[Prev][Index]

sat-poland, 18.12.1996
Witam w pierwszym wydaniu SAT-POLAND. Bêdzie tu można znaleźæ informacje
dotyczące polskiego rynku satelitarnego oraz rynku mediów w Polsce, a
także aktualny program stacji RTL 7 i Polonia 1.
**
Welcome in first issue of SAT-POLAND. There You can find informations
from polish satellite and media scene. You can also find RTL 7 and
Polonia 1 programm schedule in SAT-POLAND.

* * * * *
WIADOMOŚCI / INFORMATIONS

CANAL+ POLSKA Z HOT BIRDA 1
Canal+ Polska, nadawany obecnie z Eutelsata II-F3 (11,617 GHz/V)
prawdopodobnie już w styczniu (na razie nie podano dokładnej daty)
przeniesie siê na Satelitê Hot Bird 1. Przedstawiciele Canal+ Polska
potwierdzili, że program zajmie transponder używany obecnie przez EDTV
Dubai (11,513 GHz/H).
**
CANAL+ POLSKA VIA HOT BIRD 1
Canal+ Polska will move to Hot Bird 1 probably on January 1997 (there is
no official date). According to representantive of Canal+ Polska, the
channel will replace EDTV Dubai (11,513 GHz/H).

*

POLONIA 1 Z HOT BIRDA 2
W środê, 18 grudnia pani Katarzyna Kiej z firmy Publi Polska
poinformowała mnie, że program Polonia 1 pojawi siê 20 grudnia na
satelicie... Hot Bird 2. Bêdzie to transponder nr 53 (11,785 GHz/H);
fonia 6,60 Mhz.
**
POLONIA 1 VIA HOT BIRD 2
Polonia 1 will move to... Hot Bird 2 on 20 December 1996. According to
Katarzyna Kiej (Publi Polska) the station will move to Hot Bird 2, tp.
53 (11,785 GHz/H) subcarrierr 6,60 Mhz.

*

UMOWA POMIÊDZY ARTE I TVP
Widzowie ponadnarodowej, zachodnioeuropejskiej telewizji ARTE w
Niemczech, Francji, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Austrii, Danii i
Luksemburgu (odbieranej przez 43 mln gospodarstw domowych) bêdą mogli od
kwietnia 1997 lepiej przyjrzeæ siê polskiej kulturze dziêki nadawanym
przez tê stacjê koprodukcjom przygotowanym przez ARTE i Telewizjê Polską
S.A. 2 grudnia w Warszawie obie telewizje podpisaåy umowê o wspóåpracy.
Stacjê ARTE G.E.I.E. (Association Relative a la Television Europeenne -
Groupement Europeen d'Interet Economique) utworzyły w 1991 r. francuska
telewizja La Sept/ARTE i niemiecka ARTE Deutschland TV GmbH (La
Sept/ARTE jest spółką m.in. telewizji France 3, pañstwa francuskiego i
Radio France, Arte Deutschland TV GmbH należy do obu ogólnoniemieckich
programów telewizji publicznej ARD i ZDF). Z ARTE G.E.I.E stowarzyszona
jest francuskojêzyczna telewizja belgijska RTBF. Umowy kooperacyjne
zawarto z telewizją hiszpañską TVE, szwajcarską SSR oraz - 2 grudnia -z
Telewizją Polską S.A.
**
CONTRACT BETWEEN ARTE AND POLISH PUBLIC TELEVISION (TVP)
On 2 December 1996 Arte and Polish public television (TVP) have signed
cooperation contract. Arte spectators in Germany, France, Belgium,
Switzerland, Spain. Austria, Danmark and Luxembourg will be watching
polish culture programm for April 1997.

*
* * * * *

Program telewizji RTL 7 (21.12-27.12) / RTL 7 Programm schedule
(21.12-27.12)

* *
RTL7 sobota 21.12. / Saturday 21.12.

