[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 23b/1998


		   D U T C H M E D I A

			E - Z I N E 

		  onder hoofdredactie van
			David de Jong.

		      EDITIE 23b/1998

In deze Editie:

- Amsterdammers: 'geen uitbreiding aantal kabel-tv zenders'
- Maximaal en Zwart/Wit exit bij Veronica
- Oosterhout: 'buitengebied bewoners krijgen geld voor aanschaf schotel'
- KINKfm aanvulling
- Radio Caroline met proefband gestart in Gouda
- Abonnement mogelijk op DF-1 in Nederland
- Regio/lokaal-Omroepnieuws:
	- Omroep Zeeland sluit 1997 af met batig saldo: lening terugstorten?
	- Omroep Brabant eist geld
	- Lokale omroep Maastricht: verantwoording programma-norm
- Belgisch medianieuws:
	- VNU in gesprek met BMH
	- Geen portretrecht in Vlaanderen?
- Telecom Nieuws:
	- Kabinet: 'nummerportabiliteit vanaf 1 januari 1999 verplicht'
	- Buma/Stemra-nieuws
- Internet Nieuws:
	- Palet Kabelcom introduceert Internet via de kabel
	- Cap Gemini, UUnet en Compaq starten proef Interactieve tv
	- Redactie Belgisch E-Zine in staking
- Internet Sites

AMSTERDAMMERS: 'GEEN UITBREIDING AANTAL KABEL-TV ZENDERS'

Een meerderheid van de Amsterdammers (55 %) wil geen uitbreiding van
het aantal kabel-tv zenders. Dit is gebleken uit een onderzoek van het 
Amsterdams Bureau voor Onderzoek en Statistiek onder 400 respondenten.
Mediawethouder J. van der Giessen gaf opdracht tot het onderzoek.
Als de prijs van een basispakket met meer zenders daarbij fors zal toennemen,
voelt 70 % niets voor uitbreiding van het basispakket. Gebrek aan interesse voor 
meer dan de huidige 26 zenders is daarbij doorslaggevend. Eénderde van de 
respondenten wil wel een uitbreiding van het aantal zenders. Vooral zenders
als Eurosport en Discovery blijken daarbij favoriet. Een kwart van de ondervraagden
wil daar dan ook meer voor betalen. Overigens is de bekendheid met het Amsterdamse
kabelaanbod klein bij Amsterdammers. Circa 25 % van de rspondenten kon het juiste
aantal zenders opnoemen die hij/zij kon ontvangen, en 65 % van de ondervraagden kon geen
juist antwoord geven op de vraag hoeveel hij/zij maandelijks betaalt aan kabelexploitant A 2000.

MAXIMAAL EN ZWART/WIT EXIT BIJ VERONICA

De twee programma's die vier maanden lang door Veronica werden uitgezonden
met als doel de jongerendoelgroep te bereiken keren waarschijnlijk in
het nieuwe seizoen niet meer terug. Maximaal was bedoeld als 'spraakmakende
en verrassende talkshow voor jongeren'. In Maximaal vertelden mensen over
over 'nieuwigheden' die voorkomen in het leven van jongeren. 
Het aantal kijkers bedroeg zo'n 135.000 per aflevering. Zwart/Wit, 
een discussieprogramma voor jongeren onder leiding van
Sjaak Bral trok gemiddeld zo'n 170.000 kijkers. De onderwerpen bestonden
vooral uit sex, drank, drugs, en psychologische thema's. Mogelijk dat Zwart/Wit
over een jaar opnieuw zal worden uitgezonden. Onduidelijk is welk programma
in september op het tijdstip van de twee jongerenprogramma's, die van 19:00 
tot 19:30 uur werden uitgezonden, zal komen. (Bron: de Volkskrant)

OOSTERHOUT: 'BUITENGEBIED BEWONERS KRIJGEN GELD VOOR AANSCHAF SCHOTEL'

