[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 12b/1998
   
               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 12b/1998

In deze Editie:
- Van Kooten en De Bie gescheiden?
- Teletekst VRT uitgebreid en vernieuwd
- BBC en Discovery Communications sluiten alliantie
- VPRO met serie rondom het Binnenhof
- EuroNews met meer nieuws
- Oscars wederom op BBC 2 en op satelliet
- Fons de Poel vaste interviewer voor Premier
- Hans Wolfert weg bij A 2000
- Invoeren pluspakket in Den Bosch uitgesteld
- A 2000 en Prof. Mr. E.J. Dommering winnaars Kabelvisie Awards
- Lokale televisie in Groningen: OOG TV
- Telecom Nieuws:
	- Nieuwe telecommunicatiewet in behandeling
	- Gemiddelde Nederlander belt voor 135 gulden per 2 maanden
	- Deutsche Telekom trekt zich terug uit Federa
- Internet Nieuws:
	- Videotex Nederland neemt toegangsactiviteiten Trefpunt over
	- Pilotproject Internet via de kabel Amstevleen mislukking?
	- E-Mail adres afdrukken in Telefoongids?
	- 'Stijging Internet gebruik: verdubbeling?'
	- Boeken goedkoper via Internet?
	- Reclamecampagne ISDN: vrouwonvriendelijk?
	- OV Reisinformatie vanaf half mei ook via Internet opvraagbaar
	- RealSystem 6.0 aangekondigd
- Internet Sites

VAN KOOTEN EN DE BIE GESCHEIDEN?

In het komende tv-seizoen zullen Kees van Kooten en Wim de Bie  
voor het eerst in 25 jaar niet samen een serie programma's verzorgen.
Wim de Bie komt in de herfst alleen terug bij de VPRO, zo maakte het 
duo zondag bekend.                         

TELETEKST VRT VERNIEUWD EN UITGEBREID

De teletekst dienst van de Vlaamse publieke omroep VRT is 
afgelopen zaterdag uitgebreid en vernieuwd. De teletekst
dienst is gesplitst in twee gedeelten. Teletekst 1 is te vinden
achter VRT TV 1 en behelst vooral actuele informatie.
Het nieuwsaanbod is uitgebreid en ondergebracht in diverse 
rubrieken. Achter VRT-Ketnet/Canvas is voortaan CanText 
te vinden met speciale rubrieken, zoals Kettekst (voor de jeugd) 
en culturele informatie. Teletekst 1 is tevens op Internet terug te vinden.
CanText zal binnenkort op Internet opvraagbaar zijn. (http://www.vrt.be)

BBC EN DISCOVERY COMMUICATIONS SLUITEN ALLIANTIE 

De BBC en Discovery Communications Inc. zijn een wereldwijde alliantie
aangegaan voor de ontwikkeling van een wereldwijd netwerk van kwaliteitszenders.
De alliantie behelst de oprichting van joint-ventures om non-fictie programma's te
co-produceren, het lanceren en distribueren van kwaliteits-televisie zenders
over de hele wereld, gezamenlijke productie- archivering- en commerciële
activiteiten uitvoeren en de lancering van BBC America, een 'best of' BBC zender
voor de Verenigde Staten. De te lanceren kwaliteitskanalen zullen vooral 
documentaires, natuur- en kunstprogramma's en uitzendingen voor zakenmensen 
bevatten. Enerzijds betekent de alliantie dat de kwaliteitsprogramm's van de BBC
wereldwijd te zien zullen zijn, anderzijds, betekent de alliantie meer kwaliteitsprogramma's
op de eigen BBC 1 en BBC 2. Onder de allianti vallen de reeds gelanceerde zenders
'Animal Planet' en 'People and Arts'. Met de overeenkomst is 1330 miljoen gulden gemoeid.

VPRO MET SERIE RONDOM HET BINNENHOF

De VPRO start op 5 april een dramaserie die zich afspeelt op het
Binnenhof en in paleiskringen. De serie is geschreven door Jan Blokker.
Coen Flink speelt de 75-jarige premier Willen Rahusen, die na een geslaagd
bewind tot ieders verbazing de onervaren Gijs van Dorp (Rik Launspach) als
opvolger aanwijst. Tegelijk zijn er strubbelingen met de opvolging in de
monarchie. De troonopvolger, gespeeld door Porgy Franssen, blijkt weinig
trek te hebben in de opvolging van de koningin, die gestalte wordt gegeven
door Marjon Brandsma. De regie van de serie is in handen van Frans Weisz.

