[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 7/1998

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 7/1998

In deze Editie:

- Pace stopt tijdelijk productie en distributie digitale decoders voor Nederland
- Echostar kampt met tekorten voor DSB 9800
- Canal+ vraagt voortaan 60 gulden voor 'gratis' digitale smartcard
- Canal+ treedt op tegen illegale kabeldecoders
- Wisselingen van de wacht bij MTV Amsterdam en VESTRA
- Minister Jorritsma doet oproep aandragen ideeën voor invoering DAB
- RTL 4 is Peter Jan Rens liever kwijt dan rijk
- Wegener Arcade wil belang verkopen TV West
- Harmen Siezen en Pia Dijkstra populairste nieuwslezers
- Willem van Kooten verkoopt aandelen Endemol voor bijna 80 miljoen gulden
- Ledenverlies publieke omroep door loskoppeling valt mee
- Nuis steunt ConcertZender
- Verjaardagshow voorlopig zonder loterij?
- Kort medianieuws
- Kijkcijfers week 6/1998
- Paul Haenen alias dominee Gremdaat maakt come back bij publieke omroep
- NCRV en D&D beschuldigen Endemol en Ivo Niehe van stelen programma-idee
- Endemol koopt rechten vertoning oranje spelers voor 1 miljoen gulden
- Firato terug
- Vlaams Medianieuws:
	- Formule 1 bij VTM 
- Telecom Nieuws:
	- Europese Commissie doet onderzoek naar internationaal mobiel bellen
- Internet Nieuws:
	- ING, KPN, Philips, Wegener Arcade en Postbank in proef Web TV
- Internet Sites

PACE STOPT TIJDELIJK PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE DIGITALE DECODERS VOOR
NEDERLAND

Pace is half januari gestopt met de productie en distibutie van digitale
decoders voor de Nederlandse markt. De reden daarvoor is de onduidelijke
situatie die Canal+ eind vorig jaar creëerde, aldus Leon Bombeeck van
Pace importeur Bombeeck. De toenmalige Canal+ directeur Joop Daalmeijer
deed uitspraken waarin duidelijk werd dat SECA Mediaguard de standaard
codering zou worden voor het digitale aanbod van Canal+ via de satelliet.
Sindsdien doet Canal+ geen uitspraken meer over het wel of niet inzetten
van de SECA Mediaguard, en liet enkel weten dat daar ter zijner tijd
meer duidelijkheid over zal komen, alhoewel Canal+ wel te kennen heeft gegeven
dat als wordt overgegaan op SECA Mediaguard het huidige coderingsysteem Irdeto
zeer lange tijd (daarbij moet men denken aan 5 tot 10 jaar) zal worden ondersteund.
Pace is van mening dat ze zichzelf, dealers en klanten in bescherming moet nemen.
Daarom is ervoor gekozen te wachten totdat Canal+ duidelijkheid geeft over welke
standaard als coderingssysteem zal worden gebruikt, alvorens verder te gaan met
de productie en distributie. Bovendien speelt de mogelijke overschakeling van de 
(een deel van) het Canal+ pakket naar de Astra 1G een rol. Indien Canal+ transponders
op de Astra 1G zal delen met andere programma-aanbieders, dan dienen alle
Pace modellen voorzien te worden van een software update. (Dit geldt ook voor een
aantal andere merken). Pace importeur Bombeeck wil daarover ook duidelijkheid hebben.
Daarbij is onduidelijk wie de software-updates zal financieren. Bombeeck van
mening dat daarvoor Canal+ op moet draaien. Bij Canal+ gaf men te kennen
op het stopzetten van de productie en verdeling in Nederland van digitale decoders
geen commentaar te hebben. Bij de dealers staan in enkele gevallen nog enkele decoders,
maar in de meeste gevallen zijn die uitverkocht, aldus Bombeeck. Kopers van digitale
receivers in Nederland zijn daarom vooralsnog aangewezen op andere merken. 

ECHOSTAR KAMPT MET TEKORTEN VOOR DSB 9800

Echostar kan de vraag niet aan voor de levering van haar digitale
decoder, de Echostar DSB 9800. Echostar had gerekend
op bepaalde verkoopcijfers, maar die werden overtroffen,
waardoor aan satellietdealers onvoldoende kan worden geleverd.
Deze situatie is eind/midden januari ontstaan. Echostar zegt
verrast te zijn met de grote vraag naar de ontvangers, en verwacht
dat er eind februari weer geleverd zal worden.

