[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 32a/1998


		   D U T C H M E D I A

			E - Z I N E 

		  onder hoofdredactie van
			David de Jong.

		      EDITIE 32a/1998

In deze Editie:

- Joke Wartenbergh verlaat RTL 5 Nieuws & Weer
- RTL 4 blijft populairste
- 'Nog dit jaar gedragscode publieke omroep sponsoring'
- Verkeersinformatie anders op Radio 1, 2 en 3
- CNN niet van de Amsterdamse kabel: een nieuwsoverzicht
- Particuliere klacht aanleiding onderzoek NMa bijA 2000
- Kwart Amsterdammers toont interesse voor aankoop schotel
- A 2000: problemen radiostations en Hilversum na 1 januari 1999?
- JFK Jazzradio zender blijkt verplaatst naar Amsterdam
- Wessel van Diepen tekent contract bij Radio 538 voor nog eens drie jaar
- Paul de Leeuw: 'Ik ben er niet meer bij' 
- Halfjaarcijfers Telegraaf: SBS 6 positief resultaat
- Einde TV Extra in zicht

In editie 32b/1998:
- National Geographic Channel met apart Nederlands signaal
- Publieke omroepen organiseren TVFilmdag
- Jac. Goderie weg bij canal+ en at 5
- Zuid-Nederlandse jongeren pleiten voor betere ontvangst Studio Brussel
- Commerciele regionale frequenties toegewezen
- Belgisch Medianieuws:
	- Nieuwe zender: Event tv
	- KinderNet in Vlaanderen
	- VRT-plannen uitgelekt voor start nieuwe radiozender
	- VT4 test wederom middengolfzender
	- TMF in Vlaanderen: voorlopige programmering bekend
- Luistercijfers juni/juli 1998:
- Redactioneel: Broadcast Press weert vakjournalisten
- Telecom Media-nieuws
- KPN Telecom sluit contract met EUnet voor Eutelsat gebruik
- ADSL proef: ook pay per view

JOKE WARTENBERGH VERLAAT RTL 5 NIEUWS & WEER

Programmadirecteur Joke Wartenbergh van RTL 5 Nieuws & Weer verlaat de 
Holland Media Groep (HMG). Ze is het niet eens met de beslissing van de 
HMG-directie de programmering van de zender per 1 januari 1999 zo te veranderen,
dat deze meer afgestemd wordt op de RTL 4 en Veronica programmering. Bert
van der Veer, thans actief bij RTL 4 als programmadirecteur, neemt haar taken 
over. Wat de koerswijziging precies voor RTL 5 Nieuws & Weer betekent, is 
nog niet duidelijk. De zender moest zich op last van eurocommissaris Van Miert 
van Mededingingszaken juist omvormen tot een themazender. Bij de perspresentatie
van RTL 5 Nieuws & Weer liet Joke Wartenbergh zich nog positief uit over de HMG
en RTL 5 Nieuws & Weer.

RTL 4 BLIJFT POPULAIRSTE

De commerciële zender RTL 4 blijft de populairste zender, maar verliest
fors terrein ten opzichte van zeven jaar geleden. In 1991 noemde 28 %
van de ondervraagden RTL 4 als meest geliefde zender. Thans is dat
percentage teruggelopen tot 20 %. Dit blijkt uit een onderzoek dat 
bureau Lagendijk uitgevoerd onder 885 Nederlanders over omroep.
Onder de publieke omroepen blijkt de VARA het hoogst te scoren: 10 %.

'NOG DIT JAAR GEDRAGSCODE PUBLIEKE OMROEP SPONSORING'

Er komst nog dit jaar een gedragscode voor het omgaan met sponsoring door
de publieke omroep. Dat zegt Gerrit Jan Wolffensperger, voorzitter van de
raad van bestuur van de NOS in Adformatie. "Als je twijfel zaait over de 
integriteit van de inhoud van programma's, is dat een slechte zaak voor zowel
consument als adverteerder", waarschuwt Wolffensperger. Volgens Wolffensperger
kan het nemen van beslissingen bij de publieke omroepen simpeler, door
de Raad van Bestuur meer bevoegdheden te geven, in plaats datvaak publieke
omroepen zelf het laatste woord hebben. Daarnaast is Wolffensperger van
mening dat er een bepaald maximum zalm oeten komen voor te betalen
sportrechten door de NOS. 