EURONEWS MET MEER NIEUWS

EuroNews, de Europese nieuwszender, zal hervormt worden tot
een 'headline' nieuwszender. Afgelopen zomer nam ITN (Independent 
Television News), een dochteronderneming van Reuters, 49 % van de 
aandelen van EuroNews over. De Europese publieke omroepen uit 
Frankrijk (France Télévision), Spanje (RTVE), Italië (RAI), en 
Zwitserland (SRG) bezitten gezamenlijk de rest van de aandelen 
(51 %). ITN noemde de bestaande programmering van EuroNews
'Europudding' en is van plan door ITN geproduceerde 
nieuwsprogramma's uit te zenden via EuroNews, zodat meer 
'headline nieuws' en diepgaande reportages te zien zijn.
ITN wil daarmee beter concurreren tegen CNN, SKY News, 
CNBC-Europe en BBC World. ITN is tevens van plan om via EuroNews
meer sportnieuws te brengen (elke dag sportnieuws) en het aantal
magazine-achtige programma's zal teruggebracht worden.
Magazine-achtige programma's blijken niet populair te zijn.
EuroNews volgt de trend die bij de fusie van EBN en CNBC
is ingezet. CNBC-Europe heeft het aantal magazines
beperkt en tevens de uitzendfrequentie daarvan.
EuroNews is te ontvangen in 38 landen via de EutelSat 2F1, 
Transponder 37 11.575 GHz. V. en via kabelnetten voorzover 
kabelnetten de zender doorgeven.

OSCARS WEDEROM OP BBC 2 EN OP SATELLIET

Filmliefhebbers die geen abonnee zijn van Canal+ kunnen de uitreiking
van de Oscars in de nacht van maandag op dinsdag ook rechtstreeks volgen
via BBC 2. Op satelliet is de uitreiking digitaal ongecodeerd te zien
via Canal+ 1 Vlaanderen (Intelsat 605). De uitzendingen beginnen op Canal+
om 02:00 uur, op BBC 2 om 03:00 uur. Mogelijk dat de feeds
voor de Oscars komende maandagnacht ook ongecodeerd op satelliet
te vinden zijn.

FONS DE POEL VASTE INTERVIEWER VOOR PREMIER

Fons de Poel maakt met ingang van het nieuwe politieke seizoen deel uit
van de vaste interviewers van de premier. De Poel, in dienst van de KRO
en werkzaam als eindredacteur/presentator bij 'Netwerk', neemt in
september de plaats in van Cees Labeur (NCRV). Frits Bolkestein
wil niet meer door Fons de Poel worden geïnterviewd, nadat deze
de integriteit van Bolkestein in twijfel trok. In de reeks debatten van
Netwerk met lijsttrekkers zal Bolkestein ontbreken. De redactie
van Netwerk weigert een andere interviewer in te zetten. Als Bolkestein
premier wordt van Nederland zal een oplossing gezocht moeten worden
voor de situatie.

HANS WOLFERT WEG BIJ A 2000

Deze week is Hans Wolfert afgetreden als algemeen directeur van A2000. Hij
is nu aangesteld als president corporate business development van UPC in
Europa, het moederbedrijf van A2000. Sinds zijn aantreden was Wolfert verantwoordelijk 
voor de aankoop van de kabelnetten van Amsterdam, Zaanstad, Purmerend,
Ouder-Amstel, Hilversum en Landsmeer door A2000. Peter Reinartz volgt 
Wolfert op als directeur van A2000. Reinartz is afkomstig van het Brusselse 
kabelbedrijf TVD Radio Public. TVD is een dochteronderneming van UPC.
Scheidend directeur Wolfert heeft gezegd dat binnen enkele jaren 
het basispakket van A 2000 wordt uitgekleed en er van de huidige 
26 televisiekanalen slechts vijftien overblijven, het wettelijk minimum. 
Wolfert heeft de laatste maanden in een aantal vergaderingen die officieel
over tariefsverhogingen gingen, met wethouder Peer daarover gesproken.
De Amsterdamse gemeenteraad zal op 8 april beslissen of het bestaande 
basispakket blijft bestaan, of plaatsmaakt voor een 'groeimodel'. Dit groeimodel
houdt in dat het basispakket in eerste instantie uitgebreid wordt van 26 naar
30 of 32 kanalen. Na 3 jaar zal de kijker de keuze krijgen uit een basispakket
van 15 zenders of een pluspakket met het complete aanbod. Bij de overname
door A 2000 werd door de gemeente Amsterdam als voorwaarde gesteld dat 
het basispakket 10 jaar lang zou estaan uit 26 kanalen en de tarieven niet
noemenswaardig zouden worden verhoogd, tenzij sprake was van zwaarwegende 
technische of financiële redenen. De Algemene Programma Raad (APR)
lijkt zich in eerste instantie tegen de plannen te keren.