CANAL+ VRAAGT VOORTAAN 60 GULDEN VOOR 'GRATIS' SMARTCARD

Canal+ is op 1 februari jl. gestopt met het gratis verstrekken van smartcards
voor ontvangers die niet door Canal+ goedgekeurd zijn, maar toch de digitale
Canal+ signalen van de Astra satelliet kunnen ontvangen. Voortaan dient daarvoor
60 gulden te worden betaald, waarvan 45 gulden als kostprijs wordt genoemd,
en 15 gulden als handlings- en administratiekosten. De reden hiervoor
is, aldus Canal+, dat er meer aanvragen zijn, dan de verwachting was,
voor een gratis smartcard. Bij goedgekeurde ontvangers zit normaal gesproken
een smartcard, en is deze inbegrepen bij de verkoopprijs. Dealers zouden nu
de verkoopprijs van goedegekeurde digitale decoders verlagen, en de klant 
een gratis smartcard bij Canal+ aan laten vragen. Bovendien, zo verklaart
Canal+, is het aantal niet-Canal+ goedgekeurde ontvangers meer dan verwacht.
De kopers van de semi-gratis smartcard dienen net als voorheen, een kopie
van een legitimatiebewijs, kopie van de aankoopnota, en een bewijs met
de technische gegevens van de decoder in te sturen. Daarnaast dient
de koper van de semi-gratis kaart een verklaring ondertekenend terug te sturen,
waarin de koper van de smartcard Canal+ niet aansprakelijk stelt voor
de blijvende werking van de smartcard. 

Redactioneel commentaar:
Hiermee bevestigd Canal+ door te gaan met de reeds bestaande 
registratiecultuur, maar daarnaast nog eens geld te willen ontvangen. 
Een paspoort blijft noodzakelijk om de commerciële Nederlandse zenders 
te ontvangen zonder kabel, bij een matige kwaliteit.

CANAL+ TREEDT OP TEGEN ILLEGALE KABELDECODERS

Canal+ Nederland is begonnen met acties tegen illegale decoderpiraterij.
De onderneming zegt door de verkoop van deze apparaten flinke schade 
op te lopen, en is daarom met een tegenoffensief begonnen. Canal+ zou 
op dit moment ongeveer 10 aanbieders van digitale decoders op het spoor 
zijn. Tegen hen is aangifte gedaan. Behalve strafrechtelijke maatregelen
wacht de aanbieders ook een civielrechtelijke aanpak. Meek It,
één van de verkopers van zulke decoders werd voor het Haagse gerecht
gedaagd, maar liet zich tijdens het kort geding niet zien. 
Een zgn. videoverbeteraar, om het Canal+ beeld zichtbaar te maken,
kost 200 gulden per stuk. Het geluid blijft vooralsnog daarbij gecodeerd.
Canal+ zegt dat de abonneegroei in november en december zou zijn afgevlakt 
door opkomst van illegale kabeldecoders. Canal+ zegt niet alleen schade
te lijden door gederfd abonnementsgeld, maar ook door extra kosten
voor technische aanpassingen tegen decoderpiraterij.
Canal+ heeft verklaard codeveranderingen per regio te kunnen instellen.
In Amsterdam en Eindhoven zou dit reeds hebben plaatsgevonden bij
de voetbalwedstrijd PSV-Ajax. Canal+ eist eist van verkopers een 
voorlopige schadevergoeding van 10.000 gulden en wil weten
aan wie de illegale decoders zijn verkocht. De rechtbankpresident 
A.H. van Delden liet doorschemeren dat de eisen van Canal+ een goede 
kans maken om te worden ingewilligd. Meek It verweerde zich niet, 
doordat het niet kwam opdagen tijdens kort geding. Meek It heeft 
toezegging gedaan de verkoop van de illegale decoders te staken. 
Canal+ heeft daar desondanks geen vertrouwen in. Binnenkort 
volgt uitspraak in het kort geding.

