[Prev][Next][Index]

SN/Satnytt, 12/4 1996                 SN/Satnytt, 12/4 1996
                 =====================


() Redaktör/Editor/Redakteur: Bernd Trutenau <bt@is.lt> [BT]

Nästa deadline: 18/4 1996


****************************************************************************
************


**FINLAND**


PTV4 med tester på ASTRA 1E fr o m kommande vecka

Kabel-tv programmet PTV4 från Helsingfors kommer att börja med
testsändninger i MPEG2 standard på ASTRA 1E i löppet av nästa veckan.
Programmet kommer att sändas reguljärt så tidigt som fr o m slutet av juni,
troligen fr o m 1/7 1996. 

Det slutliga valet av ASTRA-transpondern kommer att bero på testresultaten.
Det blir dock troligen en transponder med horisontal polarisation, eftersom
bara en sådan garanterar en tillräcklig mottagsningskvalitet över hela
landet. PTV räknar med en nödvändig parabolstörrelse på 85cm, vid finska
östgränsen dock ca. 1 meter. PTV4 länks till ASTRA satelliten från en
jordstation i Finland.

PTV ägs till 70% av mediakoncernen Helsinki Media, övriga medägare är
tidningen Turun Sanomat och kabel-TV bolag i Åbo och Tammerfors.

Det finns två huvudmål med satellitsändningarna.
Dessa sändningar ger PTV möjligheten att nå alla 820.000 kabel-TV hushåll i
Finland, detta är en tillväxt på 28% jämfört med den nuverande täckningen
som sker genom ett nätverk av ljusledarkabel. Därtill kommer en ny marknad
på ca 140.000 SMATV-anläggningar samt många DTH-kunder. 
Det blir Multichoice Finland som kommer att stå för försäljningen av
abonnemang på betal-tv kanalen genom sitt smartkort. PTV4 kommer för övrigt
inte att bli tillgängligt för finska statsborgare utanför Finland.
I höstas inlämmnade PTV sin koncessionsansökan för ett fjärde, jordbundet
TV-nät i Finland. Med satellitsändningarna tänker man också demonstrera att
man till fullo är redo att genomföra ett sådant projekt. Dessutom ska
ASTRA-signalet användas till direkt försörjning av TV-sändarna.

(BT)


Ny programschema för R.Finland för sommarperioden 31/3-24/10 1996 

EUTELSAT II-F1 (13Ö), 11.163 v (DW-TV), 8.10 MHz
Alla tider är centraleuropäisk sommartid (UTC+2h)
Times are in Central European Summer Time (UTC+2h)

05.00  Uutiset. Hartaus.
05.20  Nyheter.
05.30  R.Finland in Russian
05.55  Aamun lehdet.
06.00  Uutiset. Tänään.
06.30  R.Finland in English.
07.00  Uutiset. Sää.
07.20  Nyheter.
07.30  R.Finnland in deutsch.
07.45  R.Finlande en francais.
08.00  STT. Tänään.
08.30  Nyheter.
08.35  Hartausohjelmaa.
09.00  Uutiset. Tänään kymmeneltä.
10.00  Uutiset. Kotimaiset.
10.30  R.Finland in Russian.
11.00  YLE ykkönen.
12.00  Tänään.
12.25  FNB.
12.30  R.Finland in English.
13.00  Uutiset. Tänään iltapäivällä.
14.00  Nyheter. Riks-Ett.
15.00  Aktuellt. A-ekonomi.
15.20  Uutiset.
15.30  Maakunnat.
16.30  Päivän peili.
16.50  Tänään.
17.00  Aktuellt.
17.30  Kotimaiset.
18.00  STT. Tänään.
18.15  FNB. A-ekonomi.
18.30  Ajankohtlaista.
18.50  Iltahartaus.
19.00  Ylen ykkösestä.
20.00  R.Finlande en francais.
20.15  R.Finnland in deutsch.
20.30  R.Finland in English.
21.00  Uutiset. Sää.
21.15  Tänään.
21.40  Nyheter. A-ekonomi.
22.00  R.Finnland in deutsch.
22.30  R.Finland in English.
23.00  Uutiset. Tänään.
23.30  Radiomafia.
00.30  Hartausohjelmaa.
00.55  Nyheter.
01.00  Uutiset. Tänään.
01.30  Radio Suomen musiikkia.
02.10  Ajankohtaista.
02.30  Ylen ykkösesta.
03.30  Kotimaiset.
04.00  R.Finland in English.
04.30  Tänään.

