[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 23a/1998


		   D U T C H M E D I A

			E - Z I N E 

		  onder hoofdredactie van
			David de Jong.

		      EDITIE 23a/1998

In deze Editie:

- Minister van Communicatie?
- Overeenkomst met CasTel met TV Oost, TV Noord, TV Drenthe moet anders
- RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer winnen spoedprocedure
- China News & Entertainment wijzigt: consequenties voor kabel?
- Kijkcijfers week 21/1998
- Wereldomroep-programma wint wederom prijs
- TV 10: geen samenwerking met SBS 6
- Vernieuwing Radio 1 uitgesteld tot 1 januari 1999
- Jazzsector maakt zich zorgen over afnemende aandacht voor jazz
- Benoeming derde lid Raad van Bestuur NOS rond
- Laurens Drillich hoofdredacteur BNN
- Jaren 60 week op Radio 2 succes: vervolg volgend jaar
- 'Einde zomer duidelijkheid TV Noordzee?'
- Start neemt multimediapool arbeidsvoorziening over
- NOS: ruim een maand WK Voetbal
- Bond tegen vloeken: Theo van Gogh aanklagen bij Europees hof?
- Maarten Spanjer: hoofdrol in VARA-serie
- Media-afdeling KNMI verzelfstandigd
- Kinderen kijken het meest naar publieke omroepen

In editie 23b/1998
- Amsterdammers: 'geen uitbreiding aantal kabel-tv zenders'
- Maximaal en Zwart/Wit exit bij Veronica
- Oosterhout: 'buitengebied bewoners krijgen geld voor aanschaf schotel'
- KINKfm aanvulling
- Radio Caroline met proefband gestart in Gouda
- Abonnement mogelijk op DF-1 in Nederland
- Regio/lokaal-Omroepnieuws:
	- Omroep Zeeland sluit 1997 af met batig saldo: lening terugstorten?
	- Omroep Brabant eist geld
	- Lokale omroep Maastricht: verantwoording programma-norm
- Belgisch medianieuws:
	- VNU in gesprek met BMH
	- Geen portretrecht in Vlaanderen?
- Telecom Nieuws:
	- Kabinet: 'nummerportabiliteit vanaf 1 januari 1999 verplicht'
	- Buma/Stemra-nieuws
- Internet Nieuws:
	- Palet Kabelcom introduceert Internet via de kabel
	- Cap Gemini, UUnet en Compaq starten proef Interactieve tv
	- Redactie E-Zine in staking
- Internet Sites

MINISTER VAN COMMUNICATIE?

Volgens de Volkskrant wordt er in de kabinetsformatie gesproken over een 
uitbreiding van het aantal ministers. Er wordt gedacht aan de instelling van
een minster van Communicatie. De minister van Communicatie zal worden 
ondergebracht bij het ministerie van Onderwijs. De minister van Communicatie 
zal verantwoordelijk worden voor mediabeleid, cultuur, telecommunicatie en 
'de electronische snelweg'. Hiermee zou een einde komen aan de spreiding 
van de vakgebieden telecommunicatie en media, die thans zijn ondergebracht 
bij respectievelijk het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Indien de plannen voor de instelling van 
een minister van Communicatie doorgaan, zou D'66 de minister daarvoor 
leveren. De plannen voor de instelling van een minister van Communicatie 
bevinden zich in een vroeg stadium. Alles hangt af van hoe de 
formatiebesprekingen verlopen, en of de politieke partijen onderling 
tot overeenstemming kunnen komen.

