[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 54/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 54/1997

In deze Editie:

- Canal+ onderhandelt opnieuw met kabelmaatschappijen voor digitale samenwerking
- HMG vraagt geld aan regio omroepen
- Minimum percentage afname onafhankelijken verhoogd?
- Genomineerden Televizierring
- Hoorspel Stichting opgericht
- VARA-film wint 3 prijzen
- Omroepgeeltje wordt 15 gulden
- A 2000 Amsterdam: TVE terug en geen homeshopping meer
- TalkRadio overweegt kort geding tegen Radio 1
- Overeenkomst vertrek Boermans bij HMG
- Zomer TV in samenwerking met BRTN
- NOS participeert in Sportblad
- Vanaf november TV beelden vanaf telefoonlijn in Amsterdam
- Radio 10 Gold eist FM frequentie Radio 1
- Overeenkomst vertrek Boermans HMG
- Radio 538 en Virgin Radio samen live uit Amsterdam
- Dagelijks bestuur NOS adviseert doorgifte Nederland 1, 2, EN 3
 digitaal per satelliet per 1-7
- Telecom Nieuws:
	- KPN: definitief splitsing Post & Telecom
- Internet Nieuws:
	- Netscape Communicator 4.01 vervangt 4.0
	- Real Player 4.0 uit

CANAL+ ONDERHANDELT OPNIEUW MET KABELMAATSCHAPPIJEN VOOR DIGITALE
SAMENWERKING

Canal+ Nederland, de nieuwe naam voor MultiChoice onderhandelt opnieuw
met 2 kabelmaatschappijen, de CASEMA en CAI Westland om samen te gaan 
werken in doorgifte van zenders middels digitale decoders volgens één standaard. 
Dit zei Joop Daalmeijer, directeur Canal+ Nederland, deze week in het NRC Handelsblad. 
Canal+ gaat samenwerken met de Nederlandse publieke omroepen, getuige
de geplande doorgifte van Nederland 1, 2 en 3. Het mislukken van het Pluspakket
op satelliet is volgens hem te wijten aan de Engelse taal. Voor de Nederlandse kijkers
zou het een barrière zijn om naar 'puur' Engelstalige zenders te kijken.
In Frankrijk stelt de Franse regering eisen aan de programmering van
Canal+. Daardoor besteedt Canal+ in Frankrijk veel aandacht
aan Europese (en Franse) films. Wellicht dat de Nederlandse regering
ook eisen zal stellen aan de programmering van de Nederlandse Canal+ zenders
(thans nog onder de naam FilmNet).

HMG VRAAGT GELD AAN REGIO OMROEPEN

HMG vraagt aan de regionale omroepen geld voor 
beelden van het amateurvoetbal waarvan zij de rechten 
bezit. De regionale omroepen vinden dat ze een te hoge 
rekening gepresenteerd (Bron: Planet MultiMedia)

MINIMUM % AFNAME ONAFHANKELIJKEN VERHOOGD?

De regeringspartijen willen het minimum percentage programma's 
dat publieke omroepen bij onafhankelijke tv-producenten moeten 
bestellen, verhogen van 10 tot 25 procent (volgens de Volkskrant) 
(Bron: Planet Multimedia)

GENOMINEERDEN TELEVIZIERRING

'Villa Felderhof' en 'Blik op de Weg' van de NCRV en
'Baantjer' van RTL 4 zijn de genomineerden
voor de Gouden Televizierring 1997, die op 26
september zal worden uitgereikt aan het beste
Nederlandse programma's gekozen door de lezers
en kijkers van de AVRO(-bladen). De Zilveren 
Televizier Tulp voor het beste buitenlandse programma
ging naar ER (Emergency Room), uitgezonden door de AVRO.

HOORSPEL STICHTING OPGERICHT

In Den Haag is deze week de stichting 'Van Oor tot Oor'
opgericht, met als doel het promoten van het Hoorspel.
Op de Nederlandse radio is 1 uur per week op zondagmiddag
op Radio 4 een hoorspel te beluisteren.