(YLE)**NORGE**


Sendestandarder for NRK1, NRK2 og TV2 på 1V

"Som kjent kommer begge kanale til å ligge på samme programkort som TV2.
Dette felleskort vil hete Satellittkortet og skal distribueres gjennom
radio/TV-faghandelen. 

Satellittoverføringen av NRK1 vil fortsette i sendestandard D-MAC. Fra 31.
august, når NRK2 starter å sende, går satellittoverføringen av NRK1 over fra
å være ukodet til å bli kodet. Fra da av må de som vil ta imot NRK1 fra
satellitt ha et programkort (et TV2-kort eller det nye Satellittkortet) i
tillegg til en MAC-mottaker. 

Grunnen til at det er bestemt å fortsette med D-MAC-standarden for NRK1, er
at satellittoverføringen også skal inneholde NRKs 3 radioprogrammer i
stereo. Da er det nødvendig å bruke D-MAC, fordi datapakken i denne
standarden kan ta 8 mono eller 4 stereo lydkanaler, mens D2-MAC bare kan ta
det halve antal lydkanaler.
NRK2 vil fra startdato 31. august bli satellitt-overført i D2-MAC. Denne
kanalen blir lagt inn på Satellittkortet sammen med NRK1 og TV2. NRK2 vil
også automatisk bli dekodet av de som fra før har et TV2-kort.
Satellittoverføringen av TV2 fortsetter med D2-MAC-standard."

(ElektronikkBransjen 2/96)****************************************************************************
****************************************************************************
**************************FINLAND**


PTV4 with digital tests on ASTRA 1E from next week

The Helsinki-based cable-TV programme PTV4 is going to start
testtransmissions in MPEG2 on ASTRA 1E this comming week. Regular
transmissions are scheduled for late June at the earliest, possibly July
1st, 1996.

The final choice of the transponder on ASTRA will depend on the results of
the tests; however, only a transponder with horizontal polarisation will
ensure a satisfying signal all over Finland. PTV expects that the required
antenna size will be 85cm, and about 1 meter in the east of the country.
PTV4 has its own uplink in Finland.

PTV is owned by the media concern Helsinki Media (70%), the Turku newspaper
Turun Sanomat and cable-TV companies in Turku and Tampere.

There are two main reason for the start of the satellite transmissions: for
the first, these transmissions enable PTV to extend its cable-TV coverage in
Finland by 28%. Presently, the company reaches 640.000 out of 820.000
cable-TV households, using a network of fibreoptical cables. In addition,
the satellite transmissions will also aim at the approximatly 140.000
SMATV-households in Finland as well as DTH-customers.
Multichoice Finland will administrate the subscription to this pay-TV
channel thru their smartcard services. It may be noted that the PTV4
programme will not be available for Finnish citizen outside Finland.
In autumn 1995, PTV submitted its application for the 4th terrestrial
TV-network in Finland. With its satellite transmissions PTV also intends to
demonstrate that the company is fully capable of providing a fulltime
entertainement channel for the whole country. If PTV is granted the licence,
the satellite link will be used to feed the transmitters of the terrestrial
network.

(BT)


New R.Finland satellite schedule (EUTELSAT II-F1, 13E) for the summer
period 31.3-24.10.1996

Please see our Scandinavian section for details.**NORWAY**


Satellite transmission standards for NRK1, NRK2 and TV2 at 1W

The following decision have been made concerning the standards for the NRK
satellite transmissions at 1W after the start of NRK2 in autumn. 

1. NRK1 will continue in DMAC, but Eurocrypt-encoded from 31.8.96.
2. NRK2 will start on 31.8.96 in D2MAC, Eurocrypt-encoded.
3. NRK1&2 will accessable thru the same smartcard as TV2.
4. The 3 NRK radioprogrammes will continue to be carried uncoded on the NRK1
transponder (in DMAC), just as P4 on the TV2 transponder (in D2MAC). The
reason why NRK1 will remain in DMAC instead of D2MAC is because not all 3
prgrs have space in STEREO in D2MAC.

