[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 32b/1997

               D U T C H M E D I A

                MAILINGLIJST

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 32b/1997

In deze Editie:
- SatellietNieuws
	- TMF nog tot week 17 op EutelSat 2F3
	- Einde VideoCrypt 2 pakket
- Internationaal MediaNieuws:
	- Kort: DSF
	- UK uitzenders worden gevraagd digitale plannen vrij te geven
- TelecommunicatieNieuws:
	- Prijzenoorlog PTT Telecom - Libertel
	- Gobal ONE rekent niet op zwarte cijfers
- ComputerNieuws:
	- Verspreidde CD-Rom bevat virus
	- Oracle aast op noodlijdende Apple
- Internet Nieuws
	- Gemeente Den Haag & Internet
	- PTT Post komt met aangetekende E-Mail
	- OESO verwerpt wetten Internet
	- CompuServe stort zich op België
	- Oostenrijkse providers in staking
- Internet Sites
- 14 Jaar Studio Brussel Live Op Internet
- NBC NightShift Guests Line Up

SATELLIET NIEUWS:

TMF NOG TOT WEEK 17 OP EUTELSAT 2F3

In een brief die The Music Factory (TMF), 
naar kabelexploitanten is gestuurd, wordt de 
kabelexploitanten gemeld dat ze hun apparatuur 
dienen te richten op de ASTRA. Gevraagd wordt 
dit te doen binnen 8 weken na 26 februari 1997. 
Dit zou erop kunnen duiden dat TMF in SCPC 
MPEG 2 op de Eutelsat 2F3 tegen 23 april 1997 
ten einde zullen komen. Dit betekent dat TMF 
vanaf dan alleen voor schotelbezitters alleen
nog tegen betaling in het digitale pakket van 
MultiChoice via de ASTRA te ontvangen is.

EINDE VIDEOCRYPT 2 PAKKET

Op 31 maart stopt MultiChoice met het pakket 
Videocrypt 2 kanalen. Op 31 maart 1997 zullen 
FilmNet Central Europe Channel stoppen met uitzenden.
De kijkers van het VideoCrypt 2 pakket in Nederland
kunnen nog 2 maanden blijven kijken naar het
VideoCrypt 2 pakket. Voor Country Music Television (CMT),
Discovery, The Adult Channel en Eurotica is het digitale
pakket een alternatief. Zee TV en MTV zijn voorlopig
officieel in Nederland dan niet meer voor schotelbezitters
beschikbaar. Ook de uitzendingen van FilmNet 1 
Scandinavië in D2Mac op de ASTRA 1A, met 
Nederlandse ondertiteling zal stoppen per 31 maart 1997, 
alsmede is het niet meer mogelijk een abonnement te 
nemen op BBC Prime (die in oktober stopt met haar 
D2Mac uitzending op de IntelSat 601).

INTERNATIONAAL NIEUWS:

KORT: DSF MAG TOCH BLIJVEN

Een Duits lokaal mediaorgaan voor de media heeft alsnog een 
tijdelijke licentie uitgegeven, zodat Deutsche Sport Fernsehen kan 
blijven uitzendingen. Eerder had een Duits mediacontroleorgaan deze
ingetrokken.

UK UITZENDERS WORDEN GEVRAAGD DIGITALE PLANNEN 
VRIJ TE GEVEN

Het 'UK Office of Telecommunications' heeft de Britse omroepen
gevraagd details te geven over hun onderhandelingen met betrekking
tot hun digitale TV plannnen. Dit om eerlijke concurrentie in
de Britse media te bevorderen. De directeur-generaal zei
dat hij een 'eerlijk en niet-discriminerende' markt wil, en onderstreepte
dat het bureau 'anti competetive' gedrag van de digitale aanbieders 
zal bestraffen. Deze houding wordt gezien als een aanval in de richting
van Rupert Murdoch's British SKY Broadcasting (BSkyB), in de
kabel en satelliet markt. BSkyB kan voorkomen dat andere aanbieders
toegang hebben tot de abonnees, door een exclusief voor het BSkyB pakket
toegankelijke digitale decoder te leveren. Richtlijnen, schrijven voor
dat decoders niet alleen voor 1 specifiek pakket gemaakt zijn, maar
ook anderen hun diensten kunnen leveren. Dit standbpunt van
het 'UK Office of Telecommunications' zou wel eens problemen
kunnen geven voor BSkyB, wanneer zij aan haar digitale avontuur begint.
Op dit moment is BSkyB dominant in de Britse analoge betaal TV markt.
Volgens het bureau zou elke aanbieder van een pakket of zender, gebruik
moeten kunnen maken van eenzelfde techniek, en op alle decoders te ontvangen
moeten zijn. Eind dit jaar wordt verwacht dat BSkyB digitaal gaat.


