[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 94a/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 94a/1997

In deze Editie:

- Wereldomroep TV analoog voortaan via Eutelsat Hotbird 1 satelliet
- Aftappen signaal kabel kost kabelexploitanten 20 miljoen gulden per jaar
- Canal+ internationaal verwerft rechten internationaal voetbal
- Europarlement gaat TV ploegen weren
- Benoeming leden Raad van Bestuur NOS rond
- Kijkcijfers week 46/1997
- 'Nederlandse kabelexploitanten investeren 2,9 miljard in moderniseren kabel'
- Nuis wil privatisering NOB uitstellen
- RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer, SKY Radio en Classic ÉM toch Nederlands?
- A 2000 wederom in strijd met HMG over tarieven
- Reclame-inkomsten IP gestegen in eerste 10 maanden van dit jaar
- TV Extra: 15.000 abonnees
- Oplage Veronicablad: 1.444.106 exemplaren per week
- Acties bij publieke omroep opgeschort

In Editie 94b/1997:
- Rad van Fortuin enkel wekelijks vanaf 1 januari 1998
- Huib Boermans manager bij de TROS
- Keine Kinderkastprijzen naar VPRO en TROS
- Frist Bom toch terug bij RTL 4
- KINKfm in plaats van Radio 3 FM zendt concert Oasis uit
- Canal+ naar Veronica gebouw
- Arbeidsbureaus werken samen met de KRO in 'Baan TV'
- 'Radio 4 richting Classic ÉM?'
- Den Haag niet bereid in financiële bijdrage TV West
- Pieter Jan Hagens terug bij NPS
- Nederland stemt in met tabaksreclameverbod
- Radio filemeldingen in minuten
- Plannen Nederlands medisch TV kanaal van de baan
- Jaarlijkse SMC dag
- Nieuws met een knipoog: Duitsers willen meer sex op de buis?
- Telecom Nieuws:
	- Minister Jorritsma laat toch differentiatie toe in telefoontarieven
	- Esprit Telecom neemt IMS Telecom over
- CD-Rom Nieuws:
	- CD-Rom van 165 Gigabyte?
	- TMF CD-Rom
- Internet Nieuws:
	- Saudie Arabië met eigen Internet?
	- Telekabel met Internet via de kabel
	- Gedragscode voor bescherming kinderen
	- Nieuwe whizz-kid held?
	- France Telecom kiest voor Internet op TV
	- RealNetworks naar de beurs
- Internet Sites

WERELDOMROEP TV ANALOOG VOORTAAN VIA EUTELSAT HOTBIRD 1 SATELLIET

Radio Nederland Wereldomroep heeft aangekondigd dat haar
TV station, Wereldomroep TV voortaan via de Eutelsat Hotbird 1
te zien is op 13 Graden Oost. Volgens de wereldomroep zou dit 
al vanaf afgelopen vrijdag zijn, maar Wereldomroep TV ging
zaterdag daadwerkelijk van start vanaf 13 Graden Oost. 
Wereldomroep TV is te ontvangen op 13 Graden Oost, 
Transponder 4, 11.283 GHz. Verticale Polarisatie, audio
op 7.02 & 7.20 MHz. tussen 19:00 en 00:00 uur.
Transponder 4 behoort toe aan D+, het digitale pakket van het Italiaanse
Telepiù, welke totnogtoe digitale tests uitzond via Transponder 4.
De verplaatsing van het analoge signaal naar de Hotbird betekent dat 
bezitters van analoge receivers die de Hotbird satelliet kunnen ontvangen
voortaan het complete programma van Wereldomroep TV kunnen zien.
Totnogtoe waren de analoge uitzendingen op de ASTRA 1D beperkt,
en waren de eerste 2 uur voorbehouden aan bezitters van digitale receivers.
De beam van de Hotbird 1, oftewel het uitzendgebied wordt nu vergroot,
zodat nu ook in een land als Griekenland makkelijker naar Wereldomroep TV
gekeken kan worden. T/m 31 december blijven de analoge uitzendingen
van één radiozender van RNW (RNW1) te beluisteren via de ASTRA 1D. 
(10.847 GHz. 7.56 MHz.) Opmerkelijk genoeg was zaterdag middels 
audiosubcarriers 7.38 & 7.56 tijdens de uitzendtijd van Wereldomroep 
TV de radiozender RNW1 te beluisteren. Zeer spoedig zal dit signaal 
24 uur op een audiosubcarrier van de Hotbird 
Transponder te beluisteren zijn. De Wereldomroep heeft
aangekondigd de komende 2 jaar analoog beschikbaar te blijven. 
Als RNW1 op de Hotbird gaat uitzenden, betekent dit dat de transponder 24
uur per dag in de lucht zal zijn. De opvolger van Wereldomroep TV, zal
zo luid de verwachting ook via de Hotbird analoog uitzenden. Onduidelijk
is of tussen 00:00 en 19:00 uur de publieke omroep van de zendtijd gebruik
zal maken, en zo ja of dit ook analoog te zien zal zijn. De digitale signalen
van Wereldomroep TV, RNW1 en RNW2 (deze radiozender blijft uitsluitend 
digitaal te beluisteren) blijven via de ASTRA satelliet uitzenden. De uitzendingen
van Wereldomroep TV via ASTRA 1D transponder 58 worden voor 1 december
stopgezet, waarna SKY Box Office met pay-per-view programma's de transponder 
overneemt.

