[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 32a/1997

               D U T C H M E D I A

                MAILINGLIJST

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 32a/1997

In deze Editie:
- Commissariaat oordeelt: TMF 6 maanden op Haagse kabel
- RTL 5 Nieuws & Weer toch volgens afspraken?
- Nieuw: Pink TV
- FNV zet eis tot schadevergoeding door
- Veronica en RTL 5 beboet door commissariaat
- Endemol moet aan Mediapro betalen
- BNN heeft voldoende leden binnen voor C-Omroep
- Kinderen dol op 'verboden vruchten'
- Jongeren kijken zelfden naar publieke zenders
- Netwerk slaat goed aan
- Ontvangst Radio 5 verbeterd
- RTL 5 zendt Last Temptation of Christ later uit
- Jerry Springer Goes Dutch
- Gert Jan Dröge krijgt nieuw programa
- Kandidaat spelprogramma gezocht door justitie

In Editie 32b/1997:
- SatellietNieuws
	- TMF nog tot week 17 op EutelSat 2F3
	- Einde VideoCrypt 2 pakket
- Internationaal MediaNieuws:
	- Kort: DSF
	- UK uitzenders worden gevraagd digitale plannen vrij te geven
- TelecommunicatieNieuws:
	- Prijzenoorlog PTT Telecom - Libertel
	- Gobal ONE rekent niet op zwarte cijfers
- ComputerNieuws:
	- Verspreidde CD-Rom bevat virus
	- Oracle aast op noodlijdende Apple
- Internet Nieuws
	- Gemeente Den Haag & Internet
	- PTT Post komt met aangetekende E-Mail
	- OESO verwerpt wetten Internet
	- CompuServe stort zich op België
	- Oostenrijkse providers in staking
- Internet Sites
- 14 Jaar Studio Brussel Live Op Internet
- NBC NightShift Guests Line Up

- Later dit weekend Editie 32c met o.a. MTV April Highlights

COMMISSARIAAT OORDEELT: TMF 6 MAANDEN OP HAAGSE KABEL 

 De Nederlandse muziekzender The Music Factory (TMF) moet voor een
 periode van zes maanden toegelaten worden op de Haagse kabel. Dat
 heeft het Commissariaat voor de Media woensdag bekend gemaakt. Het
 commissariaat wil nu dat na vier maanden opnieuw een publiekspoll
 plaatsvindt om de voorkeur voor TMF dan wel MTV in Den Haag te peilen.
 TMF-directeur Lex Harding reageerde verheugd op de uitspraak. Harding
 wil nu zo snel mogelijk op de Haagse kabel want 4 april vindt in de
 Statenhal in Den Haag de uitreiking van de TMF-awards plaats. Wanneer
 TMF niet voor 11 april, de datum dat de uitreiking van de TMF Awards
 wordt uitgezonden, te zien is probeert TMF in samenwerking met TV-West
 een uitzending te verzorgen.

RTL 5 NIEUWS & WEER TOCH VOLGENS AFSPRAKEN?

 De programmering van RTL 5 Nieuws & Weer zit volstrekt op een lijn
 met de gemaakte afspraken. Een delegatie van de HMG-groep heeft daar-
 op gewezen tijdens een bezoek aan Euro-commissaris Karel van Miert
 (mededinging) in Brussel. De HMG was daar ontboden in verband met een
 klacht van de moedermaatschappij van SBS6 dat 'RTL 5 zich niet zou
 houden aan de afgesproken programmering'. "We hebben een goed gesprek
 gehad en laten weten dat we niet van de ene op de andere dag de pro-
 grammering kunnen wijzigen", aldus een woorvoerder van de delegatie.
 Van Miert heeft verleden jaar verklaard, dat de economische machts-
 positie van HMG te groot was. Hij wilde pas genoegen nemen met het
 congloraat als RTL 5 een themazender zou worden. Per 1 januari is dat
 inderdaad gebeurd, maar SBS S.A. in Luxemburg is nog steeds van oor-
 deel dat er teveel verstrooide programma's worden uitgezonden. "Wat
 SBS doet is natuurlijk een beetje flauw" aldus de HMG-woordvoerder.

NIEUW: PINK TV

 14 April beginnen de uitzendingen van 'Pink tv', een nieuw televisie-
 station voor homo's en lesbies. De uitzendingen zullen in eerste instan-
 tie alleen te zien zijn in de omgeving van Amsterdam. Binnen een jaar
 moeten de programma's overal in Nederland ontvangen kunnen worden. Pink
 tv gaat werken met regioprogramma's zodat elke regio een eigen versie
 krijgt van de zender. Inmiddels is er een groep van zo'n 20 mensen
 geformeerd die zich met Pink tv gaat bezig houden. Dit gebeurt allemaal
 op vrijwillige basis want het budget voor de zender is zeer beperkt.

