[Prev][Next][Index]

DutchMedia editie 19a/1997

               D U T C H M E D I A

                MAILINGLIJST

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 19a/1997

In deze editie 
-KNVB: Sport 7 is een debacle
-SBS 6 koopt rechten eerste divisie en Amstel Cup
-Toezicht kabel niet meer bij CvdM
-TMF strijdt door voor Den Haag
-Chaos door GTST optreden
-CNN kantoor mag niet in Cuba
-Voor lokale publieke radiozenders geen ontheffing
-AVRO Televizier start kabelraad
-Geen legale etherfrequentie Haagse radiopiraten
-Ex-Sport 7 Medewerkers vinden nieuwe banen
-Casema & NetHold onderhandelingen in de problemen
-Draagbare telefoons toch niet schadelijk?
-Eénderde van de kijkers heeft bezwaren tegen reclame
-BRTN staakte
-AOL stelt abonnees schadeloos
-Dik Voor MeKaar Show herhaald
-Euro 7 verder in de problemen

In editie 19b:
-Internet creëert arbeidsplaatsen
-WorldOnline verwerft rechten JFax
-Microsoft gooit het op de PC in de TV
-Miss Nederland Internet bekend
-Relletje Marco Borsato CD
-TV Tips
-TMF Facts

KNVB: SPORT7 IS EEN DEBACLE

Juristen van de KNVB hebben vrijdagochtend ongemeen fel 
uitgehaald naar Sport7, de failliet gegane zender waarmee 
de voetbalbond ongeveer een jaar geleden een langlopende 
verbintenis aanging. "Het was een debacle." De KNVB, 
vrijdag met een legertje advocaten aanwezig in het Hof van 
Justitie van Amsterdam, probeerde daarmee duidelijk te 
maken geen blaam te treffen voor de afgang van Sport7. 
De pleitbezorgers waren bezig met twee dingen. Af te 
dwingen dat ING, aandeelhouder van de sportzender, over 
de brug komt met een bankgarantie van 180 miljoen gulden 
en te voorkomen dat bewindvoerder Van de Vijver aanspraak 
kan maken op een door hem geëiste schadeloosstelling van 
zo'n 250 miljoen aan het adres van de KNVB.
(Bron: 538-NetNewz)

SBS6 KOOPT RECHTEN EERSTE DIVISIE EN AMSTEL CUP

De televisiezender SBS6 heeft met de KNVB overeenstemming 
bereikt over de uitzendrechten van de voetbalwedstrijden 
in de eerste divisie en voor de Amstel Cup. Het gaat om 
contracten met een looptijd van 2,5 jaar. Het tv-station 
wil zowel samenvattingen als volledige wedstrijden 
uitzenden. De KNVB legt de overeenkomst zaterdag in een 
extra vergadering voor aan de clubs. 
(Bron: 538-NetNewz)

TOEZICHT KABEL NIET MEER BIJ CvdM

 Het Commissariaat voor de Media in Hilversum raakt eind dit jaar zijn
 toezicht op de kabelexploitanten kwijt. Het Commissariaat heeft enkele
 jaren kabelexploitanten op de vingers mogen tikken en voor rechter in
 eerste aanleg mogen spelen als het ging om kabelzaken. Daarvan heeft het
 Commissariaat druk gebruik gemaakt, laatstelijk nog in december toen
 het Amsterdamse kabelnet, KTA/A2000, gebood drie omroepen tijdelijk gratis
 door te geven. Die waakhondfunctie gaat nu over naar de Dienst mededinging
 bij het ministerie van economische zaken. De Tweede Kamer moet overigens
 nog met de voorstellen instemmen.

 THE MUSIC FACTORY STRIJDT DOOR VOOR DEN HAAG 

 De Nederlandse muziekzender The Music Factory geeft de strijd om een
 plekje op de Haagse kabel niet op. De zender heeft beroep aangetekend bij
 het Commissariaat voor de Media om de gemeente Den Haag en kabelexploitant
 Casema te dwingen volgende maand opnieuw te bekijken of TMF een plaats
 op de Haagse kabel kan krijgen. Volgens de gemeente Den Haag is dat on-
 mogelijk, omdat het kabelnet eind vorig jaar is verkocht aan Casema.
 "Voor de verkoop heeft wethouder Engering (VVD, cultuur) inderdaad gezegd
 dat in februari opnieuw zou worden gekeken naar het zenderpakket", aldus
 een woordvoerder van de gemeente. "Maar dat deed de gemeente standaard
 elk jaar. Nu het kabelnet is verkocht, is de situatie veranderd. De
 gemeente heeft niets meer te zeggen over de samenstelling van het zender-
 pakket; TMF zal bij de Casema moeten aankloppen". Nu moet nog een program-
 maraad worden samengesteld die het zenderpakket gaat bepalen. Bij Casema
 was niemand bereikbaar voor commentaar.