TELECOMMUNICATIENIEUWS:

PRIJZENOORLOG PTT TELECOM - LIBERTEL

 Er is een keiharde prijzenoorlog uitgebroken tussen PTT Telecom
 en Libertel met als inzet de zakelijke mobiele telefoongebruiker.
 De strijd loopt zo hoog op dat de PTT uit de Vereniging van Bedrijfs-
 telecommunicatie voor Grootverbruikers (BTG) dreigt te stappen, omdat
 deze belangenorganisatie zich openlijk voor Libertel heeft uitgespro-
 ken.

GLOBAL ONE REKENT NIET OP ZWARTE CIJFERS

Global ONE, de combinatie van Deutsche Telekom, France
Télécom, en het Amerikaanse Sprint rekent in Nederland voorlopig
niet op zwarte cijfers. In het eerste jaar van zijjn bestaan heeft Global 
One in Nederland 28,5 miljoen gulden geleden op een omzet van 51,3 
miljoen gulden.

COMPUTERNIEUWS:

VERSPREIDDE CD-ROM BEVAT VIRUS

 Tijdens de Cebit-beurs in Hannover eerder deze maand is op grote
 schaal een CD-Rom verspreidt die een computervirus blijkt te bevatten.
 Voorzover bekend is er geen schade aangericht. Op de CD-Rom staan
 verschillende multimedia presentaties van enkele tientallen leveran-
 ciers. Acht persberichten van bedrijven bevatten Wazzu C, een macro-
 virus dat het heeft gemunt op documenten die zijn gemaakt met de
 tekstverwerker Microsoft Word. Ondanks dat er geen schade wordt
 aangericht raadt men aan de CD niet te gebruiken. Volgens Cebit-woord-
 voerder Deltev Rossa was vrijwel de gehele oplage van 40.000 exempla-
 ren al verspreid toen op de tweede beursdag het virus werd ondekt
 door de diverse exposanten.

ORACLE AAST OP NOODLIJDENDE APPLE

Het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle heeft
zijn oog laten vallen op computerconcern Apple. Een bod
vergt naar schatting 1 miljard dollar. Oracle topman Larry 
Ellison zei in de krant 'San Jose Mercury News' dat hij bezig
is een groep beleggers bij elkaar te krijgen die een besluit neemt
zodra de grote aandeelhouders van Apple gereageerd hebben.
Volgens Ellison moet bestuursvoorzitter Gilbert Amelio
van Apple opstappen als de onderneming wordt overgenomen.
Amelio trad in februari 1996 aan en heeft 2 reorganisaties
doorgevoerd. Ellison wil zelf in de directie zitten, samen met 
Apple oprichter Steve Jobs.

INTERNET NIEUWS:

GEMEENTE DEN HAAG & INTERNET

 Bij de ontwikkeling van allerlei publieke toepassingen van Internet
 zegt de gemeente Den Haag de komende jaren het voortouw nemen. Te
 denken valt ondermeer aan de mogelijkheid om vanachter het eigen bureau
 een bouwvergunning aan te vragen of het aansluiten van alle basisscholen
 op Internet. Met zestien andere Europese steden zal Den Haag projecten
 op gang brengen die tot doel hebben de moderne informatietechnologie
 toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. De Europese
 Unie heeft hiervoor voorlopig een bedrag van tien miljoen gulden be-
 schikbaar gesteld. De zeventien deelnemende steden, waaronder ook Ant-
 werpen, Barcelona, Manchaster en Helsinki, kunnen de komende tien
 jaar rekenen op een bijdrage van in totaal bijna 600 miljoen gulden
 vanuit het bedrijfsleven. Deze steun komt van ondernemingen die baat
 hebben bij het doel van het project. Zo behoort PTT Telecom tot de
 grootste contribuanten. Op lokale schaal hebben ook Casema, InfoThuis,
 Siemens en Philips zich gemeld als investeerders.

