[Prev][Next][Index]

SAT-Poland: News (26.02)

Canal+ Polska w mono
 -----------------------------------
	Od koñca stycznia Canal+ Polska nadaje dźwiêk na podnośnych 7,02/7,20
MHz transpondera 11,515 GHz/H Hot BIrda 1. Nie jest to jednak emisja
stereofoniczna. Są to dwie podnośne mono - 7,02 MHz i 7,20 MHz.
Polska wersja jêzykowa Eurosportu znajduje siê traz na podnośnej 7,56
MHz tego satelity i tu nie jest kodowana.
***
Canal+ Polska in mono
 ----------------------------------
	Since the end of January Canal+ Polska provide sound at 7,02/7,20 MHz.
The channel is use 11,515 GHz/H Hot Bird 1. It isn`t stereo
transmission. There are two mono sub-carriers: one at 7,02 MHz at second
at 7,20 MHz.
Polish version of Eurosport (unencrypted) comes now at the sound-carrier
7,56 MHz.


 ---


Polsat 2 prawdopodonie 1 marca
 -------------------------------------------------
	Prawdopodobnie 1 marca rozpocznie nadawanie Polsat 2. Kanał bêdzie
emitowany przez satelitê Hot Bird 1 na transponderze 7 (11,345 GHz/H) w
systemie Pal. Kanał nie bêdzie kodowany.  Polsat 2 bêdzie nadawał w tym
samym czasie antenowym co Polsat. Obecnie (głównie nocą) trwają próby z
uruchomieniem emisji.
***
Polsat 2 probably on 1 March
 -------------------------------------------
	Probably on the 1st of March Polsat 2 will start transmission via Hot
Bird 1 satellite. The station will use tp. 7 (11,345 GHz/H). Polsat 2
will be broadcast in Pal,
in the same time like Polsat. The channel will broadcast "clear".


 ---


Żegnaj FilmNet
 -----------------------
	28 lutego zniknie z polskich ekranów FilmNet. Jest to wynikiem fuzji
Canal Plus z grupą Nethold (właściciela m.in. FilmNetu). Ponieważ oba
kanały mają podobną filmowo-sportową ofertê, FilmNet zdecydował o
wstrzymaniu sygnału na terenie Polski. Tym samym firma MultiChoicePolska
straciła prawa do jego dystrybucji i marketingu. Opłaty abonamentowe
FilmNetu za okres po 28 lutego zostaną wliczone w abonament Canal Plus.
***
Bye, FilmNet
 --------------------
	On 28 of February FilmNet will end transmission on Polish market. It is
result of fusion Canal Plus with Nethold (FilmNet owner). Because of the
same (film and sport) entertainment of this channels, FilmNet has decide
to stop transmit program in Poland.


 ---


Angielskie napisy w Telewizji Polonia
 --------------------------------------------------------
	Dziś (26 lutego) o godz.17.15 i jutro (27 lutego) o godz.9.00 Telewizja
Polonia wyemituje jeden z pierwszych programów z napisami w jêzyku
angielskim w systemie teletekstu (subtitling).Napisy te ukażą siê po
wybraniu strony 888 teletekstu tej stacji.  Byæ może jeszcze w tym roku
Telewizja Polonia emitowaæ bêdzie w ten sposób napisy w jêzykach
niemieckim i francuskim.
***
English subtitling in TV Polonia
 ----------------------------------------------
	Today (26 of February) at 17.15 and tomorrow (27 of February) at 9.00
TV Polonia (Hot Bird 1) will be transmitt one of the first programm with
english subtitling in teletext. Text will be on page number 888.
Maybe in the end of this year TV Polonia will broadcast her programm
with German and French subtitling.

[Other mailing lists]