[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 48/1997 (Extra)

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 48/1997 (Extra)

In deze Editie:

- Vanaf 1 juli wederom Zomer TV
- TV 10 vanaf 2 augustus ook 's morgens
- Radio Noordzee Nationaal gaat accoord
- NOS en OLON bereiken overeenkomst
- EO moet zich verantwoorden voor uitgave vrouwenblad
- Omzet BUMA net zo groot als fraude met CD's
- Luistercijfers

VANAF 1 JULI WEDEROM ZOMER TV

De wereldomroep heeft bekend gemaakt op 1 juli wederom te gaan
starten met Zomer TV, als voorloper op BVN-TV (Beste van Nederland TV).
De Wereldomroep heeft laten weten dat de uitzendingen zowel 
analoog als digitaal zullen plaatsvinden. De satelliet(en) en
frequenties waarover zal worden uitgezonden zijn nog onbekend.
De Wereldomroep liet weten dat het wat de analoge
frequentie zeker ongecodeerd zal zijn, en men hoopt op een ASTRA
frequentie, of eventueel een Eutelsat (Hotbird?) frequentie. De
digitale uitzendingen zullen naar alle waarschijnlijkheid over de ASTRA
gaan lopen, wellicht via MultiChoice. De bedoeling is weer te komen
met vertraagde uitzending van Studio Sport, NOVA, en het NOS-Journaal.
Tevens zal er elke avond een selectie van de programma's, uitgezonden
op Nederland 1, 2 en 3 te zien zijn. Zomer TV 1997 is een initiatief van
de Wereldomroep en loopt tot 1 september. De financiering geschiedt geheel
door de Wereldomroep, wel wordt er samengewerkt met de NOS, voor 
de doorgifte van de programma's wordt geen geld gerekend aan de Wereldomroep.
De intentie van de Wereldomroep is om samen met de NOS een definitieve
zender te starten op 1 september; de Wereldomroep geeft daarbij aan een formule
als Zomer TV de voorkeur, de NOS meer aan een nieuws/thema zender.

TV 10: VANAF 2 AUGUSTUS OOK 'S MORGENS

Per 2 augustus 1997 zal TV 10 dagelijks vanaf half zeven 's morgens haar 
uitzendingen beginnen. De bedoeling is dat van 06:30 tot 17:30 uur voornamelijk
kinderprogramma's zullen worden uitgezonden. De kinder- en jeugdprogramma's zijn
hoofdzakelijk afkomstig van Saban Entertainment, de maatschappij
die een meerderheidsbelang heeft in TV 10. De programma's zullen ondertiteld
of nagesynchroniseerd worden, afhankelijk van de leeftijdsdoelgroep van
de programma's.
Voor de avondprogrammering heeft TV 10 afspraken gemaakt met de
Holland Media Groep (HMG) zodat makkelijk nieuw Nederlands materiaal 
ingekocht kan worden bij de HMG. 
TV 10 is onlangs verhuisd van locatie, het is thans gevestigd aan het Laapersveld in
Hilversum, en niet meer in Studio Concordia in Bussum.

RADIO NOORDZEE NATIONAAL GAAT ACCOORD

Radio Noordzee Nationaal heeft zijn meningsverschillen met zeven grotere 
commerciele radiostations over een herverdeling van de FM-fre-
quenties bijgelegd. Het voorstel van de Groep van Elf - inmiddels 
twaalf - behelst dat de grotere landelijke commerciele radiostations 
met een FM-frequentie (SKY Radio, Classic ÉM, Radio 538 en 
Radio Noordzee Nationaal) gezelschap krijgen van 
drie nieuwkomers op de FM-band: Radio 10 Gold, HitRadio
Veronica en Jazz Radio. Het plan wordt mede ondersteund door Love 
Radio, KINKfm en Concert Radio die nu nog geen FM-frequentie 
is toebedeeld in het plan van de radiostations zelf.
Radio Noordzee Nationaal was tegen het plan omdat Radio Noordzee
Nationaal haar Groningse frequentie op moet geven, en daar
de frequentie van Classic ÉM in Noord-Holland voor terug krijgt.
De bedoeling is dat Minister Jorritsma in één van de komende
weken een brief naar de 2e Kamer stuurt met haar aanbevelingen,
waarna de 2e Kamer erover zal spreken. De verlengde vergunningen
van gebruik van de etherfrequenties van SKY Radio en Radio 538
lopen op 1 juli 1997 af. Het zal na de beslissing enige maanden duren
voordat alles in de praktijk omgezet is, aldus het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Onduidelijk is vooralsnog voor hoe lang
de eventuele toewijzing zal zijn, en of er toch niet uiteindelijk
een veiling komt van etherfrequenties.