De Telegraaf meldt dat de gemeente Oosterhout aan 300 bewoners in het
buitengebied 2000 gulden geeft voor de aanschaf van een schotelinstallatie.
De Oosterhoutse gemeenteraad trekt hiervoor een bedrag van circa één miljoen 
gulden uit. "We geven dit cadeau omdat de aansluiting op de kabel vele malen 
duurder zou zijn. Berekeningen maakten duidelijk dat dit ongeveer 20.000 gulden 
per aansluiting zou bedragen". De enige voorwaarde die de gemeente stelt bij
het plaatsen van de schotelantennes is, dat dit door een erkend bedrijf
moet gebeuren. Voor het bedrag van 2000 gulden kan men reeds de (digitale) apparatuur
aanschaffen die benodigd is voor het ontvangen van de meeste Nederlandstalige
tv-zenders. (exclusief plaatsing). De inwoners in het buitengebied, die overgaan
tot de aanschaf van een schotelinstallatie, hebben het voordeel een veelvoud aan
zenders te kunnen ontvangen in vergelijking wat men op dit moment via de kabel 
kan ontvangen.

KINKfm AANVULLING

Ter aanvulling op het artikel over KINKfm in editie 22/1998 is meer
bekend geworden. Inmiddels is gebleken dat niet zes maar
zeven regio-editie aanvragen van KINKfm zijn goedgekeurd door
het Commissariaat voor de Media. Opmerkelijk is daarbij dat
een editie voor Groningen door de Holland Media Groep is aangevraagd,
alhoewel KINKfm daar reeds geruime tijd geen deel meer van uitmaakt.
Voor de verduidelijking nog eens de edities opgesomd:
21-10-97 KINKfm Editie Groningen (door HMG)
24-03-98 KINKfm Editie Eindhoven
24-03-98 KINKfm Editie Rotterdam
24-03-98 KINKfm Editie Den Haag
24-03-98 KINKfm Editie Maastricht
24-03-98 KINKfm Editie Utrecht
24-03-98 KINKfm Editie Amsterdam

Jan Hoogesteijn van KINKfm verklaarde dat de aanvragen voor regio-edities
niet direct bedoeld zijn voor het verkijgen van regionale etherfrequenties,
die dit najaar zullen worden toegekend. De aanvragen zijn gedaan met het
oog op de algehele herverdeling van frequenties in het jaar 2000. Tevens
is het de bedoeling om op niet al te lange termijn een aantal regio-vensters
op genoemde plaatsen via de kabelnetten in te bouwen. Het is volgens Hoogesteijn
voor het eerst dat zoiets bij een Nederlandse radiozender wordt toegepast.
(Op tv heeft o.a. SBS 6 dit reeds gedaan). De intentie is daarbij samen te werken
met lokale partners, zoals poppodia. Daarnaast is het de bedoeling interactieve 
onderdelen in de regio-edities in te bouwen. Dit laatste stond al langer in de planning.
(Met dank aan Geert de Waal voor de correcte CvdM info).

RADIO CAROLINE MET PROEFBAND GESTART IN GOUDA

Afgelopen week is via het Goudse kabelnet REKAM Radio Caroline
met proefuitzendingen gestart. Te horen is een repeterend bandje met
non-stop jaren 80-muziek en een gepresenteerd proef-programma, 
waarmee men wil laten horen hoe Radio Caroline in de 'nabije toekomst' 
zal klinken. Tussendoor zijn tevens originele Radio Caroline jingles
te horen, alhoewel het station aangaf geen enkele binding te hebben
met het 'oude' Radio Caroline. Tijdens de proefuitzendingen wordt 
ook aangegeven dat de zender 'in heel Nederland via de ether en 
kabel te beluisteren zal zijn. (alhoewel hier feitelijk geen sprake van 
is) Tussendoor zijn de oorspronkelijke Caroline-jingles te horen.
(Met dank aan Marco van den Hoek)