INVOEREN PLUSPAKKET IN DEN BOSCH UITGESTELD

Het invoeren van een pluspakket in Den Bosch is uitgesteld tot op
zijn vroegst komend najaar. Palet Kabelcom (voorheen PNEM 
Teleservices) zegt dat het uitstel te wijtten is aan technische problemen.
Zo zou de verglazing van het kabelnet nog niet gereed zijn. Een proef
die gehouden zou worden in de omgeving van Den Bosch werd vorig
jaar oktober uitgesteld tot maart. Die proef is thans ook geen haalbare
kaart, aldus commercieel manager T. van Arendonk in het Brabants 
Dagblad. De invoering van basis- en pluspakketten kan nu op zijn 
vroegst na de zomer beginnen.

A 2000 EN PROF. MR. E.J. DOMMERING WINNAARS KABELVISIE AWARDS

Afgelopen dinsdag zijn door G. Roethof als juryvoorzitter de Kabelvisie Awards
uitgereikt. De Kabel Award, bestemd voor een persoon die zich het afgelopen
jaar opvallend verdienstelijk heeft gemaakt in deze sector werd uitgereikt aan
prof. mr. E.J. Dommering, vanwege o.a. zijn gedegen kennis van nationale- en Europese
wetgeving op het gebied van telecommunicatie. Andere genomineerden waren
A.A.C. Ketelaars (EnterTel) en ir. H.J.M. Grooten (REKAM) genomineerd voor
de Kabel Award. De Innovatie Award, bestemd voor een organisatie of bedrijf dat zich
de afgelopen 12 maanden het meest innovatief heeft getoond werd uitgereikt aan
A 2000, en in ontvangst genomen door scheidend directeur drs. J. Wolfert.
De jury kende de prijs aan A 2000 toe, omdat deze een sterke rol speelde 
bij de start van infrastructuur-concurrentie door het aanbieden van telefonie,
pluspakket (met decoder) en Internet via de kabel. De jury stelde verder dat de
gedurfde bedrijfsvoering van A 2000 grensverleggend was. WorldCom en Surfnet 
Expertise centrum waren tevens genomineerd voor de Innovatie Award.

LOKALE TELEVISIE IN GRONINGEN: OOG TV

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Groningen heeft voor het opstarten van de lokale televisiezender 
OOG TV in 1998 400.000 gulden beschikbaar gesteld. 
Men wil dat via de subsidie specifiek onderwerpen worden
gemaakt die op de stad gericht zijn. De zender zal daartoe 
samen moeten werken met de Stichting Argus. Deze stichting 
is opgericht door belangenverenigingen en maatschappelijke-, 
sociale- en culturele instellingen in de Martinistad Groningen. 
Zij wilden zelf een open kanaal beginnen maar de gemeente 
vindt dat dit beter in samenwerking met OOG TV kan geschieden. 
Het is nog niet bekend wanneer OOG TV, dat nu nog stadsreportages 
maakt voor TV Noord, zal starten. Wel is al bekend dat op de uren 
dat OOG TV op de kabel te zien zal zijn, het signaal van de Franse 
tv-zender TV 5 daarvoor zal moeten wijken. (Met dank aan: Hans Knot)

TELECOMNIEUWS:

NIEUWE TELECOMMUNICATIE WET IN BEHANDELING

Aanstaande donderdag komt in de Tweede Kamer de nieuwe Telecommunicatiewet
in behandeling. PTT Telecom heeft echter een aantal kritische kanttekeningen
bij het wetsontwerp. Er zou in de nieuwe wet teveel naar het verleden worden
gekeken en veel te weinig naar de toekomst. De bedenkers van de wet waren
doodsbenauwd dat men zou afwijken van de regels, die in de afgelopen tien
jaar door de autoriteiten in Brussel waren opgesteld. Die regels waren
echter geënt op een monopoliepositie van de aanbieders. En daarvan, is
sinds de liberalisering van de markt, media vorig jaar, in ons land beslist
geen sprake meer. "Concurrentie is goed maar dan wel op een faire manier.
Nu lijkt het er op, dat hoe dan ook PTT Telecom op achterstand bij zijn
concurrenten moet worden gezet. Dat mag toch niet de bedoeling zijn", meent
prof. dr. Mark de Jong, directeur Public Affairs en Regelgeving bij PTT
Telecom.

GEMIDDELDE NEDERLANDER BELT VOOR 135 GULDEN PER 2 MAANDEN

De gemiddelde Nederlander telefoneert bijna elf maal per week, hangt dan
in totaal zeven kwartier aan de lijn en belt voor het overgrote deel
(60 %) 's avonds tussen zeven en negen uur. De telefoonnota na
twee maanden bedraagt zo'n 135 gulden. Dat blijkt uit een onderzoek van
het Callcenter SNT Verbindingen dat deze week werd gepresenteerd.

DEUTSCHE TELEKOM TREKT ZICH TERUG UIT FEDERA

Deutsche Telekom trekt zich terug uit het Federa-consortium voor mobiele
telefonie met France Télécom, ABN Amro en Rabobank. Dit heeft de 
woordvoerster van het consortium in Parijs bevestigd. France Télécom 
krijgt, naar eigen zeggen nu een meerderheid van 80 % in Federa en 
controleert daarmee de nieuwe mobiele operator. Ook de Belgische tweede 
GSM-operator is grotendeels in handen van de Fransen, zodat deze straks 
over een doorlopend gebied van mobiele diensten beschikken in de Benelux 
en Frankrijk. Federa probeert binnen één jaar in de Randstad mobiele
diensten te gaan aanbieden. France Télécom is ook de eigenaar van
kabelexploitant CASEMA. Deutsche Telekom heeft geen behoefte
in zo'n grote operatie in Nederland. Het bedrijf geeft de voorkeur in 
investeringen in eigen land en internationale operaties met Global One.

INTERNET NIEUWS:

VIDEOTEX NEDERLAND NEEMT TOEGANGSACTIVITEITEN TREFPUNT OVER

Videotex Nederland, moederbedrijf van World Access/Planet Internet, zal de
Internet toegangsactiviteiten van provider TrefPunt overnemen van de Rabobank.
Videotex Nederland is sinds kort voor 100 % in handen van Koninklijke PTT 
Nederland (KPN). TrefPunt heeft momenteel 31.000 abonnees, waarmee 
World Access/Planet Internet het verlies van 20.000 abonnees van de 
Postbank weer ruimschoots goedmaakt. Het totale aantal abonnees 
komt hiermee op 180.000 aldus Videotex Nederland. Rabobank beschouwt 
aanbod van Internettoegang niet als kernactiviteit, en wil zich concentreren 
op de programma's voor de lokale en regionale kantoren. Videotex Nederland 
garandeert dat Tref.nl als merknaam blijft bestaan. De abonnees behouden hun 
emailadres en persoonlijke webpagina's. Wel wordt het netwerk van Trefpunt 
buiten werking gesteld. De abonnees komen vanaf juni op het WXS-net.

PILOTPROJECT INTERNET VIA DE KABEL AMSTELVEEN MISLUKKING?

Het pilotproject Internet-via-de-kabel in Amstelveen, dat ruim twee
maanden geleden van start is gegaan, verloopt voor veel van de deelnemers
rampzalig. De beloofde snelheid wordt bij lange na niet gehaald en vooralsnog 
lijkt dat hierin geen verbetering komt. Vermoedelijke oorzaak is het
functioneren van provider Trefpunt. De deelnemers van het pilotproject
zijn de wanhoop nabij. Sommige zijn zelfs al weer teruggegaan naar
het ouderwetse telefoonlijntje. Het lokale netwerk van het pilotproject,
AmstelLan - dat wordt aangeboden door het nutsbedrijf - werkt naar behoren
maar wanneer men gebruik wil maken van Internet en e-mail begint de ellende.
Deze diensten worden niet verzorgd door het nutsbedrijf maar door Trefpunt.
De snelheid waarmee deze diensten worden 'binnengehaald' is ver beneden de
maat. Gebruikers zeggen dat hun oude 28k8 modems in de regel sneller werken,
terwijl het de bedoeling was dat het netwerk juist vijf tot tien keer
sneller zou zijn. Oorzaak is de trage verbinding naar Internet vanaf het lokale
Amstelveense netwerk. Die zou van een dusdanige snelheid zijn dat bij enkele
gebruikers de bedoelde snelheid niet gehaald kan worden.