OVEREENKOMST CASTEL MET TV OOST, TV NOORD EN TV DRENTHE MOET ANDERS

Het Commissariaat voor de Media heeft bekend gemaakt dat de 
reclame-overeenkomsten, die de regionale publieke omroepen in 
Groningen (TV Noord), Drenthe (TV Drenthe) en Overijssel 
(TV Oost) hebben afgesloten met CasTel Media, in de huidige 
vorm in strijd zijn met de mediawet. Artikel 55 van de Mediawet 
stelt dat publieke omroepen met hun activiteiten niet dienstbaar 
mogen zijn aan het maken van winst door derden. CasTel Media 
heeft met de genoemde publieke regionale omroepen een 
reclame-exploitatie-overeenkomst afgesloten, waarbij de 
gemaakte winsten direct ten goede komen van EDON. 
CasTel Media is een 100 % dochter van CasTel. CasTel is 
een 100 % dochter van EDON. TV Noord, TV Drenthe en
TV Oost hebben schulden opgebouwd bij EDON, die deze middels 
o.a. een reclame-exploitatie-overeenkomst en een facilitaire overeenkomst 
wil terugverdienen. Het Commissariaat voor de Media stelt dat winst, die 
gemaakt wordt uit reclame-exploitatie, direct ten goede moet
komen van de publieke regionale omroepen en niet van de 
reclame-exploitatiemaatschappij (CasTel Media). De omroepen 
zouden dan met deze winst de schuld aan EDON zelf moeten 
aflossen. CasTel Media liet bij monde van Robert Wielinga 
weten dat enkel de overeenkomsten tussen CasTel Media 
en de regionale publieke omroepen herzien moeten worden 
op het punt van de geldstromen van de winst. Het 
Commissariaat voor de Media stelt bij monde van 
de heer A.S. van Gelder dat er een aantal suggesties 
is gedaan voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomsten.
Het Commissariaat heeft het Ministerie van OC & W 
geadviseerd met partijen overleg te voeren over deze 
kwestie. Het Commissariaat eist dat CasTel binnen 
zes weken inzicht geeft in de kosten en opbrengsten 
van de voor de drie regionale omroepen verrichtte 
activiteiten. Daarentegen stelt het Commissariaat dat 
het belang van CasTel in commerciële instellingen, 
zoals Tele8 (een commerciële regionale zender), 
op zich geen reden is om bezwaar te maken tegen 
de samenwerking tussen de regionale publieke 
omroepen en CasTel.

RTL 4 EN RTL 5 NIEUWS & WEER WINNEN SPOEDPROCEDURE

Vorige week woensdag heeft de bestuursrechter in Amsterdam 
uitspraak gedaan in een zaak die aanhangig werd gemaakt door 
de Holland Media Groep (HMG) en aandeelhouder CLT. Het 
Commissariaat voor de Media bepaalde zo'n half jaar geleden
dat RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer onder Nederlands toezicht 
vallen en een Nederlandse licentie moeten aanvragen. RTL 4 en 
RTL 5 Nieuws & Weer opereren sinds hun oprichting met een 
Luxemburgse Licentie. Vóór 1 mei zouden RTL 4 en 
RTL 5 Nieuws & Weer een Nederlandse licentie moeten 
aanvragen en per 1 september de programmering aan de 
Nederlandse wetgeving moeten aanpassen. De bestuursrechter 
heeft het besluit van het Commissariaat voor de Media 
geschorst. Het schorsingbesluit van de rechter komt 
overeen met hetgeen de HMG en CLT eisten. Verder
wordt gesteld dat het besluit van het Commissariaat 
voor de Media, dat gebaseerd is op de gewijzigde Europese 
Televisierichtlijn eerst aan de Europese Commissie moet 
worden voorgelegd. Dit zou niet adequaat hebben plaatsgevonden. 
De rechter stelde verder dat het Commissariaat geen 
spoedeisend belang heeft bij een directe uitvoering van 
zijn besluit. De procedure wordt nu vervolgd met 
een bodemprocedure. Volgens de HMG kan het nog enkele
jaren duren voordat er een definitief oordeel zal zijn.

CHINA NEWS & ENTERTAINMENT WIJZIGT: CONSEQUENTIES VOOR KABEL?

China News & Entertainment (CNE), dat in een groot deel van de Nederlandse 
huishoudens, 's nachts van 01:00 tot 05:00 uur te zien is, heeft besloten haar
uitzendtijd te wijzigen. De wijziging van uitzendtijdstip hangt samen met
het 'digitaal' gaan van het signaal. Thans is het signaal van CNE dagelijks
analoog via Astra 19,2 graden Oost Transponder 53 (10.774 GHz. H.) te 
ontvangen. De zender heeft aangekondigd vanaf juni voortaan tussen 21:00 
en 03:00 uur digitaal (ongecodeerd) te zullen uitzenden van de tweede Astra 
positie 28,2 graden Oost. De verwachting is dat eind juni de uitzending van 
het analoog signaal zal worden stopgezet. Onduidelijk is wat de consequenties
zijn van deze wijzigingen op de Nederlandse kabelnetten. Op veel kabelnetten
wordt CNE in kanaaldeling uitgezonden in combinatie met zenders die tot circa
01:00 uur uitzenden. Gezien de bestaande problemen met het verkrijgen van
kabelcapaciteit voor (nieuwe) zenders zou deze stap van CNE voor de Nederlandse
markt een pijnlijke kunnen zijn. (Met dank aan Stefan Hagendoorn)