07.00 Siódemka zaprasza
07.05 Teledyski
08.00 Orkiestra Oskara - serial animowany
08.30 Zimowe igrzyska - serial animowany
09.00 Klejnot snów - serial animowany
09.30 Superpies - serial animowany
10.00 Zbawca ludzkości - serial komediowy (powt.)
10.25 Wspólnicy - serial komediowy (powt.)
10.50 Świêty - serial sensacyjny (powt.)
11.45 My i inne zwierzaki - serial przyrodniczy
12.50 Abbott i Costello w marynarce (In the Navy)
      - komedia, USA 1941, reż. Arthur Lubin, wyk. Bud Abbott, Lou
Costello,
       Dick Powell, Claire Dodd (105 min)
14.15 Superpies - serial animowany
14.45 Kramik z bajkami - serial animowany
15.00 Siódme poty - serial obyczajowy
15.55 Zimowe igrzyska - serial animowany
16.25 Klejnot snów - serial animowany
16.55 Trzecia planeta od Słoñca - serial komediowy (powt.)
17.15 Campbellowie - serial familijny (powt.)
18.15 Zaginiony świat - serial przygodowy
18.45 Orkiestra Oskara - serial animowany
19.15 7 minut - program informacyjny
19.25 Trzecia planeta od Słoñca - serial komediowy
19.50 Prognoza pogody
19.55 KOP - Komentarz Okropnie Poważny
20.00 Kameleon - serial sensacyjny (powt.)
20.55 Ulubione kawałki: Goście Marka Niedźwieckiego
      - Jerzy Owsiak - program muzyczny
22.00 7 minut - program informacyjny
22.10 Strefa zagrożenia - serial SF
23.05 Zróbcie mi zdjêcie (Somebody Has to Shoot the Pictures)
      - film sensacyjny, USA 1990, reż. Frank Pierson, wyk. Roy
Scheider,
      Bonnie Bedelia, Robert Carradine, Arliss Howard (100 min)
00.55 Strefa zagrożenia - serial SF (powt.)
01.10 Ulubione kawałki: Goście Marka Niedźwieckiego - program muzyczny
(powt.)

* *
RTL7 niedziela 22.12. / Sunday 22.12.

07.00 Siódemka zaprasza
07.05 My i inne zwierzaki - serial przyrodniczy (powt.)
08.00 Ukryta kamera
08.40 Kramik z bajkami - serial animowany
09.00 Abbott i Costello w marynarce (In the Navy)
      - komedia, USA 1941, reż. Arthur Lubin (powt.)
10.35 Superpies - serial animowany
11.00 Klejnot snów - serial animowany
11.30 Siódme poty - serial obyczajowy (powt.)
12.25 Campbellowie - serial familijny (powt.)
13.20 Zaginiony świat - serial przygodowy (powt.)
13.50 Filmy animowane: "Superpies", "Klejnot snów". "Kramik z bajkami"
15.00 Autostrada do nieba - serial obyczajowy
16.00 Siódme niebo - serial obyczajowy
16.50 Trzecia planeta od Słoñca - serial komediowy (powt.)
17.15 Niesamowity świat zwierząt - serial przyrodniczy
17.55 Ukryta kamera
18.50 Casper - serial animowany
19.15 7 minut - program informacyjny
19.25 Trzecia planeta od Słoñca - serial komediowy
19.50 Prognoza pogody
19.55 KOP - Komentarz Okropnie Poważny
20.00 Ciêżka próba (The Hard Way) - film sensacyjny, USA 1991,
     reż. John Badham, wyk. James Woods, Michael J. Fox,
     Stephen Lang, Annabella Sciorra (110 min)
21.55 Film dokumentalny (powt.)
23.00 Zróbcie mi zdjêcie (Somebody Has to Shoot the Picture) -
     film sensacyjny, USA 1990, reż. Frank Pierson (powt.)
00.50 Ukryta kamera