ABONNEMENT MOGELIJK OP DF-1 IN NEDERLAND

Een satellietspeciaalzaak in Uden biedt sinds kort de mogelijkheid
zich te abonneren op het Duitse DF-1 pakket en adverteert daar
in diverse bladen mee. Het DF-1 pakket is een digitaal satellietboeket
van (Duitstalige) tv-zenders. Alhoewel afgelopen week door de 
Europese Commissie bekend werd gemaakt, dat een fusie tussen 
DF-1 en Bertelsmann verboden is, blijft het vooralsnog mogelijk 
een abonnement te nemen op DF-1 en naar het pakket te kijken. 
Onduidelijk is of op de langere termijn het DF-1 pakket zal blijven 
bestaan. Mark Rojo van STV Uden liet weten dat het aanbieden 
van DF-1 gezien moet worden als een gebaar richting consument, 
die wellicht meer wil dan het pakket van Canal+. Overigens komt 
het DF-1 abonnement dat de satellietspeciaalzaak aanbiedt
tot stand middels een 'U-bocht' constructie, en is derhalve niet echt officieel.
Toch zei Mark Rojo dat hiermee tot nog toe geen problemen zijn geweest,
en dit ook niet te verwachten. Voor het aangaan van een
abonnement moet een consument wel een abonnementstermijn aanvaarden
van 15 maanden. (Terwijl het bij DF-1 gebruikelijk is een proeftermijn
van 3 maanden aan te gaan). Er wordt een keuze geboden tussen een 
basispakket, moviepakket, sportpakket, premiumkanalen en pay-per-view 
kanalen. DF-1 zendt uit in dezelfde codering (Irdeto) als de Nederlandse 
digitale satellietkanalen in het Canal+ pakket.

REGIO/LOKAAL-OMROEPNIEUWS

OMROEP ZEELAND SLUIT 1997 AF MET BATIG SALDO: LENING TERUGSTORTEN?

Omroep Zeeland heeft 1997 afgesloten met een batig saldo van ruim een
miljoen gulden. Het dagelijks bestuur heeft het Commissariaat van de Media
daarom voorgesteld de 350.000 gulden terug te storten die staatssecretaris
Nuis (Media) voor afgelopen jaar heeft bijgedragen. De 'winst' van 105.637
gulden van Omroep Zeeland Radio gaat naar de financiële reserve. De 
televisie-afdeling hield 917.438 gulden over. Dat komt voornamelijk omdat 
de uitzendingen voor televisie pas eind 1997 begonnen in plaats van 
halverwege het jaar zoals de bedoeling was. Het dagelijks bestuur 
vindt het daarom corect de rijksbijdrage terug te storten. Voorzitter 
N. Ginjaar van de Stichting Omroep Zeeland benadrukt dat het 
gunstige financiële resultaat niet structureel is. Ze heeft er wel 
vertrouwen in dat de financiele positie van de omroep goed blijft.
(Bron: De Stem)

OMROEP BRABANT EIST GELD

"Omroep Brabant stopt niet onmiddellijk met radio vanwege geldgebrek. Daar
hoeven onze luisteraars niet bang voor te zijn," zegt hoofdredacteur G. Biel-
derman van Omroep Brabant. Dit naar aanleiding van het bericht dat Gedepu-
teerde Staten geen extra geld beschikbaar willen stellen en al evenmin de
luisterbijdrage met een rijksdaalder wensen te verhogen. Bielderman geeft
aan dat de gezamenlijke omroepen een fout hebben gemaakt bij de lobby voor
meer geld. Omroep Brabant heeft in een brandbrief om extra geld gevraagd
voor de radio. Als dat geld er niet zal komen, dan zou Omroep Brabant 
langzamerhand de radio-uitzendingen afbouwen.

LOKALE OMROEP MAASTRICHT: VERANTWOORDING PROGRAMMA-NORM

Radio Maastricht moet zich 11 juni verantwoorden voor het Commissariaat
voor de Media in Hilversum (CvdM). Het Commissariaat heeft, na een week
luisteren naar de uitzendingen van de lokale omroep, geconcludeerd dat Radio
Maastricht niet aan de programma-norm voldoet. Volgens deze norm moet een
lokale radiozender minimaal vijftig procent informatieve programma's uit-
zenden over kunst, cultuur, politiek en religie. Controle wees uit dat
Radio Maastricht maar 13 % haalt. Verder stelt het CvdM dat de
Maastrichtse zender zich niet houdt aan de bewaarplicht van de opnames. Een
lokale omroep moet de banden tot twee weken na uitzending bewaren. 
Het is de eerste keer dat Radio Maastricht wordt beticht van het niet uit-
stralen van een lokaal karakter. Daarom kan als sanctie door het Commissa-
riaat in eerste instantie niet meer dan een geldboete worden opgelegd. 
Volgens een woordvoerder van Radio Maastricht is de zender pas begonnen
en moet er nog veel verbeteren. Bovendien stelt Radio Maastricht dat bijna 
geen enkel lokaal station in Nederland voldoet aan de informatie-norm.
Deze stap van het Commissariaat voor de Media kan gezien worden als
een eerste in het kader van de aanscherping van de controle op lokale omroepen.
Mogelijk dat er een precedent-werking van uitgaat. Talloze lokale publieke
omroepen zenden veelal een muziekformat uit in plaats van het wettelijk vastgestelde
programmaformat. (Bron: o.a. de Limburger)

