[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 30b/1997

               D U T C H M E D I A

                MAILINGLIJST

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 30b/1997

In deze Editie:
- Noord-Brabant krijgt regionale publieke TV zender
- Gelderse regionale TV krijgt ook NOS-Journaal
- Digitale Radio & TV stoort electronische medische bewaking
- Internationaal nieuws: Deutsches Sport Fernsehen broadcasts illegaly
- Oscar uitreiking dit jaar ook weer op BBC 2
- Internet Nieuws:
	- Amerikaanse senatoren willen gokken op Internet verbieden
	- Vacatures op Internet populairder dan in dagbladen
	- CME veroordeeld Cyberreclame
	- Oude examens op Internet
	- Aantal Internet gebruikers blijft steken
	- Electronisch Castingbureau tijdelijk uit de lucht
	- WebSite pioneert met betaling op lucratieve wijze
- Computer/CommunicatieNieuws:
	- DVD
	- CeBit groot succes	
	- PTT Telecom dreigt belangrijke partner te verliezen
	- Motorola stelt uitgifte nieuwe modems uit
- TMF Facts 12:
	- Stormloop op kaarten TMF Awards: Optreden No Mercy en concert 3T
	- Helft jongeren kijkt wekelijks TMF
	- R 'n' B-Weekend bij TMF
- NBC NightShift Guests Line Up

NOORD BRABANT KRIJGT REGIONALE PUBLIEKE TV ZENDER

TV Brabant is de naam van de nieuwe publieke TV zender
die in Noord-Brabant te zien zal zijn. De uitzendingen zullen
worden verzorgd door Omroep Brabant. De provincie trekt 11
miljoen gulden voor de zender uit. Eenzelfde bedrag wordt
uit de landelijke omroep middelen uitgekeerd. Een ruime meerderheid
van Provinciale Staten in Noord-Brabant stemde in met TV Brabant.
TV Brabant zal het kanaal gaan delen op de kabel met de
commerciele regionale TV zender TV8.

GELDERSE REGIONALE TV KRIJGT OOK NOS-JOURNAAL

Op het regionale televisienet van TV Gelderland, dat vanaf 1 
oktober te ontvangen is in 85 procent van de Gelderse 
huishoudens, zullen ook met grote regelmaat de uitzendingen 
van het NOS-Journaal te zien zijn. Door deze combinatie met 
de NOS aan te gaan, hoopt TV Gelderland meer kijkers aan zich 
te binden. Dat blijkt uit het mediaplan van TV Gelderland dat 
is aangeboden aan het provinciaal bestuur. Gedeputeerde Staten 
van Gelderland hebben gisteren met dit plan ingestemd en zijn 
bereid mee te werken aan de financiering van regionale zender, 
die tien miljoen gulden per jaar kost. Ieder Gelders huis-
houden zal verplicht mee gaan betalen aan de uitzendingen van 
TV Gelderland; f4,03 voor het lopende jaar en f 6,90 voor de 
daarop volgende jaren, tot en met 2001. Het NOS Journaal 
wordt nu al door verschillende regionale TV zenders doorgegeven.
(Bron: 538-NetNewz)

DIGITALE RADIO EN TV STOORT ELECTRONISCHE MEDISCHE BEWAKING

 De permanente elektronische bewaking-op-afstand van naar schatting
 duizend Nederlandse hart- en vaatpatienten is in gevaar. Levensbedrei-
 gende ongelukken liggen op de loer bij niet-opgenomen patienten die
 door hun behandelende artsen en verpleegkundigen vanuit het ziekenhuis
 nauwlettend in de gaten worden gehouden. Dat vreest de Nederlandse
 Branche Organisatie voor Medische technologie. De ontstante situatie
 is, aldus de organisatie, het gevolg van chaos op de zogeheten medi-
 sche frequentieband voor hartbewakingsapparatuur. Boosdoener zijn de
 Europese testuitzendingen voor digitale radio- en tv-ontvangst die
 reeds geruime tijd gaande zijn. Steeds vaker wordt hierdoor persoons-
 gebonden hartbewakingsapparatuur gestoord of zelfs uit de ether weg-
 gevaagd.