AFTAPPEN SIGNAAL KABEL KOST KABELEXPLOITANTEN 20 MILJOEN GULDEN PER JAAR

Kabelexploitanten lijden jaarlijks miljoenen guldens schade doordat tv-signalen illegaal 
worden afgetapt. Volgens de vereniging van kabelexploitanten, de VECAI kan de schade 
oplopen tot 20 miljoen gulden. Volgens de VECAI is dit nog een lage schatting.
Het probleem speelt al jaren maar doordat veel kabelnetten worden geprivatiseerd 
neemt nu de aandacht voor het probleem pas toe. In Amsterdam heeft A2000 een 
speciaal fraudeteam in het leven geroepen. Vooral in studentenhuizen worden kabels
vaak van kamer tot kamer doorgetrokken terwijl eigenlijk elke student afzonderlijk 
zou moeten betalen. Dit wordt nog als 'onschuldig' beschouwd. In extreme gevallen 
worden hele schakelkosten opengebroken en kan de hele straat gratis kijken. Eén van 
de VECAI leden heeft aangifte gedaan bij de politie van 'signaaldiefstal', al is de duur 
van de diefstal moeilijk vast te stellen. De VECAI heeft al haar leden opgeroepen
de ervaringen mee te delen, zodat een algehele inventarisatie gemaakt kan worden.

CANAL+ INTERNATIONAAL VERWERFT RECHTEN INTERNATIONAAL VOETBAL

De internationale divisie van de divisie Internationale van het Franse Canal+
heeft voor haar zenders (waaronder Nederland) de rechten verworven voor 
de internationale uitzendingen van de Spaanse voetbalcompetitie en de Engelse 
FA Premier League voetbal. Voor wat betreft de FA Premier League uitzendrechten
geldt het voor een periode van 3 jaar, van seizoen 1998/1999 tot en met 2000/2001.
Canal+ heeft de wereldwijde uitzendrechten buiten het Verenigd Koninkrijk van de 
FA Premier League voetbal verkregen samen met de IMG Group.

EUROPARLEMENT GAAT TV PLOEGEN WEREN
                         
Het Europees Parlement legt de toegang van televisieploegen bij de 
vergaderingen vergaand aan banden. Bij elk verzoek zal de voorzitter van het 
parlement beoordelen of de journalisten de goede faam van het Europees Parlement
niet schaden. Ook commissievergaderingen zijn niet langer vrij toegankelijk voor de 
pers. De richtlijnen komen voort uit ergernis over tv-reportages waarin leden van het
EP als fraudeurs werden afgeschilderd. De maatregelen worden gesteund door de 
socialisten en christen-democraten.De liberalen en de Groenen zijn fel tegen 
de beperkingen.De journalistenbond NVJ noemt het besluit "belachelijk". 

