[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 12a/1998
   
               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 12a/1998

In deze Editie:

- TV West gered
- NMa: 'programmagegevens vrijgeven'
- Staatssecretaris Nuis verklaart zich bereid BNN toe te laten
- 'KNVB vraagt Veronica te stoppen met uitzenden 'De Harde Kern'
- Donderdag 14 mei: 'Radio 5 voor 12' symposium van VPRO Radio 3
- HMG stopt samenwerking met TV 10: heroriëntatie?
- Kijkcijfers week 11/1998
- Reorganisatie HMG, Porsius belooft concreet reorganisatieplan
- Publieke omroepen verdeled over plan Radio 1 vanaf 1 september
- Den Haag meteigen open kabelkanaal
- Jongeren selecteren TMF als populairste TV zender
- SBS 6 met nieuwe programma's
- Radio Rijnmond bereikt veel luisteraars buiten eigen zendgebied
- Rotterdam: 'aantal basiszenders uitbreiden'
- Radio West van de kabel in enkele ENECO gebieden

In editie 12b/1998:
- Van Kooten en De Bie gescheiden?
- Teletekst VRT uitgebreid en vernieuwd
- BBC en Discovery Communications sluiten alliantie
- VPRO met serie rondom het Binnenhof
- EuroNews met meer nieuws
- Oscars wederom op BBC 2 en op satelliet
- Fons de Poel vaste interviewer voor Premier
- Hans Wolfert weg bij A 2000
- Invoeren pluspakket in Den Bosch uitgesteld
- A 2000 en Prof. Mr. E.J. Dommering winnaars Kabelvisie Awards
- Lokale televisie in Groningen: OOG TV
- Telecom Nieuws:
	- Nieuwe telecommunicatiewet in behandeling
	- Gemiddelde Nederlander belt voor 135 gulden per 2 maanden
	- Deutsche Telekom trekt zich terug uit Federa
- Internet Nieuws:
	- Videotex Nederland neemt toegangsactiviteiten Trefpunt over
	- Pilotproject Internet via de kabel Amstevleen mislukking?
	- E-Mail adres afdrukken in Telefoongids?
	- 'Stijging Internet gebruik: verdubbeling?'
	- Boeken goedkoper via Internet?
	- Reclamecampagne ISDN: vrouwonvriendelijk?
	- OV Reisinformatie vanaf half mei ook via Internet opvraagbaar
	- RealSystem 6.0 aangekondigd
- Internet Sites

TV WEST GERED

TV West kan blijven voortbestaan. Afgelopen vrijdag kreeg de regionale
zender toch uitzicht op 1,2 miljoen gulden steun van de provincie Zuid-Holland.
Zelfs VVD en D66, afgelopen dagen nog fel tegenstander, gaven hun steun.
Ze eisten wel nieuwe onderhandelingen met de aandeelhouders van TV West,
om af te dwingen dat de uitzendingen doorgaan tot 1 januari 2001 en dat
verdere verliezen voor rekening van de eigenaren komen. Ook verlangden
de fracties een betere boekhouding bij TV West. Voor de aandeelhouders is
de provinciale beslissing 'nog niet echt duidelijk', zei hun voorzitter
C. Lieverse vrijdagavond na onderling beraad. Toch reageren de aandeelhouders
positief op de voorstellen van de Provinciale Staten. Het personeel van TV West
is niet echt opgelucht na het aandeelhoudersberaad. Met de 1,2 miljoen
gulden van de provincie komt ook 1,2 miljoen gulden van staatssecretaris
Nuis los, plus 2,4 miljoen van de gemeente Den Haag. Volgens burgemeester
Deetman van Den Haag is de marathon-uitzending van TV West donderdagavond
zeker van invloed geweest op de discussie bij de provincie.
Met eem speciale actie-uitzending heeft TV West bijna één miljoen gulden
aan donaties binnengehaald tijdens een speciale actie-uitzending. Dat is
meer dan de 600.000 gulden waarop de zender gemunt had. In totaal 3100
mensen en bedrijven werden lid van de stichting Vrienden Van TV West. 
TV West riskeert met de gehouden inzamelingsactie een boete van 200.000 gulden,
indien namen van sponsors zouden worden genoemd, omdat voor de actie geen 
ontheffing is aangevraagd bij het Commissariaat voor de Media.
Hoofdredacteur Schneider zei dat hij zich aan die richtlijn heeft gehouden. 
Eerder deze week zijn de cultuurwethouders van 8 middelgrote gemeenten 
in Zuid-Holland in actie gekomen voor het behoud van TV West. In een 
brief hebben zij een beroep gedaan op Provinciale Staten om het reddingsplan 
voor de in problemen geraakte zender te steunen. Volgens de wethouders hebben 
de problemen van TV West vooral te maken met aanloopmoeilijkheden. Maar ook 
het ontbreken van structurele inkomsten is een probleem, aldus de acht. Provinciale 
subsidie is volgens hen dan ook onontbeerlijk. De brief is ondertekend door de 
wethouders van ondermeer Leiden, Zoetermeer, Gouda, Delft en Alphen aan den 
Rijn.