DEUTSCHES SPORTFERNSEHEN BROADCASTS ILLEGALLY

The license for German sports channel Deutsches SportFernsehen (DSF)
was declared void yesterday by the supreme administrative court in
Berlin. The Bavarian media authority did not apply the
cross-ownership rules valid at that time when the issued the license,
the court stated. Back then in 1991, Germany's media mogul Leo Kirch
and his Italian counterpart Silvio Berlusconi were the channel's main
shareholders.
They still are, by the way. Kirch's subsidiary Taurus holds a 49.4
percent stake while Berlusconis Rete Invest Holding owns 33.5
percent. Under current cross-ownership rules, this is perfectly
legal. Doctores Kirch and Berlusconi can be quite confident that
their channel will receive a new license from Bavaria even though
officials had earlier moaned that the loss of the original license
would mean the "total shut-down and financial collapse" of the
channel. (Source: SAT-ND (c) Copyright by Sat-ND, http://www.sat-net.com/pck/)

OSCAR UITREIKING DIT JAAR OOK WEER OP BBC 2

 Net als vorig jaar is de uitreiking van de Oscars, de Amerikaanse filmprijzen,
 niet alleen voor abonnees van FilmNet te zien. Op zowel BBC 2 als op FilmNet
 (alleen voor FilmNet abonnees) is de uitreiking komende maandag op 
 dinsdagnacht te zien van 03:00 tot 06:00 uur. De presentatie is weer
 in handen van Billy Crystal. Vorig jaar nog maakte FilmNet bezwaar
 tegen het feit dat BBC 2 vrij te ontvangen is via de meeste kabelnetten.

INTERNET NIEUWS

AMERIKAANSE SENATOREN WILLEN GOKKEN OP INTERNET VERBIEDEN

Een aantal Amerikaanse senatoren hebben woensdag een wetsontwerp 
ingediend om alle vormen van gokken op Internet te verbieden. 
'Vanwege het enorme potentieel voor misbruik, verslaving en toegang 
door minderjarigen, dient on-linegokken verboden te worden', zei de 
republikeinse senator Jon Kyl. Momenteel is enkel gokken op 
sportwedstrijden via computers verboden in de VS. Het voorstel breidt 
het verbod uit tot alle soorten van gokken via computernetwerken. 
(Bron: T-Zine)

VACATURES OP INTERNET POPULAIRDER DAN IN DAGBLADEN

Vacaturebanken op Internet worden door Internet-gebruikers vaker 
geraadpleegd dan advertenties in dagbladen, zo blijkt uit het 
onderzoek 'Solliciteren op Internet', dat werd uitgevoerd door 
Intermediair Online en het Mandate Arbeidsmarkt-communicatiebureau. 
Ruim een derde van de respondenten heeft wel eens serieus gereageerd 
op een vacature op Internet, de meerderheid geeft hierbij de voorkeur 
aan het reageren per brief in plaats van per e-mail. Meer informatie 
over het onderzoek op: 
http://www.bpa.nl/intermediair
(Bron: T-Zine)

CME VEROORDEELT CYBERRECLAME

Het Amerikaanse Centrum voor Mediaopvoeding (CME) roept het 
Amerikaanse parlement, gezondheidsfunctionarissen en de 
deelstaatwetgevers op de cyberreclame voor sigaretten en drank als 
illegaal te bestempelen. Alcohol- en tabaksbedrijven slaan volgens de 
organisatie munt uit de populariteit van Internet om hun producten 
aan te prijzen bij jongeren.
(Bron: T-Zine)

OUDE EXAMENS OP INTERNET

 Binnenkort kunnen scholieren van VBO C en D, MAVO, HAVO, VWO en MEAO
 Internet raadplegen om oude examenopgaven op te vragen. De aankoop
 van dure examenbundels behoort dan tot het verleden. Het initiatief
 voor het CPB Examennet is genomen door negen studenten van de Hogeschool
 Haarlem, afdeling Small Business. Wanneeer de scholieren inloggen op
 "http://www.examennet.nl" kunnen ze kiezen uit de opleiding, het gewenste vak
 en de examenjaren 1993 tot en met 1996. Daarna krijgen ze automatisch
 het betreffende examen met uitwerking op het scherm. Ook kunnen ze
 het 'downloaden' zodat ze ermee op hun eigen computer kunnen gaan
 werken.