WISSELINGEN VAN DE WACHT BIJ MTV AMSTERDAM EN VESTRA

Jaap Nieuwenhuis heeft MTV in Amsterdam verlaten.
Nieuwenhuis was werkzaam bij MTV op een ad interim basis.
Hij is opgevolgd door Casper Keller, die benoemd is tot hoofd
MTV Amsterdam. Bij het algemeen bestuur van de VESTRA (Vereniging
voor Satelliet Televisie en Radio Programma Aanbieders), heeft
Casper Keller de plek van J. Nieuwenhuis in het Algemeen
Bestuur overgenomen. De functie van Voorzitter in het Algemeen
Bestuur is vacant, door het vertrek van Willem van der Meer de Walcheren
bij de Holland Media Groep. Zodra de Holland Media Groep een nieuwe voorzitter
voordraagt, zal een nieuwe Voorzitter worden gekozen. Will Moerer van
Canal+ heeft de functie van penningmeester overgenomen, na het vertrek 
van Joop Daalmeijer naar de publieke omroep. De functie van secretaris, die
Will Moerer voorheen vervulde is overgenomen door mr. Hedy Bollen, hoofd
Juridische Zaken bij de Holland Media Groep. In het Algemeen Bestuur
nemen ook André Feiner van de Arcade Media Groep en Fons van Westerloo
van SBS 6 als vice-voorzitter zitting. Vestra is voortaan ondergebracht bij
de Holland Media Groep.

MINISTER JORRITSMA DOET OPROEP AANDRAGEN IDEEEN VOOR INVOERING DAB

Minister Annemarie Jorritsma van Verkeer en Waterstaat is een procedure gestart
voor het verlenen van vergunningen ten behoeve van het gebruik van frequentieruimte
in de Digital Audio Broadcasting (DAB) norm. Later dit jaar zal een aanvraagprocedure
worden gestart voor het toewijzen van frequenties in het DAB-frequentiespectrum.
Van 20 februari tot en met 9 april stelt de minister een ieder in de gelegenheid ideeën
te geven aangaande het gebruik van DAB in Nederland. In eerste instantie komen een 
frequentieblok beschikbaar voor landelijke verzorging en een frequentieblok
voor verzorging van de regio Den Haag beschikbaar. Met DAB wordt de ontvangst
van radio verbeterd, en kunnen allerlei nieuwe datadiensten via eenzelfde frequentie
worden doorgegeven, bijvoorbeeld internet-toepassingen. Bellangstellenden kunnen
een gratis informatiedocument aanvragen bij het minsterie voor Verkeer en Waterstaat,
waarna ze ideeën kunnen aandragen over de gewenste frequentieblokken, en verzorgingsgebieden,
het gebruik (publiek, commerciëel, wel of geen combinatie van datadiensten), de afzetmogelijkheden
van speciale DAB-ontvangers, de duur van de vergunningen e.d. Het informatie document
is aan te vragen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie Telecommunicatie
& Post, beleidsafdeling etherzaken, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. 

Bij het ministerie voor Verkeer en Waterstaat is niets bekend over een mogelijke versnelling
van het verdelen van etherfrequenties voor regionale en lokale commerciële radiozenders.
De verwachting is dat in april de te gebruiken frequenties bekend zullen worden gemaakt,
waarna tevens de verdeelprocedure bekend zal worden gemaakt. Rond de zomer zullen
de frequenties verdeeld worden en in gebruik worden genomen.

RTL 4 IS PETER JAN RENS LIEVER KWIJT DAN RIJK

HMG-directeur Pieter Porsius heeft Peter Jan Rens 'de meest laaghartige broedermoord
uit de geschiedenis van de Nederlandse televisie' verweten. Dit is de reactie van Porsius
op een interview van de Gooi- en Eemlander met Peter Jan Rens, waarin Rens 
RTL 4-programmaleider René Oosterman beschuldigde van een gebrek aan durf en
daarom zijn Late-Night show eind december uit de programmaschema's schrapte.
Het contract met Peter Jan Rens moest verlengd worden, en volgens Rens 
was René Oosterman bang dat het hem de kop zou kosten als hij een financieel riskante 
afspraak aan zou gaan. Begin januari startte Pieter Porsius officieel als HMG directievoorzitter,
wat voor Oosterman volgens Rens betekende dat hij voorzichtig moest wezen met grote
uitgaven. Inmiddels heeft Rens zich gestantiëerd van het interview met de Gooi- en Eemlander,
alhoewel de interviewer van de Gooi- en Eemlander zegt alles op band te hebben staan.
Oosterman en Porsius hebben verklaard de uitspraken van Peter Jan Rens onacceptabel
te vinden. Dit zou erop kunnen duiden dat Rens binnenkort RTL 4 zal moeten verlaten,
en op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe werkgever.