E-MAIL ADRES AFDRUKKEN IN TELEFOONGIDS?

Nederlanders met een internet-aansluiting moeten vanaf volgend jaar hun
e-mail-adres kunnen laten afdrukken bij hun gegevens in de telefoongids van
PTT Telecom. Dat zullen de regeringsfracties PvdA, VVD en D66 voorstellen
aan minister Jorritsma (Verkeer) tijdens de behandeling van de nieuwe
telecommunicatiewet. "Wanneer iemand zijn e-mail-adres bij zijn telefoon-
nummer vermeld wil hebben moet dat voortaan mogelijk zijn", aldus D66-
Kamerlid Roethof, die erkent dat de telefoonboeken opnieuw een stukje
dikker zullen worden. De paarse fracties willen het verder mogelijk
maken dat in de toekomst naast onder meer een telefoon- en postcodegids
ook een e-mail-gids voor Nederland kan verschijnen. Indien een uitgever hier
interesse in heeft zullen de verschillende internet-providers dan ook mee
moeten werken aan het verstrekken van e-mail-adressen. Daarbij dient
echter wel de privacy van personen die dit niet willen in het oog te worden
gehouden.

'STIJGING INTERNET GEBRUIK: VERDUBBELING?'

Dit jaar zal het gebruik van Internet verdubbelen. Nu heeft veertien
procent van de Nederlanders thuis een aansluiting op de elektronische
snelweg. Achttien procent overweegt op korte termijn een aansluiting
te nemen. Ruim een kwart van de bevolking gebruikt Internet wel eens.
Zeventien procent overweegt dit jaar voor het eerst op Internet te gaan
surfen. Dertien procent surft nu al minimaal eens per week. Dit blijkt
uit een onderzoek van Inter/View. Volgens het bureau geven de intenties
van de bevolking aan dat er een spectaculaire groei te verwachten valt.

BOEKEN GOEDKOPER VIA INTERNET?

De Belgische online boekverkoper Proxis gaat tornen aan de vaste Nederlandse 
boekenprijs. Op een specifiek op Nederland gerichte Internetsite wil
het bedrijf vanaf april Nederlandse literatuur met kortingen van circa
15 procent aanbieden. Enkele jaren geleden mislukte een vergelijkbare
boekenstunt van de Free Record Shop. Via de Belgische website van Proxis
kan de Nederlander nu al binnen- en buitenlandse literatuur bestellen.
De websurfer krijgt fikse kortingen, want België kent geen vaste
boekenprijs. Proxis begon in oktober vorig jaar met de online verkoop
en zet nu ongeveer 1500 boeken per maand af. Proxis verwacht weinig
problemen bij het opzetten van een Nederlands verkoopkanaal. "We proberen
een site met het adres www.proxis.nl op te zetten, maar juridisch weten we
nog niet hoe we dat moeten aanpakken", vertelt M. Claes, één van de vier
eigenaren van Proxis. De meeste Nederlandse Internetsites hebben de
toevoeging nl. Als er juridische bezwaren zijn tegen het gebruik hiervan,
probeert Proxis het op een andere manier. "Dan zorgen we ervoor dat mensen
die proxis.nl intypen automatisch bij proxis.com terechtkomen", aldus Claes.

RECLAMECAMPAGNE ISDN: VROUWONVRIENDELIJK?

Met de nieuwste reclamecampagne voor ISDN heeft KPN Telecom menig vrouw
de gordijnen in gejaagd. Op een wervend bedoeld billboard laat de telefoonmaatschappij 
een man zeggen: "Dankzij ISDN kan zij weer bellen met haar
vriendinnen terwijl ik op het Internet zit". Het bedrijf heeft blijkbaar
nog niet door dat de helft van de internetters in Nederland tegenwoordig
vrouw is. Onder andere bij de Webgrrls, een organisatie voor vrouwen die
geinteresseerd zijn in computers, lieten vele vrouwen weten geergerd te
zijn door deze advertentie.