BENOEMING LEDEN VAN RAAD VAN BESTUUR NOS ROND

Staatssecretaris Aad Nuis heeft Gerrit Jan Wolffensperger, Hans van Beers en mevrouw Truze.M. Lodder benoemt als leden van de Raad van Bestuur van de NOS. Mevrouw Lodder heeft
gevraagd om enige bedenktijd omdat zij zeer recent is benaderd voor deze functie.
Wim Meijer zal worden voorgedragen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de
NOS. Dit is het resultaat van de benoemingsprocedure waarin staatssecretaris Aad Nuis van
Onderwijs Cultuur en Wetenschappen overleg heeft gevoerd met de benoemingscommissie van
het Algemeen Bestuur van de NOS. De leden van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de
Raad van Toezicht zullen naar verwachting aantreden per 1 februari 1998. Eerder was de
verwachting dat de nieuwe Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht op 1 januari 1998
zouden aantreden. De instelling van een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht
is een gevolg van een aangenomen wet, die de organisatiestructuur van de publieke omroep
als doel heeft. De Raad van Bestuur komt in de plaats van het huidig Dagelijks Bestuur. 
De Raad van Bestuur ontwikkelt op hoofdlijnen het beleid van de landelijke publieke 
omroep en draagt zorg voor de coördinatie van de programmering als geheel. 
Verder heeft de Raad van Bestuur bevoegdheden op het terrein van strategiebepaling, 
beleidsontwikkeling, horizontale en verticale programma-coördinatie en financiering. 
De Raad van Bestuur zal voor de programmacoördinatie-taak worden bijgestaan door 
netcoördinatoren radio en televisie. De Raad van Toezicht komt in de plaats van het 
huidig Algemeen Bestuur van de NOS. Voorzitter A. van der Louw zal in dit college 
worden opgevolgd door Wim Meijer. Gerrit Jan Wolffensperger is thans fractievoorzitter 
van D'66 in de Tweede Kamer. Hij zal als voorzitter van de Raad van Bestuur 
verantwoordelijk zijn voor het algemeen beleid, en de dagelijkse leiding krijgen. 
Hans van Beers is momenteel directeur van de VPRO en is lid van de PvdA. 
In de Raad van Bestuur zal hij vooral belast zijn met programmacoördinatie-taken. 
Mevrouw Truze M. Lodder is zakelijk directeur van De Nederlandse Opera. 
Zij zal in de Raad van Bestuur vooral belast zijn met het financieel beleid van 
de landelijke publieke omroep. Beoogd voorzitter van de Raad van Toezicht 
Wim Meijer is momenteel voorzitter van de Raad van Beheer van de Rabobank 
Nederland en is een oud-fractievoorzitter van de PvdA. De publieke omroepen 
hebben over het algemeen positief gereageerd op de benoeming van de Raad van 
Bestuur. Enkel de TROS had liever een benoeming van mensen uit de bedrijfswereld 
gezien, zo liet Karel Doodewaerd namens de TROS weten. 'Nu is de overheidbemoeienis 
te groot', zo stelt de TROS, maar dit is ook de mening van NOS-directeur R. Bierman. 
Staatssecretaris Aad Nuis en ds. Arie van der Veer, vice-voorzitter van het huidige 
NOS Bestuur hebben in een persconferentie hun tevredenheid uitgesproken over 
de voorgenomen benoemingen. Het jaarsalaris van de leden van de Raad van Bestuur
zou naar verluidt 260.000 gulden per jaar bedragen.