WEGENER ARCADE WIL BELANG VERKOPEN TV WEST

Wegener Arcade heeft verklaard niet langer te willen investeren in de regionale
tv zender TV West. Arcade Wegener is voor de helft eigenaar van de zender.
De overige aandeelhouders, kabelexploitant CASEMA (25 %) en uitgever PCM (16 %)
bevestigden in de Volkskrant dat Wegener Arcade van plan is haar aandelen in TV West
te willen verkopen. TV West krijgt als privaat-publieke regionale zender geen subsidie
van gemeentes of een provicie. Een privaat-publieke regionale zender is een zender 
waarin regionale publieke zenders of organisaties samenwerken met commerciële partijen.
TV West kreeg van de provincie Zuid-Holland een toezegging van 1,2 miljoen gulden voor 
twee jaar, en van de gemeente Den Haag 2,4 miljoen gulden tevens voor een periode van 
twee jaar, maar deze toezeggingen gelden alleen indien staatssecretaris Nuis van mediazaken, 
daar een zelfde bedrag aan meebetaalt. Staatssecretaris Nuis heeft zich alleen bereid verklaard 
geld te investeren in publieke regionale zenders en niet in privaat-publieke regionale zenders.
TV West heeft een flinke financiële injectie nodig, omdat de kas van de zender leeg is. 
De overige aandeelhouders van TV West zijn potentiële overnamekandidaten van het 
Wegener Arcade aandelenpakket in TV West. CASEMA heeft verklaard door te willen gaan
met TV West.

HARMEN SIEZEN EN PIA DIJKSTRA POPULAIRSTE NIEUWSLEZERS

Harmen Siezen blijkt de populairste nieuwslezer van Nederland.
Dit blijkt uit een onderzoek dat bureau CIA Medianetwork liet
uitvoeren door onderzoeksbureau Trendbox onder 500
TV-kijkers.. De tweede plek wordt ingenomen door Pia Dijkstra.
De meeste kijkers uit de steekproef (61 %) zien echter geen toppers
onder de nieuwslezers. De populairste weermannen zijn Erwin Krol
en John Bernard. Het afgelopen jaar is het aantal Nederlandse 
nieuwsprogramma's flink opgevoerd. Desondanks gaf 60 % van 
de ondervraagden te kennen niet meer naar nieuwsprogramma's
te kijken in vergelijking met vorig jaar. 15 % gaf te kennen
minder naar nieuwsprogramma's te kijken, en 36 % gaf aan
wel meer naar nieuwsprogramma's te kijken. Van het totale
aanbod nieuwsuitzendingen vinden de ondervraagden dat de uitzendingen
betrouwbaar en deskundig gebracht worden. De journaaluitzendingen
op de publieke zenders worden het meest betrouwbaar geacht.
Door de sterke uitbreiding van nieuwsuitzendingen denkt het onderzoeksbureau
dat het verzadigingspunt van nieuwsprogramma's nabij is.

WILLEM VAN KOOTEN VERKOOPT AANDELEN ENDEMOL VOOR BIJNA 80 MILJOEN GULDEN

Willem van Kooten (in zijn discjockey periode ook bekend onder de naam Joost den Draaijer),
heeft zijn 1,7 miljoen aandelen in het amusmentsconcern Endemol verkocht.
Met de waarde van de aandelen op het moment dat bekend werd dat Van Kooten
zijn aandelen verkocht komt dat uit op bijna 80 miljoen gulden.
De aandelen zijn door de Rabobank overgenomen en bij een groep 
Nederlandse institutionele beleggers geplaatst. Van Kooten wil met het geld
een golf-park aanleggen in de Algarve in Portugal en andere plannen die hij heeft, maar
niet verder naar buiten bracht. Het aandelenpakket in Endemol is afkomstig van het aandelenbelang
dat hij nam in het entertainment-bedrijf van John de Mol. Willem van Kooten was de enige
investeerder van Sport 7 die rijker van de zender geworden is, door de aandelen voordat
er ooit werd uitgezonden aan de Telegraaf te verkopen. Van Kooten wijst een vergelijking tussen
Sport 7 (dat na enige tijd ten onder ging) en Endemol af. Van Kooten heeft qua mediabelangen
nog een groot aandeel in het radiostation Arrow Classic Rock Radio, dat onlangs gestart is met 
uitzenden via de middengolf.

