[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 8/1998
 
               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 8/1998

In deze Editie:

- SKY Radio start in Zweden
- tvNL start niet met tests in februari, definitieve start tevens uitgesteld
- TV West: maandag beslissende dag?
- Uitspraak illegale Canal+ kabeldecoders
- Minister Zalm: opbrengst verkoop NOB alsnog naar publieke omroep
- Groei reclamebestedingen TV
- Aanpassing Nederlandse wetgeving op Europese mediaregelgeving
- BVN plant wereldwijde distributie
- Opsporing Verzocht vanaf september wekelijks
- Discussie Wolffensperger en VESTRA
- 'Nieuws TV ging te ver'
- De Kwesite exit bij RTL 5 Nieuws & Weer
- Luistercijfers december/januari
- Twijfels betrouwbaarheid cijfers CLO Intomart bij commerciële zenders
- Kijkcijfers Week 7/1998
- Productiebedrijf Han Peekel in financiële problemen
- Kassa! producent speelde autodealer: VARA betreurt gang van zaken
- Robert Briel weg bij Veronica Blad en Satellite
- Echostar: Emme Esse niet voor Nederland bedoeld
- Internationaal satellietnieuws:
	- Astra kondigt officieel opening 28,2 graden Oost spot aan
	- Nieuwe Secretary General en Director of Strategic Planning & Development bij SES
	- Astra 1K officieel aangekondigd
	- Astra ontwikkelt retour pad voor interactieve satellietdiensten
	- Hotbird 4 start op 27 februari, start Hotbird 5 in herfst bevestigd
	- Voorstel voor reorganisatie Intelsat: INC wordt Nederlands
- Telecom Nieuws:
	- Mobiele telefoonkaarten succes
- Internet Nieuws:
	- Camog GelreVision start met Internet via de kabel

SKY RADIO START IN ZWEDEN

SKY Radio zal voor 1 maart starten met een zusterstation in Stockholm.
Onder de naam SKY Radio 107.5 FM (hundragjuukommafem) zal de zender,
met hetzelfde format als SKY Radio in Nederland (met vooral non stop soft-pop)
via één FM frequentie van 1 kW in Stockholm uitzenden. Het bereik
is daarmee zo'n 1,7 miljoen mensen. De programma's worden de komende
2 à 3 maanden vanuit Naarden gemaakt en via de RadioNet 250 SCPC
standaard (niet voor particuliere schotelbezitters te ontvangen) via een 
transponder op de Eutelsat 2F1 opgestraald naar Zweden. Na de periode 
van 2 à 3 maanden zal het station autonoom in Zweden draaien als dochter 
van SKY Radio Nederland. De start van SKY Radio in Zweden houdt 
verband met de overname van Classic ÉM aldaar, die één FM frequentie 
bezit.In Stockholm zenden zo'n 12 commerciële stations uit, allen met een
1 kW zender. SKY Radio ziet de start van de Zweedse zender
als een eerste stap in een internationale uitbreiding. SKY Radio 107.5 FM
zal voorlopig niet voor particuliere schotelbezitters beschikbaar komen,
aldus SKY Radio in Naarden.

tvNL START NIET MET TESTS IN FEBRUARI, DEFINITIEVE START TEVENS UITGESTELD

Cees Dorland, directeur van de nieuwe TV-zender tvNL, heeft
meegedeeld dat tvNL voorlopig niet start met tests in februari. Daardoor
is de definitieve lancering van de zender tevens uitgesteld. Oorspronkelijk
was het de bedoeling dat de zender op 1 april definitief zou starten.
Cees Dorland zegt dat aandeelhouders zich nog beraden over 
de wijze waarop de zender haar activiteiten wil ontplooien, en
wellicht op een bredere basis zal opereren. Te denken valt daarbij
aan nieuwe diensten. Concreter kunnen de plannen niet naar 
buiten worden gebracht, anders dan dat de zender een bredere
basis zal krijgen, zo liet Cees Dorland weten. Indien de aandeelhouders 
het startsein voor de zender geven kan het tv station binnen 6 weken met
haar eerste testuitzendingen in de lucht zijn. Cees Dorland wil echter geen nieuwe
datum noemen voor een mogelijke start. tvNL is van plan via de Eutelsat 2F3
in SCPC te starten en zal via de kabel in PalPlus worden doorgegeven.

TV WEST: MAANDAG BESLISSENDE DAG?

