[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 30a/1997

               D U T C H M E D I A

                MAILINGLIJST

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 30a/1997

In deze Editie:
- Mini Pakket naast Basispakket
- Goede kans op meer commerciële radio op FM
- Verruimingen mogelijkheden publieke omroepen: Twijfels bij politiek
- Nederland 1, 2 en 3 per satelliet: Heikel punt
- Bulshit Network News tegen BNN
- VNU wil niet af van TV belangen
- Endemol dreigt bijna 1 miljoen gulden te moeten betalen
- Onderzoek toekomst CAI Westland
- Joint Venture tussen PARAMOUNT, MGM en MCA in UIP ongeldig?
- Regeling afgedankte Radio's en TV's
- Belgische blad HUMO roept Jay Leno uit tot TV personality van het jaar
- Media Award voor gehele publieke omroep sportverslaggeving
- 2 op 3 kijkers keken naar Atletico Madrid-Ajax
- Nieuwe TV's tot 50 gulden duurder: milieutoeslag
- Nieuwe zender: Animal Planet
- Wall Street Journal veroordeeld tot record bedrag schadevergoeding
- Eurosport praat weer met VECAI
- Maxer reclame van Pepsi onvolledig en misleidend
- Genre programmapublicatie niet bestraft
- TV M breekt met provincie Utrecht

In Editie 30b/1997:
- Noord-Brabant krijgt regionale publieke TV zender
- Gelderse regionale TV krijgt ook NOS-Journaal
- Digitale Radio & TV stoort electronische medische bewaking
- Internationaal nieuws: Deutsches Sport Fernsehen broadcasts illegaly
- Oscar uitreiking dit jaar ook weer op BBC 2
- Internet Nieuws:
	- Amerikaanse senatoren willen gokken op Internet verbieden
	- Vacatures op Internet populairder dan in dagbladen
	- CME veroordeeld Cyberreclame
	- Oude examens op Internet
	- Aantal Internet gebruikers blijft steken
	- Electronisch Castingbureau tijdelijk uit de lucht
	- WebSite pioneert met betaling op lucratieve wijze
- Computer/CommunicatieNieuws:
	- DVD
	- CeBit groot succes	
	- PTT Telecom dreigt belangrijke partner te verliezen
	- Motorola stelt uitgifte nieuwe modems uit
- TMF Facts 12:
	- Stormloop op kaarten TMF Awards: Optreden No Mercy en concert 3T
	- Helft jongeren kijkt wekelijks TMF
	- R 'n' B-Weekend bij TMF

MINI PAKKET NAAST BASISPAKKET

 Mensen met principiele bezwaren kunnen straks bij hun kabelmaat-
 schappij een mini-pakket van Nederland 1,2 en 3 tegen aanzienlijk
 lagere kosten afdwingen. Dit is het gevolg van twee wijzigingsvoor-
 stellen op de liberalisering van de mediawet die de Tweede Kamer
 afgelopen donderdag heeft aangenomen. Op initiatief van PvdA en
 D66 wordt voorkomen dat mensen die slechts een beperkt pakket
 zenders op hun televisie willen ontvangen door de nieuwe wet ge-
 dwongen zouden worden het hele basispakket van 15 programma's af te
 nemen. De RPF vreesde dat de mensen met het mini-pakket veel hogere
 kosten zouden moeten betalen dan voor het normale pakket omdat kabel-
 maatschappijen extra (afsluit)werkzaamheden moeten verrichten. De
 Kamer heeft nu bepaald dat het tarief voor het mini-pakket juist
 "evenredig" lager moet liggen.

