[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 47b/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 47b/1997

In deze Editie:

- Publieke omroepen verliezen terrein in reclamemarkt
- Nozema schrapt 40 van de 160 banen
- RTL 4: terug naar de jongeren
- Kort: IDTV veel banen geschrapt
- Internet Nieuws:
	- Nederlandse managers zien niet veel in Internet
	- Redactioneel: verdienen op Internet
- Internet Sites

PUBLIEKE OMROEPEN VERLIEZEN TERREIN IN RECLAMEMARKT

De publieke omroepen blijven terrein verliezen op de reclamemarkt. Bij de dagbladen
is de tendens nog niet negatief, maar groei in de markt is er niet meer bij.
Volgens cijfers van het Media Instituut boekte de STER in de eerste 3
maanden van '97 een teruggang met 21 % in reclameinkomsten, ofwel met 25,5 
miljoen gulden, tot een totaal van 95,4 miljoen gulden.
De Holland Media Groep kwam tot een totaal van 195,5 miljoen gulden van 
reclameinkomsten. Dat betekent een achteruitgang met 3 procent. RTL5 Nieuws 
& Weer was de grote verliezer met 59 % tot bijna 12 miljoen gulden. Ook RTL4 
heeft een achteruitgang van 3 % tot 120 miljoen gulden. Veronica 
maakte dat goed met een stijging met 29 % tot 63,7 miljoen.
Daarentegen wist SBS6 een ruime verdubbeling van reclame-inkomsten te
bereiken, van 23,5 tot 51,4 miljoen gulden. Opvallend is dat SBS6 beter
scoort dan Nederland 1 (34,5 miljoen), Nederland 2 (33,3) en Nederland 3
(27,6).
The Music Factory en TV10 haalden 10,6 miljoen gulden binnen, een stijging met
83 procent.
Op het eerste gezicht lijkt de volledige vermindering van de Ster naar SBS6
te zijn gegaan. Het Media Instituut verklaart de vermindering bij de
publieke omroepen niet zozeer uit de kijkcijfers, maar meer uit de
samenstelling van het publiek. Vooral ouderen kijken naar de publieke
omroepen en die zijn voor de adverteerders niet zo interessant als jongeren
die meer bereid zijn van merk te wisselen en nieuwe merken te accepteren.
Bij de vergelijking gedrukte media versus tv zijn de reclameinkomsten
met 238 miljoen voor de gedrukte media en 352 voor de TV reclame.
De STER reageerde op deze cijfers met de mededeling dat men doelgroepen
gaat formuleren voor adverteerders en langere reclameblokken rondom goed 
bekeken programma's gaat maken, om het geheel commercieel interessanter 
te maken. Toch laat de STER weten dat de publieke omroep zich 'gelukkig' 
meer op de kijker richt dan op de adverteerders. (Bron: Planet Multimedia)

NOZEMA SCHRAPT 40 VAN 160 BANEN

De Nederlandse Omroep Zender Maatschappij (NOZEMA), de beheerder van bijna
alle Nederlandse omroepzenders, schrapt 40 van de 160 banen, waarbij 15
ontslagen zullen vallen. Dit is vooruitlopend op de verkoop van
de aandelen. Thans zijn deze voor 50 % in de handen van de Overheid, 49 % van
de NOS en 1 % van de Wereldomroep. Toen KPN nog voor 100 % 
in handen van de Overheid was, viel het zenderpark beheer onder de PTT.
De omzet van de NOZEMA wordt geschat op 80 miljoen gulden, in 1995 maakte
de NOZEMA nog een winst van 16 miljoen gulden, in 1996 was de NOZEMA
verliesgevend, door een reorganisatie en hoge afschrijvingen.
De NOZEMA verwacht in 1998 weer winst te maken; 1996 wordt gezien
als afboekjaar, 1997 als overgangsjaar, en 1998 weer als winstjaar.

