[Prev][Next][Index]

SAT-Poland: News-1 (27.11.)
TVN jedynym wlascicielem TV Wisla 
===========================

	Telewizja TVN, ktora nadaje swoj sygnal za posrednictwem
satelity Eutelsat II-F1 (12,567 GHz/H)  (http://www.satcodx.com/E2F1)
podniosla z 76,25 do 100 proc. swoj udzial w kapitale nadajacej program
na poludniu Polski TV Wisåa.  
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznala TVN koncesje na
nadawanie ponadregionalnego programu telewizyjnego na obszarze Polski
polnocnej oraz koncesje o zasiegu  regionalnym: w Warszawie i Lodzi.
Telewizje TVN i TV Wisla zdecydowaly o nadawaniu wspolnego programu o
nazwie TVN, uwzgledniajacego pasma regionalne i lokalne: TVN-Polnoc,
TVN-Poludnie (d. TV Wisla), TVN-Warszawa i TVN-Lodz. TVN zainwestowala
dotychczas 20 mln zl w rozwoj TV Wisla. W Krakowie zatrudnionych jest
blisko 100 osób. 
    	 
***

TVN buys TV Wisla
===============

	TVN Television, which was broadcast her programme on Eutelsat
II-F1 satellite (12,567 Ghz/H) (http://www.satcodx.com/e2f1) has
purchased the rest stake in the regional private television station TV
Wisla, covers mainly Southern Poland. Previously TVN has 76,25 percent
stake in TV Wisla.
	The National Council for Radio and Television (KRRiT) has
licensed TVN to broadcast overregional
tv programme to the northern Poland and regional license to broadcast tv
programme in Warsaw and Lodz.
TVN and TV Wisla have decided to broadcast a common programme called
TVN. The programme will take regional and local  TVN programmes:
TVN-Polnoc, TVN-Poludnie (ex TV Wisla), TVN Warszawa and TVN Lodz. TVN
investment in TV Wisla evolution is about 20 mln PLN (about 5,7 mln
USD). TVN has employed in Cracow near 100 persons.
	

	[Other mailing lists]