Nadat Wegner Arcade anderhalve week geleden bekend maakte haar
belang van 50 % te willen verkopen in TV West hebben ook de andere 
aandeelhouders PCM (16 %), de Telegraaf (9 %) en CASEMA te kennen 
gegeven te willen stoppen met TV West. Geen van de aandeelhouders 
bleek bereid een dreigend verlies van dit jaar van 2,3 miljoen gulden te 
dragen. Afgelopen woensdag dreigde donderdag de laatste 
uitzenddag voor TV West te worden. Daarop werd live een 
actie-uitzending op TV West uitgezonden. Door een toezegging 
van de provincie, die bereid is één maand mee te betalen 
aan de salarissen van de medewerkers, kan de zender in 
ieder geval tot aan maandag blijven uitzenden. Het gaat daarbij 
om een bedrag van 400.000 gulden. Maandag wordt
duidelijk of de aandeelhouders het verlies voorlopig willen dragen
of surseance van betaling aan zullen vragen, wat het einde van 
TV West betekent. Als Gedeputeerde Staten binnen één week 3 miljoen gulden
investeert in de zender zijn de investeerders bereid hun claims in te trekken.
Gedeputeerde Staten zegt echter meer tijd nodig te hebben om te bekijken
of zo'n investering wel nuttig is. Volgens TV West-hoofdredacteur Hugo 
Schneider hebben de provincie en staatssecretaris Nuis zo'n 4,8 miljoen gulden 
gereserveerd voor de redding van TV West, maar die toezegging moet nog 
door allerlei organen worden goedgekeurd De aandeelhouders waren van 
mening dat de zender een te saaie programmering had. Hoofdredacteur 
Schneider zegt dat de aandeelhouders uit waren op een 'hoempapa-zender'.
Er is een grote kans dat TV West maandag toch uitstel van betaling in zal dienen.
Bij TV West werken 32 mensen in vaste dienst en tien op freelance basis. TV West 
startte de uitzendingen op 2 november 1996. Wekelijks kijken meer dan een half miljoen 
mensen naar de programma's. Ondertussen studeert PCM uitgevers naar 
de oprichting van Randstad TV, waarbij de drie publiek/private regionale 
zenders worden samengevoegd op vooral organisatorisch vlak. 

UITSPRAAK ILLEGALE CANAL+ KABELDECODERS

De Haagse Rechtbank heeft afgelopen dinsdag uitspraak gedaan in de
zaak tegen de Haagse verkoper van zogeheten videoverbeteraars,
waarmee het beeld van de Canal+ zenders via de kabel bekeken kan
worden. Meek It is veroordeeld tot het stopzetten van de verkoop van
de videoverbeteraars, het betalen van een voorschot van 10.000 gulden
op de door Canal+ geleden schade, en het geven van een lijst van namen en
adressen van personen waar Meek It de 'videoverbeteraars' heeft verkregen.
De 'videoverbeteraars' zijn in de meeste gevallen omgebouwde LuxCrypt decoders
die tot augustus 1996 werden gebruikt voor de analoge ontvangst van RTL 4, RTL 5, 
Veronica en SBS 6 via de satelliet. Canal+ heeft aangekondigt de handel in deze
'illegale' apparaten te willen aanpakken. Met de videoverbeteraars kan alleen het beeld
van Canal+ worden bekeken. Geluid ontbreekt.

MINISTER ZALM: OPBRENGST VERKOOP NOB ALSNOG NAAR PUBLIEKE OMROEPEN

Minister Zalm van Financiën heeft alsnog ingestemd met de wens van de 
Tweede Kamer om een eventuele extra opbrengst van 300 miljoen gulden
uit de verkoop van het NOB te storten in de algemene omroepreserve. 
Minister Zalm was vorig jaar nog van mening dat de opbrengst geheel 
ten goede diende te komen aan het financieringstekort van de Tweede 
Kamer. Een meerderheid van de Tweede Kamer was van mening dat 
de extra opbrengst toch, zoals bij eerder bij de oprichting van het NOB 
was overeengekomen aan de publieke omroepen ten goede moest komen. 
Daar is minister Zalm nu op ingegaan. 

GROEI RECLAMEBESTEDINGEN TV

Het Algemeen Dagblad schreef deze week dat de reclamebestedingen
op TV nog steeds toenemen. In januari 1998 werd er in vergelijking met 
januari 1997 voor 15 miljoen gulden meer geadverteerd. Dit is een stijging 
van 14 %.

Reclame Bestedingen in guldens
			Januari 1997		Januari 1998
Nederland 1		10.809.000		11.743.000 (+9 %)
Nederland 2		13.223.000		9.319.000 (-30 %)
Nederland 3		8.782.000		11.083.000 (+26 %)
RTL 4 			30.932.000		33.994.000 (+10 %)
RTL 5 Nieuws & Weer	3.023.000		3.861.000 (+22 %)
SBS 6			13.220.000		17.609.000 (+33 %)
Veronica		16.977.000		21.526.000 (+27 %)
The Music FactoryTMF	1.792.000		3.828.000 (+110 %)
TV 10			1.612.000		1.371.000 (-15 %)
KinderNet		581.000			716.000	(+23 %)
Cartoon Network NL	--			55.000
(Bron: A.D.)

AANPASSING NEDERLANDSE WETGEVING OP EUROPESE MEDIAREGELGEVING

De Nederlandse mediawetgeving wordt aangepast aan de Europese richtlijn 'Televisie
Zonder Grenzen'. Dit zal betekenen dat evenementen van algemeen belang
ongecodeerd beschikbaar moeten blijven voor iedere burger. De richtlijn stelt
dat elk land een lijst van evenementen op moet stellen en dit moet opnemen in 
de wetgeving. Dit heeft nog niet plaatsgevonden; binnenkort zal een dergelijke lijst
worden opgesteld. Programma's die zeker in een dergelijke lijst zullen worden
opgenomen zijn de Olympische Spelen, Koninginnedag, de Elfstedentocht,
en grote voetbal- en schaatsevenementen e.d. Tevens zal de Nederlandse wetgeving
worden aangepast aan regels voor televisiereclame. Zo zullen homeshopping uitzendingen
onder dezelfde regels vallen als de reguliere reclameuitzendingen, en als zodanig herkenbaar
moeten zijn. De sponsorregels zullen tevens worden verruimd. 

