[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 46a/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 46a/1997

In deze Editie:

- Audiovisuele branche en commerciele zenders gaan samenwerking
 bij bescherming visueel geweld jeugdigen
- BNN gaat officieel los van Veronica
- Publieke omroep tegen plannen Den Haag
- Paul de Leeuw jaaropener 1998 Nederland 3
- Inbrekers slaan opnieuw toe bij omroep
- Canal+ Nederland in 1 huisvesting
- Nationaal Omroep Gala in oktober in Hilversum
- Kabelexploitanten spreken 'Eurobox' standaard af
- CASEMA leent geld bij ABN Amro en ING
- Canal+ sluit contract met Miramax
- Pace samen met IBM

In Editie 46b/1997
- Internet Nieuws:
	- ABCNews.Com geopend
	- Nederlandse ondernemingen slecht op de hoogte domeinregistratie
	- KLM verwacht in 2000 1/5 bestellingen vliegtickets via Internet
- Telecom Nieuws:
	- PTT geeft filmsterren Telefoonkaarten uit
	- Economisch belang telecom markt groeit
- The Fantastic Corporation ontwikkelt software voor PC Satellite Card van Pace en Hitachi
- TV Tips
- NBC NightShift Guest Line Up
	- Tonight Show With Jay Leno bestaat 5 jaar
- TMF Facts:
	- The Maginificent Four clip 'Close To You' Uit
	- TMF verpreidt eigen afplaklabel
	- Arcade breidt uit in housemuziek
	- @lter 8 bij Pinkpop en Wet & Wild op Dynamo Open Air

AUDIOVISUELE BRANCHE EN COMMERCIELE ZENDERS GAAN SAMENWERKEN
BIJ BESCHERMING VISUEEL GEWELD JEUGDIGEN

 De audiovisuele branche en de commerciele stations gaan nauw samen-
 werken bij de opstelling van een plan om jeugdigen te beschermen tegen
 extreem visueel geweld.De omroepen overwegen zich aan te sluiten bij het
 systeem van zelfregulering dat al jarenlang wordt toegepast in de 
 videobranche. Kernpunt van het plan - een initiatief van de Raad van 
 Toezicht Videovoorlichting - is de grootst mogelijke duidelijkheid te 
 bieden via intensieve voorlichting aan ouders en andere opvoeders. 
 Daarnaast willen de zenders vrijwillige regels naleven wat betreft uitzendtijden,
 zoals die nu nog in de Mediawet staan: films met de aanduiding 12 jaar
 na 20.00 uur en met de aanduiding 16 jaar na 21.00 uur. Hetzelfde geldt
 voor documentaires met geweldselementen. De publieke omroepen, die wel
 zijn uitgenodigd, vinden 'deelname tot nu toe niet opportuun'. Op 29 mei
 bespreekt de Kamer maatregelen om jeugdigen te beschermen.

BNN GAAT OFFICIEEL LOS VAN VERONICA

 De BNN Mediagroep (van Bart de Graaff) zal zich over twee maanden 
 losweken van Veronica. Dit is nodig om voor november een aanvraag te kunnen
 indienen voor een plek in het publieke bestel, aldus BNN- woordvoerder
 Gerard Timmer. De organisatie telt bijna 70.000 leden. Timmer: "Zodra we
 los zijn van Veronica kunnen we vrijer opereren. Op dit moment zijn we
 druk doende met het verwerken van alle inschrijvingen. Daarvoor is onder
 meer een accountantsverklaring nodig ". Intussen voert de BNN Mediagroep
 de ene na de andere ledenwerfactie. Uit de 'eerste contouren van het BNN
 Beleidsplan ' wordt duidelijk dat BNN zich wil aansluiten bij TV 2. Deze
 zender moet met Bart een 'alternatieve smoel' krijgen. Als de status van
 aspirant - omroep wordt binnengehaald krijgt het team 65 uur tv per jaar
 toegekend. De voorkeur gaat uit naar een vast wekelijks uitzenduur op de
 woensdag.De rest wordt opgespaard voor tweemaandelijkse thema-uitzendin-
 gen.

