[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 55/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 55/1997

In deze Editie:

- Nederland 1, 2 en 3 definitief per 1 juli 1997 digitaal per satelliet
- Planete straks ook in Nederland en Vlaanderen
- IDTV: 40 werkplekken verloren
- Te veel reclame gericht op kinderen in Nederland 3 kinderblik
- Commerciële zenders krijgen beschikking NOS gegevens
- Telegraaf boos op initiatief sportblad NOS
- Nuis wantrouwt berekeningen NOS
- A 2000 kiest voor MediaOne architectuur
- Telecom Nieuws:
	- Ook Enertel klaagt over tarieven PTT Telecom
- Internet Nieuws:
	- Nieuwe BRTN-Studio Brussel Site
	- PTT Telecom verbolgen over OpenNet
- TMF Facts
- NBC NightShift Guests Line Up

NEDERLAND 1, 2 EN 3 DEFINITIEF PER 1 JULI 1997 DIGITAAL PER SATELLIET

Staatssecretaris Nuis is accoord gegaan met de verspreiding van Nederland 1, 2 en 3
per satelliet afgelopen donderdag. Vrijdag is het bestuur van de NOS accoord
gegaan om de verspreiding van Nederland 1, 2 en 3 per 1 juli a.s. te starten.
Naast Nederland 1, 2 en 3 zullen ook Radio 1, 2, 3FM, 4 en 5 via satelliet digitaal
in MPEG2/DVB verspreid gaan worden. Voor de definitieve versie
van Zomer TV (Beste van Nederland, BVN-TV) wordt overleg gevoerd tussen de
Wereldomroep en de NOS. Mochten de plannen van een nieuwe zender
niet haalbaar blijken, dan zal verder gesproken worden over evenuteel
gebruik van een vast uur op Nederland 1, 2 of 3 via satelliet door de
Wereldomroep. Nederland 1, 2 en 3 zullen per 1 juli a.s. in 
het pakket van MultiChoice terecht komen. Programma's
waar de omroepen van Nederland 1, 2 en 3 de rechten van bezitten
zullen 'free to air' worden uitgezonden, 'copyright' protected
programma zullen met de 'gratis' smartcard van MultiChoice/Canal+
te zien zijn. De 'gratis' smartcard is overigens alleen beschikbaar
voor mensen woonachtig in Nederland. (meer over dit onderwerp
in DutchMedia Editie 53/1997)

PLANETE STRAKS OOK IN NEDERLAND EN VLAANDEREN

Planète, de Franse documentaire zender, zal volgend jaar
met een Nederlandse versie komen. Dit maakte de directeur
van Planète France, Michel Badinter, bekend in Marseille.
De zender zal, in tegenstelling tot Discovery volledig Nederlands
zijn, met een eigen programmeringsbeleid, aldus Michel Badinter.
Naast Nederland en Vlaanderen zal de zender ook versies in 
Wallonië (deel uitmakend van CanalSatellite Numerique), Duitsland
(Deel utimakend van DF-1) en Italië (Deel uitmakend van Telepiu) krijgen.
De zender maakt in een breder kader deel uit van de Multithématique kanalen
die in de genoemde landen gelanceerd zullen worden. Een Spaanse versie,
deel uitmakend van het Canal Satelite Digital pakket, bestaat al. 
De Nederlandse versie zal in het boeket komen van het nieuw vorm te krijgen
digitale boeket van Canal+ Nederland (nu nog MultiChoice), en waarschijnlijk
ook voor een plek op de kabel streeft. De programmering van Planète Nederland,
zal in eerste instantie vooral worden gekocht van de bestaande Planète-zenders.
Daar wordt een bedrag van 4000 gulden per uur voor neergeteld, maar doordat
de documentaires zo'n 10 x per week worden uitgezonden, komen deze in de buurt
van wat de publieke omroepen betalen voor documentaires. De bedoeling
is dat Planète Nederland ook zelf documentaires, al dan niet in co-productie zal
gaan maken en financieren. Wellicht zal op het 'nieuwe' FilmNet vanaf 1 augustus af,
Canal+ geheten, ook documentaires te zien zijn. In Frankrijk en Wallonië wordt
bij het maken van documentaires nauw samengewerkt met de publieke omroepen
aldaar.