NMa: 'PROGRAMMAGEGEVENS VRIJGEVEN'

De NOS en de Holland Media Groep (HMG) moeten de wekelijkse tv-programmagegevens 
ter beschikking stellen van De Telegraaf en andere uitgevers. De NOS en de
HMG weigerden totnogtoe deze gegevens af te staan. De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) heeft dit in een voorlopige uitspraak bepaald, nadat De Telegraaf bezwaar
maakte tegen het niet willen vrijgeven van programmagegevens door beide
partijen. "De uitgever Holdingmaatschappij De Telegraaf wil zo snel mogelijk 
met een eigen blad met programmagegevens op de markt komen", aldus drs. 
A.J. Swartjes, directielid van de uitgever. De omroepen mogen niet langer 
misbruik maken van hun economische machtspositie door deze gegevens 
voor zichzelf te houden, aldus de NMa. Totnogtoe konden ook bladen als 
Veronica Satellite en de Free Satellite Watcher de volledige programmaschema's 
niet afdrukken. De NMa neemt in juni een definitief besluit, nadat alle betrokken 
partijen mondeling zijn gehoord. Na dit besluit is nog een beroep- en bezwaarprocedure
mogelijk. De NOS verklaarde zich niet neer te leggen bij de uitspraak van de NMa en 
zal dit duidelijk maken op de hoorzitting bij de NMa. De NOS stelt dat door 
dit besluit het voortbestaan van vele omroepen in gevaar kan komen, als
veel uitgevers met eigen programmabladen op de markt komen. De NOS
stelt dat programmabladen voor de publieke omroep het middel is om de binding
tussen leden en omroepverenigingen gestalte te geven. Uiteindelijk zou het
vrijgeven van programmagegevens kunnen resulteren in verlies van kwaliteit
van programma's. De VPRO kan zich echter niet in het standpunt van de 
NOS vinden. Die omroep stelt dat de gegevens moeten worden vrijgegeven. 
De EO ziet niet onmiddellijk gevaren van het vrijgeven van programmagegevens, 
en daardoor nieuwe concurrenten op de markt zouden komen.

STAATSSECRETARIS NUIS VERKLAART ZICH BEREID BNN TOE TE LATEN

Staatssecretaris Nuis van Cultuur is bereid de omroep BNN van Bart de Graaff
toe te laten tot het publieke bestel onder de voorwaarde dat enkele
"vraagpunten" worden opgelost, bijvoorbeeld welke stroming BNN vertegenwoordigt 
en hoe de banden met Veronica zijn. Dit heeft de staatssecretaris in een brief
aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. De Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor 
de Media en de NOS, die over de aanvraag van BNN moeten adviseren, zijn niet 
uitgesproken positief of negatief in hun oordeel, maar hebben wel enkele vraagpunten
neergezet. BNN heeft in ieder geval genoeg leden voor een plek in het publieke bestel. 
Het Commissariaat voor de Media stelde het ledental met een steekproef vast op 
65.238. Voor een concessie zijn er 60.000 leden nodig. Staatssecretaris Nuis heeft 
BNN uitgenodigd om de 'vraagpunten' te bespreken. Nuis stelt dat voor zowel BNN
als voor de publieke omroepen gewenst is op korte termijn definitieve duidelijkheid
te verschaffen, ook al dient dat officieel vóór 1 mei te gebeuren. Als BNN wordt
toegelaten krijgt de omroep de beschikking over 65 uren televisie zendtijd, en
300 uren radiozendtijd. Binnen 2 jaar dient BNN dan het ledenaantal te hebben
verhoogd tot 150.000 zodat BNN de C-status kan bemachtigen. Volgens insiders
heeft BNN een voorkeur voor radiozendtijd op Radio 1 en 3 FM. Op Radio 3 FM
zou BNN op vrijdagavond zendtijd wensen. Dit stuit op bezwaren van de zendercoördinator,
omdat deze zich aan de horizontalisering wil houden, en dit vanaf 1 september wil verscherpen.