GOEDE KANS OP MEER COMMERCIELE RADIO OP FM

Veronica, Radio 10 Gold en een nog onbekende derde commerciële 
radiozender maken een goede kans dat zij met ingang van dit 
najaar in grote delen van Nederland op de FM-band kunnen 
worden beluisterd. De commerciële radiozenders werken achter de 
schermen aan een voorstel voor onderlinge verdeling van de 
onlangs vrijgekomen FM-frequentieruimte. Daardoor zou de 
periode kunnen worden overbrugd tot de veiling van alle 
FM-frequenties die in het bezit van commerciële stations zijn. 
De Tweede Kamer wil de veiling, die voor april dit jaar stond 
gepland, uitstellen tot TNO-onderzoek heeft uitgewezen hoeveel 
frequentieruimte er precies beschikbaar is en hoe deze het 
best kan worden verdeeld. Bij deze veiling, die waarschijnlijk 
halverwege 1998 wordt gehouden, moeten ook Radio 538, SKY
Radio, Classic ÉM en Radio Noordzee Nationaal proberen hun huidige 
vergunning te behouden. De Kamer wil echter de nu vrijgekomen 
FM-ruimte niet ongebruikt laten. Het gaat hierbij om extra frequenties 
bij Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven met een bereik van miljoenen 
luisteraars.Daarmee zou tegemoet kunnen worden gekomen aan de 
oplossing van de commerciële radiostations. Minister Jorritsma 
(Telecommunicatie) liet dinsdagavond morrend weten zich niet 
te zullen verzetten tegen de wens van de Kamer om de veiling uit 
te stellen. Zij toonde zich bereid te luisteren naar de plannen van 
de commerciële stations om de FM-frequenties tussentijds tijdelijk 
onderling te verdelen. Als voorwaarden stelde Jorritsma wel dat de 
mededingingsregels niet worden overtreden en dat zij alsnog 
snel de frequenties mag veilen als het plan van de commerciële 
omroepen onverhoopt niet van de grond mocht komen. 
(Bron: o.a. 538-NetNewz)

VERRUIMINGEN MOGELIJKHEDEN PUBLIEKE OMROEP:
TWIJFELS BIJ POLITIEK

 Afgelopen dinsdag werd ook gesproken in de Tweede Kamer over de
 verruiming van de mogelijkheden voor de NOS en de publieke omroepve-
 renigingen, om zonder toestemming vooraf betaaltelevisie en Internet-
 diensten aan te bieden. Aanvankelijk leek het erop dat deze verruiming
 zo goed als rond was. De mediaspecialisten van D66, CDA en PvdA waren
 het daarover eens geworden. Bij nader inzien willen D66 en PvdA dit
 onderwerp echter betrekken bij een wetsvoorstel dat pas in mei op de
 Kameragenda komt. Staatssecretaris Nuis heeft grote bezwaren: hij wil
 vooraf bij bestuursmaatregelen vastleggen wat de publieke omroepen
 mogen met nieuwe media om concurrentievervalsing ten opzichte van
 commerciele aanbieders te voorkomen.

NEDERLAND 1, 2 EN 3 PER SATELLIET NOG HEIKEL PUNT

 Staatssecretaris Nuis verzette zich afgelopen dinsdag tijdens het
 mediadebat hardnekkig tegen de overname van Nederland 1,2 en 3 door
 aanbieders van satelliet-tv-pakketten. Dat gaat bij ontvangst over
 de grens schadeclaims opleveren wegens inbreuk op auteursrechten,
 voorziet hij. Nuis wil wel een eerste stap zetten op weg naar een
 verplichting voor de NOS om samen met de Wereldomroep een programma
 aan te bieden op de satelliet. Een eerste experiment, Zomer TV, was
 vorig jaar een succes. Staatssecretaris Nuis liet de kamer echter
 donderdag weten dat de NOS haar bezwaar tegen de doorgifte van de
 drie publieke tv-zenders via de satelliet heeft laten varen. Nuis
 gaat hier nu over praten met de NOS. Een eerste stap is dat NOS en
 Wereldomroep op beperkte schaal door gaan met satellietuitzendingen
 die ook op de rest van Europa gericht zijn. Uiteindelijke doel is
 een volwaardige verspreiding van de drie netten. Zoals het er nu naar
 uitziet zou de verspreiding digitaal (MPEG2/DVB) gaan geschieden, 
 indien deze doorgaat, in het pakket van MultiChoice/NetHold. 
 NetHold zou dan digitale receivers/decoders gaan verhuren 
 voor 15 gulden per maand. Daarbij ligt het bijna voor de hand 
 dat dit alleen voor mensen binnen Nederland bedoeld is, wat 
 NetHold betreft, gezien de huidige situatie met het pakket van 
 MultiChoice/NetHold, terwijl de 2e Kamer juist het doel heeft 
 voor heel Europa beschikbaar te zijn. Dit zou een ietwat vreemde
 situatie worden, aangezien Nederland 1, 2 en 3 ook in heel Nederland
 goed (en op een veel goedkopere manier, nl. via een simpele antenne) via 
 de ether te ontvangen zijn.
 