VERKEERSINFORMATIE ANDERS OP RADIO 1, 2 EN 3

De verkeersinformatie op Radio 1, 2 en 3 wordt sinds afgelopen maandag
op een andere manier gepresenteerd. Voorheen verzorgde het Korps
Landelijke Politiediensten (KLPD) de verkeersinformatie. Door een verschil
van mening over betaling, verzorgt de ANWB voortaan de verkeersinformatie.
De verkeersinformatie wordt direct na het nieuws voorgelezen op Radio en
op Radio 2 en Radio 3 FM tussen 06:30 en 19:00 in aparte uitzendingen.
Het opsommen van files gebeurt niet meer, maar er wordt een algemeen beeld
geschetst van problemen en knelpunten in het verkeer. 

CNN NIET VAN DE AMSTERDAMSE KABEL?

Ondanks dat CNN stelde 'definitief' op 25 augustus jl. van de 
Amsterdamse kabel te zullen gaan, heeft CNN het Amsterdamse
kabelnet niet verlaten, en is het thans nog steeds te ontvangen.via
het Amsterdamse kabelnet van A 2000. Het conflict tussen kabelaar 
A2000 en de nieuwszender CNN is langzamerhand uitgegroeid tot 
landelijk nieuws. Hierbij volgen de gebeurtenissen van de afgelopen week:
De mailserver van de Internetdiensten van A2000 is op zondag 
23 augustus lamgelegd door een mailbom. Een medewerker van 
de A2000 Internet Helpdesk denkt dat de aanval een wraakactie is voor
het eventueel verdwijnen van CNN. Vorige week maandag vond er in Amsterdam
crisisoverleg plaats. De Consumentenbond, de gemeente Amsterdam, kabelexploitant 
A 2000 en oud-wethouder Walter Etty overlegden om te kijken of ze zonder
rechtszaak CNN op de kabel kunnen houden. Als de partijen er niet zouden uitkomen,
zou de Consumentenbond naar de rechter stappen. Maandagavond was er geen 
direct resultaat, maar de volgende dag werd verder gepraat. De gemeente 
Amsterdam was van mening dat de Consumentenbond en A2000 het
met elkaar zouden moeten oplossen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit 
heeft op diezelfde dag een klacht binnengekregen van een onbekende kabelabonnee
(zie apart bericht). De Consumentenbond heeft op diezelfde maandag ook een speciaal 
telefoonnummer geopend waar A2000-klanten hun klachten kwijt kunnen.

Het gesprek van vorige week dinsdag tussen A2000 en de Consumentenbond leverde
meer resultaat op. A 2000 en CNN zouden op korte termijn een oplossing zoeken
voor het conflict over de doorgifte van CNN op de kabel. De kabelexploitant
is bereid de Amerikaanse zender in elk geval tot 3 september door te geven. 
Mogelijk krijgt CNN van A 2000 nog eens drie maanden respijt. Tijdens
deze periode zou dan kunnen worden onderhandeld. De Consumentenbond heeft
ruim 4000 telefonische klachten binnengekregen over het kabelbeleid
van A 2000.

Vorige week woensdag werd door A 2000 en CNN verder 
gesporken om tot een oplossing te komen voor de impasse. 
Uit dit overleg rolde woensdagavond een overeenkomst waarin stond
dat de nieuwszender tegen betaling in elk geval tot na een spoeddebat op
2 september in de Amsterdamse gemeenteraad op de kabel zou blijven. De
gemeenteraad buigt zich dan over de mogelijkheid de tarieven voor de kijker
te verhogen, zodat de kosten voor de commerciële programma-aanbieders omlaag
kunnen. A 2000 heeft als voorwaarde gesteld dat alle commerciële zenders
instemmen met de uitzonderingspositie die CNN door de overeenkomst krijgt.
 
De Amsterdamse Wethouder J. van der Giessen heeft aan Staatssecretaris Rick van der
Ploeg (media) gevraagd om CNN tot publieke zender te verklaren, om zo te
voorkomen dat CNN zeven ton doorgiftevergoeding moet betalen aan A 2000. 
Directeur Meenderman van A 2000 maakt in de Vrij Nederland van deze week 
bekend dat het bedrijf in 1997 een verlies heeft geleden van .20 miljoen,
op 89 miljoen gulden inkomsten uit het basispakket werd offiiceel 9 miljoen gulden
winst gemaakt. Op dezelfde dag wordt duidelijk dat Canal+ ook een conflict heeft
met A 2000: voor 4 september moet de abonnee-zender circa 4,2 miljoen gulden 
hebben overgemaakt aan A2000, indien dit niet is gebeurt gaan de twee zenders 
van Canal+ voor de Canal+ abonnees op zwart. Canal+ weigert het gehele bedrag
en zegt als voorschot circa 1,4 miljoen gulden te hebben betaald, overeenkomstig
met het bedrag 725.000 per zender per jaar (Canal+ heeft twee kanalen).
Canal+ zei wel accoord te willen gaan met het bedrag 725.000 gulden, en zegt
niet te weten hoe A 2000 op het doorgiftevergoedingstarief van 4,2 miljoen gulden 
komt. Canal+ zegt een kort geding aan te spannen, net zoals o.a. de Holland Media
Groep, The Music Factory en TV 10 hebben gedaan.
Overigens betalen laatstgenoemde partijen allen onder protest de doorgiftevergoedingen,
afwachtend op uitspraken van instanties waar procedures worden gevoerd.
(rechters, Opta, NMa, e.a.)