OV REISINFORMATIE VANAF HALF MEI OOK VIA INTERNET OPVRAAGBAAR

Bus- en treinreizigers kunnen vanaf half mei de reisplanner van Openbaar
Vervoer Reisinformatie (OVR) gratis raadplegen op Internet. Van 
deur-tot-deur-OV-informatie is nu alleen nog verkrijgbaar via een 
speciaal telefoonnummer dat 75 cent per minuut kost. Men wil met 
de Internetsite de lange wachttijden bij de telefoondienst terugdringen.

REALSYSTEM 6.0 AANGEKONDIGD

RealNetworks is bezig aan de volgende versie van haar populaire 
mediaspeler. Meest opvallende nieuwigheid daarbij zal de 
ondersteuning van meerdere bestandsformaten zijn (o.a. jpeg, midi,
tekst, enz.), die tegelijkertijd in meerdere vensters getoond kunnen 
worden. Zo kan men bijvoorbeeld in één venster een filmpje
bekijken, in een ander de beurkoersen in het oog houden en in nog een
ander een slideshow bekijken. Bovendien wordt op deze manier 
RealSystem 6.0 een echte multimediatoepassing waarbij men 
tegelijkertijd bewegende beelden, achtergrondmuziek en teksten 
kan doorseinen in meerdere stromen, wat globaal genomen minder 
bandbreedte inneemt om tot eenzelfde resultaat te komen (immers, 
totnogtoe moesten al deze elementen in één bestand worden opgenomen). 
Daarnaast wordt ook de engine zelf verder geoptimaliseerd waardoor men 
nu zelfs met een 28.8 modem tot zeven frames per seconde zou kunnen 
halen. (Met dank aan: Bjorn Ecury)

INTERNET SITES:

--- Homepages
Euro Channel at http://www.eurochannel.com.br/
HBO Brazil at http://www.hbobrasil.com.br/
Space TV at http://www.spacetv.org/
Multicanal at http://www.multicanaltps.com
Canal Hollywood at http://www.multicanaltps.com/holles.htm
Canal Panda at http://www.multicanaltps.com/panes.htm
Sol Musica at http://www.multicanaltps.com/soles.htm
Odisea at http://www.multicanaltps.com/odises.htm
Klassik Radio at http://www.klassikradio.de/
RFO at http://www.rfo.fr/
LAPTV - Latin American Pay TV at http://www.laptv.com/
Global TV (Peru) at http://principal.unjbg.edu.pe/global/global.html
Megavision (Chile) at http://www.megavision.mcl.cl/
TV Universidad Catolica de Chile at http://www.teletrece.cl/
TVE at http://www.rtve.es/tve/tve.htm
RNE Radio 1 at http://www.rtve.es/rne/r1/index.htm
REE at http://www.rtve.es/rne/ree/index.htm
--- Live RealAudio: (updated links)
Serebryany Dozhd at http://silverrain.corbina.ru/realaudio/sr.ram
Sky Radio at http://www.skyradio.nl/skylive.ram
REE at http://www.rtve.es/rne/audio/reelive.ram
HR 3 (Germany) at http://www.tf-medianet.com/meta/hr3/live.ram
(Source: SATCO DX, http://www.satcodx.com)

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
====================================================
ADVERTENTIE:
=====================================================
Voor al uw digitale service in & om Amsterdam kunt u bij ons
terecht.

Vraag nu ook naar alle upgrade mogelijkheden binnen de
Mediamasters.

Kramer satelliet systemen maakt deel uit van 
Digital Receiving Satellite Networks by Peuchen Projects.

Kramer, specialist in video, audio en satellietsystemen.

1e Oosterparkstraat 178-182, 1091 HK Amsterdam.
Alle digitale satellietontvangers demonstratieklaar en leverbaar
020-6947298			http://www.dds.nl/~kww/kramer.html
======================================================
ADVERTENTIE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit, Europa's 
Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.TELE-satellite.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
DutchMedia is op zoek naar nieuwe adverteerders:
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... 
Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl voor meer informatie.
======================================================
ADVERTENTIERUIMTE
=====================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]