KIJKCIJFERS WEEK 21/1998

De publieke omroepen behaalden in week 21 gezamenlijk een gemiddeld
marktaandeel van 35,9 %. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel 
op zondagavond (15,7 %) Nederland 2 haalde het hoogste marktaandeel 
op woensdagavond (37,5 %) door o.a. de Champions League finale
Juventus-Real Madrid. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op 
zaterdagavond (17,4 %), door o.a. de VARA-programmering. RTL 4 haalde 
het hoogste marktaandeel op vrijdagavond (23,9 %), RTL 5 Nieuws & 
Weer haalde het hoogste marktaandeel op donderdagavond (5,6 %), SBS 6 
haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (20,2 %), door o.a.
de wedstrijd Lausanne-Nederland. Veronica haalde het hoogste marktaandeel 
op dinsdagavond (12,8 %), TV 10 haalde het hoogste marktaandeel op 
zondagavond (2,8 %), en TMF haalde op zowel maandag-, woensdag als
zondagavond haar hoogste marktaandeel (0,7 %) van week 21/1998.

Nederland 1 haalde een gemiddeld marktaandeel van 11,4 %, Nederland 2:
14,5 %, Nederland 3: 10,0 %, RTL 4: 20,0 %, RTL 5 Nieuws & Weer: 3,9 %,
SBS 6: 11,6 %, Veronica: 9,9 %, TMF: 0,6 %, TV 10: 1,6 %, VRT TV 1: 1,7 %,
VRT-Ketnet/Canvas: 1,2 % en overige: 8,8 %.
Deze gegevens zijn afkomstig van HMG Marktonderzoek en het Continu 
Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van 
NOS, STER en IP. Marktaandeelcijfers hebben betrekking op het tijdvak
18:00-00:00 uur van maandag t/m zondag.

TOP 10 MEEST BEKEKEN PROGRAMMA'S		kdh	kijkers x 1000
1.	20-05	wo	Juventus - Real Madrid		NOS	22	3.070
2.	18-05	ma	Goede Tijden, Slechte Tijden	RTL 4	12	1.680
3.	24-05	zo	Spoorloos			KRO	11	1.570
4.	22-05	vr	Baantjer			RTL 4	11	1.505
5.	24-05	zo	Journaal 20.00 uur		NOS	11	1.485
6.	24-05	zo	André van Duin			RTL 4	11	1.475
7.	24-05	zo	Lausanne Sport - Nederland	SBS 6	10	1.410
8.	24-05	zo	Vrienden voor het leven		RTL 4	9	1.250
9.	21-05	do	TV Show			TROS	9	1.250
10.	23-05	za	Eigen huis & tuin		RTL 4	9	1.245
(1% Kijkdichtheid staat voor 140.900 kijkers van 6 jaar en ouder.)

TOP 10 BEST GEWAARDEERDE PROGRAMMA'S	wrd
1.	19-05	di	Vinger aan de pols	AVRO	7.8
2.	24-05	zo	Spoorloos		KRO	7.6
3.	23-05	za	De show van je leven	VARA	7.6
4.	23-05	za	Laat De Leeuw		VARA	7.5
5.	22-05	vr	ER			AVRO	7.5
6.	21-05	do	Schone schijn		TROS	7.4
7.	20-05	wo	Juventus - Real Madrid	NOS	7.4
8.	23-05	za	Herexamen		VARA	7.3
9.	21-05	do	Aktua medisch		TROS	7.3
10.	21-05	do	Per seconde wijzer	VARA	7.3
(Van programma's die een kijkdichtheid lager dan 2 % hebben, 
wordt geen waarderingscijfer gegeven. De commerciële zenders laten
de waardering niet meten.)