PUBLIEKE OMROEP TEGEN PLANNEN DEN HAAG

De publieke zendgemachtigden starten een gezamenlijk offensief
om Den Haag te overtuigen van de ongewenstheid van de
plannen van staatssecretaris Nuis. Ze zijn voor de door
Nuis gewenste omroepdirectie, maar wijzen vergaande bevoegdheden
op programmatisch en budgetair gebied van deze directie van de hand.
Arie van der Veer, voorzitter van het overleg van A-zendgemachtigden zei
in Ontbijt TV van donderdag, dat het publieke bestel de leden 
van de Eerste en Tweede kamer en enkele ministeries per 
videoband van zijn standpunt op de hoogte zal stellen.
"Haagse Mythen, Gooise Feiten" prikt op basis van een
McKinsey onderzoek vooroordelen door over de publieke omroep.
De makers van de videoband zijn van mening dat de besluitvormers
in Den Haag geen verstand van zaken hebben. HIlversum vreest dat 
de pluriformiteit en kwaliteit van de publieke omroep op het spel staat. 
Over twee weken debatteerd de Tweede Kamer over mediazaken,
 
PAUL DE LEEUW JAAROPENER 1998 NEDERLAND 3

 Paul de Leeuw opent in 1998 het tv-jaar op Nederland 3. Een woord-
 voerder van de VARA bevestigde deze week dat De Leeuw direct na het
 oudejaars vuurwerk een speciaal twee uur durend programma zal verzorgen.

INBREKERS SLAAN OPNIEUW TOE BIJ OMROEP

 Inbrekers hebben in Hilversum opnieuw toegeslagen in het kantoor van
 een omroep. Dit maal werd een raam bij de RVU aan de Vreelandseweg inge-
 gooid en een stereotoren gestolen. Eerder werd al meermalen video- en
 geluidsapparatuur ontvreemd bij de VPRO en de AVRO.

CANAL+ NEDERLAND IN 1 HUISVESTING

 Canal+ Nederland, de nieuwe naam voor FilmNet en MultiChoice wil 
 alle bedrijfsonderdelen vestigen op het Hilversumse Mediapark. 
 Directeur Joop Daalmeijer hoopt dat de verhuizing binnen een maand 
 of tien rond kan zijn. De 150 tot 200 werknemers zitten nu nog verspreid 
 over drie gemeenten (Hoofd dorp, Nieuwegein en Hilversum). Daaronder 
 is ook het personeel van MultiChoice, de serviceverlener van FilmNet.

NATIONAAL OMROEP GALA IN OKTOBER IN HILVERSUM

 Het Nationale Omroep Gala heeft naar alle waarschijnlijkheid dit jaar
 niet in Bussum, maar in het Hilversumse raadhuis plaats. Tijdens de ma-
 nifestatie, die 9 oktober wordt gehouden, zullen in negentien categorie-
 en prijzen worden uitgereikt onder de noemer 'Het Gouden Beeld'. Het 
 omroepgala, waarbij een vakjury de prijzen vaststelt, is vorig jaar voor
 het eerst gehouden en maakt onderdeel uit van het Nationaal Omroep 
 Congres van het blad Broadcast.