De Consumentenbond schrijft aan wethouder J. van der Giessen dat
Amsterdam vanaf januari 1999 een basispakket van vijftien televisiezenders 
zou moeten krijgen. Indien kijkers meer zenders zouden willen ontvangen,
dan kan volgens de Consumentenbond de kabelabonnee een abonnement
op een pluspakket nemen, met daarin alle commerciële en betaalde zenders. 
De Consumentenbond noemt het huidige, omstreden contract van de gemeente 
Amsterdam met de kabelexploitant A2000 "niet meer van deze tijd". 
De consequenties voor de tv-kijker en de verschraling van
het programma-aanbod die door deze situatie ontstaan, zijn voor de Consumen-
tenbond onaanvaardbaar. De Consumentenbond doet met dit voorstel precies
waar A 2000 op uit is. De Amsterdamse programmaraad komt woensdag met het
plan om de prijs voor een basispakket van de kabel met 1,80 te verhogen. In
ruil voor de verhoging behoudt de Amsterdamse kijker CNN en MTV en kan het
pakket zelfs worden uitgebreid.

Donderdag blijkt dat niet alle commerciële instemmen met de interimoplossing
van A 2000 en CNN. De heer Luc Sala van de commerciële omroep MySter, 
die enkele uren per week uitzendt, gaat niet akkoord. In een brief aan A 2000 
schrijft hij dat 'deze overeenkomst ingaat tegen het gelijkheidsprincipe'. A 2000
trekt zich weinig aan van de brief van Sala aan, en CNN blijft doorgegeven worden.
The Box verklaart in een persbericht de 'CNN-A 2000 'deal'' te gedogen.
The Box , liet bij monde van directeur René Boogaard weten dat zij een
door A 2000 verstuurde verklaring niet heeft ondertekend, maar wel accoord
te gaan met het 'gedogen' van CNN. Volgens Boogaard hebben meerdere
commerciële omroepen dit gedaan, en per brief hun standpunten aan A 2000
laten weten. Overigens is het op het moment van schrijven volstrekt onduidelijk 
wat er zal gebeuren met The Box, BBC World en MTV. Bij het verdwijnen
van CNN was de APR voornemens BBC World en The Box elk een eigen 
kanaal te geven. Oorspronkelijk zou BBC World een kanaal gaan delen met
NieuwsNet 9, een kabelkrant die eigendom is van A 2000 en de Telegraaf.
De APR zou nu The Box en BBC World in kanaaldeling willen uitzenden indien
CNN blijft. 

MTV verklaarde bij monde van MTV Nederland-directeur Casper Keller 
het belangrijk te vinden dat er nu een fundamentele discussie wordt gevoerd 
over het kabelbeleid. Volgens Keller is het probleem tweeërlij: de doorgiftevergoeding
en de programmaraad. Keller noemt de APR (Algemene Programma Raad) niet 
representatief voor de Amsterdamse bevolking, en vindt dat besluiten op een 
ondemocratische manier plaatsvinden. Hij vindt dat de APR ontbinden
moet worden, een nieuwe programmaraad moet worden aangesteld en er 
voor 1 oktober een nieuw advies kabelprogrammaplan moet komen.
Uit onderzoek blijkt volgens Keller dat 78 % van de kijkers niet vertegenwoordigd
worden, en wil de kijker zelf kiezen wat zij te zien krijgen. Een meerderheid van
de kijkers, zo blijkt ook uit onderzoek wil MTV op de kabel zien.

