[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 93/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 93/1997

In deze Editie:

- Broadcast Partners eist zendcapaciteit Nozema op
- UPC en Nuon fuseren
- Programmagegevens heibel, Telegraaf klaagt overheid aan
- Reclame TV Extra alsnog bij de TROS
- Kort geding RTL Sport van de baan
- VVD stelt als eis VVD'er in Raad van Bestuur indien benoeming Wolffensperger
- Onderzoek porno op TV
- NOS sponsor Nipkowschijf
- VPRO onderzoekt mogelijkheden steun ConcertZender
- Boeddhistische Unie Nederland wil zendconcessie afdwingen
- Politieke jongerenorganisaties: 'prima idee reclame politieke partijen op commercieelen
- D'66 en CDA: 'publieke omroep te commercieel'
- Leo Beenhakker kwaad op SBS6
- UEFA voor grote Europese wedstrijden op open net
- Love Radio en twee klassieke radiozenders van Haagse net
- Staatssecretaris Nuis stelt harde voorwaarden Rijksbijdragen reddingsboei TV West en TV Rijnmond
- Definitief accoord BVN (Opvolger Wereldomroep TV)
- 100.000ste digitale smartcard Canal+ pakket vergeven
- Kabelexploitanten: 'schotel in dunbevolkte gebieden met doorgifteplicht'
- Kijkcijfers Week 45/1997
- Love Radio en twee klassieke radiozenders van de Haagse kabel
- Telecom Nieuws:
	- Educatief net bij kabelexploitanten
	- Betalen middels mobiele telefonie
- Internet Nieuws:
	- België: bankieren middels Internet
- Internet Sites

BROADCAST PARTNERS EIST ZENDCAPACITEIT NOZEMA OP

 Broadcast Partners eist in kort geding voor de Utrechtse 
 rechtbankpresident zendcapaciteit van Nozema op. De nieuwe 
 concurrent van de zenderparkbeheerder wil per 1 januari de etheruitzendingen 
 van Radio 538, Radio 10 Gold, Radio Noordzee, JazzRadio en Veronica FM
 verzorgen. De zenderopstellingen daarvoor zijn voorhanden, maar het kan 
 beter en goedkoper als van de bestaande zendmasten van de Nozema gebruik 
 kan worden gemaakt, aldus Broadcast Partners. Broadcast Partners beweert
 dat Nozema de zendmasten op de best mogelijke plekken in Nederland heeft staan.
 Broadcast Partners wil voor het gebruik van de capaciteit betalen, maar Nozema 
 weigert in onderhandeling te gaan met Broadcast Partners. Volgens Broadcast Partners
 handelt Nozema in strijd met de wet op de economische mededinging.

UPC EN NUON FUSEREN

 De kabelexploitanten Telekabel, onderdeel van energiebedrijf Nuon, en UPC
 (United International Holding) in Nederland fuseren teneinde een grotere schaal van
 ontwikkeling en exploitatie te kunnen bereiken. Dit hebben de ondernemingen
 donderdagmiddag in het World Trade Center in Amsterdam bekendgemaakt. Eerder
 meldde DutchMedia dat daar besprekingen over gaande waren.
 Telekabel is de grootste partij met 600.000 aansluitingen,
 UPC heeft er een kleine 300.000 in eigen beheer en ruim 500.000 in gedeeld
 beheer met US West. UPC was de joint venture van United Holdings en Philips,
 maar de laatste stapte er uit. De kabelexploitaties van Eindhoven en
 Helmond, die geheel in handen waren van Philips, gingen over naar UPC.
 Bovendien heeft UPC 50 % aandelenbezit van A2000, de exploitant van de kabelnetten
 in Amsterdam en Hilversum, waarvan US West de resterende 50 % heeft.
 UTH (United Telekabel Holding) zoals de nieuwe onderneming gaat heten
 wordt daarmee de grootste Nederlandse kabelexploitant. UTH zal Telekabel
 als voernaam gebruiken. In totaal heeft UTH circa 1,2 miljoen klanten, het 
 totaal geinvesteerd vermogen bedraagt 1,8 miljard gulden. De fusie zal medio 
 1998 zijn afgerond. Onder UTH valen Telekabel, KTE, Combivisie en voor 50 %
 A 2000. Er zal circa 650 miljoen gulden worden geïnvesteerd in de modernisering
 van de kabelnetten voor het mogelijk maken van nieuwe diensten via de kabel als
 Internet en telefonie. De fusie staat onder leiding van de huidige Telekabel directeur, 
 Ferdie Hetterschijt en UPC directeur Hans Wolfert (die tevens A 2000 directeur is en
 daardoor een dubbelrol vervult).