IDTV: 40 WERKPLEKKEN VERLOREN 

De bonden en directie van IDTV, producent van TV programma's,
zijn het eens over een sociaal plan. In totaal zullen zo'n 40 werkplekken 
verloren gaan. Opmerkelijk is dat in het plan ook free-lancers zijn opgenomen.

TE VEEL RECLAME GERICHT OP KINDEREN IN NEDERLAND 3 KINDERBLOK

Zeker 70 procent van de reclame op Nederland 3 in het nieuwe blok tussen 
Het Jeugdjournaal en Het Klokhuis is gericht op kinderen. Dit is in strijd 
met de afspraken die zijn gemaakt bij de introductie van het blok. Dit 
heeft Kindernet vastgesteld, een commercieel opererende zender
die afhankelijk is van advertenties die op kinderen zijn gericht. 
Volgens Kindernet letten het parlement en de publieke omroepen 
niet goed op de invulling van het extra reclameblok. (Bron: Planet Multimedia)

COMMERCIELE ZENDERS KRIJGEN BESCHIKKING NOS-GEGEVENS

De NOS is bereid de felbegeerde programmagegevens van de publieke 
omroepen aan de binnenlandse commerciële zenders te 
verstrekken. Dit meldde staatssecretaris Nuis (Media) gisteren 
aan de Tweede Kamer. Uitdrukkelijke voorwaarde is vol-
gens Nuis dat de gegevens worden verwerkt in echte 
programmabladen. De huidige commerciele omroepen
zonder programmablad (SBS6, TMF en TV10) blijken
vooralsnog geen interesse te hebben in het opstarten van een nieuw
programmablad. Daarnaast wil de NOS 'genre-gegevens' 
verstrekken aan derden, zoals bijvoorbeeld sport-, film- en 
documentaire programmering. Nuis zwijgt over de verkoop 
van de gegevens aan commerciële uitgevers. De Tweede 
Kamer wil ook hen de mogelijkheid geven de programmagegevens 
tegen een redelijke vergoeding te verkrijgen. Nuis voelt niets voor 
een verplichting. Uitgevers die het daar niet mee eens zijn, moeten 
volgens hem een klacht indienen bij de minister van Economische 
Zaken op basis van de mededingingswetgeving. O.a. de uitgever van 
het satellietprogrammablad FSW heeft dat inmiddels gedaan.
(Bron: o.a. 538-NetNewz)

TELEGRAAF BOOS OP INITIATIEF SPORTBLAD NOS

De directie van Holding De Telegraaf heeft in een brief aan de Tweede
kamer boos gereageerd op de intentie van de NOS om een sport- annex 
programmablad op de markt te gaan brengen met uitgeverij Spaak & 
Wolzak van voormalig Tros- en KNVB-chef Wolzak. Volgens De 
Telegraaf is het concurrentievervalsend als de gesubsidieerde publieke
omroep bladen in concurrentie gaat uitgeven. Bovendien weigert de NOS 
nog steeds om programmagegevens aan De Telegraaf te verstrekken zodat 
deze zelf een tv-blad kan beginnen. (Bron: Adformatie via Planet Multimedia)

