[Prev][Next][Index]

DutchMedia editie 28a/1997

               D U T C H M E D I A

                MAILINGLIJST

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 28a/1997

In deze editie:

- Voorstel Nedederland 1, 2 en 3 per schotel ingediend
- Voorstel kabelpakketten
- Nuis niet eens met Tweede Kamer betreft Radio
- Nuis vindt NOS krampachtig vasthouden aan programmagegevens
- Voorlopig geen Zomer TV Wereldomroep
- BNN op meer dan 50.000 leden
- Sleeuwenhoek verlaat NCRV
- Jongeren kijken in de huiskamer
- Jongeren luisteren 2 uur per dag naar de radio
- Amsterdam: Nieuwe start met Pay Per View TV
- Japan begint voor 2000 met Digi TV
- KPN voor 100 % eigenaar CASEMA
- Liberg voor Gouden Roos
- Sesamstraat straks ook in China
- Verdachte moord Ennis Cosby gearresteerd
- Exota eigenaar gaat in cassatie tegen VARA/Marcel van Dam
- NPS beziet maatregelen tegen paniek over rampprogramma's
- Raad van de Journalistiek: TV moet nabestaanden waarschuwen

In Editie 28b/1997:
- SBS 6: Voetbal op een andere dag
- MTV Europe en Levis Strauss & Co. Europe komen met een nieuw muziek programma
- MCM nog even ongecodeerd
- FilmNet vanaf 1 september anders
- WeekendCafé over knippen SBS 6 Speelfilms
- Internet Nieuws
	- PointCast & Microsoft: De grote Push
	- Rel over domeinnamen
	- Nederlanders gaan boetes betalen via Internet
	- Verkoop op Internet nog niet massaal
	- SES en Intel bundelen krachten
	- Frankrijk: Internet op alle middelbare scholen
	- Microsoft Internet Explorer: meer fouten
	- Hoge telefoontarieven beperken Internet gebruik
	- Geen info meer over besprekingen EuroMinisters op Internet
	- Electronische koffieshop Neuroroom gesloten
	- Scriptie over Nederlandse journalistiek op Internet
- DVD: PanaSonic mag introduceren, maar geen DVD software beschikbaar.
- Nijntje CD-Rom
- WEGENER ARCADE en Manaus samen in M-Tel
- TMF Facts
	- Met o.a. April concertmaand, en Notorious B.I.G. in The Pitch

VOORSTEL NEDERLAND 1, 2, EN 3 PER SCHOTEL INGEDIEND 

 De fracties van PvdA, VVD en D66 in de Tweede Kamer willen dat plat-
 telandsbewoners die niet zijn aangesloten op de kabel, Nederland 1, 2
 en 3 ook op hun schotel kunnen ontvangen. De commerciele tv-stations die
 via de satelliet schotels aanstralen hoeven van de paarse coalitie geen
 toestemming meer te hebben van de NOS om de drie publieke tv-zenders in
 hun programmapakket op te nemen. Dat onder het voorbehoud dat zij alle
 kosten die dat met zich meebrengt vergoed krijgen, inclusief eventuele
 auteursrechtelijke afdrachten als de programma's ook buiten Nederland
 worden verspreid. Een wijzigingsvoorstel op de Mediawet van die strek-
 king is afgelopen maandag bij het Kamerdebat over liberalisering van
 die wet ingediend door PvdA-Kamerlid M. van Zuijlen en wordt gesteund
 door D66 en de VVD.

VOORSTEL KABELPAKKETEN

CDA Mediaspecialist Maxim Verhagen stelde deze week
voor in het mediawet debat 3 pakketten via de kabel
aan de consumenten aan te bieden:
een Basispakket met Nederland 1, 2 en 3 en de Europese publieke
omroepen tegen kostprijs, een Standaardpakket met
daarbij ook de Nederlandse commerciele zenders voor 
iets meer dan de kostprijs, en een PlusPakket,
waarbij een groot aantal zenders wordt aangeboden, 
achter een decoder tegen een hoog tarief.
Staatssecretaris Nuis vindt dit echter geen goed plan.
De staatssecretaris zit liever, een standaardpakket,
met 15 zenders, waaronder ook commerciele zenders.
Overige zenders zouden dan in een Pluspakket komen.
Programmaraden zouden dan per regio dienen
te adviseren welke zenders in het pakket opgenomen
dienen te worden. Nuis vindt dat de consument 
recht heeft tegen een redelijke prijs via de kabel
zenders van zijn/haar voorkeur te kunnen ontvangen.
Uitgangspunt bij het plan van Nuis, is dat
de Nederlandse commerciele zenders hun programma
gratis blijven aanbieden aan de kabelexploitanten.
Terwijl voor de Holland Media Groep (RTL & VERONICA)
dit niet van zelf sprekend is op lange termijn, en geld
zouden kunnen gaan vragen voor doorgifte.