BVN PLANT WERELDWIJDE DISTRIBUTIE

De televisiezender van de Radio Nederland Wereldomroep, die sinds
juli vorig jaar via de satelliet uitzendt, is van plan het signaal wereldwijd
te verspreiden. BVN, dat thans staat voor Beste van Nederland, wil
de uitzendingen ook voor Nederlandstaligen beschikbaar stellen op 
de Nederlandse Antillen, Suriname, de Verenigde Staten, Canada, Australië,
en Nieuw-Zeeland. Premier Kok en de Vlaamse premier Van den Brande
hebben hun steun toegezegd aan BVN. BVN zal daartoe ook educatieve
programma's gaan brengen, en de V zal voor Vlaanderen gaan staan,
waardoor de afkorting Beste van Vlaanderen en Nederland zal betekenen.
Totnogtoe betaalde Vlaanderen niet mee aan het project. De Nederlandse
regering heeft 14 miljoen gulden per jaar beschikbaar gesteld voor de komende
vier jaar. De Wereldomroep doet daar nog 3,5 miljoen gulden bovenop per jaar..
De Wereldomroep is voornemens een stichting op te richten, die de verantwoording
krijgt over BVN. Het bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers van de NOS, VRT,
de Wereldomroep en ROOS (Regionale Omroep Overleg en Samenwerking). BVN kan
gratis gebruik maken van programma's van de aangesloten organisaties. 
De bedoeling is dat BVN in de gebieden buiten Europa digitaal ongecodeerd 
te ontvangen zal zijn. Het aantal Nederlanders buiten Nederland bedraagt circa 700.000.
BVN wil een status verkrijgen zoals BBC World die voor Engeland heeft,
Deutsche Welle voor Duitsland en TV 5 voor Frankrijk. De verwachting is dat in 1999 
gestart wordt met de wereldwijde distributie.

OPSPORING VERZOCHT VANAF SEPTEMBER WEKELIJKS

De Netmanager van Nederland 1, Joop Daalmeijer, heeft besloten
dat het AVRO programma 'Opsporing Verzocht' vanaf september
wekelijks zal worden uitgezonden. Thans wordt Opsporing Verzocht
maandelijks uitgezonden. Het programma bestaat 15 jaar.
De AVRO lijkt met het wekelijks uitzenden van Opsporing Verzocht
een concurrent te worden van het RTL 4 programma 
'Misdaadverslaggever', dat elke werkdag wordt uitgezonden. 
Opsporing Verzocht bestaat 15 jaar. Door de verhoging van de uitzendfrequentie
kunnen meer zaken sneller op het scherm gebracht worden. Mogelijk dat
Opsporing Verzocht in de toekomst met regionale TV zenders zal samenwerken,
die vaak een eigen misdaadprogramma uitzenden. 

DISCUSSIE WOLFFENSPERGER EN VESTRA

Afgelopen dinsdag was in het Haagse Nieuwspoort een discussie
tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS, mr. G.J.
Wolffensperger en de vice-voorzitter van de VESTRA (Vereniging
voor Satelliet Televisie en Radio programma aanbieders) en SBS 6-directeur
Fons van Westerloo. De VESTRA presenteerde een 'position paper', 
waarin de VESTRA stelde dat de publieke omroep de commerciële omroep
op oneerlijke wijze beconcurreert. De publieke omroepen ontvangen overheidssteun,
en begeven zich op de reclamemarkt. Dit vindt de VESTRA concurrentievervalsing.
Tevens wees Fons van Westerloo op de commerciële nevenactiviteiten,
die de publieke omroepen steeds meer ontplooien. Als er schaarste in frequentieruimte
en een verzuilde maatschappij zou bestaan kan Van Westerloo de opstelling van de
overheid begrijpen. Zowel schaarste in frequenties als een verzuilde maatschappij
zijn achterhaalde zaken. Wolffensperger's reactie was weinig positief richting 
VESTRA. Wolffensperger draaide de veronderstelling om dat de publieke omroep alles
mag en de commerciële niet. De publieke omroepen hebben allerlei regels
opgesteld gekregen vanuit politiek Den Haag, en dienen een maatschappelijke opdracht
uit te voeren. Als de publieke omroep reclame zou afschaffen of verminderen, zouden
de commerciële omroepen bang zijn voor nieuwe commerciële zenders, zo betoogde
Wolffensperger. Bovendien stelde Wolffensperger dat de grootste concurrent van
commerciële omroepen is niet de publieke omroep, maar andere commerciële zenders.

'NIEUWS TV GING TE VER'

Bij de berichtgeving omtrent de problemen in de Groninger 
wijk Oosterpark is de redactie van Nieuws TV, dat in
opdracht van SBS 6 de verslaggeving verzorgde voor
'Het Hart van de Regio', veel te ver gegaan door een 
aantal relschoppers 400 gulden per persoon te betalen. 
Edgar Hammer, hoofd voorlichting SBS 6, legt de
verantwoordelijkheid bij de redactie van Nieuws TV aangezien
het betalen voor interviews niet is vastgelegd in het contract
tussen beide ondernemingen en het bovendien niet overeenkomt
met de gedragscode van SBS 6. Op 30 december 1997
zijn er in de Groningse wijk Oosterpark diverse rellen geweest.
SBS 6 besteedde daar aandacht aan middels nieuwsuitwisseling
met Nieuws TV, dat onderdeel is van de Boom/Meppel Uitgeverij.
Nieuws TV verzorgt de kabelkranten, met onder meer
bewegende nieuwsflitsen in Groningen, Drenthe, een deel
van Friesland en delen van Noord-Overijssel.
(Met dank aan Hans Knot)