WERELDOMROEP-PROGRAMMA WINT WEDEROM PRIJS

De radiodocumentaire 'Met onbekende bestemming', dat is uitgezonden 
door Radio Nederland Wereldomroep en VARA Radio 5 (Punch) heeft
de ASN-ADO Mediaprijs 1998 gewonnen in de categorie Radio.
De ASN-ADO Mediaprijs is een jaarlijks terugkerend mediaprijsfestival,
dat wordt georganiseerd door de Stichting Anti Discriminatie Overleg.
De radiodocumentaire. die gemaakt is door Gertie Schouten gaat over
een uitgeprocedeerde asielzoeker die ten einde raad na vele omzewervingen
terugkeert op Crailo, zijn eerste opvangcentrum, zonder zelf eigenlijk te weten
wat men nog voor hem kan doen. De prijs is afgelopen donderdag uitgereikt
in theater 'De Rode Hoed' in Amsterdam. Aan de prijs zijn 10.000,- en een 
trofee verbonden. De Wereldomroep won kort geleden nog een CNN-prijs 
en een Spaanse radioprijs voor eigen producties.

TV 10: GEEN SAMENWERKING MET SBS 6

SBS 6 heeft besloten vooralsnog geen samenwerking aan te gaan met TV 10.
TV 10 is al enige tijd op zoek naar een partner, waarmee de avondprogrammering
van het station verbeterd en versterkt zal moeten worden. SBS 6 was geïnteresseerd
in een samenwerking, en zag de mogelijkheid om middels de TV 10 avondprogrammering
andere doelgroepen te bedienen, zoals bijvoorbeeld vrouwen. Door verschil van mening
over o.a. de waarde van kabeldistributie zijn de besprekingen gestaakt. Deze stap
betekent niet dat SBS 6 niet verder gaat met verder onderzoek voor het
starten van een tweede kanaal voor de Nederlandse markt. Volgens SBS 6
kwam door het TV 10-verhaal de kwestie in een stroomversnelling.
Waarschijnlijk zal rond het einde van dit jaar meer duidelijkheid komen over
de mogelijke start van een tweede SBS kanaal voor Nederland.

TV 10, dat een moeilijk bestaan leidt, blijft op zoek naar partners.
In april, werd door de zender slechts 1,7 miljoen aan reclamegelden
geïnd. TV 10 is nu nog met vijf partners uit binnen- en buitenland in 
gesprek over de avondprogrammering. Als mogelijke partners is
Endemol veelvuldig genoemd, maar ook de moedermaatschappijen
van TV 10 (Fox Family en Saban) zijn potentiele kandidaten 
Volgens TV 10 hangt de uiteindelijke invulling van de 
programmering van de nieuwe partner af, maar ligt er wel een 
concept klaar. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat afgelopen 
week een beslissing zou worden genomen met wie als partner in 
zee zou worden gegaan. TV 10 zegt niet bang te zijn voor 
de toekomst nu SBS 6 niet meedoet. Een woordvoerder liet in het A.D.
weten dat het contract met KPN Telecom Broadcast voor de verspreiding
van het satellietsignaal met drie jaar is verlengd.

VERNIEUWING RADIO 1 UITGESTELD TOT 1 JANUARI 1999

De invoering van het vernieuwingsplan publieke landelijke radio zal, 
zoals het er nu naar uitziet, niet volledig op 1 september kunnen ingaan. 
Voor Radio 1 zijn er dusdanige problemen gerezen, dat de ingangsdatum 
van de vernieuwingen voor de nieuws- en sportzender opschuiven naar 
1 januari 1999. Zendercoördinator Karel van Hoof heeft eerder te kennen 
gegeven zijn functie per 1 juli neer te zullen leggen in verband met de 
verdeeldheid tussen de publieke omroepen die uitzenden op Radio 1.
De publieke omroepen zijn het oneens over de zendtijdindeling, en
keurde onlangs een voorstel voor een nieuw zenderschema, dat gemaakt
was door zendercoördinator Karel van Hoof(die overigens op ad interim 
basis was aangesteld) af. Een werkgroep onder leiding van Hans van 
Beers, lid van de Raad van Bestuur van de NOS, werkt momenteel aan 
een nieuwe indeling die de zender tot een meer gestructureerde
nieuwszender moet maken. Met name tijdloze onderwerpen zullen
daardoor moeten verdwijnen van de nieuwszender. Overigens maakt
Karel van Hoof wel deel uit van de werkgroep namens de NPS, waar
hij chef is van de Radio 1-programma's.

