[Prev][Next][Index]

Sat Nordic vol. 14 97.03.12 - Swe + Notification
Sat Nordic Notification

På grund av ett fel (troligtvis mitt e-post program) kommer som ni
säkerligen noterat endast halva nyhetsbrevet fram. Detta innebär att jag
nu byter till ett annat e-post program för att komma tillrätta med
problemet. Sat Nordic 14 kommer därför här en tredje gång
(förhoppningvis komplett). 

English:
Due to a problem with my e-mail program the mail does not come complete.
Therefor I will change program and try again. Sorry for any
inconvenience. The English version will a I said earlier come in a
separete mail later this week.

---------------------------------
Sat Nordic vol. 14 97.03.12 - Swe 

Ny barnkanal från NRK.
NRK vill i samverkan med Egmont och Nordisk Film starta en barn
TV-kanal. Kanalen är tänkt att drivas som en betal-TV-kanal och ska vara
ett motangrepp till MTGs nylanserade barnkanal Nickeloeon som sedan den
1 februari finns tillgänglig i Norge I ett inledning skede för man
tyvärr nöja sig med det svenska talet på programmen.

SOL-TV helägt av Atle.
Investmentboladet Atle har tagit över kabel-TV bolaget SOL-TV (Sweden On
Line). Detta efter en uppgörelse med Riksbyggen om att ta över deras
andel (75 procent) i företaget. Detta Atle som redan ägde 25 i
företasget till ensamägare. Köpetsumman sägs uppgå till dryga 52
miljoner kronor. Totalt har SOL-TV drygt 185 000 hushåll anslutna till
sitt nät och är det fjärde störta kabel TV bolaget efter Telia (1300
000), Kabelvision (470 000) och Stjärn-TV (217 000) (TT/Sat Nordic)

SVT föreslår höjd TV-avgift 1998.
SVT föreslår att höja TV-licensen med 24 kronor per år (till totalt 1560
kr) med start 1998. Detta anses nödvändigt för att SVT skall kunna visa
en positivt balans på rundradiokontot. SVT har sedan ett riksdagsbeslut
1995 tvingats att minska anslagen på detta konto med 11 procent till
2897,8 mkr. SVT har sedan detta beslut utökat de regionala sändningarna
som normalt är mer kostsamma än inköpta program. Mer om detta hittaas på
http://www.svt.se/omsvt/avgift.htm .

Coca-Cola slutar att köpa reklamtid av TV 2 Norge. TV 2 går därmed miste
om 25 miljoner N.O.K. Istället kommer Coca-Cola att köpa reklamtid av TV
3 TV Norge och Radio 1. Anledningen uppges vara att Coca-Cola inte vill
betala det pris som TV 2 begärt.

Danmarks Radio 2.
Det går numera att lyssna på Danmarks Radio 2 dygnet runt i
D2MAC-systemet via intelsat 707. Radiostationen finns sedan ett par
veckor tillbaka i stereo på samma transponder som TV-kanalen BBC Prime
dvs. tp. 63X (11,133 V). 
Denna radiostation finns i nuläget på ganska många platser. Förutom till
DR 2 testbilden som ju finns här på 11,667 V i D2 MAC (och på 11,592 H i
MPEG 2) så sänder man dessutom till tesbilden till TVS-sportskanalen som
också finns i MPEG 2 på 11,592 H. Man har också en egen radiobärvåg i
MPEG 2-systemet också den hittas på 11,592 H. 
TVS sportkanalen är en ny sportkanal som tillkommit genom ett samarbete
mellan Danska fotbollsförbundet DBU, Danmarks Radio och TV 2 Danmark.

TV 8 på Internet.
TV 8 som ännu inte har startat har faktikst redan egna sidor uppe på
nätet dessa ligger på: http://www.tv8.se .

TV Pluss.
Enligt Scantemo Kabel TV (på TV 3 DK text s. 792) ska en ny kanal TV
Pluss Norge starta inom kort. Bakom kanalen som till en början endast
ska kanalen sändas lokalt i Norge står TV Norge. I nuläget pågår
förhandlingar för att få tillstånd att sända den nya kanalen som är
tänkt att rikta in sig på publikgruppen 18-40 år. Den förra TV-Pluss
lades ned i höstas.

Ha en trevlig dag!
Richard Karlsson

---------------------------------------------
URL: 
http://www.users.gotlandica.se/~rickar/
For prenumeration se:
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/sat-nordic/

Denna utgava sponsras av TELE-satellite. 
http://www.TELE-satellit.com/   
Richard Karlsson 1997 - richard@gotlandica.se


[Other mailing lists]