DE KWESTIE EXIT BIJ RTL 5 NIEUWS & WEER

Het interview programma 'De Kwestie' zal na komende
week niet meer worden uitgezonden bij RTL 5 Nieuws & Weer.
In het programma worden in het nieuws zijnde gasten
geïnterviewd. De kijkcijfers van het programma zijn
echter zeer laag (er keken gemiddeld 141.000 mensen naar De
Kwestie), wat RTL 5 Nieuws & Weer heeft doen besluiten 
'De Kwestie' stop te zetten. 'De Kwestie' zal worden opgevolgd
door 'Een Kwestie van Kiezen' waarin geïnterviewden een
bedrag van 1000 gulden krijgen, en bij het telkens niet beantwoorden
van een vraag het bedrag zien verminderen. De presentatoren
zijn dezelfde als bij 'De Kwestie': Jeroen Pauw en Margriet Vroomans.

LUISTERCIJFERS DECEMBER/JANUARI

		    Luisterdichtheid in %	Marktaandeel in %
	           dec/jan nov/dec		dec/jan nov/dec	dec97	jan98
SKY Radio		3,0	3,0		16,2	15,7	16,2	16,3
Radio 3	FM		2,4	2,6		12,8	13,8	11,9	13,2
Radio 1			1,6	1,6		8,6	8,7	9,1	8,1
Radio 10 Gold		1,6	1,5		8,5	8,0	8,6	8,5
Radio 2			1,5	1,6		8,4	8,6	8,9	8,3
Radio Noordzee Nat.	1,3	1,4		6,9	7,6	6,7	7,2
Radio 538		1,2	1,2		6,8	6,4	7,5	6,3
Veronica FM		0,7	0,6		4,0	3,0	3,1	4,5
Classic ÉM		0,3	0,3		1,8	1,8	1,8	1,7
Radio 4			0,3	0,3		1,7	1,7	1,8	1,5
Radio 5			0,2	0,2		0,9	0,9	--	--
Love Radio		0,1	0,2		0,9	0,8	--	--
KINKfm		0,1	0,1		0,4	0,5	--	--
JFK JazzRadio FM	0,1	0,1		0,4	0,4	--	--
Overige zenders	1,3	1,4		7,0	7,4	--	--
Gez. Regionaal		2,7	2,8		14,9	14,7	14,7	15,2
Totaal			18,4	18,8		100,0	100,0	100,0	100,0

Totaal Radio 1 t/m 5	6,0	6,3		32,3	33,7	--	--
Totaal Commercieel	8,4	8,4		45,8	44,2	--	--

Overige zenders	1,3	1,4		7,0	7,0	--	--

-- = onbekend

De zenders TalkRadio, ARROW Classic Rock Radio en Q-Radio zijn in dit overzicht nog
niet apart genoteerd, omdat voor deze zenders in december 1997 de luistercijfers nog niet 
werden gemeten.
De gemiddelde luistertijd per dag bedroeg in de periode december/januari in het tijdvak
07:00 tot 00:00 uur, 3 uur en 8 minuten. De gmiddelde luistertijd is 4 minuten lager dan 
de gemiddelde luistertijd in dat tijdvak in november/december. Eind maart volgen de 
luistercijfers die een goed beeld geven van de nieuwe etherindeling, zoals deze op 1 
januari is ingegaan.

TWIJFELS BETROUWBAARHEID CIJFERS CLO INTOMART BIJ COMMERCIELE ZENDERS

Een aantal commerciële radiozenders waaronder SKY Radio en Radio 538,
hebben twijfels gekregen over de betrouwbaarheid van de luistercijfers
afkomstig van het Continu LuisterOnderzoek, dat elke maand met
twee-maandelijkse luistercijfers komt van de radiomarkt. Aanleiding voor
de twijfels zijn de drie tussentijdse onderzoeksresultaten van luisteronderzoeken,
dat op verzoek van een aantal stations werd uitgevoerd. Die cijfers zijn sterk
verschillend met de cijfers zoals Intomart die elke twee maanden publiceert.
Vooral Radio 538 heeft zijn twijfels bij de cijfers. Radio 538 daalt in de luistercijfers
van december van 7,5 naar 6,3 %, terwijl in een ad hoc onderzoek Radio 538
uitkwam tot 12,0 % (zie ook DutchMedia 6a/1998). Intomart is naast uitvoerder
van het CLO onderzoek, ook uitvoerder van de tussentijdse onderzoeken,
en zegt achteraf er beter aan gedaan te hebben de opdracht voor de tussentijdse
onderzoeken te weigeren. SKY Radio is van mening dat de invloed van de
publieke omroepen in de wijze van meting (o.a. op doelgroepen) te groot is.
Er zou sprake zijn van een validatieonderzoek. Dit dreigt nu vast te lopen, omdat
Intomart van mening is dat de opdrachtgevers (de radiozenders) die moeten betalen, 
terwijl de radiozenders van mening zijn dat Intomart die moet betalen, om te bewijzen
dat ze betrouwbare cijfers afleveren.