KIJKCIJFERS WEEK 46/1997

Het NPS-verslag van de intocht van Sinterklaas in Enkhuizen werd bekeken door 1,5 miljoen
mensen (kijkdichtheid 10.5 %, marktaandeel 78 %). Bovendien trok de Goedheiligman nog eens
315.000 kijkertjes van 3-5 jaar. Dit betekent dat in deze leeftijdsgroep precies de helft keek. Deze
goedgelovigen (en alle andere kijkertjes tot acht jaar) waardeerden het programma met 8.7. (over het 
geheel werd het programma met een 7,6 gewaardeerd.) De drie publieke zenders behaalden in 
week 46 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 37 %. Nederland 1 haalde het hoogste 
marktaandeel op vrijdagavond (16 %). Nederland 2 haalde het hoogste marktaandeel op 
zondagavond (25%), dankzij veel sport. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op
zaterdagavond (20%). Nederland 1 haalde een gemiddeld marktaandeel van 11,8 %, Nederland 2
14,9 %, Nederland 3 12,7 %, RTL 4 21,0 %, RTL 5 Nieuws & Weer 3, 5 %, Veronica: 10,1 %, 
SBS6: 8,6 %, TMF 0,8 %, TV 10: 1,5 % en de overige zenders 15,9 %.
Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), 
uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

TOP 10 MEEST BEKEKEN PROGRAMMA'S	kdh 	kijkers x 1000     
 1.  16-11  zo Journaal 20.00 uur	NOS		23	3.145 
 2.  16-11  zo Studio Sport 1		NOS		20	2.765 
 3.  10-11  ma Goede Tijden, Slechte...	RTL 4		18	2.475 
 4.  13-11  do André van Duin		RTL 4		14	2.010 
 5.  14-11  vr Baantjer		RTL 4		14	1.915 
 6.  16-11  zo Surpriseshow		RTL 4		14	1.915 
 7.  11-11  di All you need is love	Veronica	13	1.750 
 8.  14-11  vr Heb ik dat?		RTL 4		12	1.675 
 9.  15-11  za Eigen huis & tuin	RTL 4		12	1.605 
10.  11-11  di  Jambers		RTL 4		11	1.570 

(1% Kijkdichtheid staat voor 140.900 kijkers van 6 jaar en ouder.)

TOP 10 BEST GEWAARDEERDE PROGRAMMA'S	wrd 
 1.  10-11  ma High lonesome			EO	7.9 
 2.  15-11  za Kinderen voor kinderen		VARA	7.7 
 3.  15-11  za Intocht Sinterklaas		NPS	7.6 
 4.  15-11  za Unit 13				VARA	7.6 
 5.  13-11  do Per seconde wijzer		VARA	7.6 
 6.  14-11  vr  ER				AVRO	7.6 
 7.  10-11  ma Willem Wever			NCRV	7.6 
 8.  16-11  zo  Van Kooten & De Bie		VPRO	7.5 
 9.  11-11  di  Vinger aan de pols		AVRO	7.5 
10.  11-11  di  Witness for the prosecution	Ned. 3	7.5 

(Van programma's die een kijkdichtheid lager dan 2% hebben, wordt geen waarderingscijfer gegeven.
De commerciële omroepen laten de waardering niet meten.)

'NEDERLANDSE KABELEXPLOITANTEN INVESTEREN 2,9 MILJARD IN MODERNISEREN KABEL'

Het Financieele Dagblad schrijft dat de Nederlandse kabelmaatschappijen tot en met het 
jaar 2000 een bedrag van 2,9 miljard gulden moeten steken voor het voorbereiden van
de kabelnetten voor massaal gebruik van Internet via de kabel. Zo kan over drie jaar kan 
85 % van de kabelhuishoudens gebruik maken van een breedbandig Internet gebruik maken.
Daarnaast kan men ook gebruik maken van kabeltelefonie, en nieuwe diensten als pay-per-view.
Dit is te lezen in een onderzoek uitgevoerd door Verdonck Klooster & Associates in opdracht
van het ministerie van Economische Zaken. Minister Wijers vroeg in 1996 aan kabelexploitanten
om 70 % van de kabelhuishoudens aan te sluiten op kabelnetten die gemoderniseerd zijn, en
mogelijkheden als breedbandig Internet bieden. Dit aantal wordt al in 1999 gehaald. Tot nog
toe hebben 4 grote exploitanten A 2000, CASEMA, CasTel en Eneco al 1,1 miljard gulden
geïnvesteerd in hun kabelnetten. De 'content', oftewel hetgeen de kabelexploitanten
gaan bieden middels de gemoderniseerde kabelnetten is volgens de onderzoekers nog niet ontwikkeld.
Daarbij twijfelen kabelexploitanten veelal, en blijft het vooralsnog bij het aanbieden van Internet via de 
kabel. Voor telefonie zou de concurrentie van PTT Telecom te groot zijn, en voor videodiensten
wordt nog weinig geld geinvesteerd, vanwege de onzekerheid over de afname van het produkt. 