* *
RTL7 poniedziałek 23.12. / Monday 23.12

07.00 Siódemka zaprasza
07.05 Teledyski
08.00 Zimowe igrzyska - serial animowany
08.30 Klejnot snów - serial animowany
08.50 Z pomocą Niebios - serial obyczajowy (powt.)
09.45 Teleshopping
10.05 Autostrada do Nieba - serial obyczajowy (powt.)
11.00 Siódme niebo - serial obyczajowy (powt.)
11.45 Teledyski
12.25 Film dokumentalny
13.20 Teleshopping
13.55 Casper - serial animowany
14.20 Z pomocą Niebios - serial obyczajowy (powt.)
15.10 Gram w Siódemkê: Siedem pokus - program muzyczny Agnieszki Maciąg
15.55 Zimowe igrzyska - serial animowany
16.25 Klejnot snów - serial animowany
16.50 Trzecia planeta od Słoñca - serial komediowy (powt.)
17.15 Gram w Siódemkê: Siedem pokus
       - program muzyczny Agnieszki Maciąg (powt.)
18.00 Z pomocą Niebios - serial obyczajowy
18.50 Bolek i Lolek - serial animowany
19.00 Reksio - serial animowany
19.15 7 minut - program informacyjny
19.25 Trzecia planeta od Słoñca - serial komediowy
19.50 Prognoza pogody
19.55 KOP - Komentarz Okropnie Poważny
20.00 Shiralee - serial obyczajowy
21.55 Onasiss, najbogatszy człowiek świata - serial obyczajowy
22.55 7 minut - program informacyjny
23.05 Ulubione kawałki... Goście Marka Niedźwieckiego - program muzyczny
00.05 Shiralee - serial obyczajowy (powt.)
01.45 Gram w Siódemkê: Siedem pokus
       - program muzyczny Agnieszki Maciąg (powt.)

* *
RTL7 wtorek 24.12./ Tuesday 24.12

07.00 Siódemka zaprasza
07.05 Teledyski
08.00 Zimowe Igrzyska - serial animowany
08.30 Klejnot snów - serial animowany
08.55 Z pomocą Niebios - serial obyczajowy (powt.)
09.40 Teleshopping
10.05 Teledyski
13.15 Teleshopping
13.55 Bolek i Lolek - serial animowany
14.05 Reksio - serial animowany
14.20 Z pomocą Niebios - serial obyczajowy (powt.)
15.10 Gram w Siódemkê: Siedmu wspaniałych
       - program muzyczny Roberta Janowskiego
15.55 Zimowe Igrzyska - serial animowany
16.25 Klejnot snów - serial animowany
16.50 Trzecia planeta od Słoñca - serial komediowy (powt.)
17.15 Gram w Siódemkê: Siedmiu wspaniałych
      - program muzyczny Roberta Janowskiego (powt.)
18.00 Z pomocą Niebios - serial obyczajowy
18.50 Bolek i Lolek - serial animowany
19.00 Reksio - serial animowany
19.15 7 minut - program informacyjny
19.25 Trzecia planeta od Słoñca - serial komediowy
19.50 Prognoza pogody
19.55 Życzenia od Siódemki
20.00 Świêty Mikołaj (Santa Claus) - komedia, USA 1985,
      reż. Jeannot Szwarc, wyk. Dudley Moore, John Lithgow, David
Huddleston,
      Burgess Meredith (112  min)
22.05 Program świąteczny
23.00 Onasiss, najbogatszy człowiek świata - serial, USA (powt.)
23.50 Kolêdy
00.05 Teledyski na Świêta

* *
RTL7 środa 25.12. / Wednesday 25.12.

07.00 Teledyski na Świêta
08.00 Autostrada do Nieba - serial obyczajowy
08.55 Świat pana trenera - serial komediowy
09.25 Trzecia plantea od Słoñca - serial komediowy (powt.)
09.50 Kolêdy
10.00 Świêty Mikołaj (Santa Claus) - komedia, USA 1985, reż. Jeannot
Szwarc (powt.)
12.05 Kramik z bajkami - serial animowany
12.25 Bolek i Lolek - serial animowany
12.35 Reksio - serial animowany
12.50 Biały wielbłąd - serial animowany (55 min)
13.45 Program świąteczny
14.40 Kolêdy
15.00 Onasiss, najbogatszy człowiek świata - serial, USA (powt.)
15.50 Autostrada do Nieba - serial obyczajowy (powt.)
16.45 Świat pana trenera - serial komediowy (powt.)
17.10 Trzecia plantea od Słoñca - serial komediowy
17.35 Kramik z bajkami - serial animowany
18.00 Beethoven - komedia, USA 1992, reż. Brian Levant,
     wyk. Bonnie Hunt, Dean Jones, Oliver Platt, David Duchovny (83
min)
19.35 Bolek i Lolek - serial animowany
19.45 Kolêda
19.50 7 minut - program informacyjny
19.57 Prognoza pogody
20.00 Pan i władca (War Lord) - film kostiumowy, USA 1965,
      reż. Franklin Schaffner, wyk. Charlton Heston, Richard
Boone, Maurice Evans,
      Rosemary Forsyth (130 min)
22.15 Capital News - serial obyczajowy
23.15 Onasiss, najbogatszy człowiek świata - serial obyczajowy
00.10 Teledyski na Świêta