PROGRAMMAGEGEVENS HEIBEL: TELEGRAAF KLAAGT OVERHEID AAN

Minister Wijers heeft van de directie van het Telegraaf-concern 
een schriftelijke klacht ontvangen waarin men zich beklaagt over 
het feit dat de NOS niet bereid is de programmagegevens aan de 
uitgeverij af te staan, waardoor de Telegraafredactie niet de plannen 
ten uitvoer kan brengen, het blad Weekend om te bouwen tot een 
programmablad met een oplage van 1,2 miljoen exemplaren. Eerder 
werd door een rechtbank besloten dat in de toekomst er een vrije 
markt moet zijn als het gaat om het publicatierecht van 
programmagegevens en dat dit recht niet langer alleen bij 
de omroepen hoeft te liggen. Ondanks dit besluit blijft de 
NOS-directie in weigering volharden. De publieke omroepen
hebben met hun programmabladen een gezamenlijke oplage van 
4 miljoen. De Telegraaf was tot vorig jaar uitgever van
de omroepbladen van de TROS, maar die koos voor een andere
uitgeverij. De Telegraaf heeft daarna het plan opgevat een eigen 
programmablad te lanceren. Concurrerende uitgeverijen zoals
PCM en Wegener hebben soortgelijke plannen voor de lancering
van programmabladen. (Met dank aan: Hans Knot)

RECLAME TV EXTRA ALSNOG BIJ DE STER

Alsnog is het voor de uitgeverij Audax Media mogelijk om
reclame te maken via de STER voor het weekblad TV Extra, dat
in samenwerking met de TROS wordt uitgebracht. Eerder had het
Commissariaat voor de Media een verbod opgelegd aan de STER
omdat door de TROS de publicatie van deze nevenaktiviteit niet
officieel was aangekondigd. Inmiddels heeft de leiding van de
TROS deze fout hersteld zodat men via de STER kan adverteren.
De commerciële omroepen binnen de HMG weigeren nog steeds
reclamezendtijd te verkopen voor promotie van TV Extra. 
(Bron: Hans Knot)

KORT GEDING RTL SPORT VAN DE BAAN

De ondernemingsraad heeft besloten geen kort geding aan
te spannen tegen de Holland Media Groep (HMG). Reden voor
aanspanning van een kort geding was de weigering van de HMG directie
om advies te vragen aan de ondernemingsraad over de inkrimping van
de sportuitzendingen van RTL 4, die personele gevolgen hebben.
De ondernemingsraad beschouwt de inkrimping van de sportredactie
als reorganisatie. De wet schrijft voor dat de ondernemingsraad
advies moet uitbrengen. De HMG directie heeft nu de ondernemingsraad om
advies gevraagd. De plannen zijn dat bij de sportredactie 7 vaste en negen
free lance betrekkingen verdwijnen.

VVD STELT ALS EIS VVD'ER IN RAAD VAN BESTUUR INDIEN BENOEMING
WOLFFENSPERGER

 Regeringspartij VVD stelt als eis aan de benoeming van 
 D66-fractie-voorzitter Wolffensperger tot lid van het nieuwe 
 NOS-bestuur dat er ook een VVD'er in het college wordt benoemd. 
 De liberalen hebben laten weten niet klakkeloos akkoord te willen gaan 
 met de benoeming van de D66-voorman, die de nieuwe baan graag wil 
 hebben. De VVD is echter niet van plan de benoeming van fractievoorzitter 
 Wolffensperger te blokkeren. Voor de liberalen staat ook nog lang niet vast 
 dat Wolffensperger voorzitter moet worden van het nieuwe bestuur. Volgens 
 de VVD zou Wolffensperger ook gewoon lid kunnen worden van het bestuur.

ONDERZOEK NAAR PORNO OP TV

 Minister Sorgdrager van justitie wil een onafhankelijke deskundige
 onderzoek laten verrichten naar porno op televisie. Daarbij gaat het om de
 vraag of er in voorkomende gevallen aanleiding kan zijn voor strafrechtelijk
 optreden. Sorgdrager zei woensdag in de Kamer nog niet toe te zijn aan het
 stellen van 'grenzen en lijnen' voor porno op tv.