KABELEXPLOITANTEN SPREKEN 'EUROBOX' STANDAARD AF

De kabelexploitanten die samenwerken n in Mediakabel en kabelexploitant
CASEMA zijn samen met de kabeldivisie van Deutsche Telekom en
het Zweedse Telia InfoMeia TeleVision een standaard overeengekomen voor het
ontwikkelen van digitale kabeldecoders. De co-operatie heeft 
onder andere Philips, Nokia, Pace, Thomson en Sony gevraagd offertes te gaan
maken voor de levering van naar schatting minimaal 1 miljoen decoders,
die de co-operatie verwacht te kunnen uitzetten bij de kabelabonnees.
De intentie is dat meerdere merken decoders gaan maken, zodat
de abonnee kan kiezen uit verschillende modellen.
De bedoeling is dat de standaard voor een tender aan de leverancier
kenbaar wordt gemaakt bij een verzoek tot inschrijving.
De partijen hopen dat door de standaardisering de oorspronkelijke 
prijs van 1500 gulden gedrukt kan worden tot onder de 1000 gulden,
liefst tot zo'n 500 gulden. CASEMA hoopt aan het eind van dit
jaar (december) de eerste digitale decoders bij haar abonnees te 
kunnen gaan leveren. De decoder, genaamd 'Eurobox' maakt
gebruik van de Viacess codering, die ontwikkeld is door France
Télécom. Viacess wordt ook al toegpast op enkele digitale
satellietboeketten, en maakt het onder meer mogelijk per dienst
en per abonnee gescheiden af te rekenen. De 'Eurobox' standaard
is er gekomen op initiatief van de ECCA, de Europese vereniging
van kabelexploitanten waarin 21 leden in 14 landen vertegenwoordigd
zijn. De co-operatie hoopt dat meer kabelmaatschappijen zich
aansluiten bij de 'Eurobox' standaard, ze bieden ook mogelijkheden
tot interactieve en multimediale toepassingen.
De co-operatie exploiteren samen in Europa zo'n 50 % van de 
kabelaansluitingen.

CASEMA LEENT GELD BIJ ING EN ABN AMRO

 Kabelexploitant CASEMA heeft een lening van 450 miljoen afgesloten
 met ING Barings en ABN Amro. CASEMA wil met het geld haar kabelnetten
 geschikt maken voor telefonie en de overname van het kabelnet in Den
 Haag financieren. Wellicht wordt het geld ook gebruikt voor de 'Eurobox'.

MOGELIJK KLACHT OVER ENDEMOL BIJ EUROPESE COMMISSIE

De producenten ID-TV, D&D/K&B en All American Freemantle
zijn niet blij met het contract dat Endemol af heeft gesloten
met de Holland Media Groep (HMG). Daarin staat
dat Endemol een verplichte afname heeft van programma's van HMG
voor 150 miljoen gulden. Dit zou zo'n 75 % van het budget zijn
van de HMG zenders RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer en Veronica.
gezamenlijk. Door dit contract heeft HMG zich op eigen manier toch
deelgenoot gemaakt in HMG, iets waar de Europese Commissie
niet blij mee is, als men kijkt naar het feit dat Endemol eerder verboden
werd grootaandeelhouder te zijn in HMG. Endemol is
bij dit contract dan wel formeel onafhankelijk, toch zijn de omzetten
en produkties op elkaar afgestemd.
De eerder genoemde producenten hebben gedreigd met een klacht
bij de Europese Commissie, maar HMG zou toch gaan proberen
nog een produktiecontract met IDTV aan te gaan voor overige
produkties die buiten Endemol vallen.
Doordat steeds meer omroepen tijdens bezuinigingen zelf
programma's gaan produceren gaat dit ten koste van bestedingen
bij kleine producenten.

CANAL+ SLUIT CONTRACT MET MIRAMAX

Canal+ heeft een contract voor filmrechten afgesloten met Walt Disney Co.'s
Miramax Films, voor een periode van 3 jaar. Daarmee zou
200 miljoen dollar mee gemoeid zijn Miramax en Canal+
gaan ook samenwerken voor film- en tv-producties. Canal+ is
de eigenaar van Canal+ Nederland, de nieuwe naam voor FilmNet en NetHold.

PACE SAMEN MET IBM

Pace Micro Technology heeft een overeenkomst gesloten met IBM om samen
te gaan bekijken hoe de mogelijkheden van betaaltelevisie het best benut kan worden.
Pace zal daarbij volgens deze overeenkomst de technologie en kennis leveren op het 
gebied van digitale satellietontvangers, en IBM treedt op als partner en project manager.
Pace verwacht daarmee dat de samenwerking met IBM de weg makkelijker naar
afnemers te kunnen vinden, aangezien kabelexploitanten en programma-aanbieders
altijd op zoek zijn naar partners met end-to-end oplossingen.

Met dank aan: Herman van Beek.
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de redactie (David de Jong).

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. 

(Articles from) DutchMedia can NOT be re-destributed in any
kind, without the permission and agreement of the
editorial staff (David de Jong).

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 David de Jong, 1997.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]