JAZZSECTOR MAAKT ZICH ZORGEN OVER AFNEMENDE AANDACHT VOOR JAZZ

Vertegenwoordigers uit de jazzsector in Nederland maken zich zorgen over
de afnemende aandacht voor jazz op radio en televisie. Vooral de overname
van het commerciële station JazzRadio heeft volgens hen de situatie ernstig 
verslechterd. Het Nederlands Jazz Overleg (NJO) pleit, onder de slogan
'Jazz op 6' voor een eigen publieke zender. Het NJO, dat de belangen 
behartigd van musici en instellingen uit de jazzwereld, heeft een brandbrief aan
staatssecretaris Nuis en aan de omroepdirecties gestuurd. De belangengroepering 
wijst erop dat in de huidige programmering van JFK JazzRadio FM nauwelijks
jazzmuziek is opgenomen. Ook de publieke omroepen zouden te weinig aandacht
aan jazz besteden. De Arcade Media Groep (onderdeel van Wegener Arcade) 
nam JazzRadio in januari van Manaus Groep over. De naam JazzRadio veranderde 
in JFK (Jazzy, Funky and Kool) JazzRadio FM. De presentatoren verdwenen 
en de zender ging, aldus het jazzoverleg, 'softere' muziek draaien voor 
een jonger luisterpubliek. (Bron: Telegraaf)

BENOEMING DERDE LID RAAD VAN BESTUUR NOS ROND

Drs. Peter Dirks is afgelopen week benoemd als derde lid van de Raad van
Bestuur van de NOS. Drs. Peter Dirks werkte eerder lange tijd bij Unilever
en was tot voor kort lid van de raad van bestuur van Koninklijke Bijenkorf 
Beheer (KBB). Dirks krijgt in de Raad van Bestuur van de NOS waarschijnlijk
de werkgebieden financiën en nieuwe media. Oorspronkelijk was het de bedoeling
dat Truze Lodder (zakelijk leider van de Nederlandse Opera) op deze plek
zou komen te zitten. Zei bedankte toen zij gevraagd werd voor de functie.
Alhoewel de Raad van Bestuur van de NOS al op 1 februari is begonnen
met haar taken, duurde het nog geruime tijd voordat de laatste vacature
vervuld werd. Dit had alles te maken met de voorkeur van een vrouw
voor de functie die Dirks nu zal bekleden. Verantwoordelijk staatssecretaris 
Nuis (Media) zegt dat hij met de benoeming van Dirks een "Chinese puzzel" 
heeft opgelost. De staatssecretaris heeft zwaar laten wegen dat de nieuwe 
bestuurder buiten de omroep en de politiek staat. Dirks zal in de Raad van Bestuur
van de NOS moeten samenwerken met Gerrit-Jan Wolffensperger (voorzitter) en 
Hans van Beers. De raad van bestuur is niet alleen belast met de dagelijkse leiding 
van de NOS, maar voert ook het financiele, technische en economische beleid van 
de publieke omroep en coördineert de programmering middels de zendercoördinatoren
(radio) en netcoördinatoren (tv).

LAURENS DRILLICH HOOFDREDACTEUR BNN

Laurens Drillich is benoemd tot hoofdredacteur televisie bij BNN, de nieuwe
publieke omroep. Laurens Drillich was voorheen werkzaam als creatief
directeur bij de productiemaatschappij van de Holland Media Groep,
Holland Media House. Eerder werkte Drillich voor Veronica.
BNN, dat vanaf 1 september als publieke omroep zendtijd krijgt op
televisie (waarschijnlijk Nederland 2) en radio (waarschijnlijk Radio 1, 3 FM en 5),
voert nog gesprekken met publieke bekende presentatoren, zodat die
samen met BNN-voorzitter Bart de Graaff het gezicht kunnen vormen van
de kersverse publieke omroep.

