[Prev][Next][Index]

New sats to be launched
 Sat-Corfu  8/11

GREEKLISH VERSION
O Sirius 2 ektoxeyetai stis 10 Noemvriou kai tha endiaferei tous Ellines
afou i mia apo tis treis desmes ekpompis me 13 transponders kaliptei tin
hora mas me to megisto sima.
Menei na doume tin lista me ta kanalia.
Stis 21 Noemvriou ektoxeyetai o evdomos Astra ( 1G) eno stis 27 Feb einai i
seira tou Hotbird 4 kai ton erhomeno Maio tou Hotbird 5.
To simantiko gia mas einai oti oloi aytoi oi  doryforoi tha ehoun dinato
sima stin Ellada an kai tha ekpempoun shedon apokleistika psifiaka kanalia

Dimitris Roussos
P.S. Apo simera ta minimata tha stelnontai kai se greeklish epeidi ta
minimata dimosieyontai kai sto site tou Telesatelit :
http://www.tele-satellit.com/ kai me ellinika grammata den diavazontai . Se
ligo diastima tha sas steilo peiramatika ena minima se html gia na
diapistothei an mporo na stelno etsi ta minimata . Tora den mporo na stelno
eikones , hartes klp.
----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
GREEK VERSION
O Sirius 2 åêôïîåýåôáé óôéò 10 ÍïÝìâñç êáé èá
åíäéáöÝñåé ôïõò ¸ëëçíåò áöïý ç ìßá áðü
ôéò ôñåéò äÝóìåò åêðïìðÞò ìå 13 transponders
êáëýðôåé ôçí ÷þñá ìáò ìå ôï ìÝãéóôï óÞìá.
ÌÝíåé íá äïýìå ôç ëßóôá ìå ôá êáíÜëéá.

Óôéò 21 Íïåìâñßïõ åêôïîåýåôáé ï 7ïò Ástra ( 1G),
åíþ óôéò 27 Öåâñïõáñßïõ åßíáé ç óåéñÜ ôïõ
Hotbird 4 êáé ôïí åñ÷üìåíï ÌÜéï ôïõ Hotbird 5. Ôï
óçìáíôéêü ãéá ìáò åßíáé üôé üëïé áõôïß ïé
äïñõöüñïé èá Ý÷ïõí äõíáôü óÞìá óôçí
ÅëëÜäá, áí êáé èá åêðÝìðïõí ó÷åäüí
áðïêëåéóôéêÜ øçöéáêÜ êáíÜëéá


ÄçìÞôñçò Ñïýóóïò[Other mailing lists]