AANTAL INTERNET GEBRUIKERS BLIJFT STEKEN

In de afgelopen 3 maanden is het aantal Internet gebruikers
blijven steken op 700.000. Na een spectaculaire stijging van
100.000 gebruikers in 1995 tot ruim 700.000 in november 1996,
blijkt de rek eruit. Dit blijkt uit een onderzoek van bureau
Trendbox. De Internet gebruikers, die ten minste 1 keer
per week het net opgaan, gebruiken Internet wel minder langdurig,
en steeds vaker alleen voor E-Mail, het lezen van een online krant,
of web pagina's van financiële dienstverleners, blijkt uit het onderzoek. 
De bekendheid van het Nederlandse publiek met Internet
is hoog: ruim 70 % kan vrij nauwkeurig aangeven wat Internet
inhoudt. 1 op de 6 Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft inmiddels
weleens van Internet gebruik gemaakt. Ruim de helft van de Internet 
gebruikers blijkt de bestaan uit particulieren, de rest uit zakelijke
gebruikers. Uit een ander onderzoek gehouden onder zowel ervaren 
als onervaren webgebruikers blijkt dat 60 % van de Nederlandse
webgebruikers tevreden is over de kwaliteit van de sites van Nederlandse
bedrijven. Als er klachten zijn, gaan deze vooral over onvolledige
informatie, de overzichtelijkheid en de snelheid. Op het vaste lijstje
met bookmarks staan vooral landelijke kranten, de telefoongids, en
het weer van het KNMI en de ANWB. 

ELECTRONISCH CASTINGBUREAU TIJDELIJK UIT DE LUCHT

'CleverCasting', een zoeksysteem op Internet voor het film-
en televisievak, is tijdek uit de lucht geweest door een inbraak.
Afgelopen week werden alle computers, laptops en camera's gestolen,
waardoor het bedrijf stil is komen te liggen. De computers bevatten 
gecodeerde bestanden met informatie over acteurs.
Het bedrijf hoopt zeer snel weer terug te kunnen zijn met haar volledige
aanbod.

WEBSITE PIONEERT MET DAGELIJKSE BETALING OP LUCRATIEVE WIJZE

Van ESPNET SportsZone today wordt verwacht dat deze de eerste belangrijke
Web Site wordt, die bezoekers, laat betalen voor haar diensten op een dageljikse
basis, om zo aan te moedigen dat andere Internet diensten, gelijkwaardige lucratieve
methodes van betalingen gaan vragen. SportsZone, een 'venture' van Walt Disney 
Corporation's ESPN sport zender en Starwave Corporation zullen de dienst gaan
exploiteren met CyberCash Incorporated, een 'cyber-billing' specialist, aldus de
woordvoerders van het bedrijf.

COMPUTERNIEUWS:

DVD

 De Amerikaanse adviesprijs voor de DVD is voorlopig vastgesteld op
 $ 29,99. De nieuwe digitale videodisc van onder meer Philips is hier-
 mee bijna anderhalf keer zo duur als gewone videocassettes met een
 film erop. Deze gaan in de VS voor rond de $ 20 over de toonbank.
 Echter er zijn nog geen films op DVD te koop in de VS. De verwachting
 is dat deze dit jaar zullen worden uitgebracht, te beginnen met 100 titels.
 Een woordvoerster van filmproducent Polygram waarschuwt dat de Ameri-
 kaanse prijzen niet te vergelijken zijn met die van Europa.
 Bovendien kan men een DVD, die in de VS is gekocht niet afspelen
 op een Europese DVD, vanwege het feit dat er 6 verschillende versies
 zijn uitgebracht, die in 6 verschillende gebieden worden verkocht.
 Nederland zit bij West-Europa, Japan, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika.
 In Nederland zijn DVD spelers ook al verkrijgbaar, tegen een verkoopprijs
 van 1599 gulden. Software om op af te spelen is ook hier in Nederland
 niet beschikbaar. De DVD ROM, de PC toepassing van de DVD is 
 ook in aantocht. Echter men verwacht dat de opneembare DVD in 
 de huiskamer als opvolger van de opneembare videorecorder, pas 
 over 6 jaar beschikbaar komt.