NOS SPONSOR NIPKOW SCHIJF

De Nipkow Schijf, de prijs voor critici voor het beste televisieprogramma
heeft de NOS als nieuwe sponsor. Ondanks dat de NOS dankzij het
sponsorcontract de rechten tot uitzending heeft gekregen, is de NOS niet
van plan de uitreiking uit te zenden. De uitreiking van de Nipkow schijf is
nog nooit uitgezonden. Onlangs zond SBS6 een andere uitreiking wel uit, nl
de Academy Awards, de vakprijs voor televisieprogramma's.

VPRO ONDERZOEKT MOGELIJKHEDEN STEUN CONCERTZENDER

 De ConcertZender, die in financiele problemen dreigt te komen na 1 januari 1998 
 wanneer de steun van Veronica wegvalt, krijgt wellicht geld van de VPRO. Deze 
 omroep onderzoekt de mogelijkheden om het klassieke kabelstation uit de 
 verenigingsmiddelen financieel te steunen.

BOEDDHISTISCHE UNIE NEDERLAND WIL ZENDCONCESSIE AFDWINGEN

 De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) wil via de bestuursrechter een
 zendconcessie afdwingen van het Commissariaat voor de Media. Dat weigert
 een vergunning af te geven omdat het de Boeddhisten niet beschouwt als
 een religieuze hoofdstroming. De unie zegt dat ons land 33.000 Boeddhisten
 telt. Bovendien zouden veel mensen er affiniteit mee hebben.

POLITIEKE JONGERENORGANISATIES: 'PRIMA IDEE RECLAME POLITIEKE PARTIJEN
OP COMMERCIELEN'
 
 De politieke jongerenorganisaties vinden het een prima idee dat hun
 moederpartijen reclame mogen maken op de commerciële tv-zender SBS 6. Het
 is volgens hen een goede manier om kiezers te bereiken. Steeds meer mensen
 zappen naar de commerciële zenders en kijken nauwelijks naar de zendtijd
 voor politieke partijen op Nederland 1,2 en 3. De politieke partijen zelf
 staan minder positief tegenover het plan.

D'66 EN CDA: 'PUBLIEKE OMROEP TE COMMERCIEEL'

 D'66 en CDA vinden dat de publieke omroep wat te commercieel bezig zijn.
 De partijen willen paal en perk stellen aan de commerciële activiteiten van de 
 omroep. Een plan van de NOS voor het uitgeven van een nieuw sportblad valt 
 bij D'66 niet goed, zo bleek woensdag tijdens de bespreking van de begroting 
 van het ministerie van OCW in de Tweede Kamer.

LEO BEENHAKKER KWAAD OP SBS6

 Leo Beenhakker is kwaad op de sportredactie van SBS6. De trainer van
 Feyenoord beticht de verslaggevers van de commerciële zender van onheuse
 praktijken op het veld. De voormalige bondscoach ontwaarde voor het
 bekerduel met TOP Oss een minuscule microfoon in zijn dug-out. Hij trok het
 apparaatje los en dacht daarmee van het 'probleem' te zijn verlost. Na een
 kwartier in de tweede helft ontdekte Beenhakker echter opnieuw opname-
 apparatuur in zijn nabijheid. Opnieuw haalde hij de spullen weg. Na afloop
 ging Beenhakker verhaal halen bij een presentator van SBS6.

UEFA VOOR GROTE EUROPESE WEDSTRIJDEN OP OPEN NET

 De UEFA zal zich inspannen de grote Europese wedstrijden niet aan 
 betaalzenders te laten aanbieden. "Voetbal is een volkssport. De sport is van
 iedereen en moet door iedereen gevolgd kunnen worden", aldus voorzitter
 Johansson.

EERSTE KAMER ACCOORD MET REORGANISATIE PUBLIEKE OMROEP

De Eerste Kamer is deze week accoord gegaan met het wetsvoorstel dat
de reorganisatie van de publieke omroep behelst. Er komt een door de politiek
benoemde Raad van Bestuur die de huidige top van omroepvoorzitters dient
te vervangen. Tevens wordt het verplicht om per net een zendercoördinator
aan te stellen met meer bevoegdheden, zo zullen de omroepen meer moeten
gaan samenwerken. De samenwerking zal o.a. middels de zendercoördinatoren
plaats moeten vinden. Voor het einde van het jaar komt staatssecretaris Nuis met een
'blauwdruk' voor verdergaande vernieuwing van de publieke omroep. Daarin 
zal waarschijnlijk staan dat publieke omroepen hun bestaan dienen te bewijzen 
in de toekomst.