PTT POST KOMT MET AANGETEKENDE E-MAIL

 PTT Post komt met een streng beveiligde e-mail dienst. De 'Keymail'
 dienst is te vergelijken met een aangetekende brief, die zwaar is
 verzegeld. Een persoonsgebonden digitale handtekening moet de echt-
 heid van de boodschap garanderen. Met name bij de bevestiging van
 orders moet de ontvanger er van op aan kunnen dat de afzender ook
 werkelijk bestaat. PTT Post wil geknoei met de inhoud van e-mail
 berichten bemoeilijken. Als er door derden wordt gesleuteld aan het
 bericht dan klopt de elektronische handtekening niet meer, aldus
 een woordvoerster van PTT Post. Het weekblad InfoWorld meldt dat
 PTT Post hiervoor plannen ontwikkelt.

OESO VERWERPT VOORSTEL WETGEVING INTERNET

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO),
de club van rijke landen in Parijs, heeft gisteren een voorstel
om de lidstaten aan te bevelen om wetgeving en technieken te 
ontwikkelen die het geoorloofd en mogelijk maken voor 
opsporingsautoriteiten in te breken op Internet NIET aangenomen.
Het voorstel zou daarmee gedeeltelijk een Amerikaans voorstel om toe
te staan dat bevoegde autoriteiten de codes breken die door particulieren
worden gebruikt om hun uitwisseling van berichten via Internet voor
derden onleesbaar te maken. De Amerikaanse overheid meent
dat Internet tal van mogelijkheden biedt aan criminele organisaties
om ongehinderd te communiceren. Daarom wil Washington dat er
wereldwijd een 'key escrow' systeemwordt aangelegd, dat alle
digitale foefje bevat die gebruikt kunnen worden om electronische
berichten te kunnen decoderen. Zoals ook al bij afluisteren van 
telefoonverkeer gebruikelijk is, zouden opsporingsinstanties toestemming
van de rechterlijke macht moeten vragen om van systeem gebruik te maken
om gecodeerde berichten te kunnen decoderen. Die toestemming
zou dan alleen gegeven mogen worden als vermoed wordt dat die 
berichten in de criminele sfeer liggen. Groot Brittanië en Frankrijk
waren duidelijk voor dit voorstel. Canada en Australië hechten meer
aan de privacy van de Internet gebruiker. De maatregel zou kunnen
betekenen dat privé E-Mailtjes gecontroleerd zouden kunnen worden.

COMPUSERVE STORT ZICH OP BELGISCHE MARKT

Het Amerikaanse on-linebedrijf Compuserve wil zijn aanwezigheid op de
Belgische markt gevoelig uitbouwen. Compuserve installeerde een reeks 
nieuwe inbelpunten en wil zo snel mogelijk onderhandelingen aanknopen 
met lokale informatieleveranciers. Compuserve beseft dat het zijn 
Belgische positie enkel kan uitbouwen indien het lokale aanbod fors 
opgedreven wordt. Het bedrijf wil de Belgische inhoud liever 
overlaten aan lokale specialisten en is daarom op zoek naar 
informatieleveranciers zoals krantenuitgevers en nieuwsdiensten. Het 
bedrijf telt in Belgie ongeveer 22.000 abonnees. In Europa is 
Compuserve veruit de grootste speler met een kleine 900.000 betalende 
abonnees. (Bron: T-Zine)