LEDENVERLIES PUBLIEKE OMROEP DOOR LOSKOPPELING VALT MEE

De publieke omroepen blijken door de loskoppeling van het omroeplidmaatschap met
het abonnee zijn op een omroepblad weinig omroepleden te hebben verloren.
De EO heeft 3.000 afmeldingen gehad op het lidmaatschap van de EO op 169.541 
abonnees van het programmablad EO Visie. Bij de VPRO zegden 800 leden het lidmaatschap op 
van de 246.668 VPRO-Gids abonnees. De NCRV noteerde 650 van de 397.407 afmeldingen,
en de TROS kreeg 300 afmelingen retour van de 567.000 gidsabonnee's. De VARA
maakte bekend 'enkele honderden' afmeldingen te hebben binnengekregen, maar
wilde niet een exact cijfer bekend maken. Over de AVRO en KRO zijn nog geen cijfers
bekend, omdat deze pas afgelopen week de mogelijkheid werd geboden hun lidmaatschap
los te koppelen van hun abonnement op de omroepgids. Van de steunleden hebben bij de 
EO zo'n 2000 tot 3000 leden bedankt, door de verhoging van het bedrag. De VPRO heeft 
500 afzeggingen binnengekregen. De VARA heeft wederom 'enkele honderden' 
binnengekregen. De overige omroepen kunnen nog weinig over de steunleden 
zeggen, mede omdat pas de opzeggingen zullen blijken na de versturing van
de acceptgirokaarten in maart. Het opzeggen van het lidmaatschap bij een publieke omroep,
kan ten allen tijde. Daaraan is geen datum gekoppeld. 

NUIS STEUNT CONCERTZENDER

Staatssecretaris Nuis van mediazaken is bereid de ConcertZender financieel te steunen.
Nuis heeft toegezegd bij elke gulden die het bedrijfsleven aan de zender besteedt 50 cent 
bij te leggen, tot een maximum van 150.000 gulden per jaar, voor een periode van 3 jaar.
De directeur van de ConcertZender, Aad van Nieuwkerk verklaarde in het A.D.
dat hiermee een erkenning wordt gegeven aan de maatschappelijke positie van de
ConcertZender. Daarnaast hoopt Van Nieuwkerk dat hiermee potentiele sponsors
een steuntje in de rug kan worden gegeven. Tot en met december 1997 werd de ConcertZender
gesteund door Veronica, waar het station nog gehuisvest is. Voor de maanden januari en februari
van dit jaar heeft de VPRO een financiële injectie gedaan. Onduidelijk is echter of deze
steun voortgezet kan worden, in verband met de regels op nevenactiviteiten van publieke omroepen.
Voor eind februari wordt daarover een uitspraak van het Commissariaat voor de Media verwacht.
Ondertussen is de ConcertZender een inzamelingsactie begonnen, om 800.000 gulden bijeen te verzamelen
om het komende jaar verder te kunnen blijven uitzenden. Er dreigt een mogelijke sluiting van
de zender indien er onvoldoende financiële middelen bijeen zijn verzameld op 1 maart.

VERJAARDAGSHOW VOORLOPIG ZONDER LOTERIJ?

De Verjaardagshow wordt voorlopig zonder de gekoppelde verjaardagsloterij uitgezonden.
Het programma, dat oorspronkelijk de titel 'Verjaardagsloterijshow' had was genoodzaakt
de titel te veranderen en de items rond de Verjaardagsloterij te schrappen, vanwege
het ontbreken van toestemming van het Ministerie van Financiën voor het laten
plaatsvinden van de loterij. De loterij, die op initiatief van de Staatsloterij wordt georganiseerd,
zal pas in april plaatsvinden, maar de introductie zou deze week reeds plaats moeten vinden.
Binnenkort wordt verwacht dat er toestemming verleend zal worden voor de loterij, waarvan
de opbrengst overigens ten goede komt aan het ministerie van OCW. Zodra de toestemming
verleend is, zal de loterij onderdeel worden van het programma. 

KORT MEDIANIEUWS:

Afgelopen week hebben besloten hoorzittingen plaatsgevonden bij het Commissariaat
voor de Media over het Nederlands moeten worden van RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer.
SBS 6 was daarbij als belanghebbende aanwezig. Geen van de betrokken partijen
wilden uitspraken doen over hetgeen er tijdens de hoorzittingen is besproken.
SBS 6 was uitgenodigd naar aanleiding van brieven die ze had gestuurd met betrekking
tot de oneerlijke concurrentie positie die zou ontstaan indien RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer
Nederlands zouden mogen blijven.