STAATSSECRETARIS NUIS STELT HARDE VOORWAARDEN RIJKSBIJDRAGEN
REDDINGSBOEI TV WEST EN TV RIJNMOND

 Staatssecretaris Nuis heeft in een brief aan de Tweede Kamer harde
 voorwaarden gesteld aan rijksbijdragen voor een financiele reddingsboei voor
 TV West en TV Rijnmond. In de plannen van de Zuid-Hollandse gedeputeerde Van
 der Goot (VVD) moet er in totaal 14,4 miljoen gulden op tafel komen voor de
 twee regionale televisiestations. Nuis moet daarvan de helft op tafel leggen,
 de Provincie en de gemeenten Den Haag en Rotterdam elk 2,4 miljoen gulden.
 Nuis benadrukt dat hij hooguit 2,4 miljoen wil bijdragen, evenveel als de
 provincie. Bovendien moet er een sluitende begroting voor de twee stations
 op tafel liggen tot en met het jaar 2001. Op die manier worden deze
 televisiestations niet anders behandeld dan andere regionale
 televisiezenders.

DEFINITIEF ACCOORD OVER SATELLIETZENDER BVN (OPVOLGER WERELDOMROEP TV)

De Wereldomroep en de NOS zijn het eens geworden over de definitieve
invulling van Wereldomroep TV. Onder de naam BVN, Beste van Nederland,
zal dagelijks tussen 19:00 en 00:00 uur (net als nu met Wereldomroep TV),
een Nederlandstalig publiek televisieprogramma worden uitgezonden, met
bijdragen van de publieke omroepen, de BRTN, publieke regionale omroepen
en TelAntil-TeleCuracao. De uitvoering wordt verzorgd door de Wereldomroep.
Tussen 00:00 en 19:00 uur is dezelfde transponder beschikbaar voor 
uitzendingen van de landelijke (en regionale) publieke omroepen voor bijvoorbeeld
de ontwikkeling van een nieuwskanaal. De kosten van de zender bedragen
ongeveer 10 miljoen gulden per jaar. BVN zal in de eerste 2 jaar zowel analoog
als digitaal beschikbaar zijn. Na 2 jaar is dit enkel nog digitaal, ongecodeerd.
Op korte termijn wordt duidelijk waar BVN na 1 januari 1998 analoog te ontvangen is, 
digitaal is BVN ongecodeerd via één van de digitale Canal+ transponders te ontvangen.
Vooralsnog is onduidelijk of de publieke omroep de zendtijd tussen 00:00 en 19:00 uur direct
zal gebruiken.

100.000STE DIGITALE SMARTCARD CANAL+ PAKKET VERGEVEN

Canal+ verwacht tegen het einde van week 46/1997 de 100.000ste digitale
smartcard te vergeven, gerekend vanaf de start van het toenmalig MultiChoice 
pakket in augustus 1996. Begin deze week was dit aantal 99.503. Daarvan hebben 
33.000 mensen een abonnement op het Toppakket (de 2 Canal+ zenders). Het 
aandeel Nokia ontvangers is groeiende ten opzichte van Pace. Tevens beginnen 
overige merken geleidelijk hun digitale ontvangers in ruimere mate te verkopen, 
zoals Galaxis en Echostar. 

KABELEXPLOITANTEN: 'SCHOTEL IN DUNBEVOLKTE GEBIEDEN MET DOORGIFTEPLICHT'

Een aantal kabelexploitanten heeft plannen de vaak door overnames verplichtte signaallevering
aan dunbevolkte gebieden middels het plaatsen van schotels van signaal te voorzien
Canal+ heeft zich bereid verklaard de plannen van de kabelexploitanten te ondersteunen. 
Voor bepaalde dunbevolkte gebieden is het goedkoper bij die potentiële abonnees schotels te 
plaatsen met digitale receivers (die de kabelexploitanten betalen) dan kabel aan te leggen. 
Onduidelijk is hoe het probleem met de verplichte doorgifte van publieke zenders als de 
BRTN en BBC geregeld wordt. Het gaat hierbij om 4000 (potentiële) kabelabonnees. 
Overigens zoeken kabelexploitanten naar alternatieven in plaats van de aanleg van 
kabel in dunbevolkte gebieden; zo wordt ook onderzoek gedaan naar specifieke 
etherverbindingen voor de abonnee, die deze middels een 'kastje' opvangt en 
omzet naar begrijpelijke signalen voor de TV en radio.