VARA FILM WINT 3 PRIJZEN

De VARA-film 'Een Roos uit Afrika' heeft op een
filmfestival in Barcelona 3 prijzen gwonnen.
De film kreeg een prijs als beste fictieproduktie
voor kinderen, acteur Hervé Malombo werd uitgeroepen
tot beste acteuir en de film kreeg van de Verenigde Naties
een 'Special Humanitarian Award'.
Een roos uit Afrika, in december 1996 uitgezonden als onderdeel
van de serie 'Vreemde Levens' gaat over een Somalische jongen
die op een asielzoekerschip leeft en een Nederlands meisje leert
kennen.

OMROEPGEELTJE WORDT 15 GULDEN?
                    
Staatssecretaris Nuis,belast met mediazaken, is bereid voorlopig de 
contributie voor het lidmaatschap van een omroep op 15 gulden per
jaar in te stellen, in plaatsvan het door hem aangekondigde 'omroepgeeltje'.
Nuis zei dat in de Tweede Kamer na een amendement, dat door de PvdA en CDA
in werd gediend tijdens de behandeling van de wijzigingen voor de mediawet.
De PvdA en CDA pleiten voor de handhaving van de huidige contributie van 10 gulden.
De 2 partijen vinden bovendien dat de publieke omroepen publiek gefinancierd
dienen te worden, het PvdA vindt dat dat zelfs via fiscalisering.
Volgens Nuis is een tientje een nooit aangepast bedrag uit 1974,"dat echt niet meer kan".     
Het doel van staatssecretaris Nuis van de verhoging van het omroeplidmaatschap
naar 25 gulden is dat zo de tekorten van de omroepen weggewerkt zouden worden,
wegens lagere reclameinkomsten (100 miljoen gulden per jaar) bij de publieke 
omroepen. Tevens zou zo duidelijk worden of Nederlanders echt iets over hebben voor hun omroep.
Nuis zou wellicht na de invoering van de 15 gulden lidmaatschapsgeld,
gefaseerd de bijdrage willen verhogen. De omroepen dienen
bij de verhoging naar 15 gulden zelf uit de reserves (in totaal bestaand uit 20 miljoen
gulden) bijpassen.

A 2000 AMSTERDAM: TVE TERUG EN GEEN HOMESHOPPING MEER

De Algemene Programma Raad (APR) heeft de directie van 
kabelexploitant A 2000 voor Amsterdam geadviseerd de Spaanse
internationale zender TVE International weer toe te laten op
de kabel, omdat het aan de diversiteit van het aanbod een
hoge bijdrage levert. De zender werd één jaar geleden
nog van de kabel gehaald, officieel vanwege ruimte tekort,
maar het was op het moment dat er veel klachten 
binnenkwamen wegens vertoning van stieregevechten op 
de Spaanse zender.
Het voorstel is om WDR 3, de Duitse derde zender
van Nordrhein-Westfalen, van de kabel te halen om plaats
te maken voor de Spaanse zender. Reden om WDR 3 van
de kabel te halen is de kleine belangstelling. Enkele jaren
geleden leidde het weghalen van WDR 3 tot protesten.
Voorts vindt de APR dat het steeds groter wordende
aanbod van homeshopping, tijdens programmaloze uren
op een aantal zenders steeds excessieve vormen aanneemt.
Vandaar dat de APR adviseert in de resttijd van homeshopping
andere kanalen, zoals Cartoon Network, The Box, het weerkanaal
en een lokale commerciele zender door te geven.

TALKRADIO OVERWEEGT KORT GEDING TEGEN RADIO 1

TalkRadio, het commerciele radiostation, dat uitzendt over 
de middengolf overweegt een kort geding aan te spannen
tegen Radio 1. Volgens TalkRadio maakt Radio 1 onrechtmatig
gebruik van de naam TalkRadio voor een programma op Radio 1.
Volgens TalkRadio leidt het gebruik van de naam door Radio 1
tot verwarring bij de luisteraars. De naam TalkRadio staat
sinds juli 1996 geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau en
is toegewezen aan de Manaus Groep, eigenaar van TalkRadio.