NUIS NIET EENS MET TWEEDE KAMER BETREFT RADIO

 Staatssecretaris Nuis wil niet dat twee van de vijf beschikbare FM-
 netten voor commerciele radio tevoren al worden gereserveerd voor
 stations die bijvoorbeeld klassieke muziek en nieuws uitzenden. Hij
 vindt dat wanneer slechts een bescheiden zenderpakket wordt geveild,
 niet de helft van het aanbod kan worden bestemd voor zaken die uit
 rendementsoogpunt onaantrekkelijk zijn. De Tweede Kamer had afgelopen
 maandag tijdens het mediadebat, op voorstel van de VVD, gepleit voor
 de aanwijzing van twee netten met een speciale programmering. De wens
 van een Kamermeerderheid (VVD, CDA en D66) om het mediamagnaten te
 verbieden meer dan e e n FM-radiostation in bezit te hebben, wordt
 ook niet door Nuis gedeeld. Rupert Murdoch bijvoorbeeld heeft belang-
 en in Sky Radio, Radio 538 en Classic FM. Volgens staatssecretaris
 belemmert dat de diversiteit van het aanbod niet, terwijl concurren-
 ten die bezwaren hebben een beroep kunnen doen op de nieuwe Mededing-
 ingswet.

NUIS VINDT NOS KRAMPACHTIG VASTHOUDEN AAN PROGRAMMAGEGEVENS
 
 Staatssecretaris Nuis vindt dat het NOS-bestuur, dat pertinent weigert
 de programmagegevens van de publieke omroepen ter beschikking te stellen
 aan geinteresseerde uitgevers, hieraan niet 'krampachtig' kan vasthouden.
 Een 'dwangclausule' in de wet - waar een kamermeerderheid afgelopen maan-
 dag op aandrong - is voorlopig van de baan, maar het gevaar voor 'Hilver-
 sum' is allerminst afgewend. Nuis, die de NOS geen verplichting wil
 opleggen, mag eerst met de publieke omroep gaan praten. Als die bemid-
 deling niets oplevert en er geen vrijwillige regeling komt, willen de
 mediaspecialisten de kwestie in mei, bij het wetgevend overleg over de
 organisatorische structuur van de NOS, opnieuw aan de orde brengen. 
 Overigens zijn de 3 regeringspartijen dat ook de commerciele omroepen
 ook hun gegevens ter beschikking van de commerciele uitgevers dienen te 
 te leveren, om een gelijkwaardige situatie te creeëren. De Free Satellite
 Watcher heeft zich recentelijk over de HMG beklaagd, wegens de weigering van
 aanlevering van programmagegevens. Het voorstel dat er nu ligt,
 houdt in, dat de individuele omroepen niet meer kunnen verhinderen, 
 dat de NOS de programmagegevens ter beschiking stelt aan derden. De NOS hoeft
 de gegevens dus niet vrij te geven. Verder staat in het voorstel dat
 indien de programmabladen (waarvan het lidmaatschap van een omroep losgekoppeld
 zal worden van het lidmaatschap op een omroepgids) van de publieke omroepen teveel op
 familie bladen gaan lijken, en nauwelijks meer omroep informatie bevatten,
 de omroepgegevens alsnog op de tocht komen te staan. De Tweede Kamer 
 debatteerd vermoedelijk komende woensdag al verder over de aanpassingen
 van de Mediawet

VOORLOPIG GEEN ZOMER TV VAN DE WERELDOMROEP
 
 De Wereldomroep komt deze zomer niet met het Zomer TV, Beste van Nederland, 
 het televisieprogramma dat verleden jaar zomer via de satelliet in geheel
 Europa te ontvangen was en heel goed is bekeken. "We proberen in het
 najaar of de winter een nieuw experiment te starten", aldus een woord-
 voerder. De Wereldomroep zegt onvoldoende voorbereidingstijd te hebben
 om deze zomer opnieuw met BVN (Zomer TV)- een selectie van de beste 
 (informatieve) programma's van de publieke omroepen - te komen. 
 Bovendien is de NOS niet bereid om mee te werken aan experimenten 
 als deze. De NOS wil al leen geld steken in een dergelijk duur project, 
 als de uitzendingen een permanent karakter hebben. De Wereldomroep 
 heeft de NOS ondermeer nodig in verband met de rechten van programma's. 
 Ook het ministerie is niet van plan om in dit stadium de geldkraan voor BVN 
 te openen. Verleden jaar zomer heeft de Wereldomroep BVN zelf bekostigd. " Dat
 heeft ons veel geld gekost, maar de proef was zeer geslaagd".