OOSTENRIJKSE PROVIDERS IN STAKING

Uit protest tegen de politie-inval bij een provider vorige week, 
hebben de Oostenrijkse Internet-providers het hele land dinsdag twee 
uur off line gehouden. De Weense politie deed vorige week een inval 
bij VIPnet (1) en nam daar het volledige netwerk in beslag. De inval 
was het gevolg van een uit Duitsland afkomstige tip dat een van de 
klanten van VIPnet kinderporno verspreid zou hebben. De protestactie 
was een groot succes. 98% van de Oostenrijkse verbindingen met het 
Net lagen plat. Het Oostenrijkse ministerie van Justitie keurde de 
actie af. 'Internet-providers moeten zich niet boven de wet stellen', 
aldus de woordvoerder van het Oostenrijkse ministerie van Justitie.

http://www.vip.at (1)
http://www.internet.at (2)

INTERNET SITES

TVG - TV de Galicia at http://www.crtvg.es/
Galeusca TV at http://www.crtvg.es/
COM Radio at http://www.partal.com/cuni/comradio.html
The University Network has a home page
at http://www.genescottunivernet.com/
(Source: SATCO DX, http://www.satcodx.com)

14 JAAR STUDIO BRUSSEL LIVE OP INTERNET

Op zaterdag 29 maart wordt er weer voor een live-verslag op Internet 
gezorgd vanuit de Ancienne Belgique. Deze keer is de viering van 14de 
verjaardag van Studio Brussel aan de beurt. Men plant vanaf 19.00 uur 
een rechtstreeks beeldverslag van de verschillende optredens en 
prijsuitreikingen. (Bron: T-Zine)

http://www.netwise.be/stubru/


NBC NightShift Guests Line Up

U p c o m i n g G u e s t s
Subject to change

Tonight Show with Jay Leno
(Every day @ 22:00-23:00 CET on NBC Europe)

Saturday, March 29
Chris Farley
Shannon Doherty
The Presidents of the United States of America
(repeat of 1/10/97)

Sunday & Monday, March 30 & 31
Repeats

Tuesday, April 1
Ervin "Magic" Johnson
Melissa Joan Hart
Michael Flatley

Wednesday, April 2
Halle Berry
group Bee Gees

Thursday, April 3
Kim Delaney
John Waters
Julie Scardina and animals

Friday, April 4
Elisabeth Shue
Brian Williams
The Wallflowers

Saturday, April 5
Val Kilmer
Jennifer Tilly
Craig Ferguson

Sunday & Monday, April 6 & 7
Repeats 

Tuesday, April 8
Andre Agassi
Cirque du Soleil

Wednesday, April 9
Dennis Farina
Oscar de la Hoya

Thursday, April 10
Lisa Kudrow (NBC's "Friends")
Carl Reiner

Friday, April 11
Jean-Claude van Damme
Minnie Driver
Counting Crows

Saturday, April 12:
No Doubt

Late Night with Conan O'Brien
(Mondays - Saturday @ 23:00-00:00 CET on NBC Europe)

Monday, March 31:
Actor/comedian Dana Carvey
Director Garry Marshall (repeat of 10/31/96)

Tuesday, April 1:
Actor David Hasselhoff
Dave Thomas
Billy Martin (repeat of 11/7/96)

Wednesday, April 2:
Actress Debi Mazar
John Walsh

Thursday, April 3:
Actor Michael T. Weiss (NBC's "The Pretender")

Friday, April 4:
Musical guest Steve Earle & the V Roys

Monday, April 7:
Actor Jean-Claude van Damme
Musical guest Johnny Lang

Tuesday, April 8:
Model Cindy Crawford
Julia Sweeney
Musical guest Chris Isaac (repeat of 11/26/97)

Wednesday, April 9:
Frank McCourt. 

Thursday, April 10:
Joan Lunden, actor Jon Voight, director John Waters. 

Friday, April 11:
David Bowie. 

Saturday, April 12:
Musical guest The Why Store. 

Later
(Mondays-Fridays, @ 00:00-00:30 CET on NBC Europe)

Monday, March 31:
Actress Laura Innes.

Source: National Broadcasting Company (NBC), New York.
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. Het mag derhalve
herverspreid worden voor niet-commerciele doeleinden, na toestemming.

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. You may 
redistribute for non-commercial purposes, after permission.

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaard geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 David de Jong, 1997.
=====================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]