FNV ZET EIS TOT SCHADEVERGOEDING DOOR

 De vakcentrale FNV zet de eis tot schadevergoeding tegen het televi-
 sieprogramma Peter R. de Vries door. Volgende week wordt de dagvaarding
 verstuurd. Begin dit jaar maakte het tv-programma melding van fraude
 die een bestuurder van de Vervoersbond FNV zou hebben gepleegd. De
 betrokken bestuurder ontkent de fraude. De FNV stelde meteen al dat
 de uitzending onzorgvuldig was en dat de goede naam van de vakbeweging
 was aangetast. Hoeveel vergoeding de FNV eist, is niet bekend.

VERONICA EN KRO BEBOET DOOR COMMISSARIAAT

Het Commissariaat voor de Media heeft Veronica een boete van 
60.000 gulden opgelegd voor het vertonen van een onjuist 
billboard bij het televisieprogramma Trexx, dat in de zomer 
van 1996 werd uitgezonden. De sponsorvermelding bestond uit 
twee billboards, een met de tekst Trexx sponsored by, direct 
gevolgd door een ander met de vermelding 7Up Super Seven. 
Het Commissariaat voor de media vond dat het tonen van een 
aantal stilstaande beelden achter elkaar de suggestie wekte 
van een bewegend geheel. Hierdoor vervaagde het vereiste 
duidelijke onderscheid tussen sponsorvermelding en het bijbe-
horende programmaonderdeel. Overigens is het commerciële
omroepen sinds kort wel toegestaan billboards met 
bewegende beelden te gebruiken. 
De KRO kreeg een boete van 40.000 gulden omdat tijdens 
Ontbijt TV het boekenweekessay van Carolijn Visser te 
nadrukkelijk in beeld werd gebracht. Eenmaal vulde Het 
goud van Bonanza zelfs eenderde van het scherm. 
(Bron: o.a. 538-NetNewz)

ENDEMOL MOET AAN MEDIAPRO BETALEN

Endemol moet $175.000 betalen aan het Spaanse bedrijf Media-
produccion voor de uitzendrechten van het bekervoetbal en Euro-
pese duels van Spaanse clubs, die bestemd waren voor de ver-
dwenen zender Sport7. Het in Barcelona gevestigde Mediaproduc-
cion kortweg Mediapro eiste twee weken geleden in kort geding 
een schadevergoeding van $524.000 wegens het verbreken van de 
contracten door Sport7. Endemol was er volgens de vice-presi-
dente van de Amsterdamse rechtbank, mr. W. Tonkens-Gerkema, 
ten onrechte vanuit gegaan dat de betalingsverplichting niet 
op haar rustte omdat de rechten zouden zijn overgedragen aan 
Sport7. Van die contractsovername bestaat geen akte, zodat Ende-
mol als eigenaar van de rechten aansprakelijk is voor de schade 
van de Spanjaarden.(Bron: 538-NetNewz)

BNN HEEFT VOLDOENDE LEDEN BINNEN VOOR C-OMROEP

BNN, de organisatie van televisiemaker Bart de Graaff, kan de 
status van aspirant-omroep gaan aanvragen. De Graaff is erin 
geslaagd 65.000 leden binnen te halen, 5000 meer dan minimaal 
nodig is om een aanvraag in te dienen voor een C-omroep. Dat 
heeft Bart de Graaff woensdag zelf bekendgemaakt voorafgaand 
aan de voetbalwedstrijd NEC-Volendam. Bart's News Network spon-
sort NEC. De Graaff wil zich met zijn nieuwe omroep specifiek 
richten op jongeren. Als Den Haag de plannen van De Graaff in 
het najaar goedkeurt, zou BNN volgend jaar per week anderhalf 
uur televisiezendtijd en zes uur radiouitzendingen mogen uitzenden 
via de publieke zenders. (Bron: 538-NetNewz)

KINDEREN DOL OP 'VERBODEN VRUCHTEN'

Het keuringssysteem naar leeftijdscategorieën dat de TV
in de Verenigde Staten begin dit jaar invoerde zou wel
eens averechts kunnen werken. Onderzoek toont aan
dat kinderen programma's die als ongeschikt voor hen
wordt aangemerkt, op voorhand juist aantrekkelijk vinden 
dan programma's voor alle leeftijden. Dit noemt men
'het verboden vrucht' effect. Bij inhoudscategorieën
(V voor Violence, S voor Sex, etc.) zou dit effect minder
optreden. In Frankrijk wordt een gelijksoortig keuringssysteem
gehanteerd als in de Verenigde Staten.

JONGEREN KIJKEN ZELDEN NAAR PUBLIEKE ZENDERS

Een kwart van de jongeren tussen de 13 en 19 jaar
kijkt nooit naar de publieke omroep. Ze kijken vooral
naar Veronica, SBS 6, RTL 4 en The Music Factory (TMF).
Dit blijkt uit een onderzoek van de dienst Kijk en Luister 
Onderzoek van de NOS, dat op een congres over de toekomst 
van de media, afgelopen week is gepresenteerd. De helft
van de kijkers is 50 jaar en ouder. Adverteerders zijn vooral
geïnteresseerd in jongeren en volwassenen tot 49 jaar.
Jongeren zijn vooral in trek, omdat ze met allerlei trends
willen meedoen. De groep tot 34 telt nog veel twijfelende
consumenten, en consumenten tussen 34 en 49 jaar 
zijn interessant, omdat die kinderen hebben die
ook vaak boodschappen doen, en de ouders 
ervoor betalen. Reden dat jongeren niet naar
de publieke zenders kijken is, dat er geen of weinig
programma's voor die doelgroep worden uitgezonden.