OVEREENKOMST VERTREK BOERMANS HMG

De aandeelhouders van de Holland Media Groep 
(HMG) hebben donderdag overeenstemming bereikt met directeur H. 
Boermans over zijn vertrek bij het concern. Dat heeft de HMG 
bekendgemaakt. Boermans werd onlangs samen met directeur
H. Roemer op non-actief gesteld op beschuldiging van 
belangenverstrengeling waardoor sprake was van persoonlijk verrijking. 
(Zie Editie 51a/1997)

ZOMER TV IN SAMENWERKING MET BRTN

Zomer TV, dat op 1 juli zowel analoog als digitaal start, 
zal niet alleen programma's van de NOS overnemen, maar 
ook van de BRTN. In ieder geval zullen 'Het Laatavondjournaal',
en 'Tik Tak' elke dag worden uitgezonden en 'Vlaanderen 
Vakantieland' wekelijks. Ook zal het verslag van de nationale
feestdag van België (21 juli) uit worden gezonden.
De frequenties voor Zomer TV zijn:
analoog: transponder 58, 10.847 GHz. Verticaal op de ASTRA 1D (21:00 tot 00:00 uur)
digitaal (MPEG2/DVB): transponder 102, 12.441 GHz. Verticaal op de ASTRA 1F
Symb. Rate 27.500, FEC 3/4 (19:00 tot 00:00 uur)
De feed naar de genoemde transponders zal digitaal zijn, aldus de Wereldomroep
en niet analoog, zoals vorig jaar.

NOS PARTICIPEERT IN SPORTBLAD

Pro Sport, het bedrijf van oud Tros-directeur Cees Wolzak heeft samen met
oud-sportchef Bob Spaak de NOS gevraagd te willen participeren in een nieuw 
sporttijdschrift. Pro Sport gaf vorig jaar een Olympisch TV Magazine uit.
NOS Studio Sport-chef Kees Jansma werkt mee aan de voorbereidingen van het 
blad. Er zal onderzoek gedaan worden of er plaats is voor een concept van
een nieuw sportblad, waarin ook bepaalde programmagegevens in opgenomen zijn.
Voetbal International heeft enige tijd programmagegevens opgenomen in haar blad,
maar is daar mee gestopt, vanwege het feit dat de lezers daar geen behoefte aan hebben.
De NOS heeft laten weten thans de participatie-mogelijkheden aan het onderzoeken. 
De NOS meent dat een dergelijke uitgave te rijmen valt met de nieuwe Mediawet 
waarin voorkómen van monopolievorming en het bevorderen van gezonde 
mededingingsverhoudingen uitgangspunten zijn en de mediawet de activiteiten
van omroepen liberaliseerd. De bedoeling van het blad is om met achtergrondverhalen
kijkers naar sportprogramma's te trekken. De titel en periode van verschijning 
zijn nog onbekend, onderzoek moet eerst het bestaansrecht van het blad uitwijzen.