NUIS WANTROUWT BEREKENINGEN NOS 

Staatssecretaris Nuis (media) gelooft er nog steeds niets 
van dat de NOS in 2000 een overschot op haar begroting heeft. 
De NOS beweerde dat deze week in een brief aan de Kamer, in 
de hoop een verhoging van de ledenbijdrage af te wenden. Maar 
de NOS rekent zich ten onrechte rijk, aldus Nuis donderdag in 
antwoord op Kamervragen, en wordt daarin gesteund door 
onderzoeksbureau McKinsey. Verbaasd is de bewindsman 
over de aantijging van de NOS dat Staatssecretaris Nuis, de 
kostenstijging van 21 miljoen gulden voor sportrechten heeft 
meegeteld bij het berekenen van het tekort van honderd miljoen 
gulden van de omroep. De NOS zou op 10 juni zelf op deze post 
hebben gewezen. Hoe het ook zij, aldus Nuis, het moet gewoon 
betaald worden. Verder waarschuwt Nuis dat de NOS ruim 
tachtig miljoen gulden aan kosten (waarvan veertig miljoen gulden
voor de regionale omroepen) ten onrechte financiert uit de 
algemene omroepreserve. Dat geld is voor incidentele uitgaven bedoeld. 
Nuis waarschuwt er verder voor dat als de omroepreserves tot nihil
zijn gedaald, er geen geld meer overblijft voor speciale activiteiten,
die niet uit de 'gebruikelijke' budgetten gehaald kunnen worden.
(Bron: o.a. 538-NetNewz)
De publieke omroep geeft maandelijks een half miljoen 
gulden uit voor een onderzoek dat McKinsey doet naar de financiële
situatie van de publieke omroep. Volgende week zal het 
eindrapport gepresenteerd worden. Het onderzoek heeft dan
zo'n 3,5 miljoen gulden gekost. VVD-Kamerlid S. van 
Heemskerck liet weten opheldering te willen over het 
onderzoek naar de financiële situatie van de publieke omroep,
en noemt 'de kosten buitensporig hoog' Het onderzoek is gedaan om
te kunnen aantonen aan staatssecretaris Nuis dat er voldoende wordt
bezuinigd. Een aantal omroepen heeft kritiek geuit over de wijze van
het ondzoek, en de TROS heeft serieus overwogen uit het onderzoek 
te stappen. McKinsey past bij het onderzoek de 'Best Practice' methode
toe. Deze houdt in dat de afdeling van een omroep die het goedkoopst
werkt als voorbeeld wordt gesteld. Daarbij wordt niet naar visie en beleid
van de omroep gekeken. In het eerste deel van het McKinsey onderzoek
werd al geconcludeerd dat de publieke omroep het financieel er niet
slecht van af brengt, maar er toch arbeidsplaatsen zullen moeten verdwijnen.
McKinsey heeft de Tweedekamerleden belast met mediazaken al laten weten
dat de publieke omroep voldoende bezuinigt. De publieke omroepen kunnen overigens
het eindrapport van McKinsey zo naast zich neerleggen, het is niet bindend.
Volgende week spreekt de Tweede Kamer opnieuw over de toekomst
van de publieke omroep.

A 2000 KIEST VOOR MEDIAONE ARCHITECTUUR

De Amsterdamse kabelexploitant A2000 kiest als technisch platform voor zijn Internetdiensten
voor een architectuur van MediaOne, een vestiging van US West Media Groep, de 50 procent
aandeelhouder van A2000. MediaOne maakt gebruik van Sun, Cisco, Oracle, Netscape en
LANcity. Sun's Ultra Enterprise-servers vormen het hart van het breedband systeem voor
aanbod van Internet-diensten. In Amsterdam komen een Regional Data Center (RDC) en een
aantal gedistribueerde Content Delivery Servers. Het RDC maakt voor de kritische diensten
zoals e-mail en abonnee-informatie gebruik van Ultra Enterprise 5000-systemen. Het aanbod
met Internet via kabelmodems en een hybride glasvezel coax-infrastructuur wordt eind '97
gelanceerd. (Bron: Planet Multimedia)

TELECOM NIEUWS:

OOK ENERTEL KLAAGT OVER TARIEVEN PTT

Nadat Telfort geklaagd heeft over de interconnectietarieven
heeft Enertel ook beklag gedaan bij minister Jorritsma.
De interconnectietarieven zijn die tarieven, die geheven worden
over het gebruik van het net van PTT Telecom. De klacht die
Enertel heeft ingediend heeft ook betrekking op andere punten
waar Enertel met PTT Telecom niet uitkomen, aldus Enertel.
Vanaf 1 juli vervalt het monopolie van PTT Telecom op vaste 
telefonie verbindingen.