KNVB VRAAGT VERONICA TE STOPPEN MET UITZENDEN 'DE HARDE KERN'

Het sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB heeft Veronica gevraagd de
uitzending van een serie programma's over voetbalgeweld te 'heroverwegen'.
De achtdelige serie 'De harde kern', waarvan deze week de eerste aflevering
werd uitgezonden, brengt het imago van het betaald voetbal ernstige schade
toe, zo schrijft voorzitter H. Kesler in een brief aan de omroep. Tevens vreest
de KNVB dat de uitspraken in het programma het geweld tussen supporters zal
aanwakkeren. Veronica weigert het programma van het scherm te halen. De 
voetbalbond kwam vorige week in actie nadat de bond via geruchten had 
vernomen dat gewelddadige supporters betaald zouden zijn om verklaringen 
op de televisie af te leggen. Ook zou een cameraman in het water zijn gegooid 
en zouden medewerkers van het productiebedrijf The Storms Factory van Pieter 
Storms zijn bedreigd. "Hiermee wordt onnodige olie op het vuur gegooid en oude 
wonden opengehaald", aldus de brief. Producent Storms vindt dat de KNVB zich 
niet moet bemoeien met de inhoud van jounalistieke programma's.

DONDERDAG 14 MEI: 'RADIO 5 VOOR 12' SYMPOSIUM VAN VPRO RADIO 3

Donderdag 14 mei zal VPRO Radio 3 een symposium organiseren in Paradiso,
Amsterdam onder de titel: 'Radio 5 voor 12' met als ondertitel 'Hoe klinkt publieke
popradio?'. Van 14 tot 21 mei zal de VPRO op Internet een station uitzenden,
waarin de VPRO wil demonstreren hoe publieke (alternatieve) popradio zou 
kunnen klinken. Op de zondagen 19 en 26 april, 3 en 10 mei zal in het programma
'Koud Zweet' op zondagmiddag op Radio 3 FM telkens een portret te horen zijn
van publieke (alternatieve) popradiostations. Met achtereenvolgens DR P3 Denemarken,
VRT-Studio Brussel (België), KCRW (Verenigde Staten), en BBC Radio 1 FM (Verenigd
Koninkrijk). Tijdens het symposium zullen diverse prominenten uit de (inter)nationale
radio- en muziekwereld aanwezig zijn om hun mening te profileren. O.a. John Peel 
van BBC Radio 1 FM zal daarbij zijn. Tevens wordt middels 3 panels gediscussieerd 
over publieke radio, met als onderwerpen: 'De tegenstelling publieke versus 
commerciële popradio', 'Wat is de taak van de publieke radio, en de VPRO 
in 't bijzonder in verhouding met popmuziek' en 'De rol van Radio 3 FM en 
de reorganisatie'. Tussendoor zullen enkele artiesten uit de wereld van de
alternatieve muziek optredens verzorgen. De VPRO organiseert dit symposium
mede naar aanleiding van de aangekondigde reorganisatie, waardoor bij de VPRO
alle programma's komen te vervallen, en plaats moeten maken voor programma's
die aan een strak 'format' dienen te voldoen. De VPRO verzet zich hiertegen, 
omdat deze omroep liever met de vrije hand en naar eigen inzicht programma's
wil maken Bovendien, zo stelt de VPRO, staan de programmamakers midden in
de popcultuur die zij op de radio vertegenwoordigen en weten wat op hun terrein
de belangrijke ontwikkelingen en trends zijn. Erwin Blom (programmaker VPRO Radio 3)
stelt in de VPRO Gids: 'Radio 3 FM heeft zich vevreemd van de basis, staat ver weg van 
de levende muziekcultuur in Nederland.' Het symposium in Paradiso, Amsterdam
zal op donderdag 14 mei vanaf 13:00 vrij toegankelijk zijn.

HMG STOPT SAMENWERKING MET TV 10: HERORIENTATIE?