BULLSHIT NEWS NETWORK TEGEN BNN
 
 Of iemand heeft een merkwaardig gevoel voor humor, of iemand heeft
 een hekel aan tv-presentator Bart de Graaff. De Graaff, die actie
 voert om een eigen publieke omroep te beginnen, wordt in iedergeval
 door onbekende dwarsgezeten via Internet. Het zogenoemde Bullshit News
 Network roept een ieder op zich uit te spreken tegen De Graaffs om-
 roep BNN. Deze actie laat BNN echter volkomen koud. "Wij schrikken
 er niet van. Als die figuur reacties krijgt, heeft hij een tijdje
 lol, nou goed. Er is eigenlijk weinig aan de hand", aldus woordvoer-
 der Gerard Timmer van BNN. De omroep in oprichting onderneemt dan
 ook geen stappen tegen Bullshit, in tegenstelling tot een ander
 initiatief, eerder dit jaar, waarbij een parodie op BNN leden wierf,
 die op aandringen van BNN verwijderd is.

VNU WIL NIET AF VAN TV BELANGEN

Ondanks dat het nog enige tijd kan duren voordat de resultaten
in het positieve uitvallen, denkt VNU er niet aan om de TV stations
belangen te verkopen aan derden. Onlangs nog had een bestuurder
van VNU gezegd meer toekomst te zien in produktiemaatschapijen
dan in TV stations. Als VNU een koper zou kunnen vinden dan zou
de commerciële Belgische TV zender VTM wel kunnen verkocht.
Inmiddels denkt VNU er anders over, en gelooft in herstel
van resultaten, omdat de TV stations, waarin de belangen van VNU
zitten, zeer sterke zenders zijn. Bij enig herstel van de markt zullen
zij als eerste profiteren, aldus bestuursvoorzitter Brentjes, van VNU.
Ook voor RTL 5 ziet men het niet somber in. De programmering
wordt aangepast, tot een nieuwszender, en men zou als nieuwszender
zijnde, toch een aantrekkelijk perspectief hebben met 4 %.
Eind vorig jaar richtte VNU de CVI Mediagroep op, waarin verschillende
producenten in opgingen, als platvorm voor verdere uitbreiding van activiteiten
in Europa, en dacht VNU nog meer toekomst in het prodcentenpad te hebben,
nu denkt VNU toch aan beide kanten van de koek te kunnen eten.
 
ENDEMOL DREIGT BIJNA 1 MILJOEN GULDEN TE MOETEN BETALEN

 Endemol bestrijdt nog bijna één miljoen gulden te moeten betalen
 voor de uitzendrechten van het bekervoetbal en de Europese duels van
 Spaanse clubs. Media Pro, die de rechten voor twee jaar had verkocht,
 eiste maandag in kort geding voor de Amsterdamse rechtbank dat Ende-
 mol Entertainment de openstaande rekening van 524.000 dollar ofwel
 circa 990.000 gulden moet vereffenen en niet de verdwenen zender
 Sport 7. Een ultieme poging om het kort geding te voorkomen door een
 schikking te treffen ketste maandag op het laatste moment af. John de
 Mol en G. Romy van Media Pro wisten geen overeenstemming te bereiken.
 De rechten zijn inmiddels nog niet door een andere Nederlandse zend-
 gemachtigde afgenomen. Vice-president van de rechtbank mr. W. Tonkens-
 Gerkema, doet op donderdag 27 maart uitspraak.
 
ONDERZOEK TOEKOMST CAI WESTLAND

 Er komt een onderzoek naar de toekomst van CAI Westland (het West-
 landse kabelbedrijf) en de rol van de gemeenten in die ontwikkelingen.
 Dit op aandrang van een aantal Westlandse gemeenten, die zich afvragen
 of het nog wel een taak van de (gemeentelijke) overheid is om een kabel-
 bedrijf te exploiteren.

JOINT VENTURE TUSSEN PARAMOUNT, MGM EN MCA IN UIP ONGELDIG?

 Eurocommissaris Van Miert heeft deze week een streep gezet door een
 in Nederland gevestigd samenwerkingsverband tussen drie Amerikaanse
 media-giganten op het gebied van betaal-tv. De Europese Commissie
 vindt dat het blok te veel macht heeft op de Europesen televisiemarkt.
 De maatregel treft de joint venture UIP, waarin sinds begin jaren
 negentig Paramount, MGM en MCA samenwerken.