BNN OP MEER DAN 50.000 LEDEN

 De plannen van Bart de Graaff om een eigen publieke omroep te begin-
 nen lijken werkelijkheid te kunnen worden. Zijn vereniging BNN heeft
 inmiddels 50.413 van de voor de aspirantstatus benodigde 60.000 tient-
 jesleden ingeschreven. De verwachting is dat over enkele weken een
 aanvraag voor de zendtijd kan worden ingediend. BNN zelf streeft
ernaar om voor 1 mei de benodigde 60.000 leden te hebben behaald. 
De ledenwerfcampagne is daarmee niet ten einde omdat voor de 
C-status 150.000 leden nodig zijn. Wanneer de aanvraag wordt 
gehonoreerd kan BNN per 1 januari 1998 met uitzenden beginnen 
via een der publieke netten met per maand 6 uur TV en 25 uur radio.

SLEEUWENHOEK VERLAAT NCRV

 Hans Sleeuwenhoek (57) verlaat per 1 januari, na een dienstverband
 van ruim dertig jaar, de NCRV. Hij maakt gebruik van de mogelijkheid
 tot vervroegde uittreding. Sleeuwenhoek kwam in 1967 in dienst als
 redacteur van 'Hier en Nu'-televisie. In 1981 stapte hij over naar
 'Rondom tien'. De laatste zeven jaar is Sleeuwenhoek programmamanager
 bij de NCRV geweest.

JONGEREN KIJKEN IN DE HUISKAMER

 Jongeren van 13 tot 19 jaar brengen vijf van de zes uur dat ze tele-
 visiekijken door in de huiskamer. Het ene uur dat ze via een tweede
 toestel kijken wordt twee keer zo vaak op commerciele zenders afge-
 stemd dan op de drie publieke netten. Dat blijkt uit gegevens over
 1996 van de dienst kijk- en luisteronderzoek. Vorig jaar februari had
 41 procent van de huishoudens in Nederland een extra toestel. Negen
 procent bezat zelfs een derde toestel.

JONGEREN LUISTEREN TWEE UUR PER DAG NAAR DE RADIO

In een onderzoek, uitgevoerd door de dienst kijk- en luisteronderzoek
van de NOS, is gebleken dat jongeren tussen de 13 en 19 jaar
gemiddeld 2 uur en 4 minuten per dag radio luisteren.
60 % van de luisterijd is tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds,
terwijl 22 van de luistertijd gedurende de avonduren is (19:00-00:00 uur)
In de huiswerkuren tussen 14:00 en 17:00 uur luisteren
jongeren gemidded een half uur.

Nederlandse jongeren luisteren, in vergelijking met 
oudere luisteraars veel meer naar de radio. 
In totaal, luisteren in totaal 1,25 miljoen Nederlanders tussen 6 uur 
's morgens en 7 uur 's avonds naar 1 van de 5 publieke radiozenders,
1 van de vele commerciele radiostations, of naar een regio-/lokale
radiozender thuis. 470.000 mensen luisteren op hun werk, 210.000
in de auto, en 210.000 mensen op andere plekken.

AMSTERDAM: NIEUWE START MET PAY PER VIEW TV

Kabelexploitant A 2000 gaat vanaf Pasen in Amsterdam
met uitgever De Telegraaf pay per view-televisie aanbieden onder
de naam MovieHouse met in eerste instantie films, en later
eventueel sportevenementen. Alleen abonnees van het 
Pluspakket kunnen de films bestellen, de bestelwijze is 
versimpeld, met 1 druk op de knop, aldus A 2000. 
Inmiddels zijn de decoders van de Plusabonnees zo 
ingericht, dat ook een retoursignaal mogelijk is. In 
eerste instantie zullen er 4 kanalen beschikbaar zijn 
met speelfilms, 1 met erotisch getinte films, en 1 
info kanaal, dat voor iedereen beschikbaar is. 1 
Film kan tussen de 3,95 en 9,95 gulden kosten, 
een recente film kost 7,95 gulden. Mogelijk
zou MovieHouse ook nog beschikbaar komen
in combinatie met een ander abonnee kanaal,
aldus A 2000, hierbij doelend op FilmNet.
MovieHouse is een nieuw initiatief, na de mislukking 
van TV à la Carte. Overigens is A 2000 niet de eerste
in Europa die zo'n soort pay per view televisie
gaat aanbieden, in Frankrijk wordt al geruime tijd 
onder de naam MultiVision een zelfde soort 
formule en in Italië is de kabelmaatschappij 
Stream ook met soortgelijke initiatieven bezig.

