[Prev][Next][Index]

DutchMedia editie 28c/1997

               D U T C H M E D I A

                MAILINGLIJST

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 28c/1997

In deze editie:

- TV Oorzaak van meeste branden in woonhuizen
- Computerspellen wekken aggressie kind op
- Nederlander in buitenland start actie tegen digitale MultiChoice beleid
- Apple ontslaat 4100 werknemers

TV OORZAAK VAN MEESTE BRANDEN IN WOONHUIZEN

Het op stand-by laten staan van TV's blijkt de eerste oorzaak van
de meeste branden in woningen. Doordat er blijvend een hoge
spanning op het tv toestel blijft staan, is de kans groter
dat toelevisietoestellen spontaan ontbranden. Dit blijkt uit een
rapport gemaakt door het Cibra, het opleidingsinstituut van de brandweer,
dat in opdracht van het CCRB (College van Commandanten van de Regionale
Brandweer) onderzoek heeft gedaan naar oorzaken van woningbranden.
Het Cibra raadt tevens aan dat mensen eens per jaar hun tv toestel
van huisstof ontdoen, men dient dan het toestal schoon te maken
door de achterkant lost te schroeven en met een stofzuiger de
stof weghalen. Voorts wordt aanbevolen, dat de fabrikanten
van tv toestellen betere voorlichting geven in de brochures over 
de gevaren van een toestel.

COMPUTERSPELLETJES WEKKEN AGRESSIE KIND OP

Kinderen die gewelddadige computerspellen spelen, 
worden daarvan aggressiever dan kinderen die zich vermaken
met geweldloze spelletjes achter het beeldscherm. Dit blijkt 
uit een experiment van de Universiteit Twente (UT) onder
510 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool (leeftijd
10-12 jaar).
Volgens de onderzoekers is het effect van gewelddadige computerspellen
groter dan als bijvoorbeeld de boosheid waarin sommige kinderen
ontstaken, als ze een beloofd cadeau niet krijgen.
Met het Ministerie van Justitie onderzocht de UT ook de reacties
van volwassenen. Over het algemeen vinden de volwassenen dat geweldadige
tv programma's kinderen kunnen aanzetten tot vernielingen, grove
taal en vechten. Veel ouders zeiden dat ze hun kinderen wel eens verbieden geweld
op de buis te bekijken. Ouders zien dat kinderen angstig worden van tv geweld en 
daar slecht van slapen.
Onlangs heeft de de regering aangekondigd scherpere controle te houden
op geweld en/of sex op TV, en op de verhuur van videobanden met geweld 
en/of sex aan jeugdigen/jongeren.

NEDERLANDER IN BUITENLAND START ACTIE TEGEN
DIGITALE MULTICHOICE BELEID

De Nederlander Gerard Dirks (zie ook DutchMedia editie 24b/1997) is een actie gestart
om de Nederlandse commerciele zenders RTL 4, RTL 5, VERONICA en SBS 6
ook voor niet in Nederland woonachtigen zichtbaar te kunnen maken. Zijn redenatie
is als volgt: Voor het digitale verhaal waren de Nederlandse programma's (documentaire's, nieuws,
en Nederlandse soaps) ongecodeerd te zien. Nu kan men alleen die programma's bekijken met
een smart card, die men alleen kan verkrijgen door in Nederland woonachtig te zijn (de legale weg).
Aangezien iedereen toch al de mogelijkheid heeft de gecodeerde, vaak Amerikaanse programma's in eigen 
land te ontvangen (via de eigen lokale zenders), en er geen ander alternatief is (de plannen van
de Wereldomroep zijn weer op een laag pitje gebracht en wat het de regering wil is nog lang niet duidelijk, van andere landen in Europa kan men vaak wel per satelliet soortgelijke programma's ontvangen, bijv. SKY News, BBC World, Deutsche Welle, etcetera) roept hij een ieder op te E-Mailen naar mediamaffia@profile.ch om 
zoveel mogelijk reacties te krijgen, en deze dan uiteindelijk bij MultiChoice aan te bieden, en hij is zelfs bereid 
om het aan te vechten bij de rechtbank.

APPLE ONTSLAAT 4100 WERKNEMERS

Apple heeft aangekondigd dat 30 % van de arbeidsplaatsen verloren zullen gaan,
vanwege de slechte resultaten van Apple. Het marktaandeel van Apple computers
is vorig jaar van 7,9 naar 5,2 % gedaald. Apple heeft op dit moment 13.400 werknemers,
4100 werknemers zullen hun werk moeten neerleggen. Apple hoopt daarmee een
besparing van een half miljard dollar te kunnen uitvoeren. Apple zal
zich in de toekomst meer richten op specifieke bedrijfstakken, waaronder
uitgevers.

======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. Het mag derhalve
herverspreid worden voor niet-commerciele doeleinden, na toestemming.

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----

DutchMedia is free and for personal use. You may 
redistribute for non-commercial purposes, after permission.

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
=====================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]