NUIS WIL PRIVATISERING NOB UITSTELLEN

Staatsecretaris Nuis (van mediazaken) wil de privatisering van het Nederlands 
Omroepproduktiebedrijf (NOB) uitstellen tot er een opvolger voor de naar de 
Holland Media Groep vertrekkende directeur Porsius is gevonden.
De verkoop zou in de laatste maanden van 1998 zijn beslag moeten krijgen. 
(Bron: NewMediaWatch)

RTL 4, RTL 5 NIEUWS & WEER, SKY RADIO EN CLASSIC ÉM TOCH NEDERLANDS?

De radiozenders SKY Radio en Classic ÉM en de tv-kanalen RTL 4 en 
RTL 5 Nieuws & Weer komen door de wijziging van de Mediawet voor 
sponsor- en reclameregels onder toezicht van het Nederlandse 
Commissariaat voor de Media. Ze moeten voor 1 maart 1998 
aan de wet voldoen. Tot dusver werden de genoemde stations 
als buitenlandse stations gezien en daarvoor gelden de regels die 
in het betreffende land zijn opgesteld. Dit heeft het Commissariaat
voor de Media bekend gemaakt na een onderzoek dat ze verricht heeft 
na het instellen van nieuwe Europese tv-regels, waarin staat dat de plek 
waar de programma's en het beleid gemaakt worden het criterium is 
voor de nationaliteit van een zender. Het Commissariaat eist dat RTL 4 
en RTL 5 Nieuws en Weer en de radiozenders SKY Radio en Classic ÉM
voor 6 januari 1998 een Nederlandse zendervergunning aanvraagt. Thans 
opereren RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer met een Luxemburgse 
zendvergunning, met als intentie de Nederlandse mediawet te omzeilen.
Het Commissariaat voor de Media kan voortaan optreden tegen 
gesponsorde programma's en zaken als uitzendtijdstippen van 
geweld op de commerciële zenders. Volgens voorzitter H. Koetje van
het Commissariaat voor de Media zijn dit zaken waar het om gaat 
Volgens Koetje interpreteren RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer
de wet ruimer dan dat die is. Een HMG woordvoerder liet
in de Volkskrant weten 'eerst de zaak te willen uitzoeken, volgens
de HMG zijn RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer buitenlandse stations'.
SKY Radio reageerde met de mededeling dat ze het Commissariaat gelijk
geeft, en een Nederlandse uitzendvergunning zal aanvragen.

A 2000 WEDEROM IN STRIJD MET HMG OVER TARIEVEN

Het Algemeen Dagblad schreef deze week dat A 2000 weer in strijd
is met de Holland Media Groep over de doorgifte van haar zenders 
RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer en Veronica. De Amsterdamse
kabelexploitant vraagt nu jaarlijks een bedrag van 2 miljoen gulden.
Dit betekent 1,33 gulden per zender per aansluiting. A 2000 wijst op
het exploitatiemodel voor kosten van doorgifte dat door het Commissariaat
voor de media is opgesteld en door het ministerie van Economische Zaken 
is goedgekeurd. Sinds 1 september bestaat er volgens het Algemeen Dagblad 
een impasse, want toen liep het contract tussen A 2000 en de HMG af. 
(Bron: o.a. Planet Multimedia)

