[Prev][Next][Index]

Sat Nordic vol. 20 97.08.04
Sat Nordic vol. 20 97.08.04

English version will arrive on Monday evening.

Sedan föregående utgåva har det hänt mycket, jag kan bara beklaga att
jag inte har haft den kapacitet som krävts för att komma ut tidigare.

Låt oss iallafall kort sammanfatta vad som hänt längs och nedanför den
geostationära banan under denna tid.
Thor II som lyckligtvis överlevde uppskjutning finnsvälbehållen på
ungerfär 0,8 grad väst.
Satelliten använder sig av frekvenserna mellan 11,200 och 11,500. Den är
utrustad med 15 sändande transpondrar som sänder linjära signaler
(Horisontalt och Vertikalt). 

Canal Digital meddelader att Canal+ kanalplanen kommer se ut enligt
följande efter 1 september.
Thor II		11,261 H: Canal + Danmark 
Thor II		11,293 H: Canal + Norge
Thor 		12,015 Hc: Canal + Gul (pan-nordisk version)
Thor 		12,092 Hc: Canal + Sverige 

Detta innebär att kanalplanen för Thor II kommer ser ut så här.
Tp. Frek.		Kanal.
 1	11,216 V	TV Danmark
 2	11,229 H	Canal Digital
 3	11,247 V	Telenor Digital
 4	11,261 H	Canal + Danmark (från 1 sep.)
 5	11,278 V	Canal Digital
 6	11,293 H	Canal + Norge (från 1 sep.)
 7	11,309 V	
 8	11,325 H	NRK To
 9	11,341 V	Kanal 5
10	11,357 H	NRK 1
11	11,372 V	
12	11,389 H	TVS
13	11,403 V	
14	11,421 H	TV Norge
15	11,434 V	MTV

NRKs styrelse föreslår en höjning av licensavgiften med 35 under 1998.
Avgiften  för innevarande år är 1495 NOK. NRK tycker att det är rimligt
att anpassa sin prissättning efter konsumentprisindex. NRK hade under
1996 totalt 1 630 000 betalande hushåll.

NRK 1 som sänder på 11,357 H över Thot II upphörde med
parallellsändningara från Intelsat 707 den 14 juli medans NRK 2 som
återfinns på 11,325 H över Thor II kommer att finnas kvar parallellt på
Intelsat 707 fram till 20 augusti.

TV Finlad från YLE har startat sina digitala sändningar. Kanalen finns i
två versioner över Intelsat 707, en på 10,960 H och en annan på 11,174 H 
TV Finland kommer att kosta 600 FIM per år. Tidigare har man sagt att
man ska använda sig av France Telecoms krypteringssystem Viaccess om
detta fortfarande är aktuellt eller om man valt till exempel Conax har
jag tyvärr inte haft tid att undersöka närmare.

Lanseringen av SVT och Telia gemesamma TV-kanl "Guldkanalen" uppges bli
försenad ett år och kommer därför inte igång förrän under 1998. Detta
uppges bero på att SVT och Telia har olika syn på vissa saker bland
annat den täckning som är en nödvändighet för att få tittare.

De aviserade nordiska Sky kanalerna har en hemsida på
http://www.sky.co.uk/scandinavia .

Sirius 2 har försenats ytterligare och kommer tidigast att skjutas upp
under oktober. Detta innebär förseningar för SVT (4) Europa som nu
intiktar sig på att vara i gång under november månad. SVT har valt att
"sälja" Nokia 9600S utrustad med Viacces CAM-modul. 
Programkortet som säljs av TV-Extra i Motala kommer att kosta 200 kronor
i inköp för abonnenten och därefter en årlig avgift på 1000 kronor +
moms. TV Extra har en hemsida på http://www.tvextra.se .

Danska sportkanalen TVS går nu att mottaga med starkare signal än
tidigare. Detta eftersom man nu sänder via nya Thor II. Frekvensen är
11,389 H och formatet är fortfarande D2MAC.

I Sat Nordic vol. 17 nämde jag att TVS skulle vara gratis för de som är
bosatta i Danmark fram till 1 september. Thomas L Petersen har däreomot
läst på TVS TExt TV att den ska kosta att abonnera på redan den från 1
augusti. Är det någon som är innehavare av ett kort som kan bekräfta att
man från den 1 augusti måste betala för att se kanalen?

? Jag läste för ett tag sedan att SVT 1 & 2 fanns tillgängliga över
satellit. Vet du närmare vilken utrustning man behöver för att ta emot
dessa? Jag har också hört att Telenor ska sälja abonnemangen. Detta
skulle vara av stort värde för mig eftersom jag är bosatt i Tyskland.

Thomas

Svar: SVT 1 och 2 fanns tillgängliga i okodat skick i MPEG 2 under ett
par månaders tid under våren. Dessa sändningar var av upphovsrättsliga
skäl tvungna att kodas programkort till de digitala sändningarna ges
endast till de kunder de är avsedda för (främst de norska kabel-TV
näten). Dessutom ska SVT lanserar en egen satellitkanal till hösten SVT
Europa eller SVT 4 som kanalen heter i de svenskspråkiga områdena i
Finland. Att sända ettan och tvåan okodat är då ett direkt hot eftersom
denna kanal helt ska finasieras med abonnentavgifter.
Den SVT man kan se i Tyskland (och övriga Europa) blir alltså SVT
Europa. Nokia kommer att sälja sin satellitmottagare 9600S för detta
ändamål. Den är därför utrustud med Viaccess CAM-modul. Se även notis
tidigare.

Hälsningaar
Richard Karlsson

För beställning/avbeställning av detta brev se:
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/sat-nordic/
Tryck sedan på "SUBSCRIBE"
Denna utgåva är sposrads av Tele Satellite International.
http://www.TELE-satellit.com/   
Richard Karlsson 1997 - richard@gotlandica.se


[Other mailing lists]