De Holland Media Groep (HMG) heeft de samenwerking met TV 10
beëindigd. Dat melden beide ondernemingen in een gezamenlijke verklaring.
Eerder deze week werd al bekend dat HMG-topman Pieter Porsius weinig 
voelde om een optie op 50 % van de aandelen van TV 10 om te zetten in aandelen.
De samenwerking zal eind april worden stopgezet, en geleidelijk zullen de van
de HMG afkomstige programma's worden stopgezet. TV 10 en de HMG stellen
dat de beslissing is genomen nadat bleek dat de verwachte kijkcijferresultaten
niet behaald werden in de avond. TV 10 is voor 10 % in handen van Arcade Media
en voor 90 % in handen van Fox Kids Europe Ltd., is van Fox Kids Worldwide Inc. 
Fox Kids Worldwide Inc. is in handen van Fox Broadcasting Inc., dat
in handen is van News Corp. van Rupert Murdoch. TV 10 en Fox Kids Worldwide
stellen dat TV 10 in de nieuw ontstane situatie een mogelijkheid aanwezig
is om het succes van de dagprogrammering door te trekken naar de 
avondprogrammering, gebruikmakend van de gecombineerde krachten 
van Fox Kids Worldwide's internationale contacten en relaties. Daartoe zullen
de financiële inspanningen worden verdrievoudigd, voor wat betreft de programmering,
lokale producties en marketing activiteiten. TV 10 directeur Hans Bloem
stelt dat het imago van TV 10 verbeterd moet worden. Hij is van mening
dat de zender te veel het imago van 'herhaalzender' heeft. Met o.a het uitzenden
van recenter programma's dient dit te geschieden. Niet uit te sluiten is
dat Fox als indirecte aandeelhouder bij zal dragen aan de avondprogrammering.

KIJKCIJFERS WEEK 11/1998

De publieke omroepen behaalden in week 11/1998 gezamenlijk een gemiddeld 
marktaandeel van 38,4 %. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel 
op maandagavond (18,8 %), Nederland 2 haalde het hoogste marktaandeel 
op vrijdagavond (29,5%), vooral door de uitzendingen van het WK allround 
schaatsen. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond 
(23,4 %), RTL 4 haalde het hoogste marktaandeel op donderdagavond (20,0 %),
RTL 5 Nieuws & Weer haalde het hoogste marktaandeel op dinsdagavond (5,9 %),
SBS 6 haalde het hoogste marktaandeel op donderdagavond (17,4 %),
Veronica haald het hoogste marktaandeel op dinsdagavond (13,3 %), TV 10
haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (2,6 %), en TMF haalde
het hoogste marktaandeel op donderdagavond (0,8 %). 
Nederland 1 haalde een gemiddeld marktaandeel van 11,9 %, Nederland 2:
15,5 %, Nederland 3: 11,0 %, RTL 4: 19,1 %, RTL 5 Nieuws & Weer: 3,9 %,
SBS 6: 11,4 %, Veronica: 10,1 %, TMF: 0,6 %, TV 10: 1,7 %, VRT TV 1: 1,6 %,
VRT-Ketnet/Canvas: 1,6 % en overige: 7,7 %.

Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd 
door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

TOP 10 MEEST BEKEKEN PROGRAMMA'S		kdh	kijkers x 1000
1.	15-03	zo	Journaal 20.00 uur	NOS	20	2.815
2.	15-03	zo	Studio Sport 1		NOS	16	2.205
3.	15-03	zo	Laat ze maar lachen	RTL 4	16	2.165
4.	10-03	di	Goede Tijden, Slechte	RTL 4	15	2.100
5.	15-03	zo	Schaatsen: WK allround	NOS	14	1.975
6.	14-03	za	Oppassen		VARA	14	1.970
7.	14-04	za	Eigen huis & tuin	RTL 4	12	1.605
8.	13-03	vr	Baantjer		RTL 4	11	1.565
9.	09-03	ma	Villa Felderhof		NCRV	11	1.565
10.	12-03	do	PSV - Feyenoord	SBS6	11	1.490
(1% Kijkdichtheid staat voor 140.900 kijkers van 6 jaar en ouder.)

TOP 10 BEST GEWAARDEERDE PROGRAMMA'S	wrd
1.	10-03	di	Twee voor twaalf	VARA	7.8
2.	15-03	zo	Van Kooten en De Bie	VPRO	7.8
3.	11-03	wo	Nanny			NCRV	7.8
4.	15-03	zo	Schaatsen: WK allround	NOS	7.7
5.	09-03	ma	Villa Felderhof		NCRV	7.7
6.	14-03	za	Star Trek		KRO	7.7
7.	10-03	di	Oud geld		AVRO	7.6
8.	14-03	za	Lingo			VARA	7.6
9.	11-03	wo	Willy Alberti		AVRO	7.6
10.	12-03	do	Per seconde wijzer	VARA	7.6
(Van programma's die een kijkdichtheid lager dan 2% hebben, wordt geen 
waarderingscijfer gegeven. De commerciële zenders laten de waardering niet meten.)