RTL 4: TERUG NAAR DE JONGEREN

In 1989 werd RTL Véronique, thans RTL 4, opgericht met vooral programma's gericht
op jongeren. Al snel werd het roer omgegooid met hoofdzakelijk programma's gericht op
entertainment. Nu blijkt dat RTL 4 met haar programma's heel wat kijkers trekt, echter
vooral in de oudere leeftijdscategorie. De adverteerdersmarkt is vooral geïnteresseerd
in de jongerenmarkt, omdat deze kooplustig zijn, en meer 'merkswitchen'.
Vooral Veronica en SBS6 hebben het vorig jaar goed gedaan onder de jongeren
(mensen onder de 35 jaar). Om de adverteerdersmarkt terug te winnen
gaat RTL 4 nu proberen een vlotter image te vormen, gebruik makend van
een nieuwe 'frissere' aankleding van de zender (promo's en intro's), de programma's
worden aangepast en meer gericht op een jongere doelgroep (Bijvoorbeeld De 5 Uur Show, 
Ooggetuige, en Wie Ben Ik?). Programma-directeur René Oosterman liet dit weten in de 
Volkskrant, terwijl een RTL 4 woordvoerder op zaterdag liet weten dat RTL 4
zich vooral op de leeftijdscategorie 30 tot 50 richt, en voor iedereen
van 8 tot 80 bereikbaar wil blijven. Frits Bom's reisprogramma 'De Vakantieman',
dat vooral oude kijkers trok, is uit de programmering gehaald.
Het station binnen de HMG groep, dat vooral jongeren trekt, Veronica liet 
weten dat het niet de bedoeling is dat RTL 4 in het vaarwater van Veronica 
gaat zitten, en de jonge kijkers van Veronica meeneemt. De adverteerders
vinden dat er een leeftijdskloof van tientallen jaren zit tussen de programma's 
van Veronica en RTL 4. 

KORT: IDTV VEEL BANEN GESCHRAPT

In DutchMedia Editie 45/1997 werd gemeld dat er ontslagen zullen vallen bij 
IDTV. Inmiddels is gebleken dat de omzet van IDTV gedaald
is van 70 naar 40 miljoen gulden, een daling van zo'n 43 %. Zoals
het er nu naar uitziet zullen zo'n 30 arbeidsplaatsen verdwijnen
van de 105 bij IDTV.

INTERNET NIEUWS:

NEDERLANDSE MANAGERS ZIEN NIET VEEL IN INTERNET

Slechts 1 op de 5 managers denkt dat Internet de omzet
van het bedrijf goed zal doen. Dit blijkt uit een onderzoek
onder 1148 managers door het NIPO. Opmerkelijk is dat 
driekwart van de ondervraagden niet wist wat Internet is. 
Op dit moment is 16 % van de Nederlandse bedrijven 
aangesloten op Internet. Het NIPO stelde ook vast
dat zo'n 275 duizend zakelijke gebruikers gemiddeld
4 uur per week op Internet te vinden zijn.

REDACTIONEEL: VERDIENEN OP INTERNET

Volgens de Wall Street Journal is een van de weinig echt
goed verdienende tak van Internet de sexindustrie.
Relatief simpel zetten veel mensen een 'erotische' site
op met plaatjes, filmpjes en meer. Daar dient men
om toegang te krijgen voor te betalen.
Echter het gaat verder, zo kunnen gebruikers met
videosoftware live een 'show' zien, of zelfs 'live'
met een dame contact hebben. Zeker Nederland
heeft veel bedrijven die zich met dit
soort diensten bezig houden. Dat het daarbij
om veel geld gaat is vaak minder bekend. Vaak
wordt voor dit soort diensten veel geld aan de gebruiker
gevraagd, veel bedrijven maken daardoor een miljoenenomzet.
Dat de veiligheid van het overbrengen van creditkaart gegevens
voor de betaling niet altijd 100 % veilig is, nemen veel mensen
voor lief. Terwijl voor allerlei andere diensten de meeste
mensen bedenkingen hebben over de betalingswijze, lijkt men voor
deze tak geen problemen te hebben met de wijze van betaling.
Echter andere takken van handel op Internet blijken ook
succesvol, het verkopen van boeken, en het verkopen
van audio CD's lijkt ook erg succesvol. Tenminste wat
Nederland betreft, als de Nederlandse belastingdienst de
pakjes niet onderschept om de niet betaalde Invoerbelasting 
alsnog te innen.

INTERNET SITES:

Hallmark Italy at http://www.telepiu.it/satellite/pal/hall_cal.htm
America's ChoiceMall at http://choicemall.com/
3ABN at http://www.tagnet.org/3abn/index.html
Umhlobo Wenene FM at http://www.sabc.co.za/radio/xhosa/1index.htm
Ukhozi FM at http://www.sabc.co.za/radio/zulu/1index.htm
Adam & Eve TV Network at http://www.cyberspice.com/ae/ae.html
Eurotica at http://www.cyberspice.com/euro/euronow.htm
ATV (Turkey) has a home page at http://www.atv.com.tr/
(Source: SATCO DX, http://www.satcodx.com)

======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de redactie (David de Jong).

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. 

(Articles from) DutchMedia can NOT be re-destributed in any
kind, without the permission and agreement of the
editorial staff (David de Jong).

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 David de Jong, 1997.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]