JAREN 60 WEEK OP RADIO 2 SUCCES: VERVOLG VOLGEND JAAR

De Week van de Jaren 60, die van 11 tot en met 17 mei op Radio 2 werd 
uitgezonden, is door de luisteraars zeer positief beoordeeld met het 
rapportcijfer 7.6. Een eerder gehouden 'week van het Nederlandse lied' op
Radio 2 scoorde een 7,5. Volgens een in de week van uitzending gehouden 
telefonische onderzoek door NOS Kijk- en Luisteronderzoek heeft Radio 2 
met de 'Week van de Jaren 60' zestien procent van de Nederlandse bevolking 
bereikt (twee miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder). Er luisterden
200.000 luisteraars meer dan gebruikelijk naar Radio 2. Voor 37 % van 
de vaste luisteraars naar Radio 2 was de Week van de Jaren 60 een 
extra reden geweest om vaker en langer dan normaal naar de zender 
te luisteren. Bij de Week van het Nederlandse Lied was dit percentage 28 %.
Na de Week van het Nederlandse Lied (in maart) was de Week van de Jaren 
60 de tweede themaweek in 1998. Eind oktober volgt (voor de derde keer in 
successie) de Week van de Jaren 70. Het is de bedoeling dat er volgend jaar 
weer een Week van de Jaren 60 komt.

'EINDE ZOMER DUIDELIJKHEID TV NOORDZEE?'
 
Eind van deze zomer zal officieel duidelijk zijn of TV Noordzee al dan
niet zal starten met uitzenden, aldus het Veronicablad deze week. TV
Noordzee moet het tv-zusje worden van Radio Noordzee, dat van plan is om
veel 'middle of the road muziek' vooral van Nederlandse bodem uit te
zenden via de kabel. TV Noordzee wil minimaal twee miljoen kabelaansluitingen 
hebben alvorens wordt begonnen met de uitzendingen. De zender heeft haar 
hoop gevestigd op de programmaraden die advies moeten geven over het 
radio- en tv-aanbod op de lokale kabelnetten. Aan de hand van deze 
adviezen wil TV Noordzee bekijken wat de verdere mogelijkheden zijn.
Eén van de problemen van de programmaraden is dat deze nog nauwelijks
zijn ingesteld, voorzover deze niet reeds bestonden.
De plannen voor de start van een ander tv-station, tvNL lijken
op de langere baan geschoven te zijn. Onduidelijk is of de zender
ooit van de grond zal komen.

START NEEMT MULTIMEDIAPOOL ARBEIDSVOORZIENING OVER

Start Uitzendbureau neemt de multimediapool van Arbeidsvoorziening over.
Daarmee wil het uitzendbureau zijn positie als 'uitzender' in omroepland
versterken. Voor de 350 werknemers die via deze pool bij ondermeer omroepen
en productiebedrijven werken, verandert er niets.

NOS: RUIM EEN MAAND WK VOETBAL

De NOS zal op TV 2 van 10 juni tot en met 12 juli dagelijks aandacht 
besteden aan het aankomende WK Voetbal. De NOS zal in die periode 
zo'n 190 uur televisie wijden aan het WK Voetbal. Alle 64 wedstrijden 
zullen worden uitgezonden, alhoewel ze niet allemaal live te zien zullen zijn.
In de periode dat Nederland nog meedoet zal Studio Sport dagelijks
een WK-Journaal verzorgen. Het is de eerste keer dat dit horizontaal 
geprogrammeerd wordt. Het WK-Journaal is elke avond te zien van
20.10 tot 20.40 uur op TV 2. De analyses van alle wedstrijden waaraan
Nederland deelneemt wordt verzorgd door Johan Cruijff tijdens de rust 
en na afloop van de wedstrijd. Tijdens andere duels blikken Wim Kieft 
en Hans Kraay sr. op het vertoonde spel terug. Studio Sport rekent erop 
dat Kraay sr. exclusief voor de NOS bij het WK is en zijn medewerking 
aan Eurosport alsnog zal afzeggen. Aan de NOS-uitzendingen zullen verder
o.a. Jack van Gelder, Tom Egbers, Youri Mulder, Carl Huijbregts, Frank 
Snoeks, Theo Reitsma, Evert ten Napel en Eddy Poelman meewerken.
Overigens zullen ook de Nederlandstalige zenders Eurosport en 
VRT-Canvas aandacht besteden aan het WK Voetbal.
Eurosport doet dat in totaal met 388 uur zendtijd. Bij Eurosport zullen
John Rep, Peter Houtman, Walter Meeuws, Sören Lerby, Rob Witsche
en Richard Witsche meewerken aan de uitzendingen. Voor zover
Engelstalig commentaar beschikbaar is via de kabel bij Eurosport (tweekanalen
geluid), kan men tevens de wedstrijden met Engels commentaar zien via Eurosport.
Tevens besteden via de Nederlandse kabel te ontvangen zenders als de Duitse 
ARD en ZDF, BBC 1 en 2, RAI Uno, en France 2 aandacht aan het WK-Voetbal.
Via de satelliet zijn naar verwachting ook de aanvoerbeelden ten behoeve van
de tv-stations te ontvangen.