JAPAN BEGIN VOOR 2000 MET DIGI TV
 
 Japan gaat nog voor het jaar 2000 beginnen met digitale televisie
 in plaats van pas in 2005, wat tot nu toe het plan was. Tokio wil
 daarmee voorkomen dat het land een te grote achterstand oploopt op
 Europa en Amerika, waar de plannen voor digitale uitzendingen al ver-
 der gevorderd zijn. Japan zal volgend jaar zomer een besluit nemen
 over de standaard voor digitale televisie, en in de daaropvolgende
 herfst beginnen de proefuitzendingen. Volgens met ministerie van
 Post en Telecommunicatie zal Japan waarschijnlijk de Europese stan-
 daard invoeren.

KPN VOOR 100 % EIGENAAR CASEMA

 Koninklijke PTT Nederland (KPN) is volledig eigenaar geworden van
 kabelexploitant CASEMA. Via dochtermaatschappij Vision Networks 
 (voorheen KPN Kabel) heeft KPN het resterende belang van 22,56 
 procent van de zenderorganisatie Nozema en 0,75 procent van de 
 omroeporganisaties Avro, KRO en NCRV overgenomen. Van lange 
 duur zal het honderd-procentsbelang in CASEMA niet zijn, omdat 
 KPN heeft aangekondigd zijn kabelactiviteiten geheel of gedeeltelijk 
 te willen verkopen. Aanleiding hiervoor is het
 besluit van minister Jorritsma van eind vorig jaar dat KPN zijn belang
 voor 1 juli 1998 moet terugbrengen tot twintig procent. Anders
 is Casema geen serieuze concurrent bij het ontwikkelen van telecommuni-
 catiediensten, vindt Jorritsma.
 Nozema had al enige tijd terug aangekondigd haar belang in CASEMA
 te willen verkopen. De drie omroepen hebben zich daarbij aangesloten.
 Vision Networks heeft onlangs ook een volledig belang gekregen
 in het Britse kabelbedrijf Telecential. De KPN dochter had
 al een belang van 50 %. Het restant is gekocht van het Canadese
 bedrijf Telus. Daarbij is 555 miljoen gulden gemoeid.

LIBERG VOOR GOUDEN ROOS

De televisieshow 'Liberg Zapt Zichtzelf' is door de festivalorganisatie
in Montreux geselecteerd voor het Gouden Roos Festival. Het programma bestaat
uit opnamen van de tournee die de pianist/comedian maakte langs
een aantal Europese theaters. De show van Hans Liberg was 1
van de 5 programma's die waren ingezonden. Niet geselecteerd 
werden: 'Toen Was Geluk Heel Gewoon', een compilatie
van 'Jiskefet', 'Mini en Maxi', en een aflevering van 'Dertig Minuten'.

SESAMSTRAAT STRAKS OOK IN CHINA

 Sesamstraat is vanaf begin volgend jaar te bewonderen op de Chinese
 televisie. Problemen met de sponsering en de noodzakelijke aanpassing-
 en voor de jeugd van de communistische staat vertraagden de uitzending-
 en van het populaire Amerikaanse televisieprogramma twee jaar. Het
 programma met Bert, Ernie en Pino wordt geheel in een Chinees jasje
 gestoken. De bekende poppen uit de serie zullen Chinees praten. Daar-
 naast schotelt de plaatstelijke producent in samenwerking met de
 Amerikaanse productiemaatschappij de Chinese kijkertjes nieuwe perso-
 nages voor.

VERDACHTE MOORD ENNIS COSBY GEARRESTEERD

 De politie van Los Angeles heeft een verdachte gearresteerd in de
 zaak van de moord op de zoon van de televisieacteur Bill Cosby. Voorts
 zouden er een man en een vrouw zijn aangehouden voor ondervraging. De
 politie gaf geen verdere bijzonderheden. De 27 jaar geworden Ennis Cosby
 werd op 16 januari buiten Los Angeles doodgeschoten toen hij een lekke
 band van zijn auto verwisselde. De moord op de zoon van Cosby bracht
 veel beroering teweeg in de Verenigde Staten. Er kwamen honderden tips
 binnen en de staat California en twee tabloids loofden een beloning uit
 van in totaal 400.000 dollar.