CEBIT GROOT SUCCES

 De grote computerbeurs CeBIT te Hannover, die deze week is afgesloten,
 heeft veel bezoekers getrokken. Tijdens de eerste drie dagen kwamen er
 267.000 bezoekers, waarvan bijna 80 procent zakelijk. De meeste belang-
 stelling trekken Intranet, software voor Internetpagina's en vereen-
 voudigde, gebruiksvriendelijke software en hardware. Daarnaast blijft
 telecommunicatie belangrijk. Opmerkelijk is dat de toepassing van
 multimedia niet meer beperkt blijft tot de thuisgebruiker. Ook in het
 bedrijfsleven rukken beeld, geluid en video op. Populair worden infor-
 matie-terminals, verkoopautomaten en multimedia presentatieprogramma's
 voor draagbare computers. Inmiddels blijkt, na sluiting van de beurs
 dat meer dan 600.000 mensen de beurs bezocht hebben.

PTT TELECOM DREIGT BELANGRIJKE PARTNER TE VERLIEZEN

Unisource, het internationale samenwerkingsverband van een aantal PTT's
in Europa, waaronder PTT Telecom Nederland en de PTT's van Zweden 
en Zwitserland, Telefónica en AT&T dreigt de belangrijke strategische partner, 
Telefónica te verliezen. Het Spaanse Telefónica overweegt in zee te gaan met 
British Telecom (BT). De bestuursvoorzitter van Telefónica heeft aangekondigd
dat binnen 4 tot 6 weken een beslissing wordt genomen. British Telecom maakt
deel uit van een alliantie met MCI. De deelname in Unisourca van Telefónica,
was voor AT&T een belangrijke reden om ook deel te nemen. Telefónica heeft
belangen in telefoonbedrijven in onder meer Argentinië, Chili en Peru. (de 
Latijns-Amerikaanse markt). In de derde alliantie, Global One (bestaande uit
France Telefom, Deutsche Telekom, Sprint en Cable & Wireless),
zou Cablr & Wirelss, het 2e grote telecombedrijf in Groot-Brittanië op
overname azen van Sprint. Cable & Wireless zou France Telecom om steun hebben
gevraagd voor een bod.

MOTOROLA STELT UITGIFTE NIEUWE MODEMS UIT

Motorola Incorporated heeft aangekondigd, dat de verkoop
van haar nieuwe hoge snelheids modems uitgesteld wordt,
totdat de problemen opgelost zijn met de computer chips
van de nieuwe Rockwell International Corporation transmissie 
standaard. Rockwell heeft het voornemen vertraagd om 
honderdduizenden chips naar modem fabrikanten te sturen,
waarvan verwacht werd, dat de nieuwe modems voor 
de consument eind deze maand beschikbaar zouden zijn,
aldus Motorola.

TMF FACTS 12

STORMLOOP OP KAARTEN TMF AWARDS: Optreden No Mercy en compleet concert van 3T

Duizenden bezoekers, vierentwintig felbegeerde TMF Awards, vijftien
daverende optredens en negen enthousiaste TMF VJ's maken vrijdag 4
april van de TMF Music Awards een spektakel dat zijn weerga niet
kent. Van de genomineerde artiesten staat vast dat Hakkûhbar, Total
Touch, Charly Lownoise & Mental Theo, Van Dik Hout, Herman Brood,
Nasty, Guus Meeuwis, Marco Borsato, T-Spoon en Nance tijdens de
uitreiking van de Awards (gekozen door de lezers van de Hitkrant en
kijker van TMF) een spetterend optreden geven. Om het feest
compleet te maken zijn Dune en De Kast aanwezig en betreden ook Puff
Johnson, Ginuwine en No Mercy de bühne. Bovendien geeft de populaire
band 3T (de drie neven van Michael Jackson) een circa twee uur
durend concert voor alle aanwezigen! Tijdens de Awards is ook Ray
Slijngaard (ex-2 Unlimited) present met de primeur van zijn
solo-single 'Three Times A Day'. The Music Factory is met zes
camera's bij de uitreiking van de Awards aanwezig voor een speciaal
televisieprogramma dat vrijdag 11 april van 20.00 tot 22.00 uur
wordt uitgezonden.

HELFT JONGEREN KIJKT WEKELIJKS TMF

Het weekbereik van The Music Factory in de doelgroep 13-19 jaar is
de laatste maanden fors gestegen. Het gemiddeld weekbereik wat in
december 1996 nog 42% was, is nu na twee maanden van het nieuwe jaar
al gestegen naar 52%. Dat betekent dat meer dan de helft van de
jongeren in Nederland minstens één keer per week een kwartier of
langer naar The Music Factory kijkt, ondanks het feit dat TMF nog
steeds geen 100% kabeldekking heeft!