BELGISCH MEDIANIEUWS:

VNU IN GESPREK MET BMH

De VNU knoopt in de loop van juni gesprekken aan met de BMH
(Belgische Media Holding, bestaande uit Roularta en de Persgroep), 
de meerderheidsaandeelhouders van VTM, over de verkoop van 
haar minderheidspakket van 44 %. De huidige waarde van de 
aandelen wordt momenteel getaxeerd (naar schatting zou het 
om een bedrag gaan van 2,5 miljard Belgische frank, ongeveer 
130 miljoen gulden). Aangezien de BMH een eerste aankooprecht
heeft wordt er eerst met hen gepraat. Volgens bestuurslid Jaap Scholten gaat
de voorkeur van de VNU uit naar een Belgische oplossing, hiermee aangevend
dat er nog geen gesprekken met buitenlandse groepen zoals CLT-UFA of
Bertelsman plaatsvonden. Eind juni verwacht VNU een duidelijk antwoord
van de BMH. Indien dit niet bevredigend is, wordt er naar andere, mogelijk
ook buitenlandse, geïnteresseerde groepen gezocht. Eerder liet CLT-UFA al
weten geen interesse te hebben. De groep ziet een plaats in de raad van
bestuur als minderheidspartner zonder veel gewicht op de besluitvorming niet
zitten. In Nederland is nog onduidelijk wie de VNU aandelen van RTL 4 S.A.
(en indirect de Holland Media Groep) zal overnemen. Veronica en het
Luxemburgse CLT zijn potentiële kandidaten. (Met dank aan
Kris Vanderhaegen)

GEEN PORTRETRECHT IN VLAANDEREN?

De Vlaamse commerciële zender VTM en de Vlaamse
openbare omroep VRT hoeven spelers van het nationale Belgische 
elftal geen portretrecht te betalen. Het Belgische WK-team zal zich 
uitgebreid door de VRT en VTM laten interviewen zonder dat beide zenders 
hiervoor extra hoeven te betalen. Eerder had het bureau dat de portretrechten 
van de spelers van het Belgische nationale elftal beheert, zich sterk gemaakt 
een extra bijdrage te kunnen vragen indien de voetballers voor
niet-informatieve magazines zouden ondervraagd worden. Er is nu een
overeenkomst met de Belgische voetbalbond gesloten die een aantal 
spelregels vastlegt. Die hebben vooral betrekking op de rol van acteur 
Kurt Defranq die voor de VRT als het volkse typetje Modest Vermeulen 
de voetballers met allerlei lollige vragen bestookt. De voetbalbond gaat 
hiermee akkoord, op voorwaarde dat hij zich niet tijdens de trainingen 
laat zien en geen vragen stelt tijdens officiële persconferenties. 
Daarbuiten kunnen wel interviews gehouden worden. Indien
Defranq zich aan de spelregels houdt is de Belgische voetbalbond bereid zijn
programma als een informatief magazine te beschouwen waarop de
portretrechten niet van toepassing zijn. (Met dank aan Kris Vanderhaegen)

TELECOM NIEUWS:

KABINET: 'NUMMERPORTABILITEIT VANAF 1 JANUARI 1999 VERPLICHT'

Het kabinet vindt dat de consument vanaf 1 januari 1999 zijn telefoonnummer 
moet kunnen meenemen als hij wisselt van telecomaanbieder. Daarmee
wil de regering de concurrentie tussen telefoonmaatschappijen aanwakkeren.
Vrijdag stemde de ministerraad in met de invoering van deze zogeheten
nummerportabiliteit. Die moet gaan gelden voor mobiele en vaste telefonie.
De Tweede Kamer had zich vorig jaar hiervoor al uitgesproken. Volgens
KPN Telecom kan de nummerportabiliteit technisch gezien niet eerder
worden ingevoerd dan 1999. In 2000 komt er een Europese richtlijn voor
nummerportabiliteit.