PARTICULIERE KLACHT AANLEIDING ONDERZOEK NMa BIJ A 2000

Ondanks alle commotie op publiek, politiek en commercieel vlak rondom
kabelexploitant A 2000 en de Amsterdamse perikelen, was een 
onbekende particulier de persoon die een klacht indiende bij de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over mogelijk machtsmisbruik
van de kabelexploitant. Mogelijk dat de onbekende particulier 
een persoon is die in een Internet nieuwsgroep discusseerde en vragen
stelde over het mogelijk aanklagen van A 2000 bij een overheidsinstantie.
De NMa is thans met een onderzoek gestart dat aan zal tonen of
A 2000 misbruik maakt van haar macht. Het onderzoek zal
enkele maanden duren, maar de uitkomst kan van wezenlijk belang zijn
voor de bedrijfsvoering van A 2000. Er lopen verschillende procedures 
tegen A 2000 bij onder andere Opta (Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit),
instanties van het ministerie van Economische Zaken, het Commissariaat
voor de Media, en de rechterlijke macht.

KWART AMSTERDAMMERS TOONT INTERESSE VOOR AANKOOP SCHOTEL

Een kwart van de huishoudens in Amsterdam zou overwegen 
om een schotel aan te schaffen. Dit naar aanleiding van de Amsterdamse
A 2000 perikelen die ertoe hebben geleid dat onder andere Eurosport, 
Discovery, MTV, National Geographic Channel en mogelijk ook CNN
aldaar niet via het basispakket te ontvangen zijn. Dit onderzoek, dat 
gehouden is door het bureau Onderzoek en Statistiek in opdracht van Het Parool
is enigszins verwarrend, omdat uit een onderzoek dat in opdracht van de 
APR (Algemene Programmaraad) is uitgevoerd onder 500 respondenten
is gebleken dat bijna drie kwart van de Amsterdamse bevolking accoord
zou gaan met 1,80 gulden verhoging van het kabelabonnement (van 16,96 tot
18,76 gulden) indien CNN, Discovery en Eurosport terugkeren op de Amsterdamse
kabel. Als belangrijkste motief voor aanschaf van een schotel noemen velen
het niet meer kunnen ontvangen van zenders via de kabel. 
Bij de Amsterdamse perikelen is ook Canal+ betrokken, die een rekening kreeg
van 4,2 miljoen gulden voor doorgifte van haar twee abonnee tv-zenders.
Canal+ bekijkt ondertussen mogelijkheden om mogelijk middels een huurconcept
een schotel met decoder aan te bieden aan abonnees. Deze gedachten van Canal+
zijn echter zeer 'prematuur'. Eerst zal Canal+ proberen om er met A 2000 uit te komen.
Satellietexploitant SES (Société Europeénne des Satellites) van de Astra satellieten
liet middels Bill Wijdeveld weten de hele zaak aandachtig te volgen en regelmatig
overleg te voeren met Canal+ over een te varen koers.

A 2000: PROBLEMEN RADIOSTATIONS EN HILVERSUM NA 1 JANUARI 1999?

De problemen bij A 2000 kunnen mogelijk eind dit jaar een vervolg krijgen, als
de contracten van de commerciële radiostations aflopen. Tevens loopt
eind dit jaar de termijn af van een bepaling in het verkoopcontract van het Hilversumse
kabelnet aan A 2000. Dan kan A 2000 wijzigingen toepassen op het Hilversumse 
kabelnet, alhoewel er voor de periode na die datum in het verkoopcontract bepalingen 
zijn opgenomen over de aanwijzingsbevoegdheid door de gemeente van zenders in het
basispakket.

JFK JAZZRADIO ZENDER BLIJKT VERPLAATST NAAR AMSTERDAM

De FM-zender 91.1 MHz van JFK JazzRadio is op vrijdag 22 augustus verplaatst
van Alkmaar naar Amsterdam, zo blijkt uit een persbericht van Broadcast Partners. 
Broadcast Partners verzorgt het beheer en onderhoud van een aantal commerciële
zenders in Nederland. Het vermogen van de zender verhoogd van 200 Watt naar 
5 kW. Begin dit jaar had Broadcast Partners berekend, dat de zender FM 91.1 MHz in 
Amsterdam met een vermogen van 5 kW en een directieve antenne richting noord 
veel meer mensen zou kunnen bereiken, dan in Alkmaar. JFK bereikt met de nieuwe 
zender in Amsterdam en omstreken ruim 2 miljoen mensen. Het directieve 
antennepatroon betekent, dat de zender vrijwel al zijn energie naar het noorden
zendt. Haarlem en de streek ten zuiden van Amsterdam behoren niet tot het
verzorgingsgebied.