VANAF NOVEMBER TV BEELDEN VIA TELEFOONLIJN IN AMSTERDAM

Dit najaar begint in Amsterdam een proef met de nieuwe techniek ADSL
voor breedbandige toegang tot het telefoonnet. De Hilversumse omroepen 
via de NOB en/of de Holland Media Groep gaan waarschijnlijk tv-programma's
leveren. Abonnees op ADSL kunnen deze aanvragen en bekijken op elk gewenst 
tijdstip na de live uitzending. Dit is in mediakringen vernomen. 
Niet enkel commercieel, maar ook wettelijk zijn er nog vraagtekens 
bij een exploitatie van programma's die niet via de huidige kanalen 
verloopt. Tijdens een proef is er geen probleem. De omroepen en 
zenders willen graag meedoen om minder afhankelijk te worden van de
tv-kabel als distributiekanaal. Ook beeldtelefonie en andere vormen van 
communicatie en informatievoorziening via Internet worden dan getest. 
Over de aan te bieden bandbreedte bestaat nog geen zekerheid. 
In Amsterdam zoekt PTT Telecom nog een geschikte wijze om 
met de diensten te beginnen. Dat moet een wijk worden met bij 
voorkeur een groot percentage jonge, goed opgeleide abonnees
met een hoge penetratiegraad van pc's. PTT Telecom buigt zich 
het hoofd over mogelijke diensten die over de verbinding moeten gaan. 
PTT Telecom wil haast maken met de ontwikkeling van ADSL nu de 
kabelexploitanten vanaf begin 1998 digitale decoders met een pakket 
diensten onder hun abonnees gaan distribueren.
Ook zijn veel kabelexploitanten bezig kabelmodems 
verspreiden voor breedband Internet. De Amsterdamse kabelexploitant
heeft plannen om eind 1997, medio 1998 zowel Internet als
telefonie via de kabel te gaan aanbieden.
Al in 1998 wil PTT Telecom tot een landelijk aanbod van ADSL 
komen. Dat is louter mogelijk indien de computertechnologie zodanig 
is gestandaardiseerd dat een vlotte aansluiting van klanten mogelijk is. 
De veel kosten vergende aansluiting van ISDN is een voorbeeld hoe zulks
niet tot stand gebracht moet worden. 
Ook concurrerende telefoniebedrijven als Telfort en Enertel 
zullen tot de conclusie komen dat ze breedband verbindingen 
moeten aanbieden. Indien de ADSL-aansluiting een netwerkdienst is
van PTT Telecom die onder de concessie valt, dan zullen ze van de 
PTT-verbindingen gebruik gaan maken. Is dat niet het geval dan zullen 
Telfort en wellicht andere partijen eigen oplossingen op de markt kunnen brengen. 
(Bron: Planet Multimedia)

RADIO 10 GOLD EIST FM FREQUENTIE RADIO 1

Radio 10 Gold (Arcade Groep) heeft woensdag voor het College van Beroep in
Den Haag de FM-frequentie van Radio 1 opgeëist. Uiterlijk op 1 januari 1998 wil de
radio-omroep op deze frequentie uitzenden. De commerciële omroep vindt het
oneerlijk dat Radio 1 zowel op de AM als op de FM een frequentie heeft. 
De grootste Nederlandse nieuws-, actualiteiten- en sportzender zou juist van de
FM afmoeten, omdat het een praatzender is. Dit in tegenstelling tot de
muziekzender Radio 10 Gold. "Omdat de FM-frequentie veel beter van kwaliteit is,
komt juist de muziekzender daar beter tot zijn recht", meent de advocaat van de
Arcade Groep. De procedure bij het College van Beroep is een bodemprocedure
die Radio 10 Gold al 4 jaar voert. Over ongeveer 6 weken wordt de uitspraak verwacht

RADIO 538 EN VIRGIN RADIO SAMEN LIVE VANUIT AMSTERDAM

Op 23 juni aanstaande zal Radio 538 samen met Virgin Radio (Engeland) een
simultaanuitzending verzorgen vanuit het American Hotel in Amsterdam. Tussen 08.00
en 11.00 uur zijn Radio 538 discjockey Ruud de Wild (presentator van "The Jungle")
en Russ Williams van Virgin Radio live te beluisteren, zowel in Nederland (via Radio 538) 
als in Engeland (Via Virgin 1215). Jonathan Coleman (Virgin Radio) zorgt ervoor dat 
de uitzending in Engeland soepel verloopt. Deze unieke uitzending is een poging van Virgin 
Radio om een vermelding in het Guiness Book of Records te verkrijgen. In een periode van 
10 dagen tijd trekt de Virgin Radio Russ 'n Jono Breakfast Experience tour 
rond de wereld. Vanuit Amsterdam zullen in de 9 opvolgende dagen nog 9 andere
lokaties ter wereld aangedaan worden. Vanuit elk land zal een simultaan-uitzending
plaatsvinden die zowel in het betreffende land als in Engeland te horen is. 