KIJKCIJFERS WEEK 45/1997

Met de voetbalwedstrijd FC Twente - Aarhus vroeg in de avond en later 
Udinese - Ajax overtrof het marktaandeel van Nederland 3 op dinsdagavond 
dat van TV2 op woensdagavond ( Feyenoord en PSV tegelijkertijd in de Champions 
League). Absolute winnaar in dit marktspel was dit keer PSV.
De drie publieke zenders behaalden in week 45 gezamenlijk een gemiddeld 
marktaandeel van 40%. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel 
op maandagavond (18%). Nederland 2 haalde het hoogste marktaandeel op 
woensdagavond (35%), door de uitzending van de wedstrijden in de Champions League. 
Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op dinsdagavond (38%), dankzij Europacupvoetbal.
Nederland 1 haalde een gemiddeld marktaandeel van 12,1 %, Nederland 2 14,1 %, Nederland 3 12,9 %, 
RTL 4 20,5 %, RTL 5 Nieuws & Weer: 3,5 %, Veronica: 10,4 %, SBS6: 8,8 % TMF 0,7 % en TV10: 
1,5 %. De overige zenders hadden een gezamenlijk marktaandeel van 15,5 %.
Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd 
door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

TOP 10 MEEST BEKEKEN PROGRAMMA'S			kdh	kijkers x 1000
1.	09-11	zo	Journaal 20.00 uur		NOS	24	3.310
2.	05-11	wo	Newcastle - PSV		NOS	21	2.945
3.	04-11	di	Udinese - Ajax			NOS	21	2.870
4.	09-11	zo	Studio Sport 1			NOS	19	2.710
5.	05-11	wo	Feyenoord - Manchester United	NOS	18	2.450
6.	03-11	ma	Goede Tijden, Slechte Tijden	RTL4	17	2.405
7.	08-11	za	Oppassen			VARA	15	2.095
8.	09-11	zo	Surpriseshow			RTL4	15	2.045
9.	07-11	vr	Baantjer			RTL4	14	1.880
10.	06-11	do	André van Duin			RTL4	13	1.840

(1% Kijkdichtheid staat voor 140.900 kijkers van 6 jaar en ouder.)

TOP 10 BEST GEWAARDEERDE PROGRAMMA'S	wrd
1.	07-11	vr	ER			AVRO	7.9
2.	08-11	za	Star Trek		KRO	7.9
3.	08-11	za	Unit 13			VARA	7.8
4.	03-11	ma	Waku Waku		KRO	7.7
5.	04-11	di	Rondom tien		NCRV	7.7
6.	09-11	zo	Van Kooten en De Bie	VPRO	7.6
7.	06-11	do	Schone Schijn		TROS	7.6
8.	08-11	za	Ingang Oost		EO	7.6
9.	07-11	vr	Nazi's			EO	7.6
10.	06-11	do	Laat De Leeuw		VARA	7.5

(Van programma's die een kijkdichtheid lager dan 2% hebben, wordt geen 
waarderingscijfer gegeven. de commerciële zenders laten geen waarderingcijfers meten.)

LOVE RADIO EN TWEE KLASSIEKE RADIOZENDERS VAN DE HAAGSE KABEL

 De Haagse programmaraad heeft besloten dat de Nederlandse commerciële 
 radiozender Love Radio per 1 januari van de Haagse kabel verdwijnt. De non-stop 
 muziekzender moet samen met Radio France International en de klassieke muziekzender 
 WDR 3, en BRTN Radio 3 het veld ruimen voor Obibio Radio (New Age muziek), Radio 
 Vahon/Radio Haagstad Hindoestaanse Omroep Stichting (programma's voor 
 Hindoestaanse inwoners), TalkRadio, Arrow Classic Rock Radio en Country FM. 
 Overigens is TalkRadio alleen te horen op de Haagse kabel wanneer de 'Tweede 
 Kamer Lijn' geen uitzendingen heeft. Dit advies aan kabelbedrijf CASEMA is bindend, 
 behalve als de exploitatie van het kabelnet gevaar loopt.