KIJKCIJFERS WEEK 7/1998

Het schaatsen op de Olympische Winterspelen zorgt voor hoge kijkdichtheden 
in de ochtenduren (07-09.30 uur). De kwartiercijfers van de eerste week 
Nagano vertonen kijkdichtheden van ruim boven het miljoen met als hoogtepunt 
het slot van de 1500 meter voor mannen op donderdag: 1,8 miljoen kijkers 
rond de klok van negen uur.
De publieke omroepen behaalden in week 7 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 40 %. 
Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandag- en vrijdagavond (18 %), Nederland 2 
haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (26 %), door o.a. de uitzendingen van 'Studio 
Sport'. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (21 %).
RTL 4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 19 %, RTL 5 Nieuws & Weer: 4 %, 
Veronica: 11 %, SBS 6: 9 % en TV 10: 2 %. 
Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door 
bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

TOP 10 MEEST BEKEKEN PROGRAMMA'S		kdh	kijkers x 1000
1.	15-02	zo	Journaal 20.00 uur	NOS	26	3.560
2.	15-02	zo	Studio Sport 1		NOS	18	2.570
3.	10-02	di	GTST			RTL 4	16	2.165
4.	14-02	za	Oppassen		VARA	14	1.915
5.	15-02	zo	Laat ze lachen		RTL 4	12	1.680
6.	12-02	do	De TV Show		TROS	12	1.620
7.	13-02	vr	Het gevoel van 1979	KRO	11	1.565
8.	09-02	ma	Tussen kunst en kitsch	AVRO	11	1.525
9.	12.02	do	OS: 1500 meter man.	NOS	10	1.410
10.	10-02	di	Sportjournaal		NOS	10	1.410
(1% Kijkdichtheid staat voor 140.900 kijkers van 6 jaar en ouder.)

TOP 10 BEST GEWAARDEERDE PROGRAMMA'S		wrd
1.	15-02	zo	OS: schaatsen slot 1000 meter	NOS	8.3
2.	15-02	zo	OS: huldiging Postma		NOS	8.0
3.	13-02	vr	ER				AVRO	7.8
4.	12-02	do	OS: schaatsen slot 1500 meter	NOS	7.7
5.	10-02	di	OS: schaatsen 500 meter	NOS	7.7
6.	13-02	vr	Lingo				VARA	7.6
7.	13-02	vr	Shawshand redemption		KRO	7.6
8.	13-02	vr	Het gevoel van 1979		KRO	7.5
9.	09-02	ma	Tussen kunst en kitsch		AVRO	7.5
10.	10-02	di	Twee voor twaalf		VARA	7.5
(Van programma's die een kijkdichtheid lager dan 2% hebben, wordt geen waarderingscijfer 
gegeven. De commerciële zenders laten de waardering niet meten.)

PRODUCTIEBEDRIJF HAN PEEKEL IN FINANCIELE PROBLEMEN

Het productiebedrijf van Han Peekel, Han Peekel Produkties B.V. verkeert
in grote financiële problemen. De producent heeft aan crediteuren een
fax gestuurd, waarin uitstel van betaling wordt gevraagd, aldus de Volkskrant.
Peekel Produkties zou in de problemen zijn gekomen door een schuld die eind
jaren tachtig is opgebouwd, bij een poging een vestiging in België op te zetten.
Han Peekel Produkties maakt thans nog twee tv-programma's, en heeft
te kampen met krimpende programmabudgetten. Bij Han Peekel Produkties werken
15 mensen. De omzet bedroeg afgelopen jaar 10 miljoen gulden, er wordt een lagere
omzet verwacht voor het lopende boekjaar.

KASSA! PRODUCENT SPEELDE AUTODEALER: VARA BETREURT GANG VAN ZAKEN

In een uitzending van het consumentenprogramma Kassa! van de VARA is op zaterdag
14 februari 1998 de producent van het programma, Paul van Veelen, zich voorgedaan 
als autodealer. Het item waarin dit voorkwam ging over een autodealer die zich 
beklaagde over de prijspolitiek van het Volkswagen concern. De echte dealer 
had zich kort voor de uitzending teruggetrokken, waardoor de redactie snel een 
oplossing diende te vinden voor het item. Schrappen van de uitzending, was geen 
oplossing, aldus eindredacteur Valkenburg in het A.D. Een kleine vermelding dat 
het ging om een nep-dealer was niet aan de orde, aldus Valkenburg in de 
Volkskrant. De VARA betreurt de gang van zaken, en vindt dat er juist 
wel een vermelding in beeld had moeten komen. Noch van Karel van Miert 
(die in de uitzending aankondigde Volkswagen een boete van 220 miljoen 
gulden te willen opleggen) noch de echte autohandelaar hebben een klacht
ingediend bij de VARA. 

ROBERT BRIEL WEG BIJ VERONICA BLAD EN SATELLITE

Robert Briel is als één van de laatste 'oud-Veronicanen' vertrokken
bij de Veronica Uitgeverij, waar hij werkzaam was als hoofdredacteur
van het Veronicablad en Veronica Satellite. Robert Briel was meer dan 20 jaar
werkzaam bij de Veronica Uitgeverij. Zijn taken zijn overgenomen door
Michaël Kroonbergs, die al een aantal jaren deel uitmaakte van de hoofdredactie.
Robert Briel is een eigen adviesbureau gestart.