DAGELIJKS BESTUUR NOS ADVISEERT DOORGIFTE NEDERLAND 1, 2, EN 3
PER SATELLIET PER 1-7

Het Dagelijks Bestuur van de NOS zal morgen, vrijdag 20 juni het Algemeen
Bestuur positief adviseren over de doorgifte van Nederland 1, 2 en 3,
digitaal via de satelliet. Bij een positief besluit kan doorgifte dan al per 1 juli
een feit zijn. Hiermee zou een langgekoesterde wens van Nederlanders 
in het buitenland in vervulling gaan. Op deze wijze zijn namelijk zowat alle 
Nederlandse televisieprogramma's ook daar te ontvangen. Tot op heden 
moesten zij genoegen nemen, qua publieke zenders, met een selectie van 
Nederlandse programma's via 'Zomer TV", enkele maanden per jaar.
Het bestuur van de NOS zal de Wereldomroep aanbieden een eigen
programma uit te zenden op een vast tijdstip op een van de drie zenders.
Hiermee kan ook de wens van de Wereldomroep worden gerealiseerd. 
De Wereldomroep liet van haar kant weten dat Zomer TV/BVN TV
het project is waar zij achter staat. Op donderdag (vandaag) is 
overleg geweest tussen o.a. Staatssecretaris Nuis (Media),
NOS en Wereldomroep. De uitkomst daarvan zal morgen bekend
worden gemaakt. Noch de Wereldomroep, noch het Ministerie
van OCW, noch de NOS wilden vandaag uitspraken doen over de uitkomsten
van het overleg.
De drie Nederlandse publieke zenders zullen in geheel Europa te ontvangen
zijn met de gebruikelijke digitale decoders. De uitzendingen zullen plaats
vinden via het MultiChoice digitale pakket, en zonder smartcard te zien zijn.
Programma's die vanwege de betaling van rechten niet voor heel Europa
zichtbaar gemaakt mogen worden (met name Amerikaanse programma's) 
zullen met de gratis smartcard van MultiChoice (waar ook al RTL 4, RTL 5 Nieuws &
Weer, SBS 6 en Veronica mee te zien zijn) te zien zijn.
Met het doorgeven van Nederland 1,2 en 3 via een satelliet zijn lagere kosten
gemoeid dan met het opstarten van een vierde net. In dat geval zouden
namelijk ook kosten worden gemaakt voor ondermeer redactie en eindregie.
Een eerste indicatie geeft aan dat de doorgifte van Nederland 1, 2 en 3 de
helft van de kosten bedraagt in vergelijking met een speciaal vierde kanaal. 
De NOS hoopt met de Wereldomroep op korte termijn tot overeenstemming
te komen over een verdere samenwerking in deze variant. 
(Bovenstaand bericht is onder uitdrukkelijk voorbehoud)

TELECOM NIEUWS:

KPN: DEFINITIEF SPLITSING TELECOM & POST

KPN heeft aangekondigt haar bedrijf in 2 zelfstandige ondernemingen te splitsen:
Eén bedrijf voor logistiek en distributie (Post) en één bedrijf voor telecommunicatie.
De splitsing zal in het eerste kwartaal van 1998 plaatsvinden.
De namen voor de 2 nieuwe bedrijven zullen niet noodzakelijk PTT Post en PTT Telecom
zijn. Onduidelijk is vooralsnog waar andere bedrijfsonderdelen, zoals KPN Multimedia, 
KPN Autolease, en KPN Research van KPN zullen worden ondergebracht
Na het vertrek van Ben Verwaayen als algemeen directeur van PTT Telecom per 1 september
neemt KPN-voorzitter Wim Dik die positie waar tot het moment van splitsing. Dik wil ook
vanaf het moment dat PTT Telecom zelfstandig gaat opereren de leiding van dit bedrijf
voortzetten. Het distributiebedrijf zal dan waarschijnlijk door Ad Scheepbouwer worden
geleid. Bij PTT Telecom groeide de omzet tussen 1987 en 1996 van 9 miljard gulden 
naar 14.3 miljard gulden. PTT Telecom besloot recent zijn infrastructuur voor 
internationale telecommunicatie onder te brengen bij het in 1992 opgerichte 
Unisource, het samenwerkingsverband met het Zweedse Telia en Swisscom. 
Het ligt voor de hand dat direct met de splitsing een groter deel van de 
onderneming in Unisource-verband wordt ondergebracht. 
Ook zullen buitenlandse investeerders interesse tonen in aandelen telecom. Op de eerste 
plaats zal AT&T, de Amerikaanse partner van Unisource, zich willen vergewissen van meer
zeggenschap bij de Europese partners, indien ze althans Unisource serieus neemt. De
Amerikanen kunnen bij de privatisering van Swiss Telecom eind dit jaar ook een aandeel
nemen, evenals overigens PTT Telecom dat wil doen. 
PTT Telecom heeft de afgelopen jaren belangen verworven in onder meer Oekraiense,
Tsjechische, Hongaarse, Indonesische en Ierse telecommunicatie. 
PTT Post heeft zich sinds de verzelfstandiging ontwikkeld van een traditioneel postbedrijf met
een omzet van 4.5 miljard gulden naar een logistieke- en distributie wereldspeler met een omzet
van 13.5 miljard gulden in 1996 . Met een omzet van naar verwachting 9 miljard gulden in 1997
behoort haar dochterbedrijf TNT op het gebied van logistiek en distributie tot de vier grootsten
van de wereld. Er werken bij PTT Post ruim 100.000 mensen in meer dan 200 landen. 
De verschillen tussen PTT Post en PTT Telecom zijn te groot in de wijze van bedrijfsvoering,
de omvang van de investeringen en arbeidsintensiteit versus kapitaal- intensiteit. Bestaande en
mogelijke toekomstige synergie is niet cruciaal voor de ondernemingsstrategie van PTT Post 
en PTT Telecom en de bedrijven kunnen ook elkaars leverancier worden. 
(Bron: Planet Multimedia)

INTERNET NIEUWS:

NETSCAPE COMMUNICATOR 4.01 VERVANGT 4.0

Netscape Communicator 4.0 is alweer verouderd! Versie 4.01 is uit.
Ruim een week na het beschikbaar komen van het pakket zag Netscape 
zich genoodzaakt om versie 4.01 te introduceren. De nieuwste versie 
dicht het vorige week door een Deens softwarebedrijf ontdekte bug, 
die het voor technisch onderlegde kwaadwillenden mogelijk maakte 
bestanden van de computer van de bezoekende Internetgebruiker te 
manipuleren. Versie 4.01 is te downloaden op de site van Netscape,
maar ook op de site van Tucows.

http://home.netscape.com
http://tucows.wau.nl

REALPLAYER 4.0 UIT

De 'Final Release' van de RealPlayer is officieel uitgekomen.
De RealPlayer maakt het mogelijk via Internet audio (RealAudio)
en video (RealVideo) te ontvangen. Voor RealAudio voldoet
een 28k8 connectie, maar voor een redelijke kwaliteit
video is toch vaak minstens een 56 kbps verbinding noodzakelijk.

http://www.real.com/40/index.html

======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de redactie (David de Jong).

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. 

(Articles from) DutchMedia can NOT be re-destributed in any
kind, without the permission and agreement of the
editorial staff (David de Jong).

Contributions are always welcome at dutchm@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 David de Jong, 1997.
=====================================================
[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]