NOS EN OLON BEREIKEN OVEREENKOMST

De NOS en de lokale omroepen, verenigd in de OLON, 
zijn het eens geworden over het tarief waartegen het NOS-nieuws op 
de lokale stations mag worden uitgezonden. Daarmee is een einde 
gekomen aan een lange periode waarin beide partijen bakkeleiden 
over de betaling. 
De plaatselijke stations zullen per duizend inwoners 45 gulden 
per jaar gaan betalen met een minimaal instaptarief van 450 gulden 
per jaar. De jaarlijkse bijdrage kan voor de grootste stad, 
Amsterdam, oplopen tot maximaal 15.000 gulden per jaar. 
De bijdrage is met terugwerkende kracht verschuldigd vanaf 1995. 
Over 1995 geeft de NOS een korting 25 procent, over 1996 10 
procent. Beide partijen gaan bestaande samenwerkingsconvenanten 
vernieuwen. Het overleg strekt zich uit tot auteursrechten, 
frequenties en nieuwe media. (Bron: ANP)

EO MOET ZICH VERANTWOORDEN VOOR UITGAVE VROUWENBLAD

Het bestuur van de Evangelische Omroep moet zich donderdag bij 
het Commissariaat voor de Media verantwoorden voor ongeoor-
loofde nevenactiviteiten. De aanklacht luidt dat de EO vanaf 
eind oktober de Mediawet overtreedt als uitgever van het 
nieuwe vrouwenblad Eva. Het blad, dat inmiddels 18.000 abon-
nees telt, is niet te koop in de winkel. Uitsluitend EO-leden 
kunnen zich er op abonneren. De Mediawet verbiedt publieke 
omroepverenigingen iets anders in de markt te zetten dan vere-
nigings- en programmabladen. De EO houdt vol dat het gaat om 
een verenigingsblad. De inhoud is overwegend gericht op het 
goed en democratisch functioneren van de omroepvereniging, zo 
valt in het verweerschrift van de EO te lezen. Bovendien wordt 
met de op handen zijnde liberalisering van de Mediawet de toe-
laatbaarheid van nevenactiviteiten verruimd, waardoor over 
enkele maanden wel zou mogen wat nu verboden is. (Bron: 538-NetNewz)

OMZET BUMA EVEN GROOT ALS FRAUDE MET CD'S

De omzet van de auteursrechtenorganisatie Buma was vorig jaar 
ongeveer even groot als de geschatte jaarlijkse fraude met 
cd's: 135 miljoen gulden. Dat schrijft de Buma/Stemra in het 
jaarverslag dat gisteren werd gepubliceerd. De omzet van de 
Buma groeide met 7 procent. Met de Stemra, die de rechten op 
de geluidsdragers krijgt, ging het minder goed. De omzet zakte 
van ruim 347 naar 322,2 miljoen gulden. Daarbij komt dat Poly-
gram haar contract (goed voor 200 miljoen gulden omzet) met de 
organisatie heeft opgezegd. Stemra verzorgde de rechten voor 
Polygram-producten in Europa. (Bron: 538-NetNewz)

LUISTERCIJFERS

Marktaandelen Ma t/m Zo 07:00 tot 00:00 uur.

		     Mrt/Apr Vers.Feb/Mrt  Jan/Feb Dec/Jan Nov/Dec
 1 SKY Radio 	14.4	-0.3	14.7	14.7	14.5	14.1
 2 Radio 3FM 		14.2	+0.4	13.8  	13.1  	13.7	14.6
 3 Radio Noordzee	8.9	0.0	8.9 	8.9   	8.8  	8.6
 4 Radio 10 Gold 	8.5	0.0	8.5  	8.7  	8.6  	8.2
 5 Radio 2  		8.2  	-0.2	8.4  	8.7  	8.4  	8.4
 6 Radio 1  		8.0  	+0.1	7.9 	7.6  	7.7 	8.0
 7 Radio 538 		6.3 	-0.1 	6.4  	6.6  	6.6 	7.1
 8 Veronica  		2.9  	+0.1	2.8 	2.6   	2.9 	2.8
 9 Radio 4  		1.7 	0.0	1.7 	1.6  	1.6  	1.7
10 Classic ÉM 	1.4  	0.0	1.4  	1.2  	1.0 	0.7
11 Love Radio 	1.0 	+0.1	0.9 	1.1 	1.1 	1.2
12 Radio 5 		0.9 	+0.1	0.8 	0.9  	0.9 	1.0
   Gez. Regio 		15.6  	+0.1	15.5 	16.1 	15.5 	14.6
Bron: IntoMart, Hilversum 

Radio 3 FM is het meest luistercijfer-stijgende radiostation de afgelopen tijd. SKY Radio lijkt na
een tijd winst en handhaving van het luistercijfer iets te moeten inleveren, maar blijft
marktleider. Radio 538 blijft iets aan luistercijfer inleveren.

======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de redactie (David de Jong).

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. 

(Articles from) DutchMedia can NOT be re-destributed in any
kind, without the permission and agreement of the
editorial staff (David de Jong).

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
© David de Jong, 1997.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]