ECHOSTAR: EMME ESSE NIET VOOR NEDERLAND BEDOELD

Echostar heeft in een gezamenlijk persbericht met Emme Esse uit Italië verklaard
dat de Emme Esse ontvanger niet voor Nederland bedoeld is. Dit is een reactie
op een testartikel in het satellietblad FSW. Echostar en Emme Esse verklaren
dat er geen distributie overeenkomst bestaat voor verkoop van de Emme Esse 
ontvanger buiten Italië. De Emme Esse ontvanger zal geen software ondersteuning 
krijgen bij toekomstige software updates buiten Italië, en is derhalve niet in staat de 
teletekst behorend bij de Nederlandse zenders te ontvangen. Derhalve waarschuwt 
Echostar Nederlandse consumenten en handelaren er voor dat de Emme Esse ontvanger 
ook verkocht wordt als zijnde een Echostar DSB 9800 ontvanger, terwijl het een Emme 
Esse ontvanger betreft. De Emme Esse ontvanger wordt in Nederland verkocht via een 
parallelle import kanaal. Overigens heeft Echostar bekend gemaakt inmiddels
weer aan de vraag te kunnen voldoen van de DSB 9800 ontvanger in Nederland.
Er wordt weer geleverd aan de satelliet dealers.

INTERNATIONAAL SATELLIETNIEUWS:

ASTRA KONDIGT OFFICIEEL OPENING 28,2 GRADEN OOST SPOT AAN

De Société Europeene des Satellite (SES) heeft woensdag 11 februari in
Luxemburg officieel aangekondigd dat de Astra 1D van 19,2 graden
Oost naar 28,2 graden Oost zal worden verplaatst. Dit is noodzakelijk
om satellietcapaciteit beschikbaar te hebben op 28,2 graden Oost
ten behoeve van de start van het digitale pakket van BSkyB, SKY Digital.
De 28,2 graden Oost locatie is alleen bedoeld voor de Britse en Ierse markt.
De verplaatsing van de Astra 1D zal geen gevolgen hebben voor de uitzendingen
op 19,2 graden Oost. Dankzij een backup systeem nemen andere satellieten
de uitzendingen over van de Astra 1D. De Astra 1G neemt een aantal transponders
over van de Astra 1E, terwijl de Astra 1E is de Astra 1D transponders overneemt.
Dit proces is reeds midden februari in gang gezet.
De verplaatsing van de Astra 1D naar 28,2 graden Oost neemt 3 weken
in beslag en begint eind februari, waarna de Astra 1D medio maart (vermoedelijk
16 maart) zal starten met tests. De Astra 1D zal op 28,2 graden Oost 18 transponders 
gebruiken in het frequentiegebied 11.70 tot 12.10 GHz. met dezelfde transmissie
eigenschappen als de Astra 2A.
De indeling van de Astra 2A op 28,2 graden Oost is als volgt:

SKY Digital:	 	14 transponders
BBC: 			2 transponders
Flextech: 		2 transponders
Discovery:		1 transponder
UKTV:			1 transponder
Viacom:		1 transponder
Turner Broadcasting:	0,5 transponder
Multiplex:		2,5 transponder

Op de multiplex transponder kunnen verschillende zenders plaatsnemen om TV, radio of
multimedia diensten aan te bieden voor het Verenigd Koninkrijk.
Viacom is van plan drie muziekzenders binnen het SKY Digital pakket uit te zenden:
MTV UK, VH 1 UK en M2 Europe. M2 zal komende zomer 'op spectaculaire wijze' 
gelanceerd worden, aldus Michiel Bakker, directeur van MTV/Viacom voor Europa. 
M2 zal in eerste instantie een pan-Europees kanaal zijn, waarin op een geheel vrije 
wijze 24 uur per dag muziekclips uitgezonden zullen worden met de mogelijkheid van 
interactiviteit. Daarnaast zullen Nickelodeon, en The Paramount Comedy Channel 
uitzenden via de Viacom transponder. Op de UKTV transponder zullen naar 
verwachting UK Gold, UK Horizons, UK Arena en UK Style uitzenden. 
Discovery zal met Animal Planet, The Discovery Channel en Discovery
Home & Leisure en wellicht nog meer themakanalen haar transponder 
vullen. Turner Broadcasting zal met Cartoon Network, CNN International, 
en TNT Classic Movies de halve Turner transponder vullen. De BBC 
transponder zal naar verwachting nieuwe zenders bevatten die de BBC op dit 
moment ontwikkelt. De Flextech transponder zal de zenders bevatten die thans 
analoog uit worden gezonden, maar dan vaak 24 uur per dag, zoals Bravo, Living, 
The History Channel, The Children's Channel, Challenge TV, etc. De SKY Digital 
transponders zullen naast de welbekende SKY zenders (SKY News, SKY One, 
SKY Movies Screen 1, 2, SKY Sport 1, 2, 3, SKY Soap e.d.) ook pay per view 
transponders bevatten en meer versies van SKY Movies. De Astra 2A zal naar 
verwachting in mei gelanceerd worden door een Russische Proton raket
en kort daarna de Astra 1D op 28,2 graden Oost aflossen, waarna de Astra 1D 
zal terugkeren naar 19,2 graden Oost. De Astra 2B zal tegen het einde van dit jaar 
gelanceerd worden door een Ariane 4 raket. Daarna zal de transponder capaciteit op 
28,2 graden Oost 56 bedragen.