 CHAOS DOOR GTST OPTREDEN

 Het optreden van sterren uit de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden
 heeft in Leiden een flinke chaos opgeleverd. De politie werd in het week-
 einde naar de Haarlemmermeerstraat ontboden omdat door de ontstane
 volksoploop rond de tv-sterren, kinderen vertrapt dreigden te worden en
 sommige toeschouwers dermate in de verdrukking kwamen dat ze door
 etalageruiten dreigden te vallen. De politie heeft de zaak in goede banen
 geleid. Na het optreden kwam overigens ook nog een tiental meldingen
 binnen van mensen die door zakkenrollers van hun portemonnee of tas waren
 beroofd.

 CNN KANTOOR MAG NIET IN CUBA

 CNN wil een kantoor openen in Cuba en heeft daarvoor al toestemming
 van president Fidel Castro. Het initiatief dreigt echter spaak te lopen
 op de Helms-Burtonwet, die Amerikaanse investeringen op het eiland
 Cuba aan banden legt. Het wereldwijde kabel-tv-station heeft daarom
 advocaten ingehuurd die een beroep zullen doen op de Amerikaanse grond-
 wet. President Clinton zal zich binnenkort over de zaak buigen, aldus
 een CNN-advocaat na een recent gesprek met de nieuwe minister van
 buitenlandse zaken, Madeleine Albright.
 
 VOOR LOKALE PUBLIEKE RADIOZENDERS GEEN ONTHEFFING
 
 De 370 publieke lokale radiozenders hoeven vooralsnog niet te rekenen
 op ontheffing van de (dure) verplichting minstens de helft van de zend-
 tijd in te ruimen voor informatie, cultuur en educatie. Staatssecretaris
 Nuis (media) heeft dat de Tweede Kamer laten weten.

AVRO TELEVIZIER START KABELRAAD

 Het AVRO-programmablad TeleVizier wil een kabelraad formeren, die be-
 staat uit twaalf kijkers (uit elke provincie e e n). Zij mogen hun me-
 ning geven over de kwaliteit van het kabelaanbod, die vervolgens wordt
 doorgegeven aan de kabelexploitanten en gemeenteraden, maar tevens wordt
 gepubliceerd in de nieuwe bijlage 'Kabelnieuws'. In het eerste nummer
 wordt onder meer een overzicht gegeven van wat de kabel kost in verschil-
 lende gemeenten en wat de kijkers daarvoor terugkrijgen. In Alkmaar kost
 de kabel 15,91 gulden per maand, waarvoor abonnees 41 zenders ontvangen.
 Rotterdammers betalen 17,96 gulden voor 26 stations.

 GEEN LEGALE ETHERFREQUENTIE HAAGSE PIRATEN

 Er komt geen legale etherfrequentie voor de Haagse radiopiraten. Dit
 heeft het ministerie van verkeer en waterstaat beslist. Het plan van de
 piraten om onder de vleugels van Stadsradio 94 een legale jongerenzender
 te beginnen, is daarmee van de baan. De piraten overwegen juridische
 stappen tegen Stadsradio 94 dat zou hebben gegarandeerd dat de frequentie
 er zou komen. De Haagse piraten (Balans, Dynamic, X-clusief, Horizon en
 Hofstad Radio) die hun droom intussen snel zien vervliegen, zullen bij
 de radiocontroleurs niet op enig mededogen kunnen rekenen en moeten dus
 rekening houden met de gebruikele methoden van opsporing en inbeslagname.

 EX-SPORT 7 MEDEWERKERS VINDEN NIEUWE BANEN

 Van de circa 105 werknemers die op straat kwamen te staan na het fail-
 lissement van Sport 7, hebben ongeveer twintig mensen een nieuwe baan
 gevonden. Sportcommentatoren Wilfred Genee en Leo Driessen werken nu
 voor SBS 6. Wendy Brouwer krijgt een vierdeling programma bij dezelfde
 zender, terwijl Wim Kieft is teruggekeerd op z'n oude nest: SuperSport.
 Elsemiek Havenga en Hans Kraaij jr. gaan naar RTL-5 om daar vanaf
 februari een soort 'Sportcafe' te maken. Koos Postema ten slotte gaat
 vermoedelijk terug naar RTL 4.