EXOTA EIGENAAR GAAT IN CASSATIE TEGEN VARA/MARCEL VAN DAM

Voormalig VARA-ombudsman Marcel van Dam ontkent in de jaren 
'70 banden te hebben gehad met Vrumona, concurrent van het 
destijds populaire frisdrankmerk Exota. Van Dam reageert 
hiermee op de beschuldigingen die Exota-eigenaar Jakob K. 
Leutscher gisteren uitte. Marcel van Dam wil benadrukken dat 
zijn broer Anton dertien jaar voordat de Exota-affaire begon 
is overleden. Volgens Van Dam was daarna geen enkel 
familielid meer betrokken bij de frisdrankenfabrikant. Ook 
de bewering dat hij als ombudsman een sherry-fles liet 
ontploffen maar erbij vertelde dat het om een Exota-fles 
ging, klopt volgens Van Dam niet, net zomin als de stelling 
dat niet alle 320 brieven betrekking hadden op Exota. 
De Amsterdamse zakenman Jakob K. Leutscher neemt geen 
genoegen met de 8 miljoen gulden schadevergoeding die de 
VARA in de al meer dan vijfentwintig jaar slepende Exota-
affaire aan hem moet betalen. Leutscher gaat in cassatie bij 
de Hoge Raad omdat hij recht meent te hebben op 22 miljoen 
gulden. De ernstig zieke zakenman wil de zaak tot de hoogste 
rechter uitvechten, zeker nu volgens hem is gebleken dat 
voormalig ombudsman en VARA-coryfee Marcel van Dam 
familiebanden had met frisdrankenfabrikant Vrumona, destijds 
de grote concurrent van Exota. Inmiddels zijn feiten bekend 
geworden die volgens de advocaat een ander licht op de zaak 
werpen. Anton van Dam, de oudere broer van Marcel van Dam, 
was tot zijn overlijden directeur van Vrumona, zo blijkt uit 
archiefgegevens van de Kamer van Koophandel. Hij was 
eveneens betrokken bij de oprichting van Vrumona dat in 1970, 
toen de Exota-affaire begon, de grote concurrent van het 
succesvolle Exota was.(Bron: 538-NetNewz)

NPS BEZIET MAATREGELEN TEGEN PANIEK OVER RAMPPROGRAMMA'S

De Nederlandse Programma Stichting (NPS) gaat na hoe paniek 
of onrust rond rampprogramma's kan worden voorkomen. 
Aanleiding zijn de tientallen telefoontjes van mensen die 
dinsdagavond ongerust waren geworden over de laatste 
aflevering van het NPS/VARA-programma Crisis. Het programma ging 
over een zogenaamde ramp in de kerncentrale Emsland in het 
Duitse Lingen, net over de grens. Onder inwoners van Twente 
ontstond enige paniek. Sommige mensen dachten dat er echt 
een ramp was gebeurd. De NPS betreurt het dat de uitzending 
zoveel commotie heeft veroorzaakt. "We hebben ons van tevoren 
gerealiseerd dat dit soort uitzendingen verwarring kan 
veroorzaken. Daarom hadden we voorzorgsmaatregelen genomen. 
De presentator benadrukte dat het fake was. In beeld was af 
en toe de tekst "in scene gezet" te zien. Bovendien hadden 
we de regionale media in het oosten van het land 
geïnformeerd", aldus de woordvoerster. Desondanks belden 
tientallen ongeruste mensen de politie en sloegen enkelen 
zelfs op de vlucht omdat ze dachten dat hun woonomgeving 
radio-actief was besmet. (Bron: 538-NetNewz)

RAAD VAN DE JOURNALISTIEK: TV MOET NABESTAANDEN WAARSCHUWEN

Nabestaanden van slachtoffers van ongevallen en misdrijven 
moeten worden geïnformeerd als de overledene in bij voorbeeld 
een TV-documentaire te zien zal zijn. Dat zegt de Raad voor de 
Journalistiek naar aanleiding van een klacht van een ouder paar 
tegen het NCRV-programma Document. Daarin werd het opdreggen 
getoond van Gideon Ramaker, de zoon van het paar. De ouders 
waren niet gewaarschuwd. De grootvader van de jongen raakte 
totaal overstuur door de onverwachte confrontatie met zijn 
dode kleinkind. De NCRV was er ten onrechte vanuit gegaan dat 
de politie vader en moeder Ramaker had ingelicht. (Bron: 538-NetNewz)

Met dank aan Herman van Beek.
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. Het mag derhalve
herverspreid worden voor niet-commerciele doeleinden, na toestemming.

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----

DutchMedia is free and for personal use. You may 
redistribute for non-commercial purposes, after permission.

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
=====================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]