ASTRA 1K OFFICIEEL AANGEKONDIGD

De SES heeft bij het Franse Aérospatiale een nieuwe Astra satelliet besteld,
de Astra 1K. De Astra 1K, is de 11e satelliet in de Astra serie, en zal
tegen het einde van het jaar 2000 plaatsnemen op de 19,2 graden Oost positie.
De Astra 1K zal 3 hoofdtaken hebben:
- complete backup voor de Astra 1B, evenals backup capaciteit voor de Astra 1A, 1C en 1D.
- 2 verschillende beams, één voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland en één voor 
  Oost- en Midden-Europa. Per beam zijn 24 transponders beschikbaar, waardoor het totale
  aantal transponders op 19,2 graden Oost stijgt van 120 naar 144.
- 2 aanvullende Ka band capaciteit op de Astra 1H ten behoeve van interactieve diensten

De technische gegevens van de satelliet zijn:
- Aérospatiale Spacebus 3000B3S satelliet met Ku band repeater (gebouwd
 door Alcatel), 9 antenne reflectoren
- 52 high power Ku band transponders (aan het einde van de levensduur 46 transponders) met
  105 Watt TWTA's (Travelling Wave Tube Amplifiers)
- 2 Ka band transponders met 66 Watt TWTA's
- Het ruimtevaartuig zal tussen de 4,5 en 5 ton wegen en een levensduur hebben van 13 tot 16 jaar,
 afhankelijk van wat voor soort generator zal worden gebruikt.

NIEUWE SECRETARY GENERAL EN DIRECTOR OF STRATEGIC PLANNING & DEVELOPMENT BIJ SES

De Société Européenne des Satellite (SES), eigenaar van de Astra satellieten, heeft
aangekondigd dat Dean Allen Olmstead is benoemd tot Director of Strategic 
Planning & Development bij SES. Dean Allen Olmstead was voorheen 
werkzaam bij Hughs Electronics Company en DirecTV Japan, waar hij 
Executive Vice President was. Hij zal zich bij SES bezig houden met o.a. 
de strategische planning, en wetgeving zaken met betrekking tot 
telecommunicatie diensten. Roland Jaeger is benoemd tot Secretary General bij SES.
Roland Jaeger is sinds 1995 werkzaam bij SES, als manager Corporate & Legal Affairs.
Nu krijgt Roland Jaeger de functie van secretaris bij de 'Board of Directors' en bij
het SES Management Committee erbij. Zowel Roland Jaeger als Dean Allen Olmstead
komen in de SES organisatie direct onder Romain Bausch, Director General en voorzitter van
het SES Management Committee. SES heeft naast deze personele wijzigingen
aangekondigd een mogelijke beursgang te onderzoeken. Op 15 april zal er meer duidelijkheid
zijn, als de SES aandeelhouders vergaderen. 

ASTRA ONTWIKKELT RETOUR PAD VOOR INTERACTIEVE SATELLIETDIENSTEN

De Société Européenne des Satellite (SES), eigenaar van de Astra satellieten,
heeft bekend gemaakt dat ze een interactief satellietsysteem heeft ontwikkeld
dat toegepast kan worden voor multimediadiensten en Internet.
Onder de naam ARCS, dat staat voor Astra Return Channel System,
is het mogelijk tot 38 Mega bit per second aan data te ontvangen middels
Ku band transponders en 150 kilo bit per second up te loaden middels een Ka band
transponder, en een schotel van minstens 60 cm. Met een 90 cm kan 384 kilo bit per
second worden ge-upload, en met een 1.20 meter schotel 2,048 mega bit per second.
Het ARCS werkt met een Satellite Interactive Terminal, waarbij een compleet pakket
wordt geleverd met schotel en terminal. De 60 cm schotel optie kost 1000 US Dollar
(circa 2000 gulden). Het is tevens mogelijk de bestaande schotel aan te passen, maar
SES raadt dit af, vanwege technische moeilijkheden. SES wil met Astra-Net 
gebruik maken van ARCS, en andere aanbieders van entertainment diensten en
informatie leveranciers, waarbij gericht wordt op de DTH (Direct to Home) en DTO
(Direct to Office) markt. Met ARCS wil SES nieuwe markten verkennen, en zich
richten op grote en kleine zakelijke gebruikers, zoals banken, multinationals
maar ook educatieve instellingen. SES gebruikt met ARCS het frequentie
spectrum 29.0 tot 30.0 GHz., wat overeengekomen is met de International 
Telecommunication Untion (ITU). De verwachting is dat ARCS in 1999 in
gebruik zal worden genomen.

VOORSTEL VOOR REORGANISATIE INTELSAT: INC WORDT NEDERLANDS

De Intelsat Working Party heeft op 12 februari jl. een voorstel gepresenteerd,
waarin wordt voorgesteld dat Intelsat een commerciële organisatie zal worden.
Het voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene
aandeelhoudersvergadering, die gehouden zal worden van 30 maart tot
1 april in Salvador, Brazilië. Er wordt voorgesteld dat 5 Intelsat satellieten,
met de locaties 57 graden Oost, 183 graden Oost, 45,5 graden West 2 satellieten
gepositioneerd op 26,5 graden West en de K-TV satellieten, die op 95 graden 
Oost zullen worden gepositioneerd over worden geheveld naar
de Intelsat New Company (INC), welke onder de jurisdictie zal vallen
van Nederland. Met deze satellieten (en mogelijk ook andere) is het 
de bedoeling dat INC zich zal richten op multi regio video distributie
voor de DTH (Direct To Home) markt en interactieve multimediale diensten
voor zowel de DTH als de zakelijke markt. Bestaande contracten zullen worden
overgeheveld van Intelsat naar INC. De registratie van de zes satellietposities
zal worden overgeheveld naar Nederland, alwaar de INC zal worden gevestigd.
De toewijzing van de Ka band faciliteiten zullen tijdens de aandeelhoudersvergadering
ter discussie staan. The Working Party beveelt aan dat Intelsat 10 % van de aandelen
van INC in handen krijgt, zonder dat deze recht geven op zitting in de raad van bestuur
van INC. De overige aandelen van INC zullen in dezelfde verhoudingen worden verdeeld
over de aandeelhouders van Intelsat. Individuele investeerders wordt de mogelijkheid geboden
17 % van de aandelen te verdelen, te herzien door de INC aandeelhouders, mogelijk
dat INC op de beurs genoteerd zal worden. De INC zal direct na de aandeelhoudersvergadering
na goedkeuring van het voorstel worden opgericht. De overname van de aandelen van de satellieten
zal in de volgende maanden plaatsvinden. Intelsat zelf zal zorg blijven dragen voor de overige
satellieten, zoals totnogtoe het geval is. Met de reorganisatie zal Intelsat zich meer richten
op haar core business, om wereldwijde universele telecommunicatie diensten aan te bieden, en
andere diensten zoals videodiensten.