TROS-voorzitter Karel van Doodewaerd heeft zich positief uitgesproken over 
de komst van BNN in het publieke bestel, en ziet met de komst van BNN
het mooie in van de mediawet, die het mogelijk maakt dat een ieder
met 60.000 leden en een mooi programma-concept een publieke omroep
kan beginnen. De overige publieke omroepen zijn minder positief over de komst
van BNN.

KIJKCIJFERS WEEK 6/1998

Op zondagmorgen keken vanaf 06.55 uur gemiddeld 1,5 miljoen mensen naar de schaatswedstrijden 
op de Olympische Winterspelen. De door Gianni Romme gewonnen slotrit (uitzending om 09.55 uur) 
werd bekeken door 2,7 miljoen mensen (kijkdichtheid 19.2%) en gewaardeerd met 8.3.
Daarmee is de slotrit de op één na best bekeken ochtenduitzending van de afgelopen tien jaar.
De start van de Elfstedentocht van vorig jaar neemt eerste plaats in. Het Olympische schaatsen, waarbij
Nederlanders meedoen blijkt bij iedere wedstrijd betrekkelijk veel kijkers voor een ongebruikelijk
tijdstip te trekken.

De publieke omroepen behaalden in week 6 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 40 %.
Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op maandag- en vrijdagavond (18 %), door 
Nederland 2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (27 %), door o.a. de uitzendingen 
van 'Studio Sport'. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (23 %).
RTL4 haalde een gemiddeld marktaandeel van 19 %, RTL 5 Nieuws & Weer: 4 %, Veronica: 
11 %, SBS6: 9 % en TV 10: 2 %. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek 
(CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

TOP 10 MEEST BEKEKEN PROGRAMMA'S	kdh	kijkers x 1000
1.	08-02	zo	Journaal 20.00 uur	NOS	24	3.350
2.	08-02	zo	Studio Sport 1		NOS	22	3.030
3.	08-02	zo	OS: schaatsen 5 km	NOS	19	2.585
4.	02-02	ma	GTST			RTL 4	17	2.350
5.	07-02	za	Oppassen		VARA	14	1.885
6.	08-02	zo	Spoorloos		KRO	13	1.860
7.	05-02	do	TV Show		TROS	13	1.845
8.	06-02	vr	Het gevoel van 1968	KRO	11	1.590
9.	07-02	za	Eigen huis & tuin	RTL 4	11	1.530
10.	05-02	do	Vermist			TROS	11	1.510
(1% Kijkdichtheid staat voor 140.900 kijkers van 6 jaar en ouder.)

TOP 10 BEST GEWAARDEERDE PROGRAMMA'S	wrd
1.	08-02	zo	OS: schaatsen 5 km	NOS	8.3
2.	06-02	vr	ER			AVRO	7.8
3.	03-02	di	Twee voor twaalf	VARA	7.8
4.	08-02	zo	Spoorloos		KRO	7.6
5.	04-02	wo	Ongelooflijke verhalen	KRO	7.6
6.	02-02	ma	Waku Waku		KRO	7.6
7.	07-02	za	Medicine woman	EO	7.6
8.	07-02	za	Oppassen		VARA	7.5
9.	07-02	za	De show van je leven	VARA	7.5
10.	04-02	wo	Barend & Witteman	VARA	7.5
(Van programma's die een kijkdichtheid lager dan 2% hebben, wordt geen 
waarderingscijfer gegeven. RTL laat de waardering niet meten.)

PAUL HAENEN ALIAS DOMINEE GREMDAAT MAAKT COME BACK BIJ PUBLIEKE OMROEP

Paul Haenen maakte afgelopen zaterdag zijn come-back in het nieuwe VARA-programma
'Kopspijkers' bij de publieke omroep. Tijdens het einde van het vorige televisieseizoen konden
de VPRO en Paul Haenen geen overeenstemming krijgen over continuering van zijn
werkzaamheden bij de VPRO. Paul Haenen zal in de gedaante van Dominee Gremdaat
nog zes maal te zien zijn bij VARA's Kopspijkers. Kopspijkers is een programma
van Jack Spijkerman waarin verschillende mensen met uitgesproken meningen 
belangrijke onderwerpen uit het nieuws bespreken. 