REGELING AFGEDANKTE RADIO'S EN TV'S

 De Fiar, de branchevereniging van radio- en tv-leveranciers, heeft
 een regeling afgesproken om de door consumenten afgedankte apparatuur
 terug te nemen. Deze week is de organisatie bij de ministeries van
 Economische Zaken en VROM langs geweest om goedkeuring te krijgen.
 Tal van groepen als Milieudefensie hebben al jaren op een retourre-
 geling aangedrongen ter ontlasting van het milieu.

BELGISCHE BLAD HUMO ROEPT JAY LENO UIT TOT 
TV PERSONALITY VAN HET JAAR

 Belgische televisiekijkers hebben in het weekblad HUMO in de jaarlijkse
 poppol de NBC talkshow-presentator Jay Leno verkozen tot 'tv-personality'
 van het jaar. Op de vraag naar het favoriete niet-Belgische tv-programma 
 stemdem de meeste inzenders voor Leno's 'Tonight Show', dat daarmee de 
 'X-Files' achter zich liet. Wat betreft de favoriete niet-Belgische tv-presenta-
 tor versloeg Jay Leno Van Kooten & De Bie en de winnaar van de twee
 voorgaande edities van de populariteits-poll: Paul de Leeuw (nu derde).

MEDIA AWARD VOOR GEHELE PUBLIEKE OMROEP SPORTVERSLAGGEVING

Kees Jansma, de chef van NOS Studio Sport, heeft deze week
de Media Award 1997 in ontvangst genomden, die is toegekend 
aan de gezamenlijke binnenlandse en regionale omroep, alsmede
Radio Nederland Wereldomroep, die de Elfstedentochtreportage
op 4 januari 1997 hebben verzorgd. De prijs is toegekend door
de Stichting Media Club International.

2 OP 3 KIJKERS KEKEN NAAR ATLETICO MADRID-AJAX

Gemiddeld 4,1 miljoen mensen zagen woensdagavond AJAX winnen
van Atletico Madrid. Daarmee was die wedstrijd de best bekeken
Champions League wedstrijd van dit seizoen. De eerste helft
werd bekeken door 3,9 miljoen kijkers, een aantal dat tijdens
de verlenging opliep tot 4,5 miljoen. Het zinderende slot
van de wedstrijd werd gewaardeerd met een 7,8. De gehele 
wedstrijd werd gewaardeerd met een 7,8. De gehele wedstrijd 
behaalde een marktaandeel van 66 %.

NIEUWE TV'S TOT 50 GULDEN DUURDER: MILIEUTOESLAG

 Nieuwe televisies worden in de toekomst tot 50 gulden duurder. Dit
 extra bedrag is bedoeld om het toestel na gebruik milieuvriendelijk
 te kunnen slopen. Ook voor tv's die al in gebruik zijn moet dan zo'n
 milieubijdrage worden betaald. Het precieze bedrag van de bijdrage is
 afhankelijk van de leeftijd en de grootte van de afgedankte tv. Een
 oude televisie bevat vaak meer onderdelen en is dus duurder om af te
 breken. Een grote tv geeft meer afval dan een kleiner exemplaar.

NIEUWE ZENDER: ANIMAL PLANET

 De Amerikaanse moedermaatschappij van The Discovery Channel wil het
 tv-station Animal Planet, dat uitsluitend dierenprogramma's uitzendt,
 ook op de Nederlandse kabel introduceren. Wanneer precies is nog niet bekend,
 maar volgens een woordvoerster van Discovery kan worden gedacht aan de
 zomer. Tegelijkertijd met Nederland krijgen ook Scandinavië en 
 Groot-Brittanië Animal Planet. De zender, die sinds een half jaar in 
 de VS te zien is en daar veel kijkers trekt, toont zowel informatieve 
 programma's over dieren en hun leefwereld, als fictieprogramma's 
 waarin dieren de hoofdrol spelen. De zender is daardoor geschikt 
 voor jong en oud.

WALL STREET JOURNAL VEROORDEELD TOT RECORD BEDRAG
SCHADEVERGOEDING

Een Amerikaanse jury heeft The Wallstreet Journal en zijn 
verslaggeefster Laura Jereski veroordeeld tot een schadevergoeding
van 222,7 miljoen dollar, ofwel 420,9 miljoen gulden, de hoogste
in de geschiedenis. (de hoogste tot nog toe was 58 miljoen dollar in 1991).
Het bedrag is toegekend aan een failliete effectenmakelaardij uit Houston. 
De krant had in 1993 een artikel geplaatst, waarin stond dat het bedrijf 
op in het geheim winsten zou maken, die niet aan het staatspensioenfonds
van Louisiana ten goede waren gekomen. Na publicatie trok een groot
aantal klanten zich terug. De Wall Street Journal meent dat 
dat het faillisement veroorzaakt werd door een rechtszaak uit 1993
die door het staatspensioenfonds was aangespannen en niet door het 
artikel in de Wall Street Journal. Dow Jones, de eigenaar van The Wall 
Street Journal, gaat tegen het juryvonnis in beroep.