CASEMA & NETHOLD ONDERHANDELINGEN DIGITAAL IN PROBLEMEN

 De onderhandelingen tussen NetHold en de kabelmaatschappij Casema over
 de invoering van digitale betaaltelevisie zitten in het slop. Het moeder-
 bedrijf van FilmNet en Casema sloten vorig jaar een principe overeenkomst,
 maar zijn bij de uitwerking daarvan op nieuwe problemen gestuit. "We
 streefden naar een overeenkomst in oktober maar kwamen er niet uit", zo
 liet directeur H. de Goede van Casema gisteren weten. Sinds oktober heb-
 ben de besprekingen op een laag pitje gestaan. "Ik hoop nu dat we er de
 komende twee maanden uitkomen, maar dan moet iedereen willen". Over de
 aard van de meningsverschillen wil hij niets zeggen. NetHold was overeen-
 gekomen dat ze haar digitale decoder gaat aanbieden aan de abonnees van
 Casema, wat betaaltelevisie moet mogelijk maken.

 DRAAGBARE TELEFOONS TOCH NIET SCHADELIJK?

 Draagbare telefoons leveren volgens de huidige stand van de wetenschap
 bij normaal gebruik geen bezwaar op voor de gezondheid. Dat schrijft een
 commissie van de Gezondheidsraad in een advies dat deze week is gepubli-
 ceerd. In het advies gaat de commissie uitgebreid in op de mogelijke
 gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden. De opstellers
 van het advies leiden uit de beschikbare wetenschappelijke gegevens af
 dat er onvoldoende bewijs is voor de veronderstelling dat de straling
 van handtelefoons erfelijk materiaal in lichaamscellen aantast of bepaalde
 vormen van kanker veroorzaakt.

 EENDERDE VAN DE KIJKERS HEEFT BEZWAREN TEGEN RECLAME

 Ruim eenderde van de tv-kijkers (35 procent) heeft grote bezwaren tegen
 reclame op het tv-net. Dat concludeert het commerciele bureau CIA Media-
 network Nederland op basis van een onderzoek door bureau Trendbox onder
 vijfhonder kijkers. CIA Medianetwork levert media-adviezen aan adverteer-
 ders en reclamebureau's. Tegen sponsoring van tv-programma's is de weer-
 stand veel geringer. Slechts 17 procent van de kijkers is daar tegen. Wel
 nemen de bezwaren toe naarmate de adverteerder nadrukkelijker in beeld
 komt. Slechts 30 procent van de bevolking boven de zestien jaar weet waar-
 voor de jaarlijkse omroepbijdrage is bestemd. Van de kijkers vindt 73
 procent het bij nader inzien wel terecht dat het geld naar de publieke
 omroep gaat. Bij jongeren is de acceptatie wat minder (69 procent)

 BRTN STAAKTE

 Het was deze week weer eens raak bij de TV- en radio-omroep van 
 Vlaanderen (BRTN). Door een vakbondsactie werd de programmering op
 woensdag aangepast. Op de radio was alleen muziek en nieuws te horen terwijl
 op de twee Belgische tv-kanalen het om 2200 uur afgelopen was met de program-
 ma's en we konden genieten van het testbeeld. Niet alleen de radio en tv
 waren het doelwit van acties, ook het Openbaar Vervoer en andere overheids-
 instellingen moesten het ontgelden. Reden voor de acties zijn de privati-
 serings maatregelen van de Belgische overheid.

 AOL STELT ABONNEES SCHADELOOS

 America Online, de grootste Internet-aanbieder ter wereld, gaat abonnees
 die door de drukte geen toegang tot het computernet konden krijgen,
 schadeloos stellen. Daartoe is besloten nadat in 37 Amerikaanse staten
 was gedreigd met rechtzaken. Het bedrijf nam honderdduizend nieuwe abon-
 nees aan, maar liet na zijn computers aan het aanbod van 'inbellers'
 aan te passen.

 NCRV START MET HERHALING 'DIK VOOR MEKAAR SHOW' 

 Woensdag start de NCRV met een serie herhalingen van 'De Dik VoorMe-
 Kaar Show', het roemruchte radioprogramma uit de jaren '70 en '80 met
 de stemmen van Andre van Duin en Ferry de Groot. De NCRV kreeg bijna
 wekelijks wel een verzoekje om een herhaling. Vanaf nu dus, elke 
 woensdag om 14.45 uur op Radio 2.

 EURO 7 VERDER IN DE PROBLEMEN

 Euro 7 heeft sinds 29 januari haar uitzenduren nog verder teruggebracht.
 Euro 7 zendt nu slechts 1 uur per dag uit en wel van 12.00 tot 13.00 uur
 met het programma Shop-TV. Euro 7 is bezig met een reorganisatie en zal
 zo spoedig mogelijk haar uitzenduren weer uitbreiden. Ook het feit dat
 Euro 7 problemen heeft met het huren van satellietcapactiteit heeft tot 
 gevolg dat Euro 7 haar uitzenduren moet beperken.

======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. Het mag derhalve
herverspreid worden voor niet-commerciele doeleinden, na toestemming.

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----

DutchMedia is free and for personal use. You may 
redistribute for non-commercial purposes, after permission.

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
=====================================================
Bron: Herman van Beek.


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]