NCRV EN D&D BESCHULDIGEN ENDEMOL EN IVO NIEHE VAN STELEN PROGRAMMA-IDEE

De NCRV en tv-producent D&D hebben Joop van den Ende, John de Mol en Ivo Niehe
beschuldigd van het stelen van een programma-idee. Het gaat om het nieuwe RTL 4-programma
B.O.T.S, dat staat voor Battle Of The Sexes. B.O.T.S. zou een exacte copie zijn van
'De Eeuwige Strijd', dat de NCRV vorig jaar eenmalig uitzond. Endemol reageerde met verbazing
op de beschuldiging, en zegt dat niemand bij Endemol het programma van de NCRV kent. 
Het programma-idee van 'De Eeuwige Strijd', waarin mannen en vrouwen staan opgesteld
in een arena en zich uitspreken over vooroordelen van de andere sexe, komt volgens
D&D direct terug in B.O.T.S., alhoewel B.O.T.S., dat gepresenteerd wordt door
Caroline Tensen, schreeuweriger en opzwepender is dan het oorspronkelijke NCRV
programma. De NCRV en D&D eisen van Endemol een schadevergoeding. 
Endemol zelf beschuldigde onlangs het Amerikaanse Fox van het stelen van een programma-idee.
(Bron: o.a. de Volkskrant)

ENDEMOL KOOPT RECHTEN VERTONING ORANJE SPELERS VOOR 1 MILJOEN GULDEN

De Volkskrant schreef afgelopen week dat Endemol voor een bedrag van 'slechts' 1 miljoen
gulden de televisierechten op de spelers van het Nederlands elftal tijdens het WK Voetbal
heeft gekocht. Daarvoor zou Veronica in juni een amusementsprogramma uitzenden
onder de titel 'De Oranje Regenjas'. Volgens Team Holland gaat het om een principe-overeenkomst.
Daarbij vallen journalistieke interviews buiten. Het gaat alleen om optredens in amusementsprogramma's.
Het A.D. schreef dat Endemol ontkent dat er een contract zou zijn,. Endemol zegt dat er wel gesprekken
gaande zijn, maar dat er nog geen contract is getekend. De verwachting is dat er binnen een week
meer duidelijkheid is, aldus Endemol. Endemol bood in eerste instantie 3,7 miljoen gulden voor
optredens van een aantal spelers. Dat geld zou dan verdeeld worden tussen de voetballers (68 %),
de KNVB (17 %) en Team Holland (15 %). Voor de programmaideeën toonden de omroepen weinig
interesse. Alleen Veronica wilde met 'De Oranje Regenjas' een dergelijk programma maken. Het bod
werd daarop verlaagd naar 1 miljoen gulden. Daardoor houden de 22 spelers van het Oranje elftal
niet meer dan 30.000 gulden over. Daarnaast heeft Team Holland een schadeclaim ingediend bij
de KNVB, nadat de voetbalbond voor 3 miljoen gulden het portretrecht verkocht aan kledingsponsor
Nike. De KNVB heeft daardoor dezelfde rechten verkocht, aldus Team Holland. Het is de
eerste keer dat er collectief televisierechten van voetbalspelers worden verhandeld. Een grote
televisieshow ten bate van een goed doel onder de titel 'Spieren voor Spieren' valt
buiten de overeenkomst, en de voetballers doen hieraan gratis mee.

FIRATO TERUG

Van 1 tot en met 7 oktober is de Firato terug in de Amsterdamse RAI.
In 1996 nog had de beurs Emotion de taak van consumentenelectronica beurs
van de Firato overgenomen. Dit werd een fiasco. Slechts 85.000 bezoekers brachten
een bezoek aan Emotion, terwijl er 200.000 verwacht werden. De Amsterdamse RAI
heeft onderzocht of er behoefte is aan een consumentenelectronica beurs. Dat
onderzoek wees uit dat er een een bepaalde behoefte bestaat aan een beurs met
aandacht voor beeld, geluid, communicatie en multimedia. Na overleg met de branche
is besloten de naam Firato weer in te voeren.

VLAAMS MEDIANIEUWS:

FORMULE 1 BIJ VTM

Het komend jaar zal de Grand Prix Formule 1 tevens in Vlaanderen middels
VTM te zien zijn. VTM zal alle wedstrijden live uitzenden met commentaar
van Peter Baert. In Nederland zendt RTL 4 de races live uit. Terwijl zowel
in Nederland en Vlaanderen Canal+ alle wedstrijden in beeld brengen,
geeft ook het Duitse RTL Television de beelden rechtstreeks door. 
Het Franse TF1 zal dit jaar ook de wedstrijden live uitzenden, alhoewel
weinig Vlamingen dat kunnen zien, omdat de zender op veel kabelnetten is
verdwenen, doordat TF1 een vergoeding voor de doorgifte van haar signaal
is gaan vragen. In Wallonië geeft Eurosport/21 van de RTBF via de kabel
de Formule 1 beelden door. De eerste Grand Prix wedstrijd is op 8 maart
in Melbourne, Australië.