RECLAMEINKOMSTEN IP GESTEGEN IN EERSTE 10 MAANDEN VAN DIT JAAR

Het Algemeen Dagblad meldde deze week dat de reclame-inkomsten van IP, 
de reclameverkoopmaatschappij van o.a. de Holland Media Groep, in de
eerste 10 maanden met 3 %, 20 miljoen gulden, is gestegen ten opzichte 
van vorig jaar. Veronica doet het bijzonder goed met een stijging van 43 %
tot een totaal van 265 miljoen gulden. RTL 4 bleef nagenoeg gelijk met 454 
miljoen gulden, RTL 5 Nieuws & Weer verloor 56 % en komt uit op 48 miljoen 
gulden aan inkomsten. SBS6 doet het in 1997 het beste met een stijging van
66 % ten opzichte van de eerste 10 maanden van 1996 en komt uit op 142 
miljoen gulden. (Bron o.a. Planet Multimedia)

TV EXTRA: 15.000 ABONNEES

Het nieuwe programmablad van de TROS, TV Extra, zegt 15.000 abonnees te hebben
geworven na de start van het programmablad, 4 weken geleden. Daarnaast worden
er wekelijks 70.000 exemplaren in de losse verkoop verkocht. De marketing manager
van TROS/Audax Media, uitgever van TV Extra liet in het Algemeen Dagblad weten 
'hartstikke tevreden' te zijn. De TROS heeft dit jaar ruim 40.000 TROS Kimpas lezers
verloren en heeft nieuwe leden nodig. Door het verlies van de leden dreigde de TROS
een van de kleinste publieke omroepen te worden, terwijl het ooit een van de grootste
was. 

OPLAGE VERONICABLAD: 1.444.106 EXEMPLAREN PER WEEK

De oplage van het Veronicablad is het afgelopen jaar gestegen met 23 % (270.000)
tot 1.444.106 exemplaren per week. Dit blijkt uit oplagecijfers
van de bij het Nederlands Uitgeverijverbond aangesloten uitgevers 
van opiniebladen, publiektijdschriften en omroepgidsen gemeten over de
periode van 1 juli 1996 t/m 30 juni 1997. Het Veronicablad heeft niet de 
grootste oplage. Het ANWB-Blad Kampioen heeft de grootste
oplage met 3.233.485 exemplaren per week.

ACTIES BIJ PUBLIEKE OMROEP OPGESCHORT

De omroepvakbonden hebben zich bereid verklaard nog eenmaal
met de omroepwerkgevers te willen praten over een acceptabele omroep-CAO
voor dit en het komende jaar. De omroepvakbonden hebben de werkgevers 
uitgenodigd zo snel mogelijk om de tafel te gaan zitten. Eventuele acties
bij de publieke omroep zijn voorlopig van de baan. In het gesprek moet
duidelijk worden of er gemeenschappelijke uitgangspunten zijn.
Volgens de vier betrokken bonden, FNV Kiem, NVJ, CNV en
de Unie, bestaat er actiebereidheid, en de opvattingen van de bonden
worden breed gesteund. De vakbonden eisen een salarisverhoging van
3 %, en zijn tegen de door de werkgevers voorgestelde afschaffing 
van een sociaal plan voor de publieke omroep, demotie van ouderen,
verschuiving van de pensioenlasten naar de werknemers en een 
uniform vijfjarig contract voor alle medewerkers. (Bron: o.a. AD)

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
=====================================================
ADVERTENTIE:
=====================================================
In Telecombrief 21 (21 november 1997) onder meer:
- Tweede Kamer akkoord met spoedprocedure DCS-1800
- Soort netwerk is voor gebruiker geen keuze
- PTT Telecom stopt reclame voor Hi via NMT-net
- Belgacom moet mes zetten in interconnectietarieven
- XS4ALL weigert 'internettap' in databank
- 90 miljoen internetgebruikers
- Getouwtrek om zeggenschap A2000 na fusie UPC/TeleKabel
- Problemen rond secretaris programmaraad A2000
- CasTel test glasvezel via gasbuis
- Nieuwe concurrent Nozema werkt samen met TDF
- Internethype drijft nc-markt op
Telecombrief is dé nieuwsbrief over informatie- en
communicatietechnologie. Neem een abonnement of vraag een proefnummer
aan. Internetsite http://www.telecombrief.com
=====================================================
ADVERTENTIE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
© De Jong DutchMedia, 1997.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl
voor meer informatie.
========================================================
ADVERTENTIERUIMTE
========================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]