netbank biedt particulieren de mogelijkheid via Internet
 geld over te maken en spaarrekeningen aan te houden. 
 Dagafschriften worden verstuurd via email. Op termijn 
 zullen ook effecten transacties via Internet kunnen worden 
 gedaan. De Kas-Netbank is een nieuwe dochter van de 
 traditierijke Kas-Associatie (Kass-Ass), de bank van de 
 Amsterdamse effectenbeurs. De opdrachten worden
 gecodeerd doorgegeven en de dagafschriften zijn beveiligd via
 het Amerikaanse coderingsprogramma PGP, dat inmiddels bijna
 een standaard is geworden om electronische post mee te beveiligen.

TELECOM NIEUWS:

ENERTEL MAAKT INTERNATIONALE INTERCONNECTIE AFSPRAKEN

Enertel, het telecombedrijf van energiemaatschappijen en kabelexploitanten, 
heeft een interconnectie-afspraak gemaakt met Global One voor internationaal 
telefoonverkeer. Daarmee zijn de netten van Deutsche Telekom, France 
Telecom en Sprint voor Enertel-klanten toegankelijk geworden. 
Enertel verwacht nog dit jaar met andere grote internationale telecom 
bedrijven interconnectie-overeenkomsten af te zullen sluiten. Het 
consortium maakt daarbij gebruik van de least-cost-routing technologie: 
de centrales zoeken voor elk gesprek de goedkoopste route, waarmee 
"concurrerende" tarieven kunnen worden geboden. 

OPTA SOMMEERT PRIJSVERHOGING NS TELEFOONCELLEN TERUG TE DRAAIEN

De instantie die toezicht houdt op de Nederlandse telecom markt, de OPTA,
heeft PTT Telecom gesommeerd de prijsverhoging ten gunste van de NS 
voor het bellen in telefooncellen op NS-stations, terug te draaien. De OPTA stelt 
dat PTT Telecom telefoongesprekken in alle openbare ruimten tegen dezelfde 
prijs dient aan te bieden. 

CONSORTIUM VOOR MOBIELE TELEFONIE BREIDT UIT

 ABN Amro en het Duitse T-Mobil hebben zich aangesloten 
 bij het consortium van Rabobank en France Telecom die willen
 bieden op het DCS 1800 mobiele telefonie netwerk.
 Eind augustus spatte een consortium met ABN Amro, T-Mobil, Enertel
 en het Britse telecombedrijf Orange nog uit elkaar. Volgens
 ingewijden zou Orange geen belangstelling meer hebben voor de
 Nederlandse markt. Van het mislukte samenwerkingsverband zweeft
 alleen Enertel nu nog in het luchtledige, maar aansluiting bij
 de Rabobank ligt voor de hand. Overigens is het niet zeker dat
 de veiling doorgang vindt aangezien de Europese Unie vraagtekens
 zet bij deze manier van verdelen.

WAARMERK OP CD'S TEGEN PIRATERIJ

De flink dalende kosten van cd-productie-apparatuur zijn een belangrijke
oorzaak van de toename van de piraterij met cd's. Die groeide in 1996 
met 6 procent tot een bedrag van naar schatting ruwweg 5 miljard dollar, 
10 miljard gulden. Sinds het optreden van China tegen zijn piraten is de 
productie verplaatst naar Hong Kong, Macau, Taiwan, Maleisie, de 
Tsjechische Republiek en Israël, zo schrijft de International Federation 
of the Phonographic Industry (IFPI) in een rapport. In aantallen nam 
de illegale productie toe met 25 procent tot 350 miljoen cd's en 1,5 
miljard cassettebanden. Dat laatste aantal betekent een licht teruggang. 
Tegen de handel van illegale CD's komt er nu een waarmerk op CD's. 
Het Veldhovense bedrijf ODME, dat cd-persen maakt, 
zegt voor het eind van het jaar de benodigde apparatuur te
 kunnen leveren. ODME heeft 40 % van de markt in handen en 
heeft de plannen samen met een andere
producent (die 20 % van de markt in handen heeft) ontwikkeld. 
Het waarmerk komt op de moeder-cd (de matrijs) en vandaar op 
de legaal gecopieerde cd's. Het ontbreekt echter op de illegale copieën 
die daardoor eenvoudig door politie en justitie te herkennen zijn. Volgens 
het bedrijf zullen de cd's niet duurder worden door deze operatie.
(Met dank aan: Planet Multimedia)

