[Prev][Next][Index]

DutchMedia editie 18/1997

               D U T C H M E D I A

                MAILINGLIJST

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 18/1997

In deze editie 
-Persbericht: MTV meer Nederlands vanaf 3e kwartaal 1997
-Comment: AEPOC Fights the Wrong Ones
-Internet Sites

MTV EUROPE AANTREKKELIJKER VOOR DE NEDERLANDSE KIJKERS EN ADVERTEERDER

Amsterdam, 28 januari 1997: MTV Europe gaat beter inspelen op de wensen
van adverteerders op de Nederlandse jongerenmarkt door programmering en
"playlists" nog verder aan te passen aan de voorkeuren van de kijkers in
Nederland, België, Scandinavië en Frankrijk. Dit besluit, dat in het
derde kwartaal van 1997 zal worden uitgevoerd, is het resultaat van de
regionaliseringstrategie die al eerder resulteerde in de lancering van
drie op maat gemaakte MTV signalen voor Noord, Centraal en Zuid Europa,
en de aankondiging van een apart signaal voor Groot Britannië. (MTV in the UK)

Volgens Jaap Nieuwenhuis, General Manager MTV Networks B.V betekent de
afsplitsing van Groot Britannië automatisch dat het MTV signaal voor de
Noordelijke regio relevanter wordt voor de Nederlandse markt. Er zal
meer muziek, programmering en nieuws worden geënt op de Nederlandse
smaak, en bovendien zullen er meer Nederlandse artiesten te zien zijn.
Tegelijkertijd blijft MTV echter een uniek venster op de Europese
cultuur en muziek.

In samenhang hiermee heeft MTV Europe tevens besloten om deel te nemen
aan Intomart , het onafhankelijke kijk- en luisteronderzoek dat het
kijkgedrag en de voorkeuren van de Nederlandse televisiekijker in kaart
brengt. 

De eerste metingen geven aan dat MTV Europe nog steeds de AB 1 jongeren
bereikt, die voor adverteerders zo belangrijk zijn.
(Bron: MTV Networks Europe, Amsterdam)

COMMENT: AEPOC FIGHTS THE WRONG ONES

Anyway, I still don't feel sorry for them, no matter how loud they moan -- at
least as long as two or three pay-TV giants divide the European market into
dozens of zones of influence. It is nothing but obscene to call for EU
regulation as long as there isn't a single European pay-TV package available.
To make this perfectly clear, here's the famous example: Anybody outside the
U.K. and Eire who wants to receive BSkyB channels still has no choice but to
use pirate (or illegally imported original) cards, no matter how much he or she
is willing to pay for a legal subscription. And, yes, many would pay if they
just were allowed to. This, of course, applies to almost any pay-TV service in
Europe, be it analogue or digital. 
Of course, the current situation is mainly caused by the policy of major U.S.
film studios and other software producers that sell TV rights country by
country and language by language. (Maybe the Scientology bills of some of those
Hollywood guys just got too high, eh?) To change that policy would be an even
more honourable feat any association set up by European pay-TV companies could
possibly perform. 
Of course, they wouldn't do that. Even original programming will still not be
delivered in a single European package. If Hollywood can make money from
splitting up markets, so can the European pay-TV giants. 
Comment by Peter C. Klanowski, (c) Copyright by Sat-ND, http://www.sat-net.com/pck/

INTERNET SITES
Power FM at http://www.vakkorama.com.tr/POWERFM/powerFm.htm
RNN - Radio Noordzee Nationaal at http://www.radio-noordzee.nl/
Speedvision at http://www.speedvision.com/
(Source: SATCO DX http://www.satcodx.com)

======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. Het mag derhalve
herverspreid worden voor niet-commerciele doeleinden, na toestemming.

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----

DutchMedia is free and for personal use. You may 
redistribute for non-commercial purposes, after permission.

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
=====================================================
Met dank aan en bron AEPOC bericht: Christian Mass[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]