INTERNET NIEUWS:

NIEUWE BRTN-STUDIO BRUSSEL SITE

Op zaterdag 21 juni begint officieel de zomer. Volgens de vlotte jongens 
van radiozender Studio Brussel een ideaal moment om hun nieuwe site voor 
te stellen aan het (voornamelijk jonge) Internetpubliek. Op dit moment 
(vrijdagnamiddag) valt er op onderstaande URL nog niet zo veel te 
beleven: enkel een klok die de laatste seconden aftelt. Van Mark Coenen 
van Studio Brussel konden we echter al vernemen dat de site zal opgebouwd 
zijn vanuit het programmaschema. Op die manier krijg je niet alleen 
informatie over de programma's, maar ook over muziek in het algemeen en 
talloze evenementen. Via de vernieuwde site moet een vlot contact met de 
programmamakers mogelijk worden. Studio Brussel gooide er alvast een 
barnum-reclamecampagne tegenaan onder het motto 'het Internet zal nooit 
meer hetzelfde zijn'. Voor de realisatie deed men een beroep op Endemol 
Entertainment.

http://www.studiobrussel.be

PTT TELECOM VERBOLGEN OVER 'OPEN NET'

De presentatie door World Online, Telfort en ITT Gouden Gids van OpenNet, 
enkele weken geleden, is kennelijk bij PTT Telecom niet in goede aarde gevallen. 
"Zij hebben goed naar ons concept gekeken", laat een woordvoerder van PTT 
Telecom in een ietwat zure reactie in Computable Online weten. 
De woordvoerder doelt daarmee op het door PTT Telecom 
aangekondigde initiatief het Net, dat 1 september van start 
gaat. "Ook bij ons bieden bedrijven elektronische diensten aan. Zij zorgen
voor de inhoud van het Net, exact hetzelfde wat Opennet beoogt." 
OpenNet biedt abonnees voor 5 gulden per maand toegang tot het 
Internet, een e-mail adres en een uur surfen over het World Wide 
Web. Dat uur surfen is vooral bedoeld om iedereen kennis te
laten maken met het World Wide Web. 
OpenNet wil de drempel voor Internetgebruik voor de "gewone" Nederlander verlagen.
OpenNet-abonnees die de smaak van het World Wide Web te pakken krijgen en 
aan een uur surfen niet meer genoeg hebben, kunnen zich wenden tot een reguliere 
Internet Service Provider. Het OpenNet e-mail adres kan dan gewoon van kracht 
blijven. OpenNet opent haar deuren op 15 juli. (Bron: NewMediaWatch)

TMF FACTS #25:

MIDSUMMERNIGHT SCREAM PARTY

Op zaterdag 21 juni, de langste nacht van het jaar, kunnen 400 man 
om 24.00 uur met TMF naar de voorpremière van Scream in het 
Pathé Theater in Scheveningen. Scream is een super spannende thriller met
in de hoofdrollen onder andere Drew Barrymore en Courtney Cox. 
Om het feest compleet te maken is 's nachts aansluitend op de film 
voor alle aanwezigen een exclusieve party in het pas geopende TMF 
Café georganiseerd, pal naast de bioscoop. Wie zaterdag de boot
mist, kan vanaf donderdag 26 juni in meer dan 40 bioscopen genieten 
van deze filmtopper. 

SHOWCASE

Een avond met twaalf spectaculaire optredens en twee van de beste DJ's uit 
Nederland. Dat is te horen en te zien op Showcase, waar The Music Factory 
en Radio 538 maandelijks nieuw en bekend talent de kans geven zichzelf aan 
het publiek te presenteren. Donderdag 26 juni is het weer zover en zorgen onder
andere Tim Immers, Hakkûhbar, The Sunclub ('Fiesta'), Jam & Spoon, Wow! 
('Keer op Keer'), Toss & Turn, Pete D'Moore en Bogey Bogey voor een 
swingende avond. De DJ's deze Showcase zijn DJ Phil en DJ Jean,
die drie uur lang zal draaien. Zondag 6 juli zendt TMF van 19.00 tot 20.00 uur 
een verslag van deze avond uit, waarin alle hoogtepunten en interviews met 
optredende artiesten aan bod komen. Kaarten voor Showcase zijn
te koop bij de bekende voorverkoopadressen. 