MTV INFO:

MTV KONDIGT MTV EUROPE MUSIC AWARDS OFFICIEEL AAN

 Afgelopen woensdag heeft Katja Schuurman, de nieuwe MTV presentatrice 
 afgelopen woensdag op het Rotterdamse stadhuis samen met 
 loco-burgemeester Hans Simons de aftrap van de MTV Europe Music Awards 1997
 verricht, die dit jaar in Rotterdam zullen worden gehouden.. De nominaties voor de 
 awards werden bekend gemaakt, waaronder 4 nieuwe categorieën (Best Alternative,
 Best Live Act, Best R&B Act, en Best Rap Artist). De nominaties zijn samengesteld 
 door MTV Europe's "Academy", die uit 800 mensen bestaat, 400 uit de Europese 
 muziekindustrie, en 400 willekeurig gekozen MTV kijkers tussen de 16 en 34 jaar 
 oud uit heel Europa. Artiesten die dit jaar op de MTV Europe Music Awards optreden 
 zijn ondermeer U2, Spice Girls, Aerosmith, Jon Bon Jovi, Backstreet Boys, Jovanotti 
 en Skunk Anansie. Voor het eerst zal het publiek ook bij de Awards aanwezig 
 kunnen zijn, middels telefonische reservering. Sinds deze week is ook de MTV 
 Europe site operationeel, alwaar naast telefoon, fax, post en E-Mail, gestemd 
 kan worden op de nominaties. De "Free Your Mind" award vestigt MTV de 
 aandacht op belangrijke sociale kwesties. De award is gebaseerd op de 
 idealen van MTV's wereldwijde "Free Your Mind Campaign", die 
 vooroordelen en intollerantie aan de kaak stelt. De Free Your Mind award
 vertegenwoordigt deze idealen tijdens de MTV Europe Music awards, en is
 voor alle personen of organisaties die voor deze idealen vecht. Vorig
 jaar werd deze award door Jarvis Cocker van Pulp uitgereikt aan de
 "Buddies and Carers of Europe"
Meer info op http://www.mtveurope.com en MTVText pagina 234.

NBC NIGHTSHIFT 

The Tonight Show with Jay Leno
(Every day @ 22:00-23:00 CET on NBC Europe)

Tuesday, September 23:
Tim Allen
Nick DiPaolo, Comedian
Elton John

Wednesday, September 24:
Tony Danza
Charlie Perkins, 10 Year Old Lizard Boy
The Wallflowers

Thursday, September 25:
To Be Announced

Friday, September 26:
Ellen DeGeneres
Dennis Rodman
Vinnie Bazain, Creative Cop

Saturday, September 27:
Jenny McCarthy
Russell Crowe, Actor
Carly Simon

Sunday & Monday, September 28 & 29:
Repeats

Late Night With Conan O'Brien
(Monday till Saturday @ 23:00-00:00 CET on NBC Europe)

Monday, September 22:
Actor Kirk Douglas
Model/Athlete Gabrielle Reece
Musical Guest James Taylor
(Repeat of September 17)

Tuesday, September 23:
TBA (Repeat)

Wednesday, September 24:
Actor Jaleel White
Musical Guest Jon Bon Jovi

Thursday, September 25:
Actor Tom Arnold
Actress Elizabeth Perkins
Strongmen Mark Philipi, Magnus Ver Magnusson

Friday, September 26:
Elton John
Actress Annie Potts

Saturday, September 27:
John Tesh
Musical Guest Squirrel Nut Zippers

Monday & Tuesday, September 29 & 30:
Repeats

Later 
(Monday till Friday @ 00:00-00:30 CET on NBC Europe)

Monday, September 22:
Correspondens Brian Unger interviews director Nick Cassaveras
(Repeat of September 17)

Tuesday, September 23:
Actor Judy Nelson interviews Andrew Dice Clay

Wednesday till Friday, September 24 till 26:
Actor Judy Nelson interviews (To Be Announced).

Source: National Broadcasting Company (NBC), New York.

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. 

(Articles from) DutchMedia can NOT be re-destributed in any
kind, without the permission and agreement of the
editor in chief (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is a publication of De Jong DutchMedia.

Contributions are always welcome at dutchm@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1997.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
Hier kan uw advertentie staan.... Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl
voor meer informatie.
========================================================
ADVERTENTIERUIMTE
========================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]