[Prev][Next][Index]

DutchMedia editie 29/1997 (extra)
               D U T C H M E D I A

                MAILINGLIJST

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 29/1997 (extra)

In deze extra editie:
- PTT Telecom wordt soort Internetprovider?
- PTT Telecom: 1 Tarief voor buzzing
- TROS vecht hoge boete aan
- Omroep verzwijgt extra inkomsten
- Paul van Niekerk marketing directeur SBS6
- Gemeente Wageningen gaat accoord met Internet via de kabel
- Internet Sites

PTT TELECOM WORDT SOORT INTERNET PROVIDER &
GAAT INFRASTRUCTUUR VERBETEREN

PTT Telecom is van plan, om zelf, vanaf september Internetachtige
diensten voor de huidige abonnees te gaan aanbieden.
Alhoewel PTT Telecom zegt niet de rol van Internet Service
Provider tot zich te nemen, zal zij toch toegang gaan bieden
tot websites en E-Mail. Weliswaar is de toegang alleen
beperkt binnen Nederland, toch kan men dit zien als 
een soort van concurrentie met de huidige Internet Providers.
De werkwijze voor de klant zal bijna gelijk zijn aan zoals
die bij de huidige InternetProvider klanten is. Bovendien
dient de klant de normale telefoontarieven te betalen voor 
toegang tot het Internet, en voor het abonnement dient
de klant na het eerste half jaar 5 gulden per maand te betalen
voor een E-Mail account.
Opmerkelijk is dat PTT Telecom hier geld voor vraagt,
terwijl digitale steden, vaak gratis (op telefoonkosten na)
toegang bieden tot het Web in Nederland, maar vaak ook
E-Mail aanbieden, en dan ook voor het buitenland.
De Vereniging van Internet providers NLIP overweegt een
klacht in te dienen bij de Europese Commisie, vanwege het feit
dat KPN misbruik zou maken van zijn dominante positie
op de telefoonmarkt.
Behalve dat PTT Telecom een soort Internetprovider
wordt, gaat PTT Telecom ook een ATM backbone netwerk
aanleggen, op dat het dataverkeer tussen telefooncentrales
sneller kan lopen. Deze backbone zou dan gekoppeld gaan
worden met de internationale backbone van AT & T / Unisource,
en vertakkingen naar andere Europese landen krijgen.
Ook zal PTT Telecom vanaf september beginnen met pilot
projecten van de ADSL techniek. Daarbij kan
men via een telefoonaansluiting verschillende soorten
data ontvangen (bijvoorbeeld tv signalen) en tegelijkertijd een
telefoongesprek voeren.

PTT TELECOM: 1 TARIEF VOOR BUZZING

Per 13 maart heeft PTT Telecom één tarief ingevoerd voor Buzzing. 
De klant betaalt nu 1 gulden per oproep, ongeacht het tijdstip. 
Voor 13 maart kende PTT Telecom 2 tarieven: 1,95 gulden tussen 
acht en vijf uur overdag en drie kwartjes tussen vijf uur 
's middags en acht uur 's ochtends en in het weekeinde. Volgens 
PTT Telecom betekent het nieuwe tarief een gemiddelde tariefs-
verlaging van 25 procent. (Bron: 538-NetNewz)

TROS VECHT HOGE BOETE AAN

De TROS heeft de afdeling rechtspraak van de Raad van State 
gevraagd om een boete van 140.000 gulden die het Commissariaat 
voor de Media de familieomroep heeft opgelegd, te schrappen of 
te verlagen. De boete is opgelegd omdat de TROS op 29 november 
1992 in een uitzending van Aktua in Bedrijf met Ed Nijpels het 
reclameverbod zou hebben geschonden. De omroep zou van een 
sponsor uit de audiobranche anderhalve ton hebben aangenomen. 
In informatieve en educatieve programma's is vermijdbare 
reclame verboden. Bovendien mag de omroep geen geld aannemen 
van sponsors in ruil voor reclame voor de sponsoractiviteiten. 
De TROS is van mening dat niet aannemelijk is gemaakt 
dat het programma afzetbevorderend heeft gewerkt. De advocate
van de TROS denkt bovendien dat het commissariaat geïrriteerd
was en gezocht heeft naar een stok om mee te slaan. Uitspraak is
op 28 april. (Bron: o.a. 538-NetNewz)