WESSEL MET TIC

Wat doet Wessel met drie meisjes uit het Duitse Ruhrgebied in zijn 
uitzending? Kijk donderdag 26 juni tussen 15.00 en 17.00 uur voor het 
antwoord naar Wessel van Diepen, want dan zijn de drie dames van Tic Tac Toe 
te gast. Wessel praat met de jonge rappende meiden over hoe zij bij elkaar zijn 
gekomen en over het succes van de single 'Warum?'. Vrijdag 20 juni heeft 
Sylvana in haar programma van 23.00 tot 01.00 uur een gesprek met de zangers 
van Lekkerbek, die regelmatig bij The Music Factory te zien zijn met het maffe 
nummer 'Hee Lekkerbek'. Zaterdag 21 juni is Geoffrey Williams te gast in 
Sylvana's Soul. Williams, bekend van het nummer 'Drive', krijgt met name 
voor zijn indrukwekkende live-optredens veel waardering van het publiek. 

TMF OOK IN HUIZEN EN DOETINCHEM

Het aantal kabelaansluitingen van The Music Factory blijft gestaag groeien. 
Vanaf volgende maand starten ook de gemeenten Huizen en Doetinchem 
met doorgifte van TMF. The Music Factory doet er alles aan om jongeren 
in plaatsen waar TMF nog steeds niet wordt doorgegeven, zoals o.a. Den Haag, 
Maastricht, Breda, Amstelveen en Deventer, zo snel mogelijk te kunnen laten genieten 
van het meest bekeken en gewaardeerde muziekstation van Nederland. 
De verwachting is dat TMF in Augustus ook in Amstelveen
te zien zal zijn in plaats van de beoogde maand juli.

NBC NIGHTSHIFT GUESTS LINE UP:

Tonight Show With Jay Leno
(Every day @ 22:00-23:00 on NBC Europe)

Saturday, June 21:
Carrot Top
Evander Holyfield
Toad the Wet
Sprocket
                           
Sunday & Monday, June 22 & 23:
Repeats
      
Tuesday, June 24:
Tate Donovan
Patti LaBelle
 
Wednesday, June 25:
Rupert Everett
Lisa Leslie
                            
Thursday, June 26:
Drew Carey
En Vogue
                            
Friday, June 27:
Will Smith
Tom Jones
                            
Saturday, June 28:
John Travolta
Emily Young
Tom Dreesen
                            
Sunday & Monday, June 29 & 30:
Repeats
      
Tuesday, July 1:
Sinbad 
Martha Stewart
Chicago
                            
Wednesday, July 2:
Chris Farley
Shannon Doherty
The Presidents of the United States
                            
Thursday, July 3:
Dana Carvey
Amber Valletta
The Pendragons
                            
Friday, July 4:
Robin Williams
Billy Crystal
Barry Manilow
                            
Late Night With Conan O'Brien
(Monday-Saturday @ 23:00-00:00 on NBC Europe)

Saturday, June 21:
Comedian Rich Hall
Musical guest Charlie Hunter 

Monday, June 23: 
Repeat

Tuesday, June 24:
Comedian Pauly Shore
Actor Bruno Kirby
Musical guest Steve Earl with the Vroys
(repeat of 4/3/97) 

Wednesday, June 25: 
Author George Plimpton

Thursday, June 26: 
Actress/Comedian Julia Sweeney 

Friday, June 27:
Musical guest Delamitri 

Saturday, June 28:
Actor Jonathan Taylor Thomas
Comedian Dana Gould 

Monday, June 30:
Repeat

Tuesday, July 1:
Actor Jean-Claude van Damme
Actress Margaret Colin
Musical guest Jonny Lang
(repeat of 4/04/97) 

Later
Later 
(Monday-Friday @ 00:00-00:30 on NBC Europe)

Tuesday, June 24:
Comedian Bernie Mac hosts:
Actress Nia Long
(repeat of 3/12/97) 

Wednesday, June 25:
Comedian Bernie Mac hosts:
Host/Actor Bill Bellamy
(repeat of 3/13/97) 

Thursday, June 26:
Comedian/Actress Hazelle Goodman hosts:
Author Deepak Chopra
(repeat of 3/24/97) 

Friday, June 27:
Comedian/Actress Hazelle Goodman hosts:
Actress Laura Innes of NBC's "ER"
(repeat of 3/25/97) 

All guests subject to change

Source: National Broadcast Company (NBC), New York.

======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de redactie (David de Jong).

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. 

(Articles from) DutchMedia can NOT be re-destributed in any
kind, without the permission and agreement of the
editorial staff (David de Jong).

Contributions are always welcome at dutchm@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 David de Jong, 1997.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]