WESSEL VAN DIEPEN TEKENT CONTRACT BIJ RADIO 538 VOOR NOG EENS DRIE JAAR

Diskjockey Wessel van Diepen heeft een contract getekend bij Radio 538,
waardoor hij de komende drie jaar bij het station zal blijven werken.
Wessel van Diepen werkt sinds de start van het station, in december 1992
bij Radio 538.

PAUL DE LEEUW: 'IK BEN ER NIET MEER BIJ' 

Paul de Leeuw heeft tijdens de VARA-persconferentie gezegd 
'er niet meer bij te zullen zijn' als de Nederland 3-omroepen een
dagelijkse late night talkshow te zullen starten. Hans van Beers, 
lid van de raad van bestuur van de NOS, maakte onlangs bekend
het idee van een late night talkshow met dagelijks een andere
presentator te willen uitwerken. Volgens De Leeuw had hij en Vera
Keur drie jaar geleden een plan gemaakt waarbij hij vijf dagen per
week een late night talkshow kon maken. Door onenigheid van 
de publieke omroepen onderling, en tegenwerking van onder andere 
Van Beers (toen VPRO-directeur) kon het plan toen geen doorgang 
vinden. Overigens maakte De Leeuw ook bekend in het jaar 2000 te 
zullen stoppen met Laat de Leeuw. Het komende seizoen presenteert 
hij de late-night-show steeds vanuit wisselende locaties in het land, 
op dezelfde locatie waar hij de musical "Heerlijk duurt 't langst" van 
Annie M.G. Schmidt wordt opgevoerd, waar hij een rol in speelt.
De Leeuw zei na het stoppen van 'Laat de Leeuw' andere dingen
voor o.a. televisie te willen gaan doen. 

HALFJAARCIJFERS TELEGRAAF: SBS 6 POSITIEF RESULTAAT

Deze week maakte de Holdingmaatschappij De Telegraaf haar halfjaarcijfers
bekend. Hieruit bleek dat televisiezender SBS 6 in de eerste zes maanden van
dit jaar een positief resultaat heeft behaald, terwijl men uit was gegaan
van een break-even-positie. Voor geheel 1998, waarbij het vierde kwartaal
van doorslaggevende betekenis is, verwacht SBS 6 eveneens een positief 
resultaat.

EINDE TV EXTRA IN ZICHT

Het vorig jaar in de markt gezette TV Extra houdt op te bestaan; onderdelen 
van de titel worden geïntegreerd in 'Vriendin', dat een 'fysieke restyling' 
ondergaat. De redacties van beide bladen worden samengevoegd, zo
heeft Audax Publishing bekend gemaakt. Hoofdredacteur wordt Jolande Vos 
(ex-TrosKompas en ex-VNU), algemeen hoofdredacteur is Wim Schaap. 
Het vrouwenbladkarakter van Vriendin blijft gehandhaafd. De vormgeving 
en cover worden aangepast en het aantal pagina's wordt uitgebreid. De 
nieuwe Vriendin wordt eind september/begin oktober geintroduceerd en 
wordt uitgegeven door de joint venture TROS Audax Media. Het opnemen 
van RTV-gegevens in een beperkte vorm, is volgens Audax een serieuze optie,
maar een volledig 'programmaspoorboekje' zal in Vriendin niet terug te vinden
zijn. (Bron: o.a. Reclameweek)

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
====================================================
ADVERTENTIE:
=====================================================
Nationaal Congres Entertainment '98:

Het succes van het eerste Nationaal Congres Entertainment, vorig jaar 
september, was voor organisator i-Mediate aanleiding om van dit evenement 
een jaarlijks terugkerende gebeurtenis te maken. De opzet van het congres is 
enerzijds om alle geledingen van de entertainmentindustrie (CD's, video, film, 
multimediaproducten, live concerten, omroep) bijeen te brengen en te 
confronteren met ontwikkelingen die alle partijen aangaan. En anderzijds 
de marketingcommunicatiebranche, waarin entertainment een steeds grotere
rol gaat spelen, nadrukkelijker te laten 'ruiken' aan de industrie erachter. 
Op 5 oktober vindt het Nationaal Congres Entertainment '98 plaats.
Wederom in de RAI. Binnenkort treedt de organisatie naar buiten met 
de invulling van het programma. 
Voor meer informatie: Esther Schulting, Wendy van der Greft, Hülya Kapanci, 
035-646 00 30. Fax: 035-646 00 33. e-mail: info@i-mediate.nl
=========================================================
ADVERTENTIE
=========================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.dutchmedia.nl
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]