[Prev][Next][Index]

SN/Satnytt, 3/5 1996                 SN/Satnytt, 3/5 1996
                 =====================


() Redaktör/Editor/Redakteur: Bernd Trutenau <bt@is.lt> [BT]

Nästa deadline: 9/5 1996
Nästa nyhetsbrev: 10/5 1996


****************************************************************************
**************NORGE**

NRK1 tester krypering på 1V, reguljärt fr o m 1/6

NRK har beslutat att tidigarelägga krypteringen av sitt TV-program pa 1V
(Intelsat 707). Ursprungligen skulle krypteringen börja vid samma tidspunkt
som starten för NRK2 (dvs den 31/8 1996, se SN/Satnytt, 12/4 1996).
Telenor har nu börjat med testkryptering i Eurocrypt S av alla live program
på NRK1, däribland nyheter och sportprogram. Den första juni har utnämnts
som startdato för en komplett krypering av hela NRK1 programmet.

För dekodering av NRK1 behövs fn dekoderingskortet för norska TV2. Det här
kortet kommer att marknadsföras under det nya namnet "Satelittkortet" fr o m
1/6 och kan beställas från norska elektronikförbandet
(Elektronikkforbundet), kontakttelefon: (+47) 22 72 07 40. Kortet kostar en
engångsavgift på NOK 314,-, fr o m 1/6 NOK 395,-. "Satellittkortet" säljs
endast till personer som är fast bosatt i Norge.

Mottagningen av NRKs radioprogram pa 1V berörs för övrigt inte av kryperingen.

(BT, med tack till Bernt Erfjord, NRK)****************************************************************************
****************************************************************************
**************************NORWAY**

NRK1 with encoding tests at 1W, complete encoding from June 1st

NRK has decided to encode its 1st TV programme at 1W (Intelsat 707) already
earlier than the original date 30.8.1996 (originally to coincide with the
start of NRK2, see SN/Satnytt, 12.4.1996).
In the meantime Telenor has started to encode (in Eurocrypt S) an number of
NRK1 programmes on a trial basis. Affected are all live programmes, such as
news and sports programmes. From June 1st, all programmes of NRK1 are to be
encoded completly.

The reception of the encoded signals is possible with the smartcard for the
Norwegian TV2. This card is going to be known as "Satellittkortet" from June
1st, and is being marketed by the organisation of Norwegian electronics
dealers (Elektronikkforbundet), contact telephone: (+47) 22 72 07 40. The
card is currently costing a one-time fee of NOK 314,-, from June 1st NOK
395,-. It is available only to Norwegian residents.

The reception of the NRK radioprogrammes at 1W will not be affected by the
encoding.

(BT, with thanks to Bernt Erfjord, NRK)****************************************************************************
****************************************************************************
****************************************************************************
**************************************NORWEGEN**

NRK1 testet Eurocrypt S auf 1W, ab 1. Juni vollständige Kodierung

NRK hat beschlossen, sein 1. TV-Programm auf 1W (Intelsat 707) bereits
früher als zum vorgesehenen Termin 31. August 1996 (ursprünglich zeitgleich
mit dem Start von NRK2, vergl. SN/Satnytt, 12.4.96) zu kodieren.
Inzwischen hat Telenor damit begonnen, eine Reihe von NRK Programmen
versuchsweise in Eurocrypt S zu kodieren. Betroffen sind zunächst alle
Live-Sendungen, darunter die Nachrichten und Sportprogramme. Voraussichtlich
zum 1. Juni soll das gesammte Programm von NRK1 kodiert werden.

Der Empfang der kodierten Signale ist mit der Decoderkarte für das
norwegische TV2 möglich. Diese Karte, die ab 1. Juni in "Satelittkortet"
heißen wird, wird vom norwegischen Elektronikfachverband
(Elektronikkforbundet) vertrieben, Kontakttelefon: (+47) 22 72 07 40. Der
Preis für die Karte beträgt derzeit einmalig 314,- NOK, ab 1.6. 395,- NOK.
Die Karte ist nur für Personen mit festem Wohnsitz in Norwegen erhältlich.

Der Empfang der NRK Radioprogramme auf 1W bleibt im Übrigen von der
Kodierung unberührt.

(BT, mit Dank an Bernt Erfjord, NRK)############################################################################
############################################################################
########################
[Other mailing lists]