BOND TEGEN VLOEKEN: THEO VAN GOGH AANKLAGEN BIJ EUROPEES HOF?
 
De Bond tegen het vloeken wil publicist en cineast Theo van Gogh voor het
Europese Hof slepen wegens g'dslastering. In Nederland zag het gerechtshof
geen reden Van Gogh te vervolgen. De Bond tegen het vloeken probeert al
sinds 1995 om Van Gogh aan te klagen, omdat die zich bij herhaling negatief
over christenen heeft uitgelaten. "Bij HP/De Tijd gooiden ze hem pas buiten
toen hij in zijn column de hoofdredacteur beledigde. Het beledigen van de
Schepper vonden ze blijkbaar minder erg", zegt woordvoerder Wim Eikelboom.
De klacht van de Bond tegen het vloeken is een uitvloeisel van een rechtszaak 
tegen Theodor Holman. Die had in een column in Het Parool geschreven
dat 'iedere christenhond een misdadiger was'. Holman werd vrijgesproken. De
rechter stelde vast dat er geen sprake was van een bewuste poging christenen
te krenken. Van Gogh, die veel samenwerkt met Holman, sprong daarop in en
stelde in een column dat 'christenen supporters waren van de rotte vis van
Nazareth'. Ofschoon het gerechtshof de klacht van de Bond tegen het vloeken
heeft afgewezen, verwacht Eikelboom veel van het Europese Hof.
Die instantie veroordeelde al twee keer iemand wegens het 'krenken van
christenen'.
(Bron: De Gelderlander)

MAARTEN SPANJER: HOOFDROL IN VARA-SERIE

Maarten Spanjer zal een van de hoofdrollen gaan spelen in de nieuwe comedyserie 
van de VARA 'Schoon Goed'. De serie is een opvolger van 'In voor- en
Tegenspoed'. Onlangs kreeg Spanjer te horen dat de NCRV zijn contract als
programmamaker niet verlengt. Naast zijn televisiewerk is Spanjer samen
met Rijk de Gooijer (acteur in In voor en Tegenspoed) elke zondag te horen
op TalkRadio. Onlangs gaf Maarten Spanjer te kennen liever als acteur
te willen fungeren, dan als verslaggever. 'Schoon Goed' zal begin volgend jaar
door de VARA worden uitgezonden.

MEDIA-AFDELING KNMI VERZELFSTANDIGD

De media-afdeling van het KNMI wordt verzelfstandigd, dit meldt Radio M deze
week. De meeste weermannen en -vrouwen in De Bilt gaan over naar Holland
Weather Services (HWS), de naam voor de nieuwe tak van het bedrijf. Het KNMI
blijft de gegevens verzamelen, die door HWS tot bericht worden verwerkt. 

KINDEREN KIJKEN HET MEEST NAAR PUBLIEKE OMROEPEN

Kinderen kijken het meest naar tv-programma's van de publieke omroepen.
Dit blijkt uit onderzoek van kinderkijkgedrag door de Dienst Kijk- en
Luisteronderzoek van de NOS over de maanden maart en april.
De drie Nederlandse publiek landelijke zenders zijn veruit favoriet bij de 
jeugd van drie tot twaalf jaar (24 %). De Luxemburgse commerciële 
zender RTL 4 is de tweede zender (16 %), waar de jeugd van 3 tot 12 
jaar naar kijkt. De video neemt opmerkelijk genoeg de derde plaats in (10 %). 
KinderNet neemt de vierde plaats in (tussen de 9 en 11,8 %).
Fox Kids heeft tenslotte een aandeel van 8 %. 

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
DutchMedia is op zoek naar nieuwe adverteerders:
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... 
Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl voor meer informatie.
======================================================
ADVERTENTIERUIMTE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit, Europa's 
Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.sat-net.com/listserver/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]