* *
RTL7 czwartek 26.12. / Thursday 26.12.

07.00 Teledyski na Świêta
08.00 Autostrada do Nieba - serial obyczajowy
08.55 Świat pana trenera - serial komediowy
09.25 Trzecia planeta od Słoñca - serial komediowy (powt.)
09.50 Kapuśniaczek (La soupe aux choux) - komedia, Francja 1981, reż.
Jean Girault,
      wyk. Louis de Funes, Jean Carnet, Jacques Villert, Christine
Dejoux (105 min)
11.40 Pan i władca (War Lord) - film kostiumowy, USA 1965,
      reż. Franklin Schaffner (powt.)
13.45 Kolêdy
14.00 Capital News - serial sensacyjny (powt.)
14.55 Onasiss, najbogatszy człowiek świata - serial obyczajowy (powt.)
15.55 Autostrada do Nieba - serial obyczajowy (powt.)
16.45 Świat pana trenera - serial komediowy (powt.)
17.10 Trzecia planeta od Słoñca - serial komediowy
17.35 Kramik z bajkami - serial animowany
18.00 Kapuśniaczek (La soupe aux choux) - komedia, Francja 1981,
       reż. Jean Girault (powt.)
19.50 7 minut - program informacyjny
19.57 Prognoza pogody
20.00 Trzej muszkieterowie (The Three Musketeers) - film kostiumowy, USA
1973,
      reż. Richard Lester, wyk. Michael York, Richard Chamberlain,
Faye Dunaway,
      Geraldine Chaplin (105 min)
22.00 Capital News - serial obyczajowy, USA
22.55 Onasiss, najbogatszy człowiek świata - serial obyczajowy
23.50 Teledyski na Świêta

* *
RTL7 piątek 27.12. / Friday 27.12.

07.00 Teledyski na Świêta
08.00 Autostrada do Nieba - serial obyczajowy
08.55 Świat pana trenera - serial komediowy
09.25 Trzecia planeta od Słoñca - serial komediowy (powt.)
09.50 Kolêdy
10.00 Trzej Muszkieterowie (The Three Musketeers) - film kostiumowy,
      USA 1973, reż. Richard Lester (powt.)
12.15 Kramik z bajkami - serial animowany
12.40 Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie - polski film animowany
14.05 Capital News - serial obyczajowy, USA (powt.)
15.00 Onasiss, najbogatszy człowiek świata - serial obyczajowy (powt.)
15.55 Autostrada do Nieba - serial familijny (powt.)
16.45 Świat pana trenera - serial komediowy (powt.)
17.10 Trzecia planeta od Słoñca - serial komediowy
17.35 Kramik z bajkami - serial animowany
18.00 Sneakers - film sensacyjny, USA 1992, reż. Phil Alden Robinson,
      wyk. Robert Redford, Ben Kingsley, Dan Aykroyd, Rive Phenix
(120 min)
20.15 7 minut - program informacyjny
20.25 Świêty - serial sensacyjny
21.20 Zbawca ludzkości - serial komediowy
21.45 Wspólnicy - serial komediowy
22.10 7 minut - program informacyjny
22.20 Morderstwo 101 (Murder 101) - film kryminalny, USA 1991, reż. Bill
Condon,
      wyk. Pierce Brosnan, Dey Young, Antoni Corone (100 min)
00.00 Kameleon - serial sensacyjny
00.50 Morderstwo 101 (Murder 101) - film kryminalny, USA 1991,
      reż. Bill Condon (powt.)

* * * * *

Program telewizji Polonia 1 w najbliższych dniach.
**
Polonia 1 schedule in next few days.


[Other mailing lists]