R&B WEEKEND

Wie deze Paasdagen geen zin heeft in de Matheus Passion, kan met een
gerust hart overschakelen naar The Music Factory. Zaterdag 29,
zondag 30 en maandag 31 maart staat TMF geheel in het teken van
Rhythm & Blues, met de beste clips en R'nB items. Voor vroege vogels
is zaterdag 29 maart vanaf 10.00 uur in It's Isabelle een interview
te zien van Sylvana met Mariah Carey, gevolgd door een compilatie
van 'Sylvana meets Keith Sweat' in The Bassment. In Sylvana's Soul
beelden van het concert dat 3T vorige week in Nederland gaf en een
interview met de drie jongens. Zondag is tijdens It's Isabelle in
TMF Xtra een verslag te zien van Real Hot '96 en om 19.00 uur
presenteert Warren G. zijn favoriete videoclips in V.I.G. In
Sylvana's Soul om 23.00 uur praat Sylvana met AZ Yet, bekend van de
hit 'Last Night'. Maandag 31 maart zendt TMF in Wessel van Diepen
tussen 15.00 en 17.00 uur een interview met Monica en Lionel Richie
uit en is aansluitend in Toute Fabienne een gedeelte van een
Fugees-concert te zien plus een interview met de bandleden. In MPTV
is om 20.00 uur een verslag te zien van een middag winkelen in
Amsterdam met de drie dames van Eternal.

(Bron TMF Facts: The Music Factory (TMF), Bussum).

NBC NightShift Guests Line Up

NBC Tonight Show With Jay Leno
(Every day @ 22:00-23:00 CET on NBC Europe)

Monday, March 24
Repeat

Tuesday, March 25
Sharon Stone
Jeff Foxworthy (NBC's "The Jeff Foxworthy Show")
Robbie Knievel (repeat of 9/20/96)

Wednesday. March 26
Dana Carvey
Amber Valletta
magic group The Pendragons (repeat of 11/22/96)

Thursday, March 27
Tom Hanks
Kareem Abdul-Jabbar
Maria Bello (repeat of 10/7/96)

Friday, March 28
Oprah Winfrey
Anthony Clark
Lionel Richie (repeat of 11/15/96)

Saturday, March 29
Chris Farley
Shannon Doherty
The Presidents of the United States of America
(repeat of 1/10/97)

Sunday & Monday, March 30 & 31
Repeat

Tuesday, April 1
Earvin "Magic" Johnson
Halle Berry
Michael Flatley

Wednesday, April 2
Halle Berry
Bee Gees

Late Night with Conan O'Brien

(Mondays - Saturdays, 23:00-00:00 CET on NBC Europe)

Monday, March 24:
Repeat: Barbara Walters & Actress Halle Berry

Tuesday, March 25
Actress/model Isabella Rossellini
Jeff Stilson
Art Buchwald(repeat of 9/18/96)

Wednesday, March 26:
Actor Jackie Chan
H. Keith Melton
Thora Birch (repeat of 8/15/96)

Thursday, March 27:
Actress/comedian Ellen DeGenere
Daisy Fuentes
Paul Lukas. (repeat of 9/25/96)

Friday, March 28:
Actor/comedian Jon Lovitz
Ally Walker (NBC's"Profiler")
musical guest Rusted Root. (repeat of 10/23/96)

Saturday, March 29:
Pre-Emptied, because of NCAA Basketball

Monday, March 31:
Actor/comedian Dana Carvey
director Garry Marshall. (repeat of 10/31/96)

Tuesday, April 1:
Actor David Hasselhoff
Dave Thomas
Billy Martin. (repeat of 11/7/96)

Later

(Mondays- Fridays, 00:00-00:30 CET on NBC Europe)

Monday, March 24:
Repeat: Actress Regina King

Tuesday & Wednesday, March 25 & 26:
To Be Announced

Thursday, March 26:
Comedian/actor Doug E. Doug hosts:
Actress Loretta Devine

Friday, March 28:
Comedian/actor Doug E. Doug hosts:
Actor Robert Townsend

Source: National Broadcasting Company (NBC), New York.

Deze editie is mede mogelijk gemaakt door Herman van Beek.
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. Het mag derhalve
herverspreid worden voor niet-commerciele doeleinden, na toestemming.

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. You may 
redistribute for non-commercial purposes, after permission.

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaard geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 David de Jong, 1997.
=====================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]