HOTBIRD 4 START OP 27 FEBRUARI, START HOTBIRD 5 IN HERFST BEVESTIGD

Eutelsat heeft aangekondigd dat de Hotbird 4 op 27 februari gelanceerd
zal worden door een Ariane raket. De satelliet zal na 4 weken
in gebruik worden genomen, en 13 transponders bevatten in 
het 10,70 tot 10,95 GHz. bereik en 7 transponders in het 12,50 tot 12,75 GHz.
bereik. Als klanten voor de Hotbird 4 zijn reeds het Hongaarse Duna TV en
het Italiaanse digitale platform Telespazio bekend. De lancering van
de Hotbird 5, die de Eutelsat 2F1 zal vervangen, staat voor komende herfst
gepland. De Hotbird 5 zal de uitzendsterkte van de zenders, die thans op
de Eutelsat 2F1 uitzenden vergroten, waardoor minder grote schotels 
vereist zijn. Met de komst van de Hotbird 4 en 5 zullen de beams van
de Hotbirds (op de Hotbird 1 na) dat met een 70 cm schotel alle transponders
goed te zien zijn. (De hotbird 1 vereist in de uithoeken van de beam, in een land
als Portugal een grotere schotel). Alle hotbirds zijn echter met een 70 cm goed 
te ontvangen in Griekenland.

TELECOM NIEUWS:

MOBIELE TELFOONKAARTEN SUCCES

De formule waarbij consumenten zonder abonnement een mobiele telefoon
kunnen gebruiken is succesvol. Bij de formule kan men telkens met een mobiele
telefoonkaart mobiele telefoons gebruiken (en activeren). In twee weken tijd
verkocht PTT Telecom alle 65.000 mobiele telefoonkaarten van PTT Telecom,
waardoor deze uitverkocht zijn. Voorlopig is de mobiele telefoonkaart niet
meer te verkrijgen bij PTT Telecom. PTT Telecom verwachtte niet
zo snel zo'n succes met het product te hebben. (Bron: de Telegraaf)

INTERNET NIEUWS:

CAMOG GELREVISION START MET INTERNET VIA DE KABEL

Gamog GelreVision (voorheen Gamog CAI), kabelexploitant in de Veluwe, de
Achterhoek en in Flevoland, begint deze maand met aanbod van Internet via 
de kabel in Zeewolde. Vorig jaar bood Gamog CAI gratis Internet via de telefoon
aan (met alleen telefoonkosten). De mensen die hiervan gebruik maakten
kunnen als eerste gebruik maken van Internet via de kabel. Gamog GelreVision
wil Internet via de kabel voor een groot publiek beschikbaar stellen (zoals CAI Westland
en CASEMA doen), en niet alleen aan zakelijke of zware gebruikers beschikbaar stellen 
(zoals A 2000 en Nutsbedrijf Amstelland doen). Vandaar dat een prijsbeleid
wordt gehanteerd van 50 gulden per maand, waarbij de huur van een 
kabelmodem, is ingebegrepen alsmede de BTW. Het Internetverkeer wordt 
daarbij beperkt tot maximaal 300 MB per maand. Voor zware gebruikers
is er een onbeperkt dataverbruik tarief van 90 gulden per maand. 
Gamog GelreVision maakt gebruik van het Com21 systeem, met snelheden
tot 512 kbit/s. Binnen een periode van 2 jaar zullen alle 130.000 abonnees
van Internet via de kabel gebruik kunnen maken. (Bron: Planet Multimedia)

INTERNET SITES:

---Homepages
PTT Telecom Broadcast at http://www.kpnbroadcast.com
Alberta Access at http://www.accesstv.ab.ca/
CTV at http://www.ctv.ca/
WMAR-TV at http://www.wmar.com/
WBBM-TV at http://wbbm.cbsnow.com/
TV 5 USA at http:/www.tv5.org/usa/
APTV at http://www.enps.com/
Histoire (TPS) at http://www.histoire.fr/
Bartok Radio at http://www.radio.hu/BARTOK.htm
Danubius Radio at http://www.danubius.hu/
Cadena 100 at http://www.cadena100.es
Cadena COPE at http://www.cope.es

--- LIVE RealAudio:
Danubius Radio at http://www.datanet.hu/cgi-bin/datanet/ram/danubius.ra
Cadena COPE Real-Audio at http://www.cope.es/cadena/Sound/Index/live.ram

(Source: SATCO DX, http://www.satcodx.com & Transponder NEWS)

======================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
DutchMedia is op zoek naar nieuwe adverteerders:
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... 
Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl voor meer informatie.
======================================================
ADVERTENTIERUIMTE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit, Europa's 
grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.TELE-satellite.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
© De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]