OMROEP VERZWIJGT EXTRA INKOMSTEN

De Raad van State zal op 28 april een knoop doorhakken
over een bedrag van 92 miljoen gulden, dat het Commissariaat voor
de Media wil onthouden. Dat bedrag hebben de NCRV, VARA, EO
KRO, AVRO en de TROS in 1993 en 1994 aan rente, dividend
en koerswinst binnengehaald op hun vermogen.
Volgens de publieke omroepen hoefden ze het geld pas vanaf
1995 in te zetten voor programma's. Het CvdM heeft met 
terugwerkende kracht de wet zo geïnterpreteerd, dat dit niet vanaf
1995 zou moeten, maar als sinds 1993. Het CvdM zou dan de 
tekorten van de publieke omroepen willen aanvullen op de 
aanzuiveringen van de tekorten met de 92 miljoen gulden.
De NOS vindt echter dat de omroepen slechts hun eigen vermogen. 
belegden. "Er is sprake van normaal economisch verkeer", aldus de 
NOS. De advocaat van het CvdM vindt dat het bedrag al
heel wat zegt over de omvang van omroepvermogens. Alle
andere activiteiten dan het maken van programma's kunnen
gezien worden als nevenactiviteiten. Alle opbrengsten daarvan,
zouden gestoken moeten worden in programma's. Daarbij verwijst
de advocaat naar de opbrengsten van de omroepbladen,
waarvan de politiek bepaald heeft dat deze opbrengsten alleen voor
het maken van programma's gebruikt kunnen worden.
Onlangs is nog bekend geworden dat de Algemene Rekenkamer
aanwijzingen heeft gehad dat de omroepverenigingen
nevenactiviteiten zouden uitvoeren die niet
bij het CvdM zijn gemeld. De Kamers van Koophandel
uit Amsterdam en Hilversum maakten melding
van het feit dat er banden zouden liggen tussen bedrijven
en omroepen, die mogelijk op nevenactiviteiten zouden
wijzen.

PAUL VAN NIEKERK MARKETING DIRECTEUR SBS6

De 40-jarige adjunct-directeur van The Media Partnership,. het 
grootste mediabureau van ons land, Paul van Niekerk is benoemd tot 
marketing directeur bij SBS6. Het is nog niet duidelijk wanneer de 
benoeming ingaat. Eerder was Van Niekerk ondermeer 
marktonderzoeker bij het bureau Interview. (Bron: Hans Knot)

GEMEENTE WAGENINGEN GAAT ACCOORD MET INTERNET VIA TV-KABEL

Wageningen gaat ook Internet via de tv-kabel toegankelijk maken. 
De gemeenteraad is maandagavond unaniem akkoord gegaan met 
een overeenkomst tussen de gemeente en de Nederlandse 
Kabelexploitatie Maatschappij (NKM), die in Wageningen 
de doorgifte van kabeltelevisie verzorgt. Een abonnement op 
de elektronische kabelsnelweg gaat de inwoner van 
Wageningen 49 gulden per maand kosten. In vergelijking
met een abonnement per telefoonmodem zou dit goedkoper zijn
indien men meer dan 12 uur per maand online zou zijn.
Aansluiting op de speciale kabel kost bovendien 
eenmalig 195 gulden, terwijl voor het kabelmodem 
een waarborgsom van honderd gulden betaald 
moet worden. NKM verwacht binnen een half jaar klaar te zijn 
met de noodzakelijke technische voorzieningen. 
Wageningen is overigens niet de eerste in Nederland,
die Internet via de kabel aanbiedt. In het Westland is 
al zowat 1 jaar Kabelfoon actief die Internet via 
de kabel aanbiedt in het Westland en Maassluis,
en binnenkort in IJsselstein start. Bovendien
hebben veel kabelexploitanten, waaronder
A 2000 en CASEMA het voornemen Internet
via de kabel te gaan aanbieden.

INTERNET SITES

AIN - American Independent Network home page at http://www.aini.com/
RealVideo and RealAudio at http://www.audionet.com/radio/tv/ain/index2.html
TV 8 Sweden at http://www.tv8.se
YLE Finland at http://www.yle.fi/summit
Euro Trans Med has a home page at http://www.eurotransmed.nl/
RealAudio at http://www.eurotransmed.nl/ra.htm
AFN / AFRTS at http://www.dodmedia.osd.mil/afrts_bc/ahome.htm
(Source: o.a. SATCO DX, http://www.satcodx.com)

======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. Het mag derhalve
herverspreid worden voor niet-commerciele doeleinden, na toestemming.

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----

DutchMedia is free and for personal use. You may 
redistribute for non-commercial purposes, after permission.

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaard geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 David de Jong, 1997.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]