BUMA/STEMRA-NIEUWS

Er worden steeds meer illegale cd's in beslag genomen. Vorig jaren werden
er 360.000 exemplaren in beslag genomen. Dat is zes maal zo veel als vier
jaar geleden. Ondanks de recordvangst denkt Buma/Stemra dat de productie
van illegale compact discs alleen maar zal toenemen. De apparatuur om
de copieën te maken wordt steeds geadvanceerder en goedkoper. Buma/Stemra
schat de schade voor de platenmaatschappijen op 100 miljoen.

Nog meer nieuws over Buma/Stemra: de auteursrechtenorganisatie gaat
houseparty's, popconcerten, dansfeesten en andere podiumevenementen waarbij
muziek ten gehore wordt gebracht, beter in de gaten houden. De vereniging
Buma (die zich bezig houdt met het uitvoeringsrecht van muziekwerken) zal
daarvoor een netwerk van lokale en regionale correspondenten opzetten om
dergelijke gelegenheden 'te signaleren en contracten te sluiten met de 
initiatiefnemers'.

INTERNET NIEUWS:

PALET KABELCOM INTRODUCEERT INTERNET VIA DE KABEL

Kabel- en telecombedrijf Palet Kabelcom heeft 
bekend gemaakt dit jaar Internet-toegang via de kabel 
aan te zullen bieden. Ingrid Pfrommer van Palet 
Kabelcom legde uit dat het project zich thans nog
in een oriëntatie en teststadium bevindt. Met @Home 
Nederland, waar Palet Kabelcom, CasTel en @Home 
U.S. aandeelhouder van zijn, zal bekeken worden op 
welke manier de dienst commercieel zal worden aangeboden. 
In Den Bosch wordt een dezer dagen een proef gestart 
waaraan 30 gebruikers kosteloos deelnemen.
Daarnaast zal op niet al te lange termijn een test starten in
het Limburgse Gulpen middels een andere technologie.
(Den Bosch gebruikt de Com21 technologie).
Op basis van de tests en de keuze van welke commerciële 
aanpak gekozen zal worden, zal later dit jaar het produkt
'Internet via de kabel' stapsgewijs worden aangeboden.
Hierbij zal een merknaam verzonnen worden, die past bij
@Home en haar partners.
De planning is nu dat in september in Den Bosch gestart
zal worden met het commercieel aanbieden van Internet
via de kabel. Daarna zal Internet via de kabel fasegewijs
beschikbaar worden voor alle kabelabonnees.
De verdere roll-out is voor de middellange termijn voorzien
voor Venray, Tilburg, Bergen op Zoom, Roosendaal, Sittard,
en Venlo. Venray zal de eerste stad in het Palet Kabelcom 
gebied zijn, waar Internet via de kabel beschikbaar zal zijn na 
de introductie in Den Bosch.
De verwachting is dat eind juni meer bekend zal worden
over de commerciële aanpak (prijzen, mogelijkheden e.d.).

CAP GEMINI, UUNET EN COMPAQ STARTEN PROEF INTERACTIEVE TV

Cap Gemini, UUnet en Compaq beginnen in september een grote praktijkproef
met interactieve televisie, gebaseerd op de Web/Internet-technologie. Dit
zogenoemde WEIT-experiment (Web Enabled Interactive TV) met 
achthonderd eindgebruikers moet bedrijven leren hoe consumenten 
omgaan met dit nieuwe medium. Het is voor het eerst dat consumenten 
deze nieuwe technologie in de praktijk kunnen beproeven. Na de zomer 
komt in achthonderd huishoudens een set-top box te staan, waarmee 
gebruikers via hun televisie interactief met vijftig content-aanbieders 
kunnen communiceren. Dat gebeurt op een vergelijkbare manier als 
mensen nu met hun pc informatie op het web zoeken. Informatie kan
direct gekoppeld worden aan televisieprogramma's.
Deze week sloot ook Compaq zich aan bij de proef. UUnet, het vroegere 
NL Net, zorgt voor het transport van de informatie. Compaq wordt 
verantwoordelijk voor de back-officesystemen en Philips levert de 
Internet-set-top boxen.
Cap Gemini is in gesprek met meerdere bedrijven die hun content via 
interactieve televisie willen leren aanbieden. Wie de aanbieders zijn en hoe ze
zich gaan manifesteren, wordt nog niet vrijgegeven. In ieder geval is er
een overheidsinstantie bij betrokken die bemoeienis heeft met de
arbeidsmarkt. Eind november eindigt de proef. Participanten krijgen 
dan een businessmodel, waarin opgedane kennis over kosten, acceptatie 
of benodigde infrastructuur is verwerkt.
(Bron: Adformatie)