TELECOM NIEUWS:

ONDERWIJSNET BIJ KABELEXPLOITANTEN

In januari 1998 belooft EnerTel het EDUnet, een landelijk educatief netwerk voor basisscholen en
voortgezet onderwijs, op te leveren. Het project wordt gedragen door bij Enertel aangesloten
kabelmaatschappijen als Casema, CasTel, Eneco, Mega Limburg en PNEM Teleservices. 
EDUnet is onderdeel van een op het ministerie van OC&W bedacht stimuleringsprogramma voor
informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs. Binnen vier jaar zullen 10.000 scholen, musea,
bibliotheken en uitgevers op het landelijke net worden aangesloten. 
Volgens EnerTel is EDUnet een "belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van de nationale
elektronische snelweg". (Bron: NewMediaWatch)

BETALEN MIDDELS MOBIELE TELEFONIE
 
 Finnen kunnen met behulp van hun mobiele telefoon betalen voor
 de jukebox of een colaatje uit de automaat. De Finse PTT heeft afgelopen
 week de eerste jukebox en enkele cola-automaten in Helsinki uitgerust met een
 digitaal apparaatje. Het verschuldigde bedrag komt direct op de telefoon-
 rekening van de beller zodra deze een deuntje kiest of een flesje trekt.
 Finland heeft met zo'n 40 % de dichtste verspreiding van mobiele
 telefoons.

INTERNET NIEUWS:

BELGIE: BANKIEREN MIDDELS INTERNET

De Belgische Generale Bank biedt sinds deze week op haar 
nieuwe site 'Gbanking' haar cliënten de mogelijkheid om via 
Internet toegang te krijgen tot hun rekeningen en verrichtingen 
uit te voeren. De bank biedt ook financiële informatie aan van 
het persbureau Reuters, toegespitst op de Belgische 
markt. Het grootste deel van de site is enkel toegankelijk voor klanten, 
maar mensen met interesse kunnen een demonstratie bekijken waarin de 
verschillende mogelijkheden worden geschetst.
Voor de Reuters dienst dient meer betaald te worden, maar is voor
nieuwe en bestaande telebankier klanten van de Belgische Generale Bank
niet beschikbaar. De dienst is vooralsnog niet beschikbaar voor cliënten
van de Nederlandse Generale Bank. (Bron: T-Zine)

http://www.gbanking.be
http://www.gbank.be

INTERNET SITES:

World Russian Channel (WRC) is at http://www.russianchannel.ru/
Catalunya Radio at http://www.catradio.es/cr/cr-cr000.html
Catalunya Informacio at http://www.catradio.es/cr/cr-ci000.html
Catalunya Musica at http://www.catradio.es/cr/cr-cm000.html
RAC 105 at http://www.catradio.es/cr/cr-ra000.html

RealAudio:
Catalunya Radio at http://www.catradio.es/audio/dircatradio.ram
Catalunya Informacio at http://www.catradio.es/audio/dircatinfo.ram
Catalunya Musica at http://www.catradio.es/audio/dircatmusic.ram
RAC 105 at http://www.catradio.es/audio/dirrac.ram
(Source: SATCODX, http://www.satcodx.com)

Wenskaarten Site
De site van Michiel Prins biedt een breed scala
aan wenskaarten voor de komende feestdagen
http://www.weblink.nl/webcard/

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
=====================================================
ADVERTENTIE:
=====================================================
Telecombrief is dé nieuwsbrief voor de kabel-, telecommunicatie- en nieuwe 
media branche.
Telecombrief biedt elke twee weken een superactueel, helder overzicht van 
de ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie. 
Telecombrief bestaat ruim 16 jaar en is een uitgave van Broadcast Press Hilversum BV. 

Voor meer informatie over abonnementen of een gratis proefexemplaar: 

info@broadcast.nl of bel: 035-6400015

of bestel via het bestelformulier direct een gratis proefexemplaar
http://www.telecombrief.com
=====================================================
ADVERTENTIE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1997.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl
voor meer informatie.
========================================================
ADVERTENTIERUIMTE
========================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]