REORGANISATIE HMG, PORSIUS BELOOFT CONCREET REORGANISATIEPLAN

Directeur Pieter Porsius heeft de ondermeningsraad van de HMG beloofd,
dat hij binnen enkele weken met een concreet, met cijfers onderbouwd
reorganisatieplan komt. Volgens betrouwbare bronnen binnen de HMG wordt het
steeds duidelijker dat Porsius probeert de redactie van het RTL Nieuws,
'uit vrees voor keiharde protesten', zoveel mogelijk te besparen. De klappen
zullen volgens insiders nu vallen bij het personeel dat zich met de techniek
bezig houdt (het facilitaire bedrijf van de HMG). Tevens doen er geruchten 
de ronde dat de zender RTL 5 Nieuws en Weer moet sluiten om zo geld te besparen.

PUBLIEKE OMROEPEN VERDEELD OVER PLAN RADIO 1 VANAF 1 SEPTEMBER

De publieke omroepen zijn zeer verdeeld over het plan dat op tafel ligt
voor de nieuwe invulling van nieuwszender Radio 1 per 1 september. In het
voorstel, dat zendercoordinator Karel van Hoof de omroepen heeft voorgelegd,
begint het 'Radio 1-Journaal' een uur vroeger en levert van 12.30 tot
13.00 uur zendtijd in ten behoeve van de omroep die de rest van de dag
vult. Vooral deze onderbreking van een half uur valt bij veel omroepen
verkeerd. In dat tijdsbestek zou nauwlijks een fatsoenlijk journalistiek
nieuwsprogramma te maken zijn.

DEN HAAG MET EIGEN OPEN KABELKANAAL

De gemeente Den Haag krijgt een open kabelkanaal waarop iedereen een
programma kan maken. Voor de kosten hiervan mogen Hagenaars een beroep doen
op het Mediafonds van de gemeente. Het Haagse college van burgemeester en
wethouders is het woensdag eens geworden over de criteria waaraan deze
aanvragen moeten voldoen. Zo worden geen programma's toegelaten die een
partijpolitiek of religieus karakter hebben. Verder wil de gemeente dat
het open kanaal wat anders biedt dan wat er regionaal en lokaal al wordt
uitgezonden. In het Mediafonds zit 10 miljoen gulden dat is verdiend bij
de verkoop van het Haagse kabelnet aan de Casema. De gemeente zal eenzelfde
bedrag de komende jaren investeren in de uitbreiding van internet.

JONGEREN SELECTEREN TMF ALS POPULAIRSTE TV ZENDER

TMF is volgens lezers van het jongerenblad 'Hitkrant' de populairste TV-zender 
van Nederland. Dit is zondag 15 maart in Paradiso in Amsterdam bekend gemaakt 
tijdens de uitreiking van de Hitkrant Awards. De zenders RTL 4 en SBS 6 volgden 
op een tweede en derde plaats. Ruud de Wild werd uitgeroepen tot beste DJ en VJ.
Fabienne de Vries ontving de Hitkrant Award voor favoriete presentator/-trice en liet
daarmee Robert ten Brink en Carlo Boszhardt achter zich. 'All You Need Is Love' 
van Veronica TV won een trofee in de categorie 'beste TV-programma', waarin 
ook TMF's 'Dag Top 5' en 'Toute Fabienne' waren genomineerd.

SBS 6 MET NIEUWE PROGRAMMA'S

SBS 6 komt in april met een aantal nieuwe programma's. Op 1 april zendt
SBS 6 de eerste aflevering uit van het programma `You are My Hero', waarin 
mensen die een heldendaad hebben verricht, worden beloond.
De presentatie is in handen van Cilly Dartell. Vanaf 17 april prensenteert
Wendy van Dijk wekelijks het spelprogramma 'Het Duel'. Elke week dagen twee
bekende Nederlanders elkaar uit. Deze twee bekende Nederlanders dienen qua
beroep iets gelijkwaardigs te doen. `Het Duel' is een programma dat in
Belgie reeds enige tijd op tv te zien is en daar wekelijks door zo'n 750.000
mensen wordt bekeken. `Het Duel' wordt geproduceerd door Tenfold Productions
B.V. Zondag 12 april start SBS met een autoprogramma, `Zo Goed Als Nieuw', 
waarbij de nadruk juist op gebruikte auto's wordt gelegd in plaats van op de 
nieuwste modellen en de daarmee gepaard gaande technische hoogstandjes. 
Presentator Bert van den Dool, bekend van 'Goede Tijden Slechte Tijden', 
probeert de markt van occasions te promoten.`Zo Goed Als Nieuw' wordt 
geproduceerd door D&D Producties B.V. Zaterdag 28 maart brengt SBS 6 
de eerste aflevering van het nieuwe Nederlandse programma `Tuinieren met 
Kijkers', dat wordt gepresenteerd door Paulien Huizinga en Jurgen Smit. 
Dit tuinprogramma laat de kijker zien hoe men kan tuinieren en is de 
'buitenversie' van het programma 'Klussen met Kijkers'. Vanaf zaterdag 
28 maart is het jongerenprogramma 'Brutale Meiden' terug op het scherm,
waarin Jennifer de Jong en Tatum Dagelet een sitcom zullen integreren.