(ElektronikkBransjen 2/96)****************************************************************************
****************************************************************************
****************************************************************************
**************************************FINNLAND**


PTV4 mit Digitaltests auf ASTRA 1E ab nächster Woche

Der Kabel-TV Kanal PTV4 aus Helsinki beginnt in der kommenden Woche mit
Testsendungen in MPEG2 auf ASTRA 1E. Reguläre Sendungen sind für frühestens
Ende Juni vorgesehen, vermutlich ab 1.Juli.

Die endgültige Wahl des ASTRA-Transponders wird von den Testergebnissen
abhängen. Es wird sich aber um einen Transponder mit horizontaler
Polarisation handeln, da nur ein solcher einen ausreichenden Empfang im
ganzen Lande sicherstellt. PTV rechnet mit einer notwendigen Spiegelgröße
von 85cm, im Osten des Landes von 1 Meter. PTV4 wird von einem Uplink in
Finnland aus zum ASTRA-Satelliten hochgestrahlt.

Die Betreibergesellschaft PTV ist eine 70%ige Tochter des Medienkonzerns
Helsinki Media, weitere Miteigner sind der Turkuer Zeitung Turun Sanomat
sowie Kabel-TV Gesellschaften in Turku and Tampere.

Für die Ausstrahlung des Programms PTV4 über Satellit gibt es zwei Hauptgründe:
zum einen ermöglicht diese Art der Übertragung PTV, sein Programm sämtlichen
820.000 Kabelhaushalten in Finnland anzubieten, ein Zuwachs von 28%
gegenüber der gegenwärtigen Versorgung, die derzeit noch über ein
Lichtleiternetz erfolgt. Hinzu kommt ein neuer Markt von ca. 140.000
Kleinkabel-Anlagen (SMATV), sowie eine große Zahl von Einzelkunden (DTH).
Multichoice Finland wird die Administration der Abonnements für den neuen
Pay-TV Kanal über seine Smartcard-Dienste ausführen. Es darf hinzugefügt
werden, daß PTV4 nur für Zuschauer in Finnland zugänglich sein wird.
Für die Satellitenausstrahlung gibt es noch einen weiteren Grund. Im Herbst
letzten Jahres reichte PTV einen Antrag auf Erteilung einer Konzession für
das 4. landesweite, terrestrische TV-Netz in Finland ein. Mit der
Ausstrahlung über Satellit will man demonstrieren, daß man jederzeit zu
einem solchen Projekt in der Lage ist. Auch soll das terrestrische
Sendernetz direkt durch das ASTRA-Satellitensignal versorgt werden.

(BT)


Neues Programmschema für R.Finland (EUTELSAT II-F1, 13O) für die
Sommerperiode 31.3-24.10.96

Details sind der skandinavischen Sektion zu entnehmen.**NORWEGEN**


Sende- und Kodiernormen für die Satellitenausstrahlung von NRK1, NRK2 und
TV2 auf 1W

In Zusammenhang mit dem geplanten Start von NRK2 im Herbst diesen Jahres
wurden folgende Entscheidungen getroffen:

1. NRK1 wird weiterhin in DMAC senden, jedoch ab 31.8.96 kodiert in Eurocrypt.
2. NRK2 wird am 31.8.96 in D2MAC starten, bereits von Beginn an in Eurocrypt
kodiert.
3. NRK1&2 werden über die gleiche Smartcard zugänglich sein wie TV2.
4. Die 3 NRK Radioprogramme werden auch in Zukunft unkodiert (in DMAC) über
den Transponder von NRK1 zu empfangen sein, ebenso wie das kommerzielle P4
auf dem Transponder von TV2 (in D2MAC). NRK1 wird deshalb weiterhin in DMAC
gesendet, da sich wegen der geringeren Kapazität auf einem D2MAC-Signal
nicht drei Hörfunkprogramme in Stereo unterbringen lassen.

(ElektronikkBransjen 2/96)############################################################################
############################################################################
########################

[Other mailing lists]