REDACTIE E-ZINE IN STAKING

De redactie van de Belgische elektronische nieuwsbrief 'The Cursor' ging de 
afgelopen week in staking. Deze nieuwsbrief is vooral bekend omdat de 
redactie uitsluitend uit tieners bestaat. Vorige zaterdag kwam het 
mailprogramma bij de verzending van het e-zine in een oneindige lus terecht 
waardoor het programma het e-zine bleef versturen naar een groot aantal 
lezers. Het systeem lag behoorlijk in de knoop, want Planet Internet België, die 
de verzending van de nieuwsbrief verzorgt, heeft een week nodig gehad om 
het versturingssysteem weer op orde te krijgen. Volgens de systeembeheerder 
van Planet Internet België zou nu alles in orde moeten zijn.
(Bron: T-Zine)

RADIO 3 VOOR 12 KRIJGT DEFINITIEF VERVOLG

Gerard Walhof van de VPRO heeft verklaard dat het Internet 
project 'Radio 3 voor 12' een definitief vervolg zal krijgen.
De VPRO voerde een week lang actie tegen de plannen 
van de NOS, waardoor de VPRO vanaf 1 september 
minder programmavrijheid zal krijgen op Radio 3 FM. 
Tijdens de actieweek was het station 'Radio 3 voor 12'
te beluisteren via de VPRO-site. Met het Internet-station wilde
de VPRO een voorbeeld geven hoe een publiek muziek-radiostation
zou moeten klinken. Het aantal luisteraars van het Internetstation
was zo groot dat de VPRO voor de capaciteit hulp moest inroepen
van XS4ALL. Bekeken wordt op welke wijze het Internetstation
een definitief vervolg zal krijgen. Voorlopig is nog een deel
van het 'Radio 3 voor 12'-project te raadplegen op http://www.vpro.nl/radio3voor12
Overigens zou Paul van der Lugt, zendercoördinator van Radio 3 FM
afgelopen week zijn plannen voor wat betreft de nieuwe zendtijdindeling
aan de omroepen voorstellen. Dit zou nog niet gebeurt zijn.

INTERNET SITES:

Canale Viaggi at http://www.canaleviaggi.stream.it/
RTL 102.5 (Radio TeleLombardia) Hit Radio at http://www.rtl.it/
TV Norge at http://www.tvnorge.no/
Topradio VRM at http://www.travel.to/topradio/
STEP Star School at http://www.esdtcom.wednet.edu/
4MC - Four Media Company at http://www.4mc.com/
Casa Club at http://www.casaclub.com/
Eco (Mexico) at http://www.eco.com.mx/
Pramer CableVision at http://www.pramer.com.ar/
America (Argentina) at http://www.pramer.com.ar/america.htm
Eros TV at http://www.erostv.com/
SuperSport (South Africa) at http://www.supersport.co.za/
CVN at http://www.pramer.com.ar/cvn.htm
Music 21 (Argentina) at http://www.pramer.com.ar/music21.htm
Telemusica (Argentina) at http://www.pramer.com.ar/telemusi.htm
Cineplaneta (Argentina) at http://www.pramer.com.ar/cineplaneta.htm
CVSat (Argentina) at http://www.cvsat.com.ar/
Canal A (Argentina) at http://www.canala.com.ar/
WHTV - World Harvest TV at http://www.worldharvest.com/
ATV (Poland) at http:/www.atv.com.pl/
TRIO at http://www.triotv.com/
NewsWorld International at http://www.nwitv.com/

--- LIVE Netshow:
Eco (Mexico) at http://www.eco.com.mx/eco.asp?P=VIVO
--- LIVE RealAudio:
Couleur 3 (Suisse Francais) at http://www.couleur3.ch/couleur3.ram (new URL)
Talk America 1 at http://www.broadcast.com/radio/ram/talkamerica.ram
Cable Radio Network at http://www.radio.audionet.com/radio/ram/crn.ram
(Bron: SATCO DX, http://www.satcodx.com)

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
DutchMedia is op zoek naar nieuwe adverteerders:
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... 
Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl voor meer informatie.
======================================================
ADVERTENTIERUIMTE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit, Europa's 
Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.sat-net.com/listserver/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]