RADIO RIJNMOND BEREIKT VEEL LUISTERAARS BUITEN EIGEN ZENDGEBIED

Radio Rijnmond bereikt per week niet alleen 539.000 luisteraars in het
eigen uitzendgebied, maar ook nog eens 265.000 mensen in andere provincies.
Het marktaandeel van de zender in het Rijnmond-gebied is eind vorig jaar
tussen 07.00 en 18.00 uur gestegen naar 18 %. Alleen SKY Radio scoort
met 19 procent hoger. Uit cijfers van bureau Intomart blijkt, aldus het
blad Mediabulletin, dat er in het uitzendgebied van Radio West wekelijks
124.000 luisteraars zijn voor Radio Rijnmond. In Noord-Holland luisteren
33.000 mensen (van wie 9000 in Amsterdam) naar de regionale zender. In
Brabant zijn dat er 56.000, in Utrecht 23.000, in Gelderland 11.000, in
Zeeland 15.000, in Flevoland 5000 en in Limburg 10.000. De luisteraars
daar zullen sinds januari voor een groot deel verdwenen zijn, omdat
Veronica in Maastricht een zender heeft die ook op de 93,4 MHz uitzendt.

ROTTERDAM: 'AANTAL BASISZENDERS UITBREIDEN'

De gemeente Rotterdam wil na de zomer weer 24 tv-zenders in het basispakket
via de kabel doorgeven. Nu zijn dat er nog 21. Dat heeft wethouder Kombrink
van Rotterdam deze week bekendgemaakt. Kombrink deed zijn uitspraak naar
aanleiding van onderhandelingen met het kabel- en energiebedrijf ENECO.
Eind vorig jaar onstond er veel commotie nadat de Duitse omroep ARD van
de kabel werd gehaald. Dat gebeurde, nadat het aantal zenders in het
zogeheten basispakket werd verminderd.

RADIO WEST VAN DE KABEL IN ENKELE ENECO GEBIEDEN

Op 1 april zal ENECO Kabeltv en Telecom de doorgifte van Radio West via
de kabel staken in de plaatsen waar Radio Rijnmond de aangewezen regionale
zender is en beiden worden doorgegeven. De zender Country FM komt op het
vrijkomende kanaal met de frequentie 91,6 MHz. De wijziging vindt plaats
in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Graafstroom, Liesveld, Hardinxveld-
Giessendam, Leerdam, Zederik, Zwijndrecht, Heerjansdam, Barendrecht,
's Gravendeel, Binnenmaas, Strijen, Cromstrijen, Korendijk en Oud-Beijerland.
In Dordrecht vinden gelijktijdig nog twee wijzigingen plaats. De ConcertZender 
en New Dance Radio moeten plaats maken van SUN FM en Radio Amor.

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
====================================================
ADVERTENTIE:
=====================================================
Voor al uw digitale service in & om Amsterdam kunt u bij ons
terecht.

Vraag nu ook naar alle upgrade mogelijkheden binnen de
Mediamasters.

Kramer satelliet systemen maakt deel uit van 
Digital Receiving Satellite Networks by Peuchen Projects.

Kramer, specialist in video, audio en satellietsystemen.

1e Oosterparkstraat 178-182, 1091 HK Amsterdam.
Alle digitale satellietontvangers demonstratieklaar en leverbaar
020-6947298			http://www.dds.nl/~kww/kramer.html
======================================================
ADVERTENTIE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit, Europa's 
Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.TELE-satellite.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
DutchMedia is op zoek naar nieuwe adverteerders:
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... 
Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl voor meer informatie.
======================================================
ADVERTENTIERUIMTE
=====================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]