[Prev][Next][Index]

SAT-Poland: News (15.03)
Nowy udzialowiec TV Wisla
 ------------------------------------------
	Ambresa sp. z o.o. objêła 27% udziałów w Telewizji Wisła,
które kupiła od innego udziałowca - PRKB Realbud.
	Nowy udziałowiec to spółka założona w 1995 r. przez Bank
Rozwoju Eksportu SA. Działa ona na rynku kapitałowym i nieruchomości.
	Obecnie 49% udziałów w telewizji ma prywatna Telewizja TVN
Mariusza Waltera i Jana Wejcherta, Realbud (22,3%), wiceprezes TV
Wisła Bogusław Ziêba (1,5%), a pozostałą czêśæ - nowy udziałowiec.
Dyrekcja TV Wisla zapowiedziała, że w br. zostaną uruchomione nowe
nadajniki naziemne, by program stacji byl odbierany w pierwszej
kolejnosci we Wrocławiu, Kêdzieżynie Koźlu, Kielcach, Stalowej Woli i
Przemyślu.  Planowane nowe programy w "Wisle" to nowy autorski program
Krzysztofa Ibisza pt."Aniolki Ibisza", show rodziny Steczkowskich i
poradnik "Gotuj z Kuroniem". Trwaja rozmowy z Edyta Wojtczak, by
poprowadzila swoj autorski program po odejsciu z pracy z telewizji
publicznej.

***

Ambresa - shared in TV Wisla
 --------------------------------
	Ambresa sp. z o.o acquired a 27% stake in the regional private
television station TV Wisla. Ambresa buy it from another shared firm -
PRKP Realbud.
	The rest of shared firm are: TVN - acquired in 1996 a 49% stake and
management control in the regional private television station TV Wisla,
Realbud (22,3%) and Boguslaw Zieba, the CEO of TV Wisla (1,5%).

 ------

Polsat 2 - nowa ramówka
 -------------------------------------
	Na jpóźniej na początku maja br. telewizja Polsat 2 rozpocznie
nadawanie właściwego programu ułożonego według nowej ramówki. Najwiêcej
miejsca zarezerwowano dla audycji muzycznych przeznaczonych dla
mlodziezy. Przewidziano 10 tego typu programow prezentujacych wszystkie
gatunki muzyki rockowej, najnowsze informacje z branzy muzycznej oraz
koncerty polskich i zagranicznych gwiazd. Zajma one ok. 6 godzin
codziennego programu.
	W pozostalych pasmach nadawanych bedzie piec telenowel i seriali
komediowych oraz szesc serali animowanych dla dzieci. Codziennie rano i
wieczorem pojawi sie  polgodzinna polska wersja swiatowych dziennikow
sieci Sky News i CNN.
***
Polsat 2 - new outlined programme
 ----------------------------------------------------
	Probably in the first days of May Polsat 2 will start her proper
programm with new outlined programme. Most of time Polsat 2 will present
music broadcast for youth.
Polsat 2 forecast 10 programmes of this type, which will present all
kind of rock music, news from music scene and concerts of polish and
foreign groups. There will be transmit 6 hours per day.
	In the rest of the time on Polsat 2 will be 5 telenovels and comedy
serials and six serials for children. Everyday morning and night on
Polsat 2 will be a half hour polish version of two world information
programmes - Sky News and CNN.

     	


[Other mailing lists]