NETWERK SLAAT GOED AAN

De actualiteitenrubriek van de netbespelers (o.a. AVRO, KRO, 
NCRV en IKON) van Nederland 1, Netwerk, slaat goed aan. 
In het eerste half jaar van zijn bestaan keken er gemiddeld 1 
miljoen mensen per afleveringen naar. Daarmee trekt Netwerk 
meer kijkers dan de 3 rubrieken van de afzonderlijke omroepen 
die in Netwerk zijn opgegaan. Netwerk verslaat ook 2 Vandaag 
(gemiddeld 830.000 kijkers per uitzending) en Nova (gemiddeld 
645.000 kijkers per uitzending). Netwerk profiteert duidelijk van 
het NOS-Journaal dat aan Netwerk voorafgaat. 70 % van de 
kijkers van het NOS-Journaal laat de tv op dezelfde zender 
staan om Netwerk te kijken. Netwerk is 6 dagen per week
te zien om 20:24 op Nederland 1.

ONTVANGST RADIO 5 VERBETERD

Nadat de actie van programmamakers om Radio 5 
in de ether op FM te krijgen mislukt is, is de bestaande
middengolfzender 1008 AM te Zeewolde onder handen 
genomen. Het geluid is dan wel mono en doffer dan
FM, maar volgens zendercoördinator Hans le Pool
is de verstaanbaarheid van het gesproken woord
toegenomen en is in het algemeen het geluid krachtiger
geworden, waardoor de zender minder storing ondervindt.
Dat neemt niet weg dat Radio 5 nog steeds de slechtst
beluisterde publieke zender is. De NOS heeft daarom een
promotiecampagne in de planning rond Radio 5, om zo
onder meer de bekendheid van de frequentie te verhogen.
Slechts 2 % van de Nederlanders, blijkt uit onderzoek,
weet de frequentie 1008 AM spontaan te noemen.

RTL5 ZENDT LAST TEMPTATION OF CHRIST LATER UIT

Het publiek heeft de aangekondigde film The Last Temptation of 
Christ op Goede Vrijdag moeten ontberen. RTL5 heeft zoveel 
klachten binnen gekregen, dat het de rolprent van Martin Scor-
sese voorlopig van het programma heeft geschrapt, zo meldde de 
woordvoerder donderdag. Het leven van Jezus van Nazareth is nu 
twee weken later, op vrijdagavond 11 april, bij RTL5 te zien. 
(Bron: 538-NetNewz)

JERRY SPRINGER GOES DUTCH
 
 Jerry Springer heeft plannen deze zomer een aantal afleveringen
 van zijn praatshow in Nederland op te nemen. Met Nederlandse gasten,
 die wel Engels moeten spreken, en Nederlands publiek. Volgens een
 woordvoerder van SBS 6, dat Springers shows uitzendt, denkt de Ameri-
 kaan dat het Nederlandse publiek bij zijn show past. Onlangs is
 Springer al in Nederland geweest om zijn show te promoten en om een
 gastrol (als zichzelf) te spelen in de soapserie 'Goudkust'. Die
 aflevering is tweede paasdag te zien.

GERT JAN DRÖGE KRIJGT NIEUW PROGRAMMA

Gert Jan Dröge gaat vanaf vrijdag 18 april een 10-delige reeks
presenteren bij de AVRO over typische Nederlandse fenomenen.
Onder het mom van: "Doe maar gewoon, de schaatsgekte,
onze verhouding met de Duitsers, het Oranjegevoel en gezelligheid"
schrijft Prof. dr. Herman Pleij, hoogleraar historische Nederlandse
letterkunde aan de VU te Amsterdam de teksten voor het nieuwe
programma

KANDIDAAT SPELPROGRAMMA GEZOCHT DOOR JUSTITIE

 De 55-jarige Jan K. uit Bussum, die vorige week donderdagavond als 
 kandidaat deelnam aan het TROS spelprogramma "Wanted" van de presenta-
 toren Jack van Gelder en Mabel van den Dungen, blijkt al sinds vorig
 jaar door justitie in Limburg te worden gezocht in verband met vrouwen-
 handel. Een poging om hem meteen na afloop van de directe uitzending
 aan te houden, mislukte omdat de spelkandidaat blijkbaar lont had
 geroken waardoor hij er net op tijd tussenuit kon knijpen. De TROS
 vermoedt dat K. door iemand tijdig is getipt over zijn op handen
 zijnde arrestatie. De TROS laat via een woordvoerster weten de hele
 affaire heel vervelend te vinden.

Met dank aan: Herman van Beek.
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. Het mag derhalve
herverspreid worden voor niet-commerciele doeleinden, na toestemming.

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. You may 
redistribute for non-commercial purposes, after permission.

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaard geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 David de Jong, 1997.
=====================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]