EUROSPORT PRAAT WEER MET VECAI

Eurosport onderhandelt met de vereniging van kabelexploitanten,
de VECAI, over een nieuwe modelovereenkomst. De populaire 
sportzender vraagt sinds 1 april 1996 minimaal een kwartje per 
aangesloten huishouden per jaar van de kabelexploitanten.
Daarmee werd de bestaande situatie omgedraaid, waarin Eurosport
niets kreeg, of zelf zou moeten betalen voor doorgifte. 
Een aantal kabelexploitanten bleken niet bereid te willen betalen
voor de doorgifte van Eurosport, en Eurosport is daar sindsdien
niet meer te zien.

MAXER RECLAME VAN PEPSI ONVOLLEDIG EN MISLEIDEND

De Reclame Code Commissie oordeelde deze week dat 
de reclame voor de maxer van Pepsi, misleidend en onvolledig is.
Dit naar aanleiding van een klacht van een consument. Om
de geavanceerde pieper (de Maxer), die in de winkels 200 gulden kost,
maar voor maar 25 gulden en 10 zegels te kijrgen is, moeten
kopers tekenen dat ze het niet erg vinden, 3 jaar lang reclame via
het apparaatje te ontvangen. Pepsi, dat doorgaat met de actie, had dat
niet op de flessen gezet. Het heeft beterschap beloofd.

GENRE PROGRAMMAPUBLICATIE NIET BESTRAFT

De Troubadour, ingeschoven in het huis-aan-huisblad Groot 
Eindhoven/Valkenswaards Weekblad brengt sinds kort
de programmering van alle in Nederland te ontvangen kabelstations
op genre. Eerder verbood de rechter de publicatie van het complete
'spoorboekje' van de publieke omroep in De Troubadour.
De NOS zal niet tegen De Troubadour optreden:
"Dit is gewoon een hele slechte service aan de lezers van dat blad.
Er staat meer niet in dan wel. Knoeierij dus, maar dat moeten ze
zelf weten". In de prakrtijk blijkt dat de programma's er lang niet altijd
in staan.

TV M BREEKT MET DE PROVINCIE UTRECHT

Radio M, Wegener Uitgeverij Midden-Nederland en Stadsomroep 
Utrecht breken met de provincie Utrecht. Ze gaan nu zelf onderzoeken 
of het mogelijk is een commerciële regionale televisiezender op te gaan 
zetten. Dat besluit is donderdagavond genomen, omdat de provincie 
Utrecht weigert de benodigde middelen te betalen, door aan de 
inwoners over een langere periode geld een vast bedrag te heffen 
voor regionale TV. De provincie wilde niet verder gaan dan 3 gulden 
per inwoner per maand (wettelijk mag dat tot 10 gulden per maand).
Volgens B. de Ronden, één van de initiatiefnemers 
voor de regionale televisiezender TV M, is het besluit voor 
Radio M zeer ingrijpend. De publieke zender gaat namelijk voor 
een commercieel bedrijf werken. De Ronden stelt echter dat de 
relatie met Wegener en Stadsomroep goed is en dat geen andere 
mogelijkheid restte. Door de houding van de provincie was er 
onvoldoende geld om een volwaardig regionaal televisiestation te 
beginnen.Oorspronkelijk was de intentie om thematische 
achtergrondprogramma's en magazines over kunst, cultuur, minderheden
en sport te gaan brengen. Men verwacht nu dat er niet veel meer 
dan een zich regelmatig herhalende nieuwsuitzending in een nieuw plan zal
worden opgenomden. (Bron: o.a. 538-NetNewz)


Deze editie is mede mogelijk gemaakt door Herman van Beek.
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. Het mag derhalve
herverspreid worden voor niet-commerciele doeleinden, na toestemming.

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. You may 
redistribute for non-commercial purposes, after permission.

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaard geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
© David de Jong, 1997.
=====================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]