[Prev][Next][Index]

SAT-Poland: News - 2 (27.09.)
TV Polonia we francuskim kablu  http://www.satcodx.com/hb1.html
===========================

	Telewizja Polska podpisala z francuska Najwyzsza Rada Mediow
Audiowizulanych (CSA) konwencje, ktora umozliwia przejecie programow TV
Polonia przez siec kablowa we Francji. Konwencja taka jest wymagana dla
telewizji krajow spoza Unii Europejskiej.
	Konwencje podpisali: Prezes TVP SA Ryszard Miazek i prezes CSA
Herve Bourges. Aby urzeczywistnic wejscie TV Polonia do francuskich
sieci kablowych potrzebna jest jeszcze umowa z  przedsiebiorstwami
obslugujacymi siec kablowa. Zdaniem przedstawicieli TVP, stanie sie to w
najblizszym czasie.

***
TV Polonia in French cable tv   http://www.satcodx.com/hb1.html
=========================
	
	Polish public television TVP S.A. has signed a convention with
French CSA to take TV Polonia by the French cable tv. It is demand to
television of countries without European Union.
	The convention has signed by the president of polish public tv
TVP S.A. Ryszard Miazek and the president of  CSA Herve Bourges. To
realize the deal, TVP S.A. will sign contract with the french cable tv
operators. Representatives of TVP S.A. said, that  it will happend in
the nearest time. [Other mailing lists]