TELECOM NIEUWS:

EUROPESE COMMISSIE DOET ONDERZOEK NAAR INTERNATIONAAL MOBIEL BELLEN

De Europese Commissie is van plan een onderzoek te doen naar de tarieven
die gelden bij internationaal bellen via mobiele telefoons. De Europe Commissie
verdenkt telecombedrijven ervan tarieven kunstmatig hoog te houden, en
soms dubbele tarieven te rekenen. Indien men een Nederlandse mobiele telefoon
naar het buitenland neemt en men wordt gebeld, dan betaalt men veel meer
dan het gebruikelijke tarief, en de opgebelde dient tevens een tarief te betalen.

INTERNET NIEUWS:

ING, KPN, PHILIPS, WEGENER ARCADE EN POSTBANK IN PROEF WEB TV

Onder meer ING, KPN, Philips, Wegener Arcade en de Postbank blijken bezig te zijn
met de voorbereidingen op een mogelijke proef in april van WebTV in Nederland.
Het maandblad Adfo.com schrijft dat Philips mogelijk het proefproject WebTV Plus
zal introduceren voor het tonen van webpagina's op tv-schermen met behulp
van een afstandbediening, wat eenvoudiger werkt dat de voorganger WebTV.
Een dergelijk apparaat zou hooguit enkele honderden guldens kosten.
Netcast, een dochteronderneming van Wegener Arcade, geeft leiding aan het
project, en bevestigde te werken aan een invoeringsplan. De Postbank, onderdeel
van de ING-Groep, hoopt met WebTV een vierde medium op te zetten voor
het afhandelen van geldzaken, naast post, telefoon en de PC. KPN is betrokken
bij het project middels de marketingafdeling van het netwerkbedrijf. Mogelijk
dat 'Het 'PTT' Net', het semi-internet van PTT Telecom daarbij een rol zal spelen.
(Bron: Planet Multimedia)

INTERNET SITES:

--- LIVE RealAudio:
Hit Radio FFH at http://www.ffh.de/ram/live.ram
ANA Radio Network at http://www.anaradio.com/ANARADIO.RAM
WMBI at http://www.audionet.com/lightsource/radio/wmbi/wmbi.ram
Radio Asia Canada Int. at http://www.radioasiacanada.ca/liveaudio/racilive.ram
WRN 3 at http://audio.wrn.org/audio/wrn3eu.ram
Veronica FM at http://www.veronica.nl/veronicafm/veronicafm.ram
VOCM-FM at http://www.newcomm.net/rlaudio/vocm.ram

---Homepages
Virgin Megastore Radio at http://www.virginusa.com/
Knowledge (Canada) at http://www.ola.bc.ca/knowledge/
CMR - Country Music Radio at http://www.mediazoo.co.uk/cmr/

====================================================
ADVERTENTIE:
=====================================================
Kramer satelliet systemen biedt u nu de mogelijkheid op tijdelijke
basis een compleet satellietsysteem te huren. Hierbij heeft u keuze 
uit de verschillende merken. Wellicht interessant voor het aankomende 
WK Voetbal. Interesse? Bel of kom langs!
-------------------------------------------------------------------------------------
Kramer satelliet systemen biedt u een inruilmogelijkheid, waarbij
u uw bestaande digitale receiver inruilt voor een andere receiver
met meer mogelijkheden. Interesse? Bel of kom langs!

Kramer satelliet systemen maakt deel uit van 
Digital Receiving Satellite Networks by Peuchen Projects.
Kramer, specialist in video, audio en satellietsystemen.
1e Oosterparkstraat 178-182, 1091 HK Amsterdam.
Alle digitale satellietontvangers demonstratieklaar en leverbaar
020-6947298			http://www.dds.nl/~kww/kramer.html
======================================================
ADVERTENTIE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit, Europa's 
Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.TELE-satellite.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl
voor meer informatie.
======================================================
ADVERTENTIERUIMTE
======================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]