[Prev][Next][Index]

SAT-Poland: News (22.03)
"Tylko muzyka" - nowy polski kanał muzyczny
=======================================
	"Tylko muzyka" to nazwa nowego polskiego kanału muzycznego,
przygotowywanego przez telewizjê publiczną dla odbiorców telewizji
kablowych i posiadaczy indywidualnych zestawów satelitarnych
wyposażonych w cyfrowy tuner.
Emisja kanału "Tylko muzyka" ruszy w najbliższych dniach. Prawdopodobnie
28 marca pojawią siê pierwsze testy i trailer tego kanału. Regularna
emisja rozpocznie siê po upływie 2-3 tygodni. Czas ten jest uzależniony
od przygotowania tv kablowych do odbioru tego kanału.
	"Tylko muzyka" bêdzie nadawany przez transponder 11,456910 GHz/H Hot
Birda 1w systemie MPEG2. Jest to ten sam transponder, który wykorzystuje
TV Polonia. Został on podzielony na dwie czêści: w pierwszej- o
szerokości pasma 27 MHz nadaje w Pal`u  TV Polonia. Pozostałe 9 MHz
zajmie kanał "Tylko muzyka". Obecnie cyfrowa czêśæ transpondera jest
wykorzystywana do przesyłania wspólnego programu ośrodków regionalnych.
Od 28 marca emisja ta zostanie zakoñczona i bêdzie siê odbywała jak
wcześniej - systemem radiolinii.
Parametry techniczne niezbêdne do odbioru nowego kanału przedstawiają
siê nastêpująco: SR - 6,11; FEC - 3/4; PID V - 0FC0; PID A  - 0FC1.
***
"Tylko muzyka" - new polish music channel
=====================================
	"Tylko muzyka" ("Only music") - it`s a name of new polish music
channel.   The channel will be prepared by polish public television to
customers of polish cable television and indywidual satellite reception.
To receive "Tylko muzyka" digital equipment is needed. The channel will
start in the next few days, probably on 28 March start test and trailer
of this programme. Regular broadcast will start in the next 2-3 weeks.
	"Tylko muzyka" will use transponder 11,456910 GHz/H (part of TV Polonia
tp) Hot Bird 1 satellite. The channel will broadcast in MPEG2 standard.
Now this transponder is use by regional polish public television centres
to receive his common programme. On 28 March will be the end of this
transmission and come back to transmitt this programme by radioline
systems. 
Technical parameters of "Tylko muzyka":
SR - 6,11; FEC - 3/4, PID V